eBook Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej pdf

plik do pobrania Dowiedź się więcej

 • Książkę przeczytasz na:
Pobranie w
Do 2h od opłacenia zamówienia
Licencja
WATERMARK
Rok wydania
2013
Wydawnictwo
Rodzaj pliku
pdf
Nasza cena: 33,80 zł 37,56 zł Taniej o: 10%

Głównym celem monografii jest dokonanie oceny rozwiązań systemowych i ich skutków dotyczących zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego, z punktu widzenia zachowania przez nie płynności finansowej, oraz wypracowanie metod określania bezpiecznego poziomu zadłużenia w warunkach zwiększonego ryzyka utraty tej płynności.

Publikacja skierowana jest z uwagi na interdyscyplinarność zawartych w niej zagadnień zarówno do środowiska akademickiego, jak i do przedstawicieli administracji rządowej oraz do jednostek samorządu terytorialnego.

Kluczowe atuty opracowania to:

- ,,menedżerskie" spojrzenie na problematykę optymalizacji polityki zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, a więc nie tylko przez pryzmat obowiązujących regulacji prawnych, ale również z uwzględnieniem procedur i metod charakterystycznych dla nauk ekonomicznych,
- opracowanie nowatorskiego modelu procesu decyzyjnego dotyczącego określenia bezpiecznego poziomu zadłużenia JST z punktu widzenia zapewnienia wiarygodności kredytowej i utrzymania płynności finansowej w warunkach niestabilnego otoczenia,
- umiejętne połączenie wątków teoretycznych i empirycznych związanych z problematyką zadłużenia JST.

Recenzje

  Najczęściej kupowane razem
  • -10%
   eBook Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne pdf

   eBook Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne pdf

   Celem, jaki postawili sobie autorzy tego podręcznika, jest przedstawienie wiedzy z zakresu podstaw finansów publicznych, a w tym teorii finansów publicznych, obowiązującego systemu kształtowania dochodów i wydatków publicznych, zadań realizowanych przez sektor finansów publicznych na tle wyzwań...
   Ocena: 0/5
   eBook, pdf
   Cena: Nasza cena: 53,10 zł 59,00 zł
   Plik do pobrania
  • -23%
   eBook Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna pdf

   eBook Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna pdf

   Przymiotnikiem, który chyba najczęściej towarzyszy słowu "decyzja", jest przymiotnik "racjonalna", bądź "nieracjonalna". Ten pierwszy przymiotnik chętnie stawiamy wtedy, gdy mówimy o decyzjach własnych, ten drugi - wtedy, gdy mówimy o decyzjach innych. Ale to nie ta stronnicza praktyka zadecydowała...
   Ocena: 0/5
   eBook, pdf
   Cena: Nasza cena: 36,19 zł 47,00 zł
   Plik do pobrania
  • -29%
   eBook Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa pdf

   eBook Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa pdf

   Tematyka ebooka "Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa" obejmuje: - przedstawienie struktury i zawartości sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości (wg najnowszych zasad), - określenie źródeł informacji do przeprowadzenia efektywnej analizy przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość, oraz...
   Ocena: 0/5
   eBook, pdf
   Cena: Nasza cena: 28,25 zł 39,90 zł
   Plik do pobrania
  • -27%
   eBook Zarządzanie produkcją pdf

   eBook Zarządzanie produkcją pdf

   Jest to seria: WIEDZA W KAPSUŁCE z tematem przewodnim pt: zarządzanie produkcją. Materiał ciekawy do powtórki przed egzaminem na studiach z tejże tematyki. Jest to skrócona forma opracowanych pojęć, takich jak: przemysł, technologia, produkcja, planowanie, cykl życia, strategia wejścia, priorytety...
   Ocena: 0/5
   eBook, pdf
   Cena: Nasza cena: 5,11 zł 6,97 zł
   Plik do pobrania
  • -11%
   eBook Zachowania finansowe gospodarstw domowych pdf

   eBook Zachowania finansowe gospodarstw domowych pdf

   Monografia koncentruje się na problematyce nowego, rozwijającego się nurtu badawczego finansów behawioralnych, ukierunkowanego w szczególności na finanse osobiste. W rozważaniach przyjęto holistyczne podejście do identyfikacji i analizy zachowań finansowych gospodarstw domowych. Istotnym celem...
   Ocena: 0/5
   eBook, pdf
   Cena: Nasza cena: 27,53 zł 31,00 zł
   Plik do pobrania
  • -11%
   eBook Zbiór zadań z mikroekonomii pdf

