Książki prawnicze - pozostałe działy

 • -21%
  Metody przesłuchań stosowane przez FBI. Rzecz o tryumfie nauki i rozumu

  Metody przesłuchań stosowane przez FBI. Rzecz o tryumfie nauki i rozumu

  FBI jest prestiżową służbą specjalną o światowej renomie w zakresie pracy śledczej. Jako awangardowa agencja sięga po najnowsze osiągnięcia naukowe, rozwiązania taktyczne i technologiczne oraz zatrudnia profesjonalistów z wielu obszarów wiedzy naukowej. Prezentowana monografia odsłania kulisy pracy...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 62,82 zł 80,00 zł
  w magazynie
 • -8%
  Przepisy 2021. Prawo podatkowe

  Przepisy 2021. Prawo podatkowe

  Stan prawny 29 lipca 2021 r.Kompendium wiedzy z zakresu prawa podatkowegoZbiór podstawowych ustaw podatkowych, punkt wyjścia do pogłębiania wiedzy, praktyczne narzędzie do szybkich powtórek wiedzy ta książka przyda się w biblioteczce każdego przyszłego i praktykującego prawnika! Publikacja zawiera...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 18,31 zł 19,90 zł
  w magazynie
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepisy

  Stan prawny na: 25.08.2020 r.W najnowszym wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz z ustawy z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub...
  Ocena: 0/5
  Pocket, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 18,71 zł 18,90 zł
  w magazynie
 • -90%
  Prawo podatkowe. Przepisy 2020

  Prawo podatkowe. Przepisy 2020

  STAN PRAWNY SIERPIEŃ 2020Kompendium wiedzy z zakresu prawa podatkowegoZbiór podstawowych ustaw podatkowych, punkt wyjścia do pogłębiania wiedzy, praktyczne narzędzie do szybkich powtórek wiedzy – ta książka przyda się w biblioteczce każdego przyszłego i praktykującego prawnika! Publikacja zawiera...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 7,32 zł 69,90 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -50%
  Warto chronić państwo prawa

  Warto chronić państwo prawa Outlet

  Książka Warto chronić państwo prawa to cykl wywiadów z profesorem Andrzejem Wróblem poświęconych Konstytucji, prawu, legislacji i polityce, będących spojrzeniem na toczącą się w Polsce debatę ustrojową z perspektywy uczonego i wieloletniego sędziego najwyższych trybunałów oraz dziennikarza...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 24,50 zł 49,00 zł
  w magazynie
 • -7%
  Psychiatria sądowa

  Psychiatria sądowa

  Oddajemy do rąk czytelników kompletną publikację dotyczącą opiniowania sądowo - psychiatrycznego. Tematy medyczne i prawne przenikają się wzajemnie, co odzwierciedla codzienną praktykę osób opiniujących. Psychiatria sądowa to część medycyny łącząca psychiatrię i wymiar sprawiedliwości. Zajmuje się...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 147,86 zł 159,00 zł
  w magazynie
 • -13%
  Prawo cywilne. Przepisy 2022

  Prawo cywilne. Przepisy 2022

  STAN PRAWNY 4 stycznia 2022r.„Przepisy 2022” Prawo cywilne – zawiera jednolite teksty ustaw:– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,– ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy– ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego– ustawy z dnia 4 lutego...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 60,81 zł 69,90 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -50%
  Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz

  Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz Outlet

     W komentarzu przeanalizowano m.in.: pozycję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w strukturze organów państwa, problematykę kształtowania programów radiowych i telewizyjnych przez nadawców, zagadnienia przekazów handlowych (w tym reklam) w mediach, zadania publicznej radiofonii i telewizji,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 119,50 zł 239,00 zł
  w magazynie
 • -31%
  Zbiór karny PLUS Stan prawny na 11 sierpnia 2021 r.

  Zbiór karny PLUS Stan prawny na 11 sierpnia 2021 r.

  Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje:K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.Ś.K., U.O.P.P.Ś. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A., U.P.N.K.K. - uwzględniono zmiany wprowadzające odpowiedzialność karną osoby, która w celu popełnienia przestępstwa o charakterze...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 61,67 zł 89,00 zł
  w magazynie
 • -39%
  Godność i siła prawa

  Godność i siła prawa

  Kiedy ktoś pyta, co to znaczy, że prawo ma godność, odpowiadamy: znaczy to tylko tyle (i aż tyle), że strzeże godności człowieka, a więc w jednakowym stopniu przypisuje podstawowe uprawnienia i wolności wszystkim ludziom i na wszystkich nakłada w dziedzinie praw publicznych te same obowiązki....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 30,54 zł 50,00 zł
  w magazynie
 • -40%
  MERITUM Prawo restrukturyzacyjne i prawo..

  MERITUM Prawo restrukturyzacyjne i prawo..

  Celem opracowania jest przedstawienie w przystępny sposób złożonych zagadnień dotyczących niewypłacalności, dlatego zostało ono podzielone na dwie części:o pierwszą, opisującą postępowania restrukturyzacyjne orazo drugą, poświęconą prowadzeniu postępowania upadłościowego. Autorzy starali się omówić...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 120,30 zł 199,00 zł
  w magazynie
 • -40%
  Polski system emerytalny. Prawne uwarunkowania trzech filarów

  Polski system emerytalny. Prawne uwarunkowania trzech filarów

  W publikacji zostały przedstawione zasady funkcjonowania systemu emerytalnego, nabywania prawa do świadczeń, działania publicznych i komercyjnych podmiotów organizujących system emerytalny w Polsce. Wyjaśniono zasady opłacania składek oraz źródła finansowania świadczeń, a także przedstawiono nowo...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 29,63 zł 49,00 zł
  w magazynie
 • -40%
  Doręczenia elektroniczne. Komentarz

  Doręczenia elektroniczne. Komentarz

  Książka jest eksperckim komentarzem na temat nowego systemu doręczeń elektronicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i innych podmiotach publicznych.Autorzy szczegółowo omawiają przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych, która wręcz rewolucjonizuje pracę m.in. samorządów.Nowy system...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 90,07 zł 149,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -22%
  Prawo upadłościowe Komentarz

  Prawo upadłościowe Komentarz Outlet

  W komentarzu pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, biorąc pod uwagę interesy zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. W części dotyczącej przepisów odnoszących się do...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 202,02 zł 259,00 zł
  w magazynie
 • -40%
  Zmiana imienia i nazwiska. Geneza. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory decyzji

  Zmiana imienia i nazwiska. Geneza. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory decyzji

  W publikacji omówiono:- zasady zmiany imienia lub nazwiska,- właściwość organów administracji publicznej i tryb postępowania w sprawach zmiany imienia lub nazwiska,- zalecenia dla urzędów stanu cywilnego dotyczące nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej,-...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 90,07 zł 149,00 zł
  w magazynie
 • -40%
  Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej

  Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej

  Stan prawny: 20 kwietnia 2021 r.Książka szczegółowo omawia sytuację osób niepełnosprawnych, bezdomnych i ubogich w systemie pomocy społecznej w Polsce, prezentując konkretne rodzaje wsparcia: m.in. zasiłki stałe, okresowe i celowe, usługi opiekuńcze, lecznicze i specjalistyczne, zapewnienie...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 71,93 zł 119,00 zł
  w magazynie
 • -15%
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 500 pytań testowych z odpowiedziami

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 500 pytań testowych z odpowiedziami

  Publikacja stanowi znakomitą pomoc dydaktyczną dla osób, które chcą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego. Opracowanie zawiera: o pytania testowe z 4 wariantami odpowiedzi, o odpowiedzi do poszczególnych pytań, o wskazanie jednostki redakcyjnej Konstytucji RP, której dotyczy...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 41,65 zł 49,00 zł
  w magazynie
 • -40%
  Prawo własności przemysłowej. Komentarz

