Książki prawnicze - Prawo rolne i o ochronie środowiska

Kategoria “Prawo rolne i o ochronie środowiska” obejmuje zarówno teksty ustaw, jak i praktyczne poradniki dotyczące zagadnień prawnych związanych z działalnością w obszarze rolnictwa.

1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Było to najbardziej doniosłe wydarzenie dla rodzimej gospodarki na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Od tego momentu - do budżetu, a także bezpośrednio do rąk przedsiębiorców, zaczęły płynąć unijne środki finansowe. Dało to możliwość szybkiego rozwoju, a proces ten trwa do dziś. Jednak polska gospodarka, w szczególności zaś rolnictwo i branża spożywcza, musiały dostosować się do unijnych norm i przepisów.

Prawodawstwo unijne musi obejmować swym zasięgiem cały system naczyń połączonych, jaki stanowią gospodarki poszczególnych państw członkowskich. Reguluje też kwestie dotyczące ochrony środowiska, zwłaszcza w sytuacji grożącego nam w najbliższej przyszłości kryzysu klimatycznego. Przepisy zmieniają się, a przedsiębiorcy z różnych gałęzi rolnictwa muszą być z nimi na bieżąco. Z myślą o wszystkich zainteresowanych, stworzyliśmy niniejszą kategorię. Książki te polecamy zarówno rolnikom, wytwórcom żywności i przedsiębiorcom związanym z gospodarką leśną, jak i tym, którym leżą na sercu kwestie ekologiczne.

Autorzy poniższych publikacji to znakomici znawcy prawa, w szczególności zaś przepisów dotyczących ochrony środowiska i wszelkich form gospodarki rolnej czy hodowli zwierząt. Są wśród nich Anna Piszcz, Bartosz Rakoczy, Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko, Monika Namysłowska, Robert Bartłomiejski i Wojciech Radecki. Otrzymujemy dzięki nim rzetelny wykład konkretnych przepisów prawa, których stosowanie zobrazowane zostało licznymi przykładami.

Książki, które zamieściliśmy na poniższej liście, ukazały się nakładem C.H. Beck, Wolters Kluwer, Wiedzy i Praktyki, Scholar, ODDK, Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP i kilku innych prestiżowych wydawnictw.

 • Prawo ochrony środowiska

  Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo ochrony środowiska, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, Czytelne hasła i teksty, Indeks rzeczowy.
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 29,90 zł
  w magazynie
 • -15%
  Prawo o odpadach. Wybrane problemy

  Prawo o odpadach. Wybrane problemy

  Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wytwórcą odpadów, to z całą pewnością doświadcza ich oddziaływania. Problematyka odpadów oraz ich zagospodarowania stanowi istotny obszar prawa, który został szczegółowo omówiony w publikacji. Autorzy proponują rozwiązania kluczowych problemów...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 109,65 zł 129,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -45%
  Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście

  Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście Outlet

  Robert Bartłomiejski - ur. w 1984 r., socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Interesuje się socjologią miasta, w szczególności problematyką protestów i konfliktów społecznych dotyczących sposobów zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Zajmuje się także socjologią...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 17,90 zł 32,55 zł
  w magazynie
 • Polityka Polski w zakresie ochrony środowiska po przystąpieniu do Unii Europejskiej

  Publikacja jest syntetycznym, kompleksowym i ewolucyjnym spojrzeniem na proces kształtowania się polskiej polityki w zakresie ochrony środowiska. Złożoność podjętego w opracowaniu zagadnienia uprawnia do dokonania wielowątkowej analizy. Dotyczy ona szeregu uwarunkowań zarówno wewnętrznych, jak i...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 36,00 zł
  w magazynie
 • -18%
  O jeden las za daleko Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce

  O jeden las za daleko Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce

  Różnorodność narratorów, poetyk i treści potrzebna jest, by oddać dojmującą złożoność realnego świata, która sprawia, że gdy chodzi o las, zawsze chodzi o nas. [...] Słusznie uznając bezsilność przyrody w obecnym systemie autorzy proponują dwa modele działania: "nieposłuszeństwo ekologiczne" oraz...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 31,16 zł 38,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -15%
  Szacowanie nieruchomości

  Szacowanie nieruchomości

  Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki gospodarki nieruchomościami dotyczącym w szczególności kwestii wyceny nieruchomości. W książce uwzględniono aktualny stan przepisów prawnych i wiedzy dotyczącej omawianych zagadnień szczegółowych.    Ponadto publikacja podejmuje materie z...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 126,65 zł 149,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Inspekcja Ochrony Środowiska. Komentarz

  Inspekcja Ochrony Środowiska. Komentarz

  Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ) jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska.    W komentarzu szczegółowo omówiono: katalog zadań IOŚ oraz jej organy, zagadnienia dotyczące pracowników IOŚ, w tym wymagań na stanowisku...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 126,65 zł 149,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -22%
  Gosp. leśna i trwale zrównoważona gospodarka..

