Nowe czasopisma w kategorii Czasopisma

Sprawdź TanioKsiążkowe nowości. Warto zwrócić uwagę na nowe produkty z kategorii Czasopisma. Nowości Październik 2021.
 • -11%
  Twórczość 10/2021
  Nowość

  Twórczość 10/2021

  Najstarsze polskie czasopismo literackie. Jego redaktorami byli m.in. Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wyka czy Adam Ważyk. Publikuje poezję, prozę i eseje wybitnych pisarzy, przede wszystkim polskich. Pozostaje otwarte również na interesujące debiuty. Na każdy numer składają się stałe działy,...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 8,76 zł 9,84 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Reports On Mathematical Physics 88/2 - Polska

  Reports on Mathematical Physics publishes papers in theoretical physics which present a rigorous mathematical approach to problems of quantum and classical mechanics and field theories, relativity and gravitation, statistical physics and mathematical foundations of physical theories. Papers using...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 45,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Zarządzanie Publiczne 4(06)/2008

  W numerze [Contents]: Paweł Białynicki-Birula: Warunki upowszechniania zabezpieczenia zdrowotnego w krajach gospodarczo rozwiniętych [The Circumstances of Carrying on Effective Health Policies in Developed Countries], s. 5-18 Artykuł dotyczy uwarunkowań prowadzenia skutecznej publicznej polityki...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Zarządzanie Publiczne 1(15)/2011

  Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) - to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega na utrwalaniu określonego...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Zarządzanie Publiczne 3(33)/2015

  W numerze [Contents] Shanshan Liu, Thomas Hyclak: Employment effects of US minimum wage policy, doi: 10.15678/ZP.2015.33.3.01, s. 5-15; Tomasz Geodecki, Maciej Jan Grodzicki: Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w globalnych łańcuchach wartości [How to...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Zarządzanie Publiczne 3(29)/2014 Koło Krakowskie

  Jerzy Hausner: Podmiotowość i ład instytucjonalny [Subjectivity and institutional order], doi: 10.7366/1898352932901, s. 7-16; Jarosław Górniak: Podmiotowość i struktura. Uwagi o koncepcji podmiotowości, realizmie krytycznym, motywacji do osiągnięć i argumentach na rzecz metodologicznego...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 15,59 zł 15,75 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Zarządzanie Publiczne 2(28)/2014

  W numerze [Contents] Paweł Białynicki-Birula: Społeczny kontekst poznania i wiedzy [The social context of knowledge and cognition], doi: 10.7366/1898352922801, s. 5-14; Tomasz Grzegorz Grosse: Geoekonomia jako paradygmat zarządzania rozwojem - przykład Chin [Geoeconomics as a paradigm of...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Zarządzanie Publiczne 2(12)/2010

  W numerze [Contents]: Marek Safjan: Wyzwania dla państwa prawa - frustracje, oczekiwania, rzeczywistość [Challenges for the State Governed by the Rule of Law - Expectations and Reality], s. 5-30; Zbigniew Mogiła, Janusz Zaleski: Jakość informacji przekazywanych przez administrację publiczną i ich...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 15,59 zł 15,75 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Zarządzanie Publiczne 1(7)/2009

  W numerze [Contents]: Agnieszka Dobroczyńska, Leszek Juchniewicz: Bezpieczeństwo energetyczne Polski - kategoria autonomiczna czy komplementarna? Konsekwencje dla polityki publicznej [Energy Security for Poland - Autonomous or Complementary Categories? Consequences for Public Policy], s. 5-18...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 15,59 zł 15,75 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Studia Regionalne i Lokalne 2011 wydanie specjalne

  Studia Regionalne i Lokalne 2011 - wydanie specjalne Polityka spójności 2004-2006 w dużych miastach Polski
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Studia Regionalne i Lokalne 2007 wydanie specjalne

  Studia Regionalne i Lokalne 2007 wydanie specjalne
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Studia Regionalne i Lokalne Tom 2 2006 wydanie specjalne

  Studia Regionalne i Lokalne Tom 2 2006 - wydanie specjalne Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Studia Regionalne i lokalne 1/2012

  Arkadiusz Świadek: Wielkość przedsiębiorstw i ich struktura własności a rozwój innowacyjności w regionalnych systemach przemysłowych Waldemar A. Gorzym-Wilkowski: Planowanie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego w okresie powojennym - praktyka wobec teorii i ustawodawstwa Roman...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Studia Regionalne i lokalne 4/2010

  W numerze: Artykuły Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj: Współpraca ośrodków naukowych w Polsce Jacek Poniedziałek: Kształtowanie się regionu na Warmii i Mazurach Marek W. Kozak: Turystyka: niewykorzystywana szansa rozwojowa regionów? Tomasz Grzegorz Grosse: Kierunki zmian w polityce spójności UE....
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Studia Regionalne i lokalne 1/2008

  W numerze: Douglas Yuill, Martin Ferry, Tobias Gross: Przegląd, zmiany, reformy - zmiany polityki regionalnej w UE i w Norwegii Marek W. Kozak: Koncepcje rozwoju turystyki Elżbieta Michałowska: Syndrom NIMBY jako przykład samoorganizacji społecznej na poziomie lokalnym Barbara Szymoniuk:...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Studia Regionalne i lokalne 4/2007