  Prawo własności przemysłowej. Komentarz

  W komentarzu autorzy przedstawili w sposób przystępny i praktyczny skomplikowane zagadnienia prawa znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych. Książka została napisana z uwzględnieniem doświadczeń zawodowych autorów, od wielu lat specjalizujących się w tej gałęzi prawa. W...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 180,74 zł 299,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -26%
  Kodeks Pracy 2021 Praktyczny komentarz z przykładami

  Kodeks Pracy 2021 Praktyczny komentarz z przykładami Outlet

  omentarz uwzględnia najnowsze regulacje dotyczące prawa pracy. Omówiono w nim m.in.: wykonywanie pracy w formie zdalnej, badania lekarskie i szkolenia bhp w czasie epidemii, stosowanie elastycznych form czasu pracy, rozwiązania w zakresie zmiany wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia w okresie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 95,18 zł 129,00 zł
  w magazynie
 • Prawo samorządu radcowskiego

  Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 34,90 zł
  w magazynie
 • -35%
  Podstawy doktryny prawnej

  Podstawy doktryny prawnej

  Podręcznik omawia podstawową terminologię prawniczą, a także główne kategorie teorii i filozofii prawa, nauki o państwie oraz nauk dogmatycznych.    Przedstawiono w nim także takie zagadnienia, jak: • odróżnienie prawa i prawodawstwa, • relacja prawa i moralności z perspektywy doktryny prawnej, •...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 31,79 zł 49,00 zł
  w magazynie
 • -31%
  Prawo pracy. Zbiór przepisów

  Prawo pracy. Zbiór przepisów

  Stan prawny na 25 stycznia 2021 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: - 1 grudnia 2020 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. poz. 2432) USTAWA O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU ZA PRACĘ: -...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 47,81 zł 69,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -50%
  Prawo podatkowe. Przepisy 2020

  Prawo podatkowe. Przepisy 2020 Outlet

  STAN PRAWNY SIERPIEŃ 2020Kompendium wiedzy z zakresu prawa podatkowegoZbiór podstawowych ustaw podatkowych, punkt wyjścia do pogłębiania wiedzy, praktyczne narzędzie do szybkich powtórek wiedzy – ta książka przyda się w biblioteczce każdego przyszłego i praktykującego prawnika! Publikacja zawiera...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 34,95 zł 69,90 zł
  w magazynie
 • -35%
  Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik

  Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik

  Publikacja stanowi praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej przygotowaną w oparciu o przepisy nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r., a także zmiany wynikające z ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 96,64 zł 149,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -50%
  Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transporcie..

  Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transporcie.. Outlet

  Publikacja dotyczy tematyki wykonywania umowy przewozu na tle regulacji krajowych oraz międzynarodowych, tj. przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo przewozowe, a także trzech konwencji międzynarodowych, regulujących przewóz drogowy (konwencja CMR), przewóz kolejowy (konwencja CIM) oraz przewóz...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 64,50 zł 129,00 zł
  w magazynie
 • -30%
  Prawo restrukturyzacyjne

  Prawo restrukturyzacyjne

  Stan prawny: 4 stycznia 2021 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 12,49 zł 17,90 zł
  w magazynie
 • Nieruchomości szczególna staranność

  Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami jest największą polską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w tym ich związki oraz inne organizacje i jednostki organizacyjne o statusie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 35,99 zł 36,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -22%
  Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian

  Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian Outlet

    Komentarz stanowi kompleksowe, dogłębne i praktyczne spojrzenie na nowy kształt postępowania cywilnego, uwzględniające zarówno zmiany wprowadzane ustawą z 4 lipca 2019 r., jak i obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. ustawą o komornikach sądowych oraz dokonane ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 311,22 zł 399,00 zł
  w magazynie
 • -40%
  Wizerunek gminy i jego ochrona