   eBook Zbiór zadań z mikroekonomii pdf

   Dość liczne grono autorów książki zapewnia różnorodność zadań pod względem zarówno pomysłów, jak i podejścia do formułowania problemów. Najłatwiejsze zadania zostały oznaczone jedną, a najtrudniejsze trzema gwiazdkami. Decydując o formie publikacji, postanowiono skupić się wyłącznie na zadaniach...
   Ocena: 0/5
   eBook, pdf
   Cena: Nasza cena: 15,98 zł 18,00 zł
   Plik do pobrania
  • -29%
   eBook Statystyczny drogowskaz 1 pdf

   eBook Statystyczny drogowskaz 1 pdf

   Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego - to pierwszy z trzech tomów książki, która przybliża Czytelnikowi sposób działania programu IBM SPSS Statistics. W tym tomie zaprezentowano podstawowe operacje związane z obsługą IBM SPSS Statistics 20, przygotowania...
   Ocena: 0/5
   eBook, pdf
   Cena: Nasza cena: 41,77 zł 59,00 zł
   Plik do pobrania
  • -20%
   eBook Analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstw : wybrane elementy pdf

   eBook Analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstw : wybrane elementy pdf

   Celem publikacji była analiza wskaźnikowa przedsiębiorstw działających w Polsce w latach 1999-2008. Dokonano analizy rentowności obrotu, aktywów, kapitałów własnych oraz płynności finansowej w celu określenia w jakiej kondycji ekonomiczno-finansowej znajdują się badane przedsiębiorstwa. Istnieje...
   Ocena: 0/5
   eBook, pdf
   Cena: Nasza cena: 12,06 zł 15,00 zł
   Plik do pobrania
  • -23%
   eBook Motywowanie w przedsiębiorstwie pdf

   eBook Motywowanie w przedsiębiorstwie pdf

   Jeśli przedsiębiorstwo ma osiągnąć zamierzone cele, każdy kierownik musi przydzielać podległym pracownikom zadania odpowiednie do ich kwalifikacji i umiejętności. To jednak nie wystarczy. Swoim działaniem powinien także wyzwolić wolę i chęć działania pracowników, powinien kształtować pożądane przez...
   Ocena: 0/5
   eBook, pdf
   Cena: Nasza cena: 37,64 zł 49,00 zł
   Plik do pobrania
  • -29%
   eBook Gospodarka i finanse gmin w Polsce. Wybrane zagadnienia pdf

   eBook Gospodarka i finanse gmin w Polsce. Wybrane zagadnienia pdf

   Książka składa się z artykułów przygotowanych przez 12 autorów, którzy podjęli się trudnego zadania - napisania opracowań pokazujących najważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego. Prezentuje obowiązujące, czy też przyszłe regulacje prawne mające decydujący...
   Ocena: 0/5
   eBook, pdf
   Cena: Nasza cena: 16,57 zł 23,40 zł
   Plik do pobrania
  Warto zwrócić uwagę na...
  eBook Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne pdf 0/5 Nasza cena:
  53,10 zł 59,00 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  eBook Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne pdf

  Celem, jaki postawili sobie autorzy tego podręcznika, jest przedstawienie wiedzy z zakresu podstaw finansów publicznych, a w tym teorii finansów publicznych, obowiązującego systemu kształtowania dochodów i wydatków publicznych, zadań realizowanych przez sektor finansów publicznych na tle wyzwań...
  Budżetowanie w przedsiębiorstwie.. 0/5 Nasza cena:
  52,25 zł 55,00 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  Budżetowanie w przedsiębiorstwie..

  Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat budżetowania i jego wykorzystania w zarządzaniu finansami. Istotnym elementem wyróżniającym jest wykroczenie poza do tej pory przyjmowane ramy i pokazanie nowych trendów oraz możliwości zastosowania budżetowania w praktyce, zwłaszcza mikro- i małych...
  eBook Semantyczne modelowanie organizacji pdf 0/5 Nasza cena:
  28,43 zł 31,58 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  eBook Semantyczne modelowanie organizacji pdf

  W książce zaprezentowano możliwości doskonalenia organizacji w oparciu o modele semantyczne. Pokazano rolę semantycznego modelowania organizacji w dokumentowaniu rozwiązań informatycznych oraz podejmowaniu decyzji dotyczących ich rozwoju zgodnie z modelami rozwoju organizacji. Przedstawiono...
  eBook Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne pdf 0/5 Nasza cena:
  31,50 zł 35,00 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  eBook Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne pdf

