Książki prawnicze - Prawo administracyjne

Kategoria "Książki prawnicze. Prawo administracyjne" została stworzona specjalnie dla pracowników administracji, praktyków stosujących prawo administracyjne oraz studentów kierunków administracyjnych.

Kategoria "Książki prawnicze. Prawo administracyjne" obejmuje publikacje, które ułatwią życie zarówno studentom kierunków prawniczych i administracyjnych, jak i pracownikom administracji oraz wszystkim tym, którym znajomość prawa administracyjnego jest niezbędna do prawidłowej realizacji obowiązków zawodowych. Znalazły się tu książki zawierające zarówno treść aktów prawnych, jak i ich analizę i interpretację, czy komentarze do poszczególnych przepisów. W kategorii tej nie brakuje również podręczników.

W kategorii "Książki prawnicze. Prawo administracyjne" znalazł się więc podręcznik "Prawo administracyjne" pod redakcją Jacka Jagielskiego i Marka Wierzbowskiego. Omówiona w nim została problematyka prawa administracyjnego, z uwzględnieniem najnowszych zmian i orzecznictwa. Skorzystają z niego zarówno studenci studiów prawniczych i administracyjnych, jak i osoby zainteresowane tematyką administracji publicznej.

Do studentów kierunków prawa i administracji skierowany jest z kolei podręcznik "Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne" Barbary Adamiak i Janusza Borkowskiego. Prezentuje on koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, jak również ich stosowanie w praktyce, z uwzględnieniem nowych rozwiązań prawnych. Natomiast "Prawo administracyjne" Jana Zimmermanna zawiera omówienie najważniejszych pojęć i zagadnień prawa administracyjnego. Skorzystają z niego studenci prawa i administracji.

Osoby poszukujące źródła prawa mogą znaleźć w tej kategorii np. "Kodeks postępowania administracyjnego. Przepisy". Najnowsze wydanie zawiera ujednolicony tekst ustawy oraz objaśnienia. Z kolei "Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz" to wyjaśnienie ustawy, która wprowadza istotne zmiany w funkcjonowaniu państwa w sferze gospodarczej. Zaś inżynierowie ruchu drogowego i drogownictwa czy projektanci organizacji ruchu z pewnością zainteresują się publikacją "Zarządzanie ruchem drogowym. Komentarz".

Bestsellery

więcej

Nowości

więcej

Zapowiedzi

więcej

Wszystkie kategorie