  Gosp. leśna i trwale zrównoważona gospodarka..

  W książce zostały wyjaśnione przede wszystkim pojęcia „gospodarka leśna” i „trwale zrównoważona gospodarka leśna”, a także ich wzajemne relacje. Ustalenia terminologiczne pozwalają na szczegółową analizę poszczególnych zasad, przy czym omawiana problematyka jest konfrontowana z prawem podatkowym i...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 77,22 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zapowiedzi

  Ustawa o lasach Komentarz

  W komentarzu szczegółowo, ale zarazem bardzo praktycznie, omówiono przepisy ustawy o lasach, na możliwie szerokim tle prawnym, zwłaszcza zwracając uwagę na ustawę o ochronie przyrody i ustawę - Prawo ochrony środowiska. Autorzy, uwzględniając orzecznictwo sądów, dorobek piśmiennictwa i swoje...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 199,00 zł
  dostępny za 17 dni
 • Outlet
  -33%
  Odory

  Odory Outlet

  Książka jest próbą podsumowania wyników badań mających na celu wyjaśnienie mechanizmu powstawania wrażeń węchowych i zapobieganie negatywnym skutkom zanieczyszczania środowiska substancjami zapachowymi - odorantami, w tym badań Autorów. Przedstawione w niej procedury odorymetryczne pozwalają między...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 47,18 zł 69,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska

  Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska

  W książce przedstawiono zasady kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska, zarówno z punktu widzenia organu przeprowadzającego kontrolę, jak i podmiotów kontrolowanych. Publikacja omawia m.in.: przebieg postępowania kontrolnego prowadzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska; prawa i...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 84,15 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawa do emisji gazów cieplarnianych w...

  Handel emisjami gazów cieplarnianych jest jednym z kluczowych, ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska, stosowanym w celu przeciwdziałania zmianom klimatu w skali ogólnoświatowej, regionalnej, krajowej lub lokalnej poprzez zmniejszenie poziomu tychże emisji w sposób efektywny kosztowo. Udział...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 49,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Zezwolenia i pozwolenia w gospodarce odpadowej

  Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów wymaga uzyskania decyzji. Tak samo, jeśli ktoś wytwarza odpady powyżej pewnych ilości - powinien uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Książka stanowi zbiór informacji niezbędnych do uzyskania ww. pozwoleń....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 99,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -5%
  Prawo leśne w praktyce

  Prawo leśne w praktyce

  W książce, na tle podstawowych pojęć oraz instytucji z zakresu teorii prawa oraz prawa administracyjnego, zostały omówione regulacje prawa leśnego. Publikacja przybliża je również na przykładzie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.    Autor przedstawił m.in. takie zagadnienia jak:...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 56,05 zł 59,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Założenia prawno-organizacyjne procesu rozwoju...

  W niniejszej monografii podjęto próbę zinwentaryzowania założeń prawno-organizacyjnych procesu rozwoju systemu bezpieczeństwa wodnego. W pierwszych trzech rozdziałach uporządkowano terminologię z zakresu bezpieczeństwa wodnego i ukazano ją na tle pojęć związanych z bezpieczeństwem społecznym...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 45,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -10%
  Baza BDO - praktyczny poradnik użytkownika

  Baza BDO - praktyczny poradnik użytkownika

  Prowadzenie działalności gospodarczej zwłaszcza w zakładach produkcyjnych wiąże się z wieloma obowiązkami pod kątem ochrony środowiska. W ostatnich czasach najwięcej mówi się o sporządzaniu sprawozdań w bazie BDO. Z tego też względu książka została poświęcona właśnie tej tematyce. Zawiera...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 89,10 zł 99,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -5%
  Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz

  Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz

  Książka zawiera kompleksowy komentarz do znowelizowanej w kwietniu 2019 r. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Autorzy odnoszą się do poglądów prezentowanych w literaturze przedmiotu, przedstawiają najnowszy dorobek judykatury, ale też nie unikają odpowiedzi na pytania, które budzą poważne...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 160,55 zł 169,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy..