  Wizerunek gminy i jego ochrona

  W książce zaprezentowano szczegółową analizę oraz kategoryzację istotnych zagadnień dotyczących wizerunku gminy i jego ochrony, w tym m.in.: budowanie wizerunku gminy, kreowanie marki i branding gminy, kampanie reklamowe w kształtowaniu wizerunku gminy, rola logotypu jako elementu identyfikacji...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 77,98 zł 129,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -50%
  Ustawa o grach hazardowych. Komentarz

  Ustawa o grach hazardowych. Komentarz Outlet

  Komentarz stanowi przekrojową analizę prawną zarówno przepisów ustawy o grach hazardowych, jak i regulacji zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.W książce szczególną uwagę zwrócono na najważniejsze problemy praktyczne związane ze stosowaniem przepisów ustawy o grach hazardowych, w...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 119,50 zł 239,00 zł
  w magazynie
Wszystkie kategorie

Polecane

więcej

 • -42%
  Heartstopper. Tom 2

  Heartstopper. Tom 2

  Drugi tom znakomicie przyjętego komiksu HEARTSTOPPER autorstwa Alice Oseman! Powieść graficzna LGBTQ+ o życiu, miłości i wszystkim, co dzieje się pomiędzy - gratka dla fanów filmu Twój Simon i książek Holly Bourne. Prawa do komiksu sprzedane do 20 krajów na świecie! Nick i Charlie są najlepszymi...
  Ocena: 5/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 23,14 zł 39,90 zł
  w magazynie
 • -38%
  Heartstopper. Tom 3

  Heartstopper. Tom 3

  Charlie i Nick tworzą szczęśliwą parę, ale wciąż boją się o to, co powiedzą inni. Bo każda miłość potrzebuje wsparcia, żeby rozkwitnąć. Trzeci tom cyklu Heartstopper opowiada o skomplikowanym procesie „wychodzenia z szafy". Charlie i Nick są ze sobą szczęśliwi, ale nie potrafią cieszyć się sobą tak...
  Ocena: 5/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 27,79 zł 44,90 zł
  w magazynie
 • -40%
  Pucio na wsi. Ćwiczenia rozumienia i mówienia dla dzieci

  Pucio na wsi. Ćwiczenia rozumienia i mówienia dla dzieci

  Wybierzcie się na wieś z Puciem i Misią. Odwiedźcie gospodarstwo pana Henryka, stadninę pani Ewy oraz pracownię ceramiczną pani Moniki. Zobaczcie, jak się robi konfitury, i upieczcie wspaniały sękacz na festyn. Na pewno nie będziecie się nudzić! Siódma część przygód Pucia może służyć zarówno...
  Ocena: 5/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 32,90 zł 54,90 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -24%
  Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina

  Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina

  Najbardziej sensacyjna biografia roku. Historia życia Władimira Putina, którą czyta się jak kryminał. Znakomita autorka, znawczyni problematyki rosyjskiej ujawnia nieznane na ogół fakty z życia prezydenta Rosji. Skąd wziął się w KGB, czy rzeczywiście wygrywał wybory, jak naprawdę rozpoczął wojnę w...
  Ocena: 5/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 49,48 zł 64,99 zł
  w magazynie
 • -40%
  Obrazy z przeszłości

  Obrazy z przeszłości

  Dwadzieścia lat temu w Żeromicach zaginęła jedna z mieszkanek – prowadzący postępowanie policjanci nigdy nie ustalili, co stało się z dziewczyną, a śledczy nie odnaleźli żadnego tropu, który pozwoliłby wyjaśnić zagadkę. Pierwsze ślady pojawiły się dopiero dwie dekady później, kiedy w okolicznych...
  Ocena: 5/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 28,87 zł 47,90 zł
  w magazynie
 • -40%
  Fizyka cudów. Materializując świadomość

  Fizyka cudów. Materializując świadomość

  Dzięki "Fizyce cudów" każdy będzie mógł poznać autentyczne przypadki, gdy najzwyklejsi ludzie dokonywali cudownych uzdrowień swego ciała. Jak bowiem inaczej nazwać wyleczenie zatok lub regenerację zerwanego mięśnia wyłącznie za pomocą siły woli? Autor ujawnia, że cechy pozornie zarezerwowane dla...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 35,81 zł 59,50 zł
  w magazynie
 • -41%
  Kiedy ciało mówi nie. Koszty ukrytego stresu

