Kak raz. Klasa 1. Podręcznik. Język rosyjski. Reforma 2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum

Wysyłka w
24 godziny + czas dostawy
MEN
966/1/2019
Rok wydania
2019
Seria
Wydawnictwo
Nasza cena: 51,31 zł

Cykl podręczników Как раз jest przeznaczony dla uczniów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego po szkole podstawowej, którzy nie zdają matury z tego przedmiotu. Nacisk został w nim położony na realizację treści nauczania i kształcenie umiejętności wskazanych w podstawie programowej, wersja III.2.0. Jest w pełni zgodny z wymaganiami nowej podstawy programowej i prowadzi do osiągnięcia poziomu A2+.

Koncepcja metodyczno-dydaktyczna podręcznika Как раз opiera się na założeniach dydaktyki komunikacyjnej. Zgodnie z nimi przez prezentowanie języka w realnych kontekstach komunikacyjnych uczniowie nabierają biegłości w realizowaniu różnych, właściwych dla danej sytuacji celów komunikacyjnych.

Tematy poruszane w lekcjach są doskonale dostosowane do zainteresowań dzisiejszych nastolatków. Współczesne rosyjskie słownictwo wprowadzane na kartach książki ułatwia uczniom rozumienie tekstów użytkowych.

Cykl zakłada autonomiczne kierowanie procesem uczenia się przez ucznia oraz indywidualizację nauczania, czemu sprzyjać mają dodatkowe materiały: Культурный шок (teksty o tematyce realio- i kulturoznawczej dotyczące Rosji) oraz moduł На шестёрку! (strona z zadaniami trudniejszymi dla uczniów zdolniejszych, chcących w szerszym zakresie poznać język rosyjski).

Dodatkowo zastosowano w nim spiralny układ treści, polegający na powracaniu do zagadnień poruszonych wcześniej w celu ich utrwalenia i poszerzenia.

Zalety podręcznika Как раз 1

 • Treści są idealnie dostosowane do zainteresowań dzisiejszych nastolatków.
 • Podręcznik zawiera współczesne słownictwo niezbędne w komunikacji, dzięki czemu skutecznie uczy porozumiewania się w języku rosyjskim w codziennych sytuacjach.
 • Publikacja umożliwia pracę w różnych zakresach – opanowanie treści lekcji pozwala zrealizować program obowiązkowy, uczniowie, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, mogą sięgnąć po materiały dodatkowe (tj. Практика языка, На шестёрку!, Культурный шок).
 • Materiał leksykalny wprowadzany jest głównie metodą bezpośrednią (wizualizacja, parafraza, definicja, odsłuchiwanie nagrań, synonimy, antonimy), ale zastosowano również metodę gramatyczno-tłumaczeniową (np. podawanie ekwiwalentów słów).
 • Lekcje powtórzeniowe (Тест) ułatwią nauczycielowi przeprowadzenie rekapitulacji, a uczniom – samodzielne przygotowanie się do sprawdzianów.
 • Zagadnienia gramatyczne w rozdziałach zostały wprowadzone w taki sposób, aby uczeń był w stanie samodzielnie formułować reguły i stosować je w praktyce. Dodatkowo po każdym rozdziale znajduje się podsumowanie omówionych zasad (moduł Грамматика).
 • Spiralny układ treści podręcznika umożliwia stopniowe przyswajanie wiedzy i utrwalanie już poznanych wiadomości.
 • Teksty są osadzone w realiach rosyjskojęzycznych, a wiele z nich zawiera informacje realio- i kulturoznawcze, dzięki czemu uczniowie mogą poznać kulturę rosyjską i rosyjskie tradycje.
 • Publikacja zawiera liczne materiały fakultatywne: lekcje okolicznościowe, listę przydatnych zwrotów, ćwiczenia fonetyczne, tabele gramatyczne, trening sprawności językowych, zestaw zadań rozwijających sprawność mówienia, podręczny słownik rosyjsko-polski.

