Książki prawnicze - Prawo międzynarodowe

Kategoria "Prawo międzynarodowe" to zbiór publikacji adresowanych zarówno do prawników, jak i wszystkich tych, w których życiu zawodowym prawo, w szczególności prawo międzynarodowe, odgrywa szczególne znaczenie.

W kategorii "Prawo międzynarodowe" pomocne tytuły znajdą nie tylko prawnicy, ale i politolodzy, socjolodzy, dziennikarze czy osoby zarządzające firmami związanymi z logistyką. Do kategorii tej zajrzą również studenci wielu kierunków, poczynając od prawa i administracji, na kierunkach społecznych i ekonomicznych kończąc.

W kategorii tej znalazły się zarówno publikacje zawierające teksty poszczególnych aktów prawnych wraz z komentarzem, jak i zbiory praw dotyczących konkretnych tematów. Można tu odnaleźć również podręczniki, a także analizy poszczególnych zagadnień prawniczych.

Wśród interesujących pozycji w tej kategorii wymienić można "Prawo karne międzynarodowe. Zarys systemu" Lecha Gardockiego, Łukasza Majewskiego i Teresy Gardockiej. Publikacja ta to kompendium wiedzy o międzynarodowym prawie karnym, a jednocześnie doskonały podręcznik akademicki. Na uwagę zasługuje też "Prawo prywatne międzynarodowe", czy publikacje z cyklu "System Prawa Prywatnego", którego kolejne tomy tworzą pełne opracowanie z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, przydatne zarówno praktykom prawa, jak i aplikantom zawodów prawniczych czy studentom pragnącym pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

Inne ciekawe publikacje to: "Prawo międzynarodowe praw człowieka" Krzysztofa Orzeszyny, Michała Skwarzyńskiego i Roberta Tabaszewskiego, "70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka" Moniki Florczak-Wątor i Michała Kowalskiego czy "Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym" Anny Głogowskiej-Balcerzak.

 • -15%
  Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych...

  Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych...

  Książka zawiera najistotniejsze materiały dotyczące obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych: zaktualizowane wykazy umów, których Polska jest stroną, wzory pism, informacje o wzajemności i wykazy sądów zagranicznych. Dzięki temu jest cennym opracowaniem, poszukiwanym na rynku ze...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 220,15 zł 259,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -19%
  Prawo prywatne międzynarodowe

  Prawo prywatne międzynarodowe Outlet

  Prawo prywatne międzynarodowe - ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień - jest przedmiotem analizy trzech tomów Systemu Prawa Prywatnego - Tomu 20A, 20B i 20C. Są to ostatnie części tworzonego przez lata wielotomowego dzieła,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 281,99 zł 349,00 zł
  w magazynie
 • -15%
  Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

  Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

  Osiemnaste wydanie podręcznika zostało zmienione, uzupełnione i poszerzone. Uszczegółowiono kwestie funkcji wewnętrznych prawa międzynarodowego. Pozwalają one bowiem państwu przenieść jego zobowiązania międzynarodowe na grunt krajowy, aby po ich implementacji mogły stać się częścią wewnętrznego...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 58,65 zł 69,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Pojęcie ludobójstwa w kontekscie orzecznictwa miedzynarodowych trybunałów karnych ad hoc

  Karolina Wierczyńska, dr nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz sekretarz redakcji czasopisma Polish Yearbook of International Law. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół prawa...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 33,60 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Zapowiedzi

  Zasada proporcjonalności jako podstawa oceny legalności ograniczeń swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

  Zasada proporcjonalności odgrywa szczególną rolę w ramach swobód rynku wewnętrznego UE. Każde ograniczenie swobody przepływu towarów, osób usług lub kapitału stosowane przez państwo członkowskie musi być bowiem uzasadnione jednym z prawnie uzasadnionych celów oraz odpowiadać wymogom...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 52,00 zł
  dostępny za 14 dni
 • Outlet
  -50%
  Polish yearbook of international law Tom xxxvii

  Polish yearbook of international law Tom xxxvii Outlet

  The Polish Yearbook of International Law (PYIL) is a scientific journal published since 1966. The focus of the Yearbook is on public and private international law as well as European law. Each volume of PYIL also includes a legal bibliography of Polish authors who have published in the above areas...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 49,88 zł 99,75 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawnoporównawcza analiza przestępstw...