  W numerze: Anna Gąsior-Niemiec, Georg Glasze, Dorothea Lipok, Robert Puetz: Grodzenie miasta: casus Warszawy Tomasz Grzegorz Grosse: Czy Polska potrzebuje Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego? Agnieszka Olechnicka, Maciej Smętkowski: Wpływ technologii teleinformacyjnych na rozwój regionu...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Studia Regionalne i lokalne 1/2007

  W numerze: Tomasz Zarycki: Interdyscyplinarny model stosunków centro-peryferyjnych. Propozycje teoretyczne Tomasz Grzegorz Grosse: Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych Agnieszka Olechnicka, Grzegorz Gorzelak: Społeczeństwo informacyjne w...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Studia regionalne i lokalne 4/2006

  W numerze: Alan S. Blinder: Offshoring - kolejna rewolucja przemysłowa? Tomasz Grzegorz Grosse: Analiza zagrożeń korupcyjnych w systemie zarządzania Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Stanisław Wyganowski: Dokąd zmierza Warszawa? Bohdan Jałowiecki: Czy Warszawa staje się...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Studia regionalne i lokalne 2/2006

  W numerze: Krzysztof Rybiński: Globalizacja a polityka pieniężna ; Phil Cooke: Bliskość, wiedza i powstanie innowacji Michał Dobroczyński: ASEAN i MERCOSUR - oryginalne tendencje integracyjne na Południu Marek W. Kozak: System zarządzania europejską polityką regionalną w Polsce w pierwszym okresie...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Studia regionalne i lokalne 1/2006

  W numerze: Maria Lewicka: Regionalne zróżnicowanie poczucia tożsamości: porównanie Polski i Ukrainy Grzegorz Gorzelak, Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka: Jak poprawić sytuację na "trudnym" rynku pracy? Analiza sytuacji województwa warmińsko-mazurskiego Piotr Rosik: Efekty redystrybucyjne zmian...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Studia regionalne i lokalne 4/2005

  W numerze: Paweł Swianiewicz: Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej ; Piotr Lorens: Gospodarowanie przestrzenią a polityka równoważenia rozwoju Karol Olejniczak: Teoria i praktyka ewaluacji w świetle doświadczeń europejskich Janusz Heller, Marcin Bogdański: Nakłady na badania i rozwój w...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Studia regionalne i lokalne 3/2005

  W numerze: Bohdan Jałowiecki: Przestrzeń ludyczna - nowe obszary metropolii [The Area of Entertainment - New Metropolitan Space]; Piotr Lorens: Porządek architektoniczny i urbanistyczny jako element przestrzennego zagospodarowania kraju ]; Marian Chojnacki: Podejście marketingowe w planowaniu...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Studia regionalne i lokalne 2/2005

  W numerze: Grzegorz Gorzelak, Maciej Smętowski: Rozwój metropolii w gospodarce informacyjnej: znaczenie układu globalnego i regionalnego; Joanna Furtak: Ewolucja polityki regionalnej w Wielkiej Brytanii - instytucje, cele, instrumenty i zakres; Karolina Czerwińska: Innowacyjne wykorzystanie...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Studia regionalne i lokalne 4/2004

  W numerze: Zbyszko Chojnicki: Problematyka metodologiczna studiów regionalnych; Anna Gąsior-Niemiec: Pole, habitus i imago regionis: propozycja alternatywnego podejścia do analizy regionu; Grzegorz Gorzelak: Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni; Tomasz Grzegorz Grosse:...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Studia regionalne i lokalne 2/2004

  W numerze: Bolesław Domański: Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne; Iwona Sagan: Współczesne studia regionalne - teoria i metodologia, a także praktyka; Jiri Blazek: Czynniki i kierunki rozwoju regionalnego Republiki Czeskiej podczas transformacji i w okresie przedakcesyjnym; Janusz Zaleski,...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Studia regionalne i lokalne 1/2004

  W numerze: Tomasz Grzegorz Grosse: Ocena przygotowania administracji regionalnej do udziału we wdrażaniu i zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego; Ryszard Rózga Luter: Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój regionalny na przykładzie Regionu Środkowego Meksyku; Katarzyna...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Studia regionalne i lokalne 2/2003

  W numerze: Bohdan Jałowiecki: Ryzyko w gospodarce przestrzennej; John O`Loughlin, Vladimir Kolossov: Moskwa - postradziecki rozwój i wyzwania; Roman Szul: Kwestia językowa we współczesnym świecie; Karol Olejniczak: Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Nowość

  Studia regionalne i lokalne 4/2002

  W numerze: Tomasz Grzegorz Grosse: Ocena systemu polityki regionalnej w wybranych województwach; Bohdan Gruchman, Ewa Nowińska-Łaźniewska, Izabella Parowicz, Alfred Koetzle, Gunda Huskobla, Agnieszka Osiecka: Współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-niemieckim na przykładzie województw...
  Ocena: 0/5
  Czasopismo
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 20,79 zł 21,00 zł
  wysyłka w 48 godzin

Zapowiedzi

więcej

Bestsellery

więcej