Książki prawnicze - Komentarze i opracowania prawne

Kategoria ”Książki prawnicze. Komentarze i opracowania prawne” została stworzona z myślą nie tylko o prawnikach, pracownikach administracji czy studentach prawa i kierunków pokrewnych, ale również o pracodawcach i wszystkich tych, którym zrozumienie przepisów prawa jest w życiu niezbędne.

W kategorii ”Książki prawnicze. Komentarze i opracowania prawne” znalazły się publikacje adresowane zarówno do studentów prawa i administracji oraz prawników i pracowników administracji państwowej i samorządowej, jak również do wszystkich praktyków, pracodawców i zleceniodawców, którym znajomość prawa i jego interpretacji jest niezbędna w prawidłowym wykonywaniu ich obowiązków zawodowych. Pomoc znajdzie tu zarówno przedsiębiorca, właściciel firmy czy zarządca nieruchomości, jak i przeciętny obywatel będący kierowcą i spotykający na swojej drodze drogówkę.

Zarówno zarządcy nieruchomości, jak i członkowie wspólnot mieszkaniowych z pewnością zainteresują się ”Vademecum zarządcy nieruchomości”, w którym znajdą nie tylko wzory uchwał dotyczących zarządu wspólnotą mieszkaniową, wzory regulaminu funkcjonowania wspólnoty, wzory uchwał w sprawie przyjęcia rocznych planów wydatków czy wzory innych uchwał w rozmaitych sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością, a także przykłady wypełnienia tychże wzorów wraz z odpowiednim komentarzem.

Z kolei pracodawców może zainteresować na przykład publikacja ”Prawo pracownika do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych”. Jest to jedyne takie opracowanie na polskim rynku, z którego pracodawca dowie się o zasadach ustalania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, a także pozna funkcje, jakie spełniają poszczególne jego składniki. Z opracowania tego skorzystać mogą również pracownicy dochodzący swoich należności.

Wielu kierowców może zainteresować publikacja ”Prawo dla obywatela. Drogówka. Jak unikać kłopotów?”. Poradnik w formie pytań i odpowiedzi pozwoli zrozumieć, dlaczego należy odbierać listy z sądu, czy można nie opłacić mandatu, kiedy mandat się przedawnia, czy też co zrobić, gdy przekroczyło się limit punktów karnych.

 • -22%
  Własna firma krok po kroku

  Własna firma krok po kroku

  Masz pomysł na firmę i zastanawiasz się, w jaki sposób przejść przez kolejne etapy jej rozwoju, omijając po drodze liczne przeszkody? Jak myśleć strategicznie i jednocześnie działać operacyjnie? Jak pozyskiwać klientów i zwiększać sprzedaż? Jak skutecznie reklamować swoje produkty lub usługi? Jak...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 33,46 zł 42,90 zł
  w magazynie
 • -5%
  Dochodzenie roszczeń z umów kredytów frankowych
  Nowość

  Dochodzenie roszczeń z umów kredytów frankowych

  Publikacja kompleksowo wskazuje rodzaje wytaczanych powództw i prawidłowe sposoby formułowania żądań pozwów przy dochodzeniu roszczeń z umów kredytów frankowych. Uwzględnia małżonków jako kredytobiorców po obu stronach procesu, zarówno w trakcie trwania wspólności ustawowej, jak i po jej ustaniu....
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 141,55 zł 149,00 zł
  w magazynie
 • -15%
  Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych...

  Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych...

  Książka zawiera najistotniejsze materiały dotyczące obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych: zaktualizowane wykazy umów, których Polska jest stroną, wzory pism, informacje o wzajemności i wykazy sądów zagranicznych. Dzięki temu jest cennym opracowaniem, poszukiwanym na rynku ze...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 220,15 zł 259,00 zł
  w magazynie
 • -28%
  Prawo o odpadach. Wybrane problemy

  Prawo o odpadach. Wybrane problemy

  Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wytwórcą odpadów, to z całą pewnością doświadcza ich oddziaływania. Problematyka odpadów oraz ich zagospodarowania stanowi istotny obszar prawa, który został szczegółowo omówiony w publikacji. Autorzy proponują rozwiązania kluczowych problemów...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 92,24 zł 129,00 zł
  w magazynie
 • -36%
  Stany nadzwyczajne w polskim porządku prawnym

  Stany nadzwyczajne w polskim porządku prawnym

  Książka  w sposób całościowy omawia problematykę stanów nadzwyczajnych w ujęciu historyczno-prawnym. Dodatkowo określa pozycję tej instytucji w aktualnym porządku prawnym RP. Autorka dokonuje analizy  rozwiązań w zakresie stanów nadzwyczajnych w Polsce zarówno na szczeblu ustawodawstwa...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 41,28 zł 64,90 zł
  w magazynie
 • Seksuologia sądowa