Podręcznik jest podzielony na siedem rozdziałów. Na dołączonych do niego dwóch płytach zgromadzono nagrania do zadań rozwijających sprawność rozumienia ze słuchu.

Każdy rozdział to:

strona działowa, która zawiera zdjęcie wprowadzające uczniów w tematykę rozdziału i cele lekcji.

podrozdziały: rozdziały od 2. do 7. dzielą się na trzy podrozdziały przeznaczone do realizacji w ciągu dwóch godzin lekcyjnych każdy. Tylko rozdział 1., wprowadzający, składa się z sześciu podrozdziałów. Jego celem jest skuteczne wprowadzenie nowego alfabetu (cyrylicy), utrwalenie pisowni liter i osłuchanie uczniów z językiem rosyjskim. Pierwszy podrozdział ma charakter słuchowo-artykulacyjny – uczniowie przyzwyczajają się do brzmienia języka rosyjskiego, uczą się ze słuchu pierwszych słów i zwrotów oraz starają się zrozumieć proste, podstawowe słowa i zwroty użyte na nagraniach przez rodzimych użytkowników języka. Pozostałych pięć podrozdziałów wprowadza litery alfabetu w takim porządku, aby można było z nich tworzyć pierwsze rosyjskie słowa.

Грамматика: wyjaśnienia zagadnień gramatycznych wraz z przykładami ich użycia i wzorami odmian.

Словарь: spis słownictwa, wyrażeń i zwrotów przeznaczonych do aktywnego opanowania.

Практика языка: trening sprawności językowych, dzięki któremu uczniowie mogą nie tylko powtórzyć omówione zagadnienia, lecz również poszerzyć swoją wiedzę. Składa się z zadań rozwijających wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, mówienie i pisanie. W zależności od potrzeb grupy zadania te mogą być realizowane w klasie lub w domu, mogą też stanowić ćwiczenia dodatkowe dla chętnych uczniów, nagrodzone przez nauczyciela wyższą oceną.

Тест: zawiera bardzo zróżnicowane polecenia, dzięki czemu umożliwia powtórzenie zdobytej wiedzy i sprawdzenie stopnia jej opanowania.

На шестёрку!: ciekawe teksty z inspirującymi zadaniami. To materiał przeznaczony dla uczniów chcących poszerzyć swoje wiadomości ponad szkolny program obowiązkowy. Wymaga wykazania się wiedzą ogólną oraz umiejętnościami czerpania informacji z różnych źródeł, m.in. z encyklopedii, internetu, prasy.

Na końcu podręcznika znajdują się materiały dodatkowe:
Культурный шок, w których skład wchodzą lekcje okolicznościowe związane ze świętami i tradycjami, do realizacji w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Фонетика: zestaw ćwiczeń doskonalących wymowę.

Грамматика: tablice zbierające wszystkie zagadnienia gramatyczne zrealizowane w danej części podręcznika.

Фото: zbiór zadań rozwijających sprawność mówienia. Każde polecenie zawiera materiał ilustracyjny skorelowany z tematyką rozdziału, do którego się odnosi.

propozycje projektów nawiązujących do zagadnień zrealizowanych na poszczególnych lekcjach.

Русско-польский словарь: podręczny słowniczek rosyjsko-polski umożliwiający szybkie sprawdzenie znaczenia rosyjskich słów użytych w podręczniku.

Recenzje

  Warto zwrócić uwagę na...
  Kak raz. Klasa 1. Język rosyjski. Zeszyt ćwiczeń. Reforma 2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum 0/5 Nasza cena:
  34,82 zł 35,90 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  Kak raz. Klasa 1. Język rosyjski. Zeszyt ćwiczeń. Reforma 2019. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum

  Zeszyt ćwiczeń Kak raz 1 zawiera zadania utrwalające materiał omówiony w podręczniku. Każdej stronie książki odpowiada strona w zeszycie, a poszczególne polecenia są przyporządkowane do konkretnych zadań z podręcznika. Ćwiczenia wykorzystują zabawę jako formę nauki, dlatego oprócz standardowych...
  Nowyj Dialog. Język rosyjski. Podręcznik. Część 3. Zakres podstawowy (z 2 CD audio). Szkoły ponadgimnazjalne 0/5 Nasza cena:
  50,34 zł 51,90 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  Nowyj Dialog. Język rosyjski. Podręcznik. Część 3. Zakres podstawowy (z 2 CD audio). Szkoły ponadgimnazjalne

  Cykl Nowyj Dialog jest przeznaczony zarówno dla uczniów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego w szkole ponadgimnazjalnej (poziom IV.0), jak i dla kontynuujących naukę po gimnazjum (poziom IV.1). Podręcznik Nowyj Dialog 3 składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy z nich,...
  Nowyj Dialog. Język rosyjski. Zeszyt ćwiczeń. Część 3. Szkoły ponadgimnazjalne 0/5 Nasza cena:
  29,97 zł 30,90 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  Nowyj Dialog. Język rosyjski. Zeszyt ćwiczeń. Część 3. Szkoły ponadgimnazjalne

  Z zeszytem ćwiczeń można pracować zarówno w klasie, jak i w domu. Zawiera treści odpowiadające rozdziałom zamieszczonym w podręczniku. Urozmaicone ćwiczenia pomagają utrwalić zdobyte umiejętności oraz umożliwiają powtórzenie i sprawdzenie stopnia opanowania materiału. W każdym rozdziale znajdują...
  Codziennik rosyjski. Doskonal język rosyjski... 0/5 Nasza cena:
  43,55 zł 44,90 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  Codziennik rosyjski. Doskonal język rosyjski...

  Język rosyjski Poziom B1, C1 Uczysz się języka rosyjskiego, ale: - masz kłopot z systematycznością? - nie satysfakcjonują Cię postępy w nauce? - trudno Ci się zmotywować? - męczysz się z nauką, zamiast się nią cieszyć? Codziennik rosyjski jest właśnie dla Ciebie, ponieważ: - skłoni Cię do...
  Nowyj Dialog. Język rosyjski. Zeszyt ćwiczeń. Część 2. Szkoły ponadgimnazjalne 0/5 Nasza cena:
  29,97 zł 30,90 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  Nowyj Dialog. Język rosyjski. Zeszyt ćwiczeń. Część 2. Szkoły ponadgimnazjalne

  Zeszyt ćwiczeń utrwala materiał zawarty w podręczniku. Poznane już słowa i wyrażenia prezentuje w nowych kontekstach. Urozmaicone zadania pomagają utrwalić zdobyte umiejętności oraz umożliwiają powtórzenie i sprawdzenie stopnia opanowania materiału. Są one przeznaczone do wykonania głównie w formie...
  Nowyj Dialog. Język rosyjski. Podręcznik. Część 2. Zakres podstawowy + CD. Szkoły ponadgimnazjalne 0/5 Nasza cena:
  50,34 zł 51,90 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  Nowyj Dialog. Język rosyjski. Podręcznik. Część 2. Zakres podstawowy + CD. Szkoły ponadgimnazjalne

  Cykl Новый Диалог jest przeznaczony zarówno dla uczniów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego w szkole ponadgimnazjalnej (poziom IV.0), jak również dla kontynuujących naukę po gimnazjum (poziom IV.1). Podręcznik...
  Nowyj Dialog. Język rosyjski. Zeszyt ćwiczeń. Część 1. Szkoły ponadgimnazjalne 0/5 Nasza cena:
  29,97 zł 30,90 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  Nowyj Dialog. Język rosyjski. Zeszyt ćwiczeń. Część 1. Szkoły ponadgimnazjalne