  Monografia w sposób interdyscyplinarny przedstawia problematykę odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.Pierwsza część dotyczy odpowiedzialności administracyjnoprawnej w odniesieniu do ustanawiania, funkcjonowania oraz prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej (ograniczenia) form...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 49,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Systemy zarządzania środowiskowego zgodne z wymaganiami normy ISO 14001

  Systemy zarządzania środowiskowego zgodne z wymaganiami normy ISO 14001 na tle wybranych determinant rozwoju rynku ubezpieczeń środowiskowych" - Malwina Lemkowska Wpływ działalności człowieka na stan otaczającej go przyrody nurtował ludzkość od dawna. Dopiero jednak XX wiek uświadomił...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Gospodarowanie wodami

  „Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie”. Ze wstępu Książka omawia dobre praktyki we wdrażaniu systemu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi w Unii Europejskiej. Autorzy szczególną...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 137,61 zł 139,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  Na szczeblu gminnym wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz realizują działania mające na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji obowiązków środowiskowych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 99,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Outlet
  -45%
  Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce

  Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce Outlet

  Celem niniejszej pracy jest usystematyzowanie szerokiego materiału normatywnego w obszarze prawa sanitarnego, szczególnie w zakresie jego związków z prawem środowiska. Zamiarem autora, poza zaproponowaniem pojęcia prawa sanitarnego i jego relacji z systemem prawa środowiska, jest też analiza...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 28,60 zł 52,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Utrzymanie czystości i porządku w gminach

  Utrzymanie czystości i porządku w gminach

  Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła rewolucję w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Autorzy w przystępny sposób przedstawili trudne zmiany w systemie odpadowym.    W publikacji opisano takie zagadnienia, jak: obligatoryjność selektywnej zbiórki...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 101,15 zł 119,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Pozwolenie emisyjne w prawie ochrony środowiska

  Pozwolenie emisyjne w prawie ochrony środowiska

  W książce omówiono jedno z najważniejszych zagadnień systemowych prawa ochrony środowiska, jakim jest pozwolenie emisyjne. Przybliżono w szczególności instytucję pozwolenia emisyjnego jako podstawowego instrumentu prawnego prewencyjnej ochrony środowiska.    W tym celu przedstawiono: warunki i tryb...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 109,65 zł 129,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska

  Przygotowanie raportu do KOBiZE w sposób nieprawidłowy może wiązać się z błędnym ustaleniem wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska. Za jego nieterminowe złożenie mogą być nałożone na przedsiębiorcę kary, tak jak za błędne obliczenie opłat, niezłożenie w terminie sprawozdań o ich wysokości...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 99,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -10%
  Gospodarka odpadami konsekwencje wprowadzenia w życie nowych przepisów

  Gospodarka odpadami konsekwencje wprowadzenia w życie nowych przepisów

  W książce "Gospodarka odpadami - konsekwencje wprowadzenia w życie nowych przepisów" przeczytasz o najważniejszych modyfikacjach dotyczących gospodarki odpadami. Dowiesz się, które obowiązki powinieneś zrealizować w określonych terminach, jakie teoretyczne przepisy mają odzwierciedlenie w praktyce,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 89,10 zł 99,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -15%
  Opłaty i inne należności ustalane lub pobierane..

  Opłaty i inne należności ustalane lub pobierane..

  W książce przybliżono nieomawiane dotychczas w doktrynie opłaty i inne należności ustalane lub pobierane przez organy urzędowej kontroli żywności.    W publikacji przedstawiono m.in.: pojęcia i zagadnienia dotyczące urzędowej kontroli żywności, zasady ustalania lub pobierania opłat i innych...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 101,15 zł 119,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Podatek leśny. Komentarz

  Podatek leśny. Komentarz

  Podatek leśny stanowi, obok podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, jedno ze świadczeń związanych z władaniem gruntami. W większości gmin znajdują się grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem leśnym i często pojawiają się wątpliwości związane z praktycznym zastosowaniem przepisów ustawy....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 109,65 zł 129,00 zł
  wysyłka do 72 godzin

Bestsellery

więcej

Nowości

więcej

Zapowiedzi

więcej

Wszystkie kategorie