  Kiedy ciało mówi nie. Koszty ukrytego stresu

  Czy można dosłownie umrzeć z samotności? Czy istnieje połączenie między zdolnością wyrażania emocji a chorobą Alzheimera? Czy można zdefiniować „osobowość nowotworową”? Opierając się na dogłębnych badaniach naukowych, doktor Gabor Maté udziela odpowiedzi na pytania dotyczące połączenia umysł–ciało....
  Ocena: 5/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 29,61 zł 49,99 zł
  w magazynie
 • -40%
  Start a Fire. Runda druga

  Start a Fire. Runda druga

  Płoniemy w ogniu, który sami rozpaliliśmy W życiu Victorii Joseline Clark zapanował chaos. A wszystko to za sprawą chłopca o pięknej twarzy i destrukcyjnym wnętrzu. Od dnia, w którym go poznała, niczego nie była już pewna. Wiedziała tylko, że z każdym kolejnym spotkaniem coraz bardziej zatapia się...
  Ocena: 5/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 29,93 zł 49,90 zł
  w magazynie
 • -41%
  Mentalista

  Mentalista

  Pierwsza część nowej serii kryminalnej Camilli Läckberg i Henrika Fexeusa! W centrum Sztokholmu zostaje znaleziona skrzynia ze zwłokami młodej kobiety przebitej mieczami. Policja staje wobec pytania: czy ma do czynienia z nieudaną sztuczką magiczną, czy z brutalnym morderstwem? Inspektor Mina...
  Ocena: 5/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 29,61 zł 49,99 zł
  w magazynie
 • -45%
  Skazanie. Joanna Chyłka. Tom 15

  Skazanie. Joanna Chyłka. Tom 15

  Po odzyskaniu prawa do wykonywania zawodu Joanna Chyłka liczy na podjęcie głośnej obrony, która wprowadzi jej karierę z powrotem na odpowiednie tory. Otrzymuje jednak sprawę, którą nikt inny nie chciał się zająć – w dodatku po raz pierwszy to ona ma wystąpić w charakterze oskarżyciela...
  Ocena: 5/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 23,58 zł 42,90 zł
  w magazynie
 • -40%
  Start a Fire. Runda pierwsza

  Start a Fire. Runda pierwsza

  Wznieciliśmy ogień, nad którym nie byliśmy w stanie zapanować Victoria Joseline Clark nigdy nie należała do szczególnie rozważnych dziewczyn, choć nie można jej było zarzucić braku inteligencji. Przez siedemnaście lat swojego życia uważała się za osobę przeciętną i taką również prowadziła...
  Ocena: 5/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 29,93 zł 49,90 zł
  w magazynie
 • -40%
  Fighter

  Fighter

  Tego jeszcze nie było! Literacki świat w zderzeniu z brutalną przestępczą rzeczywistością. Pola Werner, autorka licznych bestsellerów i niekwestionowana gwiazda wydawnictwa Azum, podczas zbierania materiałów do kolejnej książki trafia na trop firmy VeroMax. Wkrótce potem zaczyna dostawać anonimowe...
  Ocena: 5/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 25,73 zł 42,90 zł
  w magazynie
 • -41%
  Zimna sprawa. Hubert Meyer. Tom 7

  Zimna sprawa. Hubert Meyer. Tom 7

  To najdziwniejsze i najbardziej przerażające śledztwo, w jakim Hubert Meyer brał udział W podziemiach zabytkowej willi na poznańskim Sołaczu policja odkrywa zwłoki kobiety i trójki dzieci. Osobliwy sposób pochówku wskazuje na mord rytualny. Mieszkańcy tego domu od lat uznawani byli za zaginionych...
  Ocena: 5/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 25,31 zł 42,90 zł
  w magazynie
 • -38%
  48 praw władzy