  Monografia poświęcona jest analizie powiązań między internacjonalizacją, usieciowieniem i innowacyjnością przedsiębiorstw i zawiera wyniki badań empirycznych prowadzonych w ramach projektu indywidualnego finansowanego przez NCN. Zawiera pogłębioną analizę podstawowych pojęć i podejść teoretycznych...
  eBook Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw. Studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych pdf 0/5 Nasza cena:
  26,89 zł 29,88 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  eBook Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw. Studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych pdf

  Książka, stanowiąca studium oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionów ekonomicznych, wyodrębnia nowy obszar badań ekonomii w zakresie międzynarodowych stosunków ekonomicznych - mezoekonomię transgraniczną przedsiębiorstw. Zawiera, prócz modelowania ekonometrycznego,...
  eBook Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości pdf 0/5 Nasza cena:
  25,36 zł 28,17 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  eBook Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości pdf

  Książka stanowi kompendium wiedzy na temat instrumentów pochodnych nabywanych w celach zabezpieczających. Przedmiotem rozważań jest nie tylko ujęcie instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym, lecz również omówienie zasad konstrukcji powiązania...
  eBook Niematerialne czynniki konstytuujące systemy zarządzania oparte na jakości w organizacjach sektora publicznego pdf 0/5 Nasza cena:
  32,28 zł 35,86 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  eBook Niematerialne czynniki konstytuujące systemy zarządzania oparte na jakości w organizacjach sektora publicznego pdf

  Publikacja stanowi przegląd i usystematyzowanie literatury dotyczącej identyfikacji determinant zarządzania jakością w administracji publicznej oraz sposobów jej pomiaru, opracowanie modeli uwarunkowań zarządzania jakością w powiązaniu ze skutecznością, strategią i otoczeniem w jakim funkcjonują. W...
  eBook Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej pdf 0/5 Nasza cena:
  41,50 zł 46,10 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  eBook Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej pdf

  Książka została opracowana przez zespół autorski pracowników Katedry Zarządzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Publikacja może być wykorzystana w środowisku akademickim, przez studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników...
  eBook EMU an incomplete project? pdf 0/5 Nasza cena:
  30,73 zł 34,15 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  eBook EMU an incomplete project? pdf

  The title of the monograph "EMU - an Incomplete Project?" can be interpreted in two ways. The first interpretation suggests that monetary integration should be complemented with fiscal and banking union and with the advancement of the political union. Such approach dominates currently in the...
  eBook Miary umiejętności i wyczucia rynku pdf 0/5 Nasza cena:
  26,89 zł 29,88 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  eBook Miary umiejętności i wyczucia rynku pdf

  Zarządzanie pasywne czy może aktywne? Ten spór trapi od dawna nie tylko profesjonalistów, ale też inwestorów indywidualnych. Każda z tych najbardziej popularnych strategii inwestycyjnych ma plusy i minusy. Jeśli już jednak zdecydowaliśmy się sami zarządzać naszym portfelem lub też skorzystaliśmy z...
  eBook Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce pdf 0/5 Nasza cena:
  31,50 zł 35,00 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  eBook Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce pdf

  Przedstawione w publikacji badania i analizy potwierdzają, że mentalność pracowników, znajdująca odzwierciedlenie w kulturze organizacyjnej, stanowi fundamentalną barierę zmian w polskich szpitalach. Jednak kultura organizacyjna bardzo trudno poddaje się operacjonalizacji badawczej, co oznacza, że...
  eBook Historia myśli organizatorskiej. Zarys wykładu pdf 0/5 Nasza cena:
  32,28 zł 35,86 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  eBook Historia myśli organizatorskiej. Zarys wykładu pdf

  Wszystkim kulturom od początku dziejów towarzyszyły problemy organizacyjne. Rozważania dotyczące organizacji i zarządzania można znaleźć już u starożytnych. Nie spowodowały one jednak, by rozwinęła się u nich usystematyzowana myśl organizatorska. Stosunki społeczno-gospodarcze musiały się na tyle...
  Wybrane bestsellery
  Praktyczny słownik polsko-ukraiński ukraińsko-polski 5/5 Nasza cena:
  24,52 zł 29,90 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  Praktyczny słownik polsko-ukraiński ukraińsko-polski