  Prezentowana monografia to pierwsze na polskim rynku wydawniczym wyczerpujące omówienie współczesnych zagadnień związanych z przestępczością seksualną i kierunkiem orzecznictwa karnego w tym obszarze w Polsce, Irlandii, a pośrednio i w Wielkiej Brytanii. Przy pomocy modelu procesu...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 90,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -3%
  Kształtowanie się prawa międzynarodowego pub. ...

  Kształtowanie się prawa międzynarodowego pub. ...

  Autorzy i Redaktorzy monografii trafnie dobrali zagadnienia, dzięki czemu opracowanie odzwierciedla złożoność przedmiotowej problematyki i kierunki badań międzynarodowoprawnych. (…) Autorzy skupili się na aktualnych i węzłowych problemach z obszaru sądownictwa międzynarodowego i jego wpływu na...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 34,63 zł 35,70 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -35%
  Prawo Międzynarodowe Publiczne. Studia i Materiały. Tom 2

  Prawo Międzynarodowe Publiczne. Studia i Materiały. Tom 2

  Prawo Międzynarodowe Publiczne. Studia i Materiały. Tom 2. Seria: Prace Wydziału Nauk Prawnych 78 - Kinga Stasiak, Wojciech Szczepan Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz - opis książki: W niniejszej publikacji zamieszczono artykuły i studia dotyczące różnych zagadnień współczesnego prawa...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 36,49 zł 56,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe

  Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe

  Publikacja stanowi próbę całościowego zbadania tematu prawa w cyberprzestrzeni z perspektywy prawa międzynarodowego, prawa organizacji międzynarodowych oraz prawodawstwa wybranych państw, w tym Polski. Interdyscyplinarność cyberprzestrzeni powoduje, że doktryna skupia się zazwyczaj tylko na...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 141,55 zł 149,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -5%
  Międzynarodowe prawo podatkowe

  Międzynarodowe prawo podatkowe

  Publikacja stanowi kompleksowe i przejrzyste ujęcie aktualnych trendów i zmian legislacyjnych z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. W książce znajdziesz: - wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, - źródła tego prawa i relacje między nimi oraz -...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 170,05 zł 179,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Wojna i nomos. Carl Schmitt o problemie...

  Wojna i nomos. Carl Schmitt o problemie...

  Wojna, prawo międzynarodowe i porządek światowy ? w polskiej recepcji intelektualnego dorobku Carla Schmitta (1888?1985) zbyt mało uwagi poświęcono dotychczas refleksji nad tymi zagadnieniami. Niezależnie bowiem od głębszej metafizycznej, teologicznej czy wręcz mitologicznej struktury myśli,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 33,15 zł 39,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Międzynarodowe prawo karne

  Międzynarodowe prawo karne

  Książka jest klasycznym podręcznikiem akademickim obejmującym problematykę międzynarodowego prawa karnego. Autorzy analizują zagadnienia międzynarodowego prawa karnego w ścisłym tego słowa znaczeniu, tzn. dotyczące kwestii rozgrywających się na szczeblu międzynarodowym.    Wykład koncentruje się...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 67,15 zł 79,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -3%
  Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa...

  Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa...

  Zagadnienie zawarcia małżeństwa jest doniosłe pod względem zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Systemy prawne poszczególnych państw różnią się niekiedy znacząco co do możności, przesłanek czy procedury zawarcia małżeństwa. Badane w pracy zagadnienia mają więc istotne znaczenie praktyczne,...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 38,70 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -6%
  Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie...

  Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie...

  Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki handlu ludźmi w prawie międzynarodowym. Prezentowane zagadnienie jest złożone i wieloaspektowe, dlatego na samej tylko płaszczyźnie prawnej można je analizować zarówno z punktu widzenia międzynarodowego prawa publicznego, jak i...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 65,71 zł 69,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Polish Yearbook of International Law Volume XXXVIII 2018

  CONTENTS GENERAL ARTICLES - Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11-28; - Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 99,75 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Mienie zabużańskie

  Mienie zabużańskie

  Opracowanie wyjaśnia warunki i przebieg procesu ubiegania się o prawo do rekompensaty na podstawie ustawy zabużańskiej. Przedstawiono w nim wymagania stawiane wnioskodawcom oraz wyczerpująco omówiono problematykę procesową związaną ze stosowaniem Kodeksu postępowania administracyjnego w...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 84,15 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Regionalne koncepcje bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej

  Zainteresowania badawcze koncentrują się na szeroko pojętej problematyce latynoamerykańskiej (historia stosunków międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej, polityka zagraniczna Kuby, historia Kolumbii, polityka Stanów Zjednoczonych wobec państw Ameryki Łacińskiej, guerrilla latynoamerykańska),...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 21,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -10%
  Polskie sosiski i ruska benzyna

  Polskie sosiski i ruska benzyna

  Karol Kamiński – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwent Studiów Wschodnich UW. Publikował m.in. w „Polish Sociological Review”, „Roczniku Polsko-Niemieckim” oraz w lokalnych periodykach, występował na licznych konferencjach o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Interesuje się...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 39,60 zł 44,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • The Case of Crimea`s Annexation Under International Law

  This book addresses issues connected with Russia`s 2014 annexation of Crimea that are both of key current relevance and crucial from the point of view of both international law and international relations. It not only offers a comprehensive elaboration of the subject, but also presents it from the...
  Ocena: 0/5
  Cena: Nasza cena: 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Nomos ziemi

  Nomos ziemi

  Przemija dotychczasowy europocentryczny porządek prawa międzynarodowego, a wraz z nim stary nomos ziemi. Do jego powstania doprowadziło niespodziewane odkrycie Nowego Świata, wyjątkowe wydarzenie historyczne, które przypominało raczej baśnie niż rzeczywistość. Nowoczesną powtórkę można sobie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 35,70 zł 42,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -15%
  Naruszenie miru domowego

  Naruszenie miru domowego

  Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego.   W książce przedstawiono przede wszystkim dogmatyczne aspekty przestępstwa naruszenia miru domowego, takie jak: analiza ustawowych...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 118,15 zł 139,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Konkordat polski 1993

  Konkordat polski 1993

  Konkordat polski z 28 lipca 1993 r. wciąż wzbudza skrajne oceny i emocje. Dla jednych jest symbolem oraz instrumentem konfesjonalizacji współczesnej Polski. Jego wypowiedzenie to zasadniczy element redefinicji stosunków państwo – Kościół. Dla innych Konkordat stanowi gwarancję wolności religijnej,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 84,15 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -3%
  Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji...

  Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji...

  Książka wydana w oprawie miękkiej, twardej oraz jako e-book Monografia poświęcona jest problematyce zdolności organizacji międzynarodowych do zawierania umów w kontekście ich prawnomiędzynarodowej podmiotowości. Autor prezentuje w niej szczególne miejsce organizacji międzynarodowych we współczesnej...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 40,74 zł 42,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Konkordaty Polskie Historia i teraźniejszość

  Konkordaty Polskie Historia i teraźniejszość

  Przedmiot niniejszej publikacji dotyczy regulacji stosunków między państwem polskim a Kościołem katolickim przy użyciu konkordatu, czyli umowy pomiędzy Stolicą Apostolską a najwyższymi organami państwa, która rodzi skutki prawne dla obu Stron. Głównym jej celem jest całościowe ujęcie problematyki w...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 83,30 zł 98,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -15%
  Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej

  Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej

  Pierwsza nagroda za rozprawę doktorską w LIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych. Prawa człowieka nie zawsze dla najuboższych - przeczytaj wywiad z autorem >> Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jednej...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 84,15 zł 99,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  System Prawa Pracy Tom 9 Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy globalne

  System Prawa Pracy Tom 9 Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy globalne

  Tom IX Systemu Prawa Pracy w sposób kompleksowy prezentuje globalne standardy w międzynarodowym publicznym prawie pracy. Po raz pierwszy na rynku wydawniczym autorzy podjęli się określenia poziomu implementacji tych standardów do polskiego systemu prawa pracy. Dodatkową zaletą opracowania jest...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 254,15 zł 299,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Unrecognised Subjects in International Law

  The book discusses a variety of issues related to two important international law institutions: international legal personality and recognition. Respective studies concern the legal situation and classification of various categories of non-recognised entities, the obligation to recognise and not to...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 73,50 zł
  wysyłka do 72 godzin

Bestsellery

więcej

Nowości

więcej

Zapowiedzi

więcej

Wszystkie kategorie