  48 praw władzy

  Niemoralna, pouczająca lektura! Trzy tysiące lat historii władzy skondensowanych w surowej esencji czterdziestu ośmiu praw. Synteza filozofii Machiavelliego, Sun-Tsu, Carla von Clausewitza i innych wielkich myślicieli. Czy nam się to podoba, czy nie, każde z tych praw znajduje zastosowanie w życiu....
  Ocena: 5/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 24,80 zł 39,99 zł
  w magazynie
 • -42%
  Królestwo Nikczemnych

  Królestwo Nikczemnych

  Babka była sycylijską wiedźmą. Wnuczka, by pomścić śmierć siostry, jest gotowa na pakt z samym diabłem Bliźniaczki Vittoria i Emilia wychowały się w Palermo pod czujnym okiem babki, sycylijskiej wiedźmy. Zawsze z amuletami na szyi. Złote i srebrne cornicello mają je chronić przed złem. Siostry –...
  Ocena: 5/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 28,90 zł 49,90 zł
  w magazynie
 • -33%
  Klub rozkoszy. Kartografia przyjemności

  Klub rozkoszy. Kartografia przyjemności

  Lubisz seks? Poznaj 1001 sposobów na sprawienie przyjemności sobie i nie tylko sobie. Chcesz czerpać z seksu jeszcze więcej przyjemności? Zastanawiasz się, jak sprawić radość swojemu partnerowi? A może wiesz, co cię kręci, ale nie wiesz, jak o tym mówić? Czasami wystarczy naprawdę niewiele, by...
  Ocena: 5/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 36,95 zł 54,99 zł
  w magazynie
 • -37%
  Mój szef. Mój AS 2 i pół

  Mój szef. Mój AS 2 i pół

  Trzeci tom fenomenalnej, bestsellerowej serii Mój szef. Dowcipne dialogi, zabawne sytuacje, namiętne sceny, moc wzruszeń i niepowtarzalni bohaterowie. Kontynuacja komedii romantycznej, jakiej jeszcze nie było! Ten, kto uznał, że ciąża to stan błogosławiony, musiał być naprawdę mocno wstawiony....
  Ocena: 5/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 25,38 zł 39,99 zł
  w magazynie
 • -47%
  O włos

  O włos

  Nie ma pięknych zbrodni. Są tylko piękne ofiary. Nowa seria kryminalna Katarzyny Bondy. W Lesie Kabackim zamordowano dwie młodziutkie dziewczyny. Policjanci od dawna nie widzieli tak zbezczeszczonych zwłok. Ale to nie koniec makabrycznych odkryć, bo w trakcie przeczesywania okolicy śledczy trafiają...
  Ocena: 4/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 22,95 zł 42,90 zł
  w magazynie
 • -36%
  Ścieżki duszy. Astrologia dla zrozumienia siebie i swoich bliskich

  Ścieżki duszy. Astrologia dla zrozumienia siebie i swoich bliskich

  Od wielu lat interesuję się psychologią oraz rozwojem osobistym i duchowym. Podczas procesu mojej głębokiej przemiany, który rozpoczął się w 2006 roku, trafiłam również na astrologię. Jako osoba racjonalna na początku byłam bardzo sceptyczna. Z biegiem czasu przekonałam się jednak, że astrologia...
  Ocena: 5/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 44,97 zł 69,99 zł
  w magazynie
 • -41%
  Królowa niczego. Okrutny książę. Tom 3

  Królowa niczego. Okrutny książę. Tom 3

  Kontynuacja bestsellerowych powieści Okrutny książę i Zły król, zwieńczenie trylogii. Magiczny i niebezpieczny świat elfów, pełen tajemnic, intryg i skrywanych namiętności. Królowa niczego to ukoronowanie cyklu o okrutnym księciu i złym królu pióra bestsellerowej autorki Holly Black. Czytać taką...
  Ocena: 5/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 22,55 zł 37,91 zł
  w magazynie