  Jest to monografia z zakresu seksuologii sądowej autorstwa wybitnego seksuologa i znawcy tematu. Przedstawiono w niej szerokie spektrum patologii seksualnej i specyfikę pracy biegłego seksuologa, coraz częściej powoływanego w Polsce do wydawania ekspertyz.
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 119,00 zł
  w magazynie
 • -42%
  Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego oc

  Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego oc

  Publikacja prezentuje aktualne tendencje w obszarze szkód na osobie, kompensowanych w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Autorzy analizują istniejące regulacje prawne i uwarunkowania systemowe oraz ekonomiczne aspekty problemu, dynamikę i strukturę...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 29,10 zł 49,90 zł
  w magazynie
 • -15%
  Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej
  Nowość

  Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej

  W książce kompleksowo omówiono ogólne zasady stanowienia aktów prawa miejscowego, które powinny być uwzględniane przy projektowaniu uchwał organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowo skomentowano wszystkie te przepisy ustawy o pomocy społecznej, które zawierają upoważnienie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 50,15 zł 59,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -55%
  System Prawa Administracyjnego Procesowego Tom 1

  System Prawa Administracyjnego Procesowego Tom 1 Outlet

  W tomie I Sytemu Prawa Administracyjnego Procesowego przedstawiono fundamentalne dla prawa administracyjnego procesowego zagadnienia. W opracowaniu szczegółowo wyjaśniono pojęcie prawa administracyjnego procesowego oraz jego elementu jednostkowego, czyli normy prawa należącej do tego fragmentu...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 176,81 zł 389,00 zł
  w magazynie
 • -5%
  Instytucje i prawo Unii Europejskiej

  Instytucje i prawo Unii Europejskiej

  Obecne wydanie uwzględnia bieżące kwestie związane z Unią Europejską, m.in. odnosi się do nowych wyzwań, z jakim skonfrontowana została Unia Europejska. Uwzględniono więc, zwłaszcza w rozdziałach dotyczących unijnych instytucji, wystąpienie z UE Zjednoczonego Królestwa, które miało miejsce 31...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 65,55 zł 69,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -34%
  Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian

  Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian Outlet

    Komentarz stanowi kompleksowe, dogłębne i praktyczne spojrzenie na nowy kształt postępowania cywilnego, uwzględniające zarówno zmiany wprowadzane ustawą z 4 lipca 2019 r., jak i obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. ustawą o komornikach sądowych oraz dokonane ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 263,34 zł 399,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -52%
  Ustawa o grach hazardowych. Komentarz

  Ustawa o grach hazardowych. Komentarz Outlet

  Komentarz stanowi przekrojową analizę prawną zarówno przepisów ustawy o grach hazardowych, jak i regulacji zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.  W książce szczególną uwagę zwrócono na najważniejsze problemy praktyczne związane ze stosowaniem przepisów ustawy o grach hazardowych,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 114,06 zł 239,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -52%
  Zasiłki 2018 Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja

  Zasiłki 2018 Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja Outlet

  Płatnicy wypłacający świadczenia chorobowe muszą stwierdzić, czy danej osobie przysługuje określone świadczenie oraz w jakiej wysokości. Płatnicy nieuprawnieni do wypłaty świadczeń muszą przyjąć od ubezpieczonego dokumenty i przekazać je do ZUS. Książka jest zatem dla wszystkich pracodawców i...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 33,35 zł 69,90 zł
  w magazynie
 • -28%
  Prawo pracownika do wynagrodzenia za pracę...

  Prawo pracownika do wynagrodzenia za pracę...

  Publikacja jest jedynym na rynku opracowaniem, które kompleksowo omawia kwestie dotyczące wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych: od wyjaśnienia zasad ustalania tego wynagrodzenia i jego wysokości aż po funkcje, jakie mają spełniać jego poszczególne składniki. Autorka analizuje znaczenie...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 70,79 zł 99,00 zł
  w magazynie
 • -28%
  Inspekcja Ochrony Środowiska. Komentarz

  Inspekcja Ochrony Środowiska. Komentarz

  Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ) jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska.    W komentarzu szczegółowo omówiono: katalog zadań IOŚ oraz jej organy, zagadnienia dotyczące pracowników IOŚ, w tym wymagań na stanowisku...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 106,54 zł 149,00 zł
  w magazynie
 • -15%
  Prawo przedsiębiorców

  Prawo przedsiębiorców

  Książka zawiera pogłębioną analizę najistotniejszych zagadnień odnoszących się do publicznoprawnych aspektów działalności gospodarczej.    Prawo przedsiębiorców to publikacja w całości poświęcona nowym regulacjom prawnym zawartym w uchwalonych w dniu 6 marca 2018 r. ustawach: Prawo przedsiębiorców,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 109,01 zł 129,00 zł
  w magazynie
 • Prawo pracy po zmianach od 1 stycznia 2020

  Publikacja kompleksowo omawia zmiany w przepisach regulujących tematykę zatrudnienia. Miedzy innymi szeroko potraktowano problematykę rozliczania czasu pracy w odniesieniu do układu kalendarza w 2020 r. Publikacja zawiera nie tylko niezbędne wyliczenia wymiarów czasu pracy, ale również szczegółowe...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 29,16 zł 29,90 zł
  w magazynie
 • -28%
  Prawo dronów. Bezzałogowe statki powietrzne..