  W Zeszycie ćwiczeń znajdują się różnorodne ćwiczenia leksykalno-gramatyczne do podręcznika Новый Диалог. Po każdym rozdziale znajduje się spis aktywnej leksyki, którą uczeń powinien aktywnie opanować na danym etapie nauki. Różnorodne...
  Fokus. Język niemiecki. Zeszyt ćwiczeń. Część 2. Zakres podstawowy. Szkoły ponadgimnazjalne 0/5 Nasza cena:
  29,97 zł 30,90 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  Fokus. Język niemiecki. Zeszyt ćwiczeń. Część 2. Zakres podstawowy. Szkoły ponadgimnazjalne

  W Zeszycie ćwiczeń znajdziesz różnorodne ćwiczenia leksykalno-gramatyczne do drugiej części podręcznika Fokus. Każdej stronie w podręczniku odpowiada strona w Zeszycie ćwiczeń. Różnorodne, bogato ilustrowane ćwiczenia pomogą ci rozwijać sprawności językowe, gwarantują systematyczny trening i...
  alles klar Neu. Język niemiecki. Podręcznik. Część 3. Zakres podstawowy (z CD audio). Szkoły ponadgimnazjalne 0/5 Nasza cena:
  50,34 zł 51,90 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  alles klar Neu. Język niemiecki. Podręcznik. Część 3. Zakres podstawowy (z CD audio). Szkoły ponadgimnazjalne

  Ciekawy podręcznik, napisany z humorem, skonstruowany tak, by nauka języka była skuteczna. Przygotowuje do matury na poziomie podstawowym i prowadzi do poziomu B1 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów poświęconych takim kręgom tematycznym,...
  Zobacz, dlaczego warto nam zaufać

  Doskonała komunikacja, perfekcyjne podejście do klienta, realizacja szybka i całkowicie zgodna z zamówieniem, do tego dobra cena, czyli całość na piątkę.

  Anyszka

  Polecam, polecam, polecam! Świetny wybór, książki w doskonałej cenie i co najważniejsze błyskawiczna realizacja zamówienia - dodaję do moich ulubionych sklepów.

  magdape

  Bardzo miła obsługa, szybko reagują na wiadomości pisane. Szybko rozwiązują problem i tłumaczą sytuację, oraz bardzo jasno i konkretnie piszą mail o każdej zmianie w zamówieniach.

  Lenka

  Kolejny raz robię zakupy w sklepie i jest super szybko, tanio i wygodnie. Aż żałuję, że nie mają innych propozycji, które mnie interesują. Gorąco polecam.

  Beata

  Transakcja przebiegła szybko i sprawnie. Książki super i wszystko porządnie zapakowane. Nie jest to na pewno moja ostatnia styczność ze sklepem. Polecam.

  Agnieszka

  Sklep godny polecenia, szybko zrealizował zamówienie. Dodatkowo otrzymałam rabat. Bardzo korzystna cena zamówionych książek. Łącznie z przesyłką wyszło taniej niż w księgarni stacj...

  Zosia

  Bardzo sprawnie zrealizowane zamówienie. Pomimo, że podano mi późniejszy termin dostarczenia przesyłki otrzymałam ją kilka dni wcześniej. Sklep cechuje solidność i profesjonalizm. ...

  Joanna

  Sklep bardzo fajny, pomocny i szybki. Realizacja zamówienia trwała kilka dni. Zamówienie doskonale zapakowane i nienaruszone.

  Frau Sonne

  Jestem zadowolona ze sklepu i przeprowadzonej transakcji. Duży wybór książek, dostawa zgodnie z podaną przez sprzedawcę datą, bardzo porządnie zapakowana. Polecam.

  agnes352

  Polecam sklep z czystym sumieniem. Kontakt bardzo dobry, ceny rewelacyjne, wybór książek ogromny. Na pewno wkrótce znów złożę zamówienie.

  natka2817

  Rewelacja!!! Zamówienie otrzymałam 5 dni od złożenia zamówienia, a mieszkam w Wielkiej Brytanii.

  Adrianna

  Pierwszy raz kupowałam książki przez internet i się nie rozczarowałam. Książki przyszły w oczekiwanym terminie, były dobrze zabezpieczone. Na pewno skorzystam jeszcze nie jeden raz...

  Paula