Bestsellery

więcej

 • -17%
  PKPiR 2022. Podatki 1/2022

  PKPiR 2022. Podatki 1/2022

  Jest to komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Poradnik uwzględnia rozwiązania wprowadzone przepisami antycovidowymi. Można się z niego dowiedzieć, jak rozliczać w PKPiR przychody z różnych tytułów i jak je korygować oraz jak rozliczać koszty, w...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 24,91 zł 29,90 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -15%
  PIT, CIT, Ryczałt 2022. Podatki-Przewodnik

  PIT, CIT, Ryczałt 2022. Podatki-Przewodnik

  Zamieszczone w publikacji ujednolicone wersje przepisów obejmują wszystkie zmiany, które z dniem 1 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone do ustaw: o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o ryczałcie ewidencjonowanym.Szczególnie ważnym elementem...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 33,92 zł 39,90 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -35%
  Adwokaci. Ich najważniejsze sprawy

  Adwokaci. Ich najważniejsze sprawy

  Adwokaci. Ich najważniejsze sprawy Każdy oskarżony ma prawo do obrony. Adwokaci w swej pracy dopełniają wszelkich starań, by dociec niewinności swojego klienta. Nieważne czy jest nim zwykły obywatel, czy gangster, polityk lub osoba zamieszania w afery gospodarcze. W książce „Adwokaci. Ich...
  Ocena: 5/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 32,73 zł 49,99 zł
  w magazynie
 • -24%
  Taryfikator mandatow i punktów karnych - III 2022

  Taryfikator mandatow i punktów karnych - III 2022

  Stan prawny 1 marca 2022 r.Taryfikator mandatów i punktów karnych to publikacja, która zawiera zestawienie w jednej tabeli naruszenia przepisu ruchu drogowego z punktami karnymi, wysokością grzywny i kodem. Pozycja określa także grzywny określone w załączniku do Ustawy o transporcie drogowym....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 18,93 zł 24,90 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -25%
  Kodeks pracy

  Kodeks pracy

  Książka zawiera tekst ustawy - Kodeks pracy oraz wyciągi najważniejszych ustaw tzw. covidowych. W najnowszym 46. wydaniu książki uwzględniono zmiany wprowadzające m.in. zmiany przepisów regulujących rozliczenie świadczeń przyznanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony...
  Ocena: 0/5
  Pocket, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 10,48 zł 13,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -21%
  Kryminalistyka. Czyli o współczesnych metodach...

  Kryminalistyka. Czyli o współczesnych metodach...

  Publikacja kompleksowo omawia współczesne zastosowanie oraz możliwości taktyki i techniki kryminalistycznej, a także kierunki ich rozwoju. Jest napisana jasnym, komunikatywnym językiem, zaś przedstawiane rozważania teoretyczne poparto przykładami z praktyki, wzbogaconymi o liczne schematy i barwne...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 62,04 zł 79,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -25%
  Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

  Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

  Osiemnaste wydanie podręcznika zostało zmienione, uzupełnione i poszerzone. Uszczegółowiono kwestie funkcji wewnętrznych prawa międzynarodowego. Pozwalają one bowiem państwu przenieść jego zobowiązania międzynarodowe na grunt krajowy, aby po ich implementacji mogły stać się częścią wewnętrznego...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 51,61 zł 69,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  KPK. Kodeks postępowania karnego

  KPK. Kodeks postępowania karnego

  Stan prawny: 2 sierpnia 2021 r.Publikacja uwzględnia zmiany wchodzące w życie:22.6.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1023)Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks postępowania karnego,Indeks rzeczowy.Seria...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 12,67 zł 14,90 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -22%
  Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  W najnowszym wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 14,75 zł 18,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -32%
  Kodeks spółek handlowych. Stan prawny na 16 sierpnia 2021 r.

  Kodeks spółek handlowych. Stan prawny na 16 sierpnia 2021 r.

