Matura - wiedza o społeczeństwie 2024 - repetytoria, podręczniki

Bestsellery - Matura

Nowości - Lektury i pomoce szkolne

Repetytoria i podręczniki dla licealistów i uczniów techników, zdających na maturze egzamin z wiedzy o społeczeństwie, zebrane w jednym miejscu.


Kategoria zawiera publikacje różnych wydawnictw, które będą pomocne w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Znalazły się tu w szczególności podręczniki, po które powinny sięgnąć osoby, podchodzące do matury w 2024 roku. Do uczniów tych adresowane jest między innymi "Vademecum. Nowa matura 2024. Wiedza o społeczeństwie. Zakres rozszerzony" wydawnictwa Operon. Pozwala na powtórzenie materiału i usystematyzowanie posiadanej wiedzy.


Obok streszczenia treści przerabianych w szkole zostały tu zamieszczone zadania utrwalające oraz wskazówki, w jaki sposób rozwiązywać zadania maturalne. Uzupełnieniem tej publikacji jest "Repetytorium. Nowa matura 2023. Wiedza o społeczeństwie. Zakres rozszerzony", opracowane z uwzględnieniem wymagań egzaminacyjnych CKE, obowiązujących na egzaminie w 2024 roku. Zawiera ono wiedzę teoretyczną wraz z przykładami, krótsze i dłuższe zadania maturalne, przykłady i wskazówki do tworzenia wypowiedzi pisemnych, wzorcowo rozwiązany arkusz maturalny oraz odpowiedzi do zadań.


Repetytorium pozwala na poznanie różnych typów zadań maturalnych i opanowanie umiejętności ich rozwiązywania. Umiejętność tę można doskonalić również z pomocą publikacji "Arkusze. Nowa matura 2024. Wiedza o społeczeństwie. Zakres rozszerzony". Zamieszczono tu pięć kompletnych zestawów arkuszy maturalnych do samodzielnego rozwiązania.