  Prawo dronów. Bezzałogowe statki powietrzne..

  Jest to pierwsza na polskim rynku kompleksowa publikacja dotycząca bezzałogowych statków powietrznych, uwzględniająca krajowe i unijne regulacje prawne. Opracowanie odpowiada na wiele pytań dotyczących zakresu stosowania przepisów, zawiera praktyczne wskazówki zastosowania regulacji dla różnych...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 85,10 zł 119,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -18%
  PKPiR 2019

  PKPiR 2019 Outlet

  Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W publikacji omówiono: rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów), rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 24,66 zł 29,90 zł
  w magazynie
 • -18%
  Kodek pracy

  Kodek pracy

  Najnowszy Kodeks pracy z komentarzem uwzględniającym najistotniejsze zmiany w przepisach prawa pracy i HR, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego półrocza lub wejdą w życie w najbliższych miesiącach. Zaczynamy od opisu zmian dotyczących przesłanek dyskryminacyjnych, uprawnień pracowników...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 12,36 zł 14,99 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -45%
  Gomułka. Władzy nie oddamy

  Gomułka. Władzy nie oddamy Outlet

  Czołowy komunista o przedwojennym rodowodzie. Sowieckich czystek uniknął dzięki temu, że siedział w więzieniu. Nie po raz ostatni. Mający zawsze swoje zdanie, po wojnie znowu trafił za kratki. Tym razem posadzili go jego towarzysze. Po paru latach powrócił i stał się nową twarzą socjalizmu. Cieszył...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 24,70 zł 44,90 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • -28%
  Ustawa o grach hazardowych. Komentarz

  Ustawa o grach hazardowych. Komentarz

  Komentarz stanowi przekrojową analizę prawną zarówno przepisów ustawy o grach hazardowych, jak i regulacji zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.  W książce szczególną uwagę zwrócono na najważniejsze problemy praktyczne związane ze stosowaniem przepisów ustawy o grach hazardowych,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 170,89 zł 239,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -42%
  Place w firmie 2018

  Place w firmie 2018 Outlet

  Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa na wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy. Sprawdź wszystkie zmiany, wskaźniki i poznaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące rozliczania wynagrodzeń po zmianach w 2018 roku.
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 40,05 zł 69,00 zł
  w magazynie
 • -15%
  Nielegalny e-hazard

  Nielegalny e-hazard

  Książkę Nielegalny e-hazard. Studium prawnokarne i kryminologiczne można polecić nie tylko środowiskom naukowym, lecz również prawnikom praktykom, którzy w swej działalności zawodowej spotykają się ze sprawami, które dotyczą szeroko rozumianych wątków hazardowych. Publikacja podzielona jest na VIII...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 49,98 zł 58,80 zł
  w magazynie
 • -29%
  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz

  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz

     W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.: nowe zasady finansowania uczelni, powoływanie i działalność nowego organu w postaci rady uczelni publicznej reguły funkcjonowania szkół doktorskich,...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 106,52 zł 149,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -14%
  Kodeks postępowania cywilnego Orzecznictwo Aplikanta

  Kodeks postępowania cywilnego Orzecznictwo Aplikanta Outlet

  Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks postępowania cywilnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu postępowania cywilnego. Cały zbiór składa się z pięciu części: Orzecznictwa do Kodeksu cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu postępowania cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 127,92 zł 149,00 zł
  w magazynie
 • Outlet
  -16%
  Kodeks cywilny Orzecznictwo Aplikanta

  Kodeks cywilny Orzecznictwo Aplikanta Outlet

  Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks cywilny, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu cywilnego. Cały zbiór składa się z pięciu części: Orzecznictwa do Kodeksu cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu postępowania cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu spółek handlowych, Orzecznictwa...
  Ocena: 0/5
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 127,92 zł 151,98 zł
  w magazynie
 • -32%
  Zjawisko korupcji

  Zjawisko korupcji

  Książka „Zjawisko korupcji. Rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie” jest skierowana do osób zainteresowanych zjawiskiem i eliminacją korupcji, może być również wykorzystana jako podręcznik z zakresu bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego. Obejmuje aspekt społeczno-historyczno-prawno-polityczny...
  Ocena: 0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 30,42 zł 45,01 zł
  w magazynie

Bestsellery - książki prawnicze - komentarze i opracowania prawne

Nowości

więcej

Zapowiedzi

więcej

Wszystkie kategorie