  Książka zawiera tekst ustawy - Kodeks spółek handlowych. Publikację wzbogacono o skorowidz rzeczowy.
  Ocena: 0/5
  Pocket, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 7,79 zł 11,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Prawo rzeczowe. Zarys wykładu

  Prawo rzeczowe. Zarys wykładu

  W podręczniku Prawo rzeczowe. Zarys wykładu w sposób usystematyzowany przedstawiono główne instytucje prawa rzeczowego: własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe (w tym m.in. prawnorzeczowe formy zabezpieczenia wierzytelności - zastaw, hipotekę), problematykę ksiąg wieczystych,...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 55,20 zł 69,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Prawo finansowe w pigułce

  Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtó rki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa finansowego.Szybkie zapamiętywanie informacji ułatwi przejrzysta strukturaWyró żnienia najważniejszych informacjiPrzykłady ułatwiające...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 29,90 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -21%
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  Publikacja zawiera pełny tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Pozycja obowiązkowa w bibliotece wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 15,78 zł 19,99 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -21%
  Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa..

  Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa..

  Publikacja dostarcza niezbędnej wiedzy z zakresu mechanizmów sporządzania opinii psychiatrycznej, psychologicznej i seksuologicznej. Zawarta w niej treść pozwoli prawnikom formułować rzeczowe pytania do biegłych oraz ocenić ich merytoryczną treść, zaś biegłym poznać nie tylko elementy, jakie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 134,02 zł 169,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Ustawa o finansach publicznych. Komentarz

  Ustawa o finansach publicznych. Komentarz

  W komentarzu zamieszczono systematyczną i wyczerpującą analizę wszystkich przepisów ustawy, w tym również przepisów uchylonych w poszczególnych latach. Obecne wydanie uwzględnia regulacje wchodzące w życie do 10 stycznia 2020 r., których celem było dostosowanie przepisów ustawy do stanu prawnego...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 245,65 zł 289,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -25%
  Prawo karne wykonawcze

  Prawo karne wykonawcze

  Kolejne, 6. wydanie popularnego podręcznika do Prawa karnego wykonawczego.Opracowanie zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, zaktualizowane i uzupełnione o najnowsze dostępne dane statystyczne. Omówione w nim zagadnienia dotyczą m.in.: źródeł oraz zasad prawa karnego...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 44,13 zł 59,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -25%
  Teoria i filozofia prawa

  Teoria i filozofia prawa

  Niniejsze repetytorium, dzieło Autorów z 3 ośrodków naukowych - uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, stanowi cenną pomoc dla osób, które chcą zweryfikować i usystematyzować swoja wiedze z zagadnień teorii i filozofii prawa.Jako publikacja z zakresu...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 44,13 zł 59,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -13%
  Internet a prawo. Jak się nie potknąć? Poradnik dla twórców

  Internet a prawo. Jak się nie potknąć? Poradnik dla twórców

  Jak nie wywalić się o paragraf Jeżeli jesteś aktywny online, szczegó,lnie jeśli zarabiasz w świecie wirtualnym, musisz być czujny. I świadomy tego, co wolno, a czego absolutnie nie można robić z cudzym dziełem. Niektó,re kwestie są oczywiste: nie należy kopiować, posługiwać się bez...
  Ocena: 5/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 40,89 zł 47,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Błędy formalne w tekstach prawnych

  Publikacja Błędy formalne w tekstach prawnych jest odmienna od tego, co napisano o technice prawotwórczej. O ile dotychczas wskazywano, jak powinno się redagować tekst prawny, o tyle w tym opracowaniu położono nacisk na wskazywanie występujących nieprawidłowości.Zebrano w książce przykłady typowych...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 99,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje...

  Publikacja szczegółowo omawia zagadnienia związane z prawami i obowiązkami dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, począwszy od powierzenia stanowiska dyrektora szkoły – również w kontekście kontroli sądowej, zadań organu prowadzącego, praw i obowiązków uczestników konkursu – po sposób realizacji...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 89,00 zł
  wysyłka w 48 godzin

Nowości

więcej