Książki prawnicze - Prawo Unii Europejskiej

Książki prawnicze z kategorii "Prawo Unii Europejskiej" obejmują zagadnienia dotyczące norm i przepisów obowiązujących na terenie wspólnoty UE. Są tu teksty ustaw, komentarze do nich i poradniki dla przedsiębiorców.

Bodaj najbardziej doniosłym wydarzeniem w najnowszej historii naszego kraju było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Ten symboliczny moment miał miejsce 1 maja 2004 roku. Był to początek ogromnych zmian, związanych w szczególności z rodzimą gospodarką. Do Polski zaczęły płynąć unijne środki finansowe, przeznaczone na inwestycje, rozwój przemysłu, modernizację rolnictwa czy budowę infrastruktury komunikacyjnej.

Warto zauważyć, że prawodawstwo unijne musi swym zakresem obejmować cały system naczyń połączonych, jaki stanowią gospodarki poszczególnych państw członkowskich. Dlatego też Polska zobowiązana jest dostosować przepisy prawa państwowego do norm i przepisów obowiązujących na terenie całej unii. Przepisy te co jakiś czas się zmieniają. Pojawiają się także nowe dyrektywy.

Parlament Europejski musi reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację gospodarczą i polityczną naszej części świata oraz całego globu. Zjawiska takie, jak kryzys ekonomiczny lat 2008-2010, migracja ludności spowodowana konfliktami zbrojnymi w Afryce czy na Bliskim Wschodzie oraz pandemia koronawirusa to jedynie najbardziej wyraziste przykłady zdarzeń, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Unii Europejskiej. Jednak obowiązujące przepisy prawa trzeba respektować; należy stosować się do nich, choć są to często zagadnienia złożone i skomplikowane.

Wśród poniższych publikacji znajdzie Czytelnik zarówno książki omawiające ogólny status prawny UE, jak i monografie dotyczące poszczególnych obszarów funkcjonowania wspólnoty. Ich autorzy to znakomici znawcy prawa, w szczególności zaś dyrektyw Parlamentu Europejskiego. Są wśród nich Elżbieta Kużelewska, Jan Barcz, Katarzyna Kubuj, Marek Szydło, Maria Zuber, Monika Poboży, Piotr Wawrzyk, Walerian Sanetra, Stanisław Szumski i inni.

Książki, które zamieściliśmy na poniższej liście, ukazały się nakładem Ośrodka Informacji Rady Europy, C.H. Beck, Wolters Kluwer, Scholar, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, ASPRA - JR oraz innych prestiżowych wydawnictw.

Bestsellery

więcej

Nowości

więcej

Zapowiedzi

więcej

Wszystkie kategorie