  Niniejszy Słownik polsko-ukraiński ukraińsko-polski jest podstawowym zbiorem współczesnej polskiej i ukraińskiej leksyki. Prezentuje wyrazy stosowane w codziennej praktyce oraz nowe słowa i zwroty językowe, które pojawiły się w obu językach w ostatnich latach. W alfabetycznym zapisie haseł...
  Szóstka wron. Tom 1 5/5 Nasza cena:
  33,95 zł 45,00 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  Szóstka wron. Tom 1

  Sześcioro niebezpiecznych wyrzutków. Jeden niewykonalny skok. Przestępczy geniusz Kaz Brekker otrzymuje ofertę wzbogacenia się ponad wszelkie wyobrażenie wystarczy w tym celu wykonać zadanie, która z pozoru wydaje się niewykonalne: włamać się do niesławnego Lodowego Dworu (niezdobytej wojskowej...
  Marvel - komiksy, zabawki, gadżety Mechaniczna zbroja Wolverine'a 76202 5/5 Nasza cena:
  36,79 zł 45,99 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  Marvel - komiksy, zabawki, gadżety Mechaniczna zbroja Wolverine'a 76202

  Zestaw rozszerzający do zabawy w nurkowanie i pływanie na grzbiecie delfina! Przygotuj się na fantastyczną zabawę na plaży. Przebiegnij przez drewniany pomost, ale uważaj na wyskakujące z wody Cheep Cheepy! Wskocz do wody z trampoliny, robiąc przy tym imponujące salta, aby zdobyć dodatkowe cyfrowe...
  Gra Pucio. Pierwsze zabawy Nasza Księgarnia 5/5 Nasza cena:
  22,69 zł 34,90 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  Gra Pucio. Pierwsze zabawy Nasza Księgarnia

  Gra Pucio Pierwsze Zabawy Wreszcie są! Długo wyczekiwane, mądre i piękne zabawki z PUCIEM! Uwielbiany przez dzieci i rodziców bohater bestsellerowej serii Marty Galewskiej-Kustry, fenomenalnie ilustrowanej przez Joannę Kłos, w końcu wykracza poza karty książek i pojawia się także w grach...
  Cienie zła 5/5 Nasza cena:
  30,22 zł 42,90 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  Cienie zła

  Stare zbrodnie są jak drzewa. Głęboko zapuszczają korzenie. Podobno nie ma zbrodni idealnej. Niektórzy mordercy są jednak bardzo sprytni. Nie mają skrupułów, wyrzuty sumienia nie mącą im precyzji myślenia. Zdają się nie mieć ludzkich cech, a przede wszystkim słabości. Ale dla pewnego mordercy...
  LEGO Minecraft Królicza farma 21181 5/5 Nasza cena:
  111,99 zł 139,99 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  LEGO Minecraft Królicza farma 21181

  LEGO® Minecraft® Królicza farma 21181 - zestaw konstrukcyjny i króliczy domek do zabawy; świetny prezent dla graczy w Minecrafta; zawiera tresera, króliki i zombie; fajny prezent dla dzieci i graczy od 8 lat (340 elementów) Przygody z gry Minecraft® w domu w kształcie ogromnego królika Zbuduj...
  Puzzle Pucio. Historyjki obrazkowe Nasza Księgarnia 5/5 Nasza cena:
  31,15 zł 44,90 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  Puzzle Pucio. Historyjki obrazkowe Nasza Księgarnia

  Historyjki obrazkowe znajdziemy w każdym gabinecie logopedycznym, przedszkolu i wielu innych bliskim dzieciom miejscach. Dają one okazję do dobrej zabawy, a przy tym wspomagają rozwój m.in.: mowy na różnych poziomach (od poszerzania zasobu słownictwa po rozwój umiejętności opowiadania i prowadzenia...
  Kicia Kocia mówi: "Dzień dobry!" w języku ukraińskim 5/5 Nasza cena:
  9,99 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  Kicia Kocia mówi: "Dzień dobry!" w języku ukraińskim

  Киця-Миця! Історії про Кицю-Мицю підкорили серця...
  Obcy 5/5 Nasza cena:
  25,98 zł 42,90 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  Obcy

  Są ludzie, którzy twierdzą, że zło to brak dobra. A ja jestem pewny, że zło to tylko i wyłącznie człowiek. Retlowowie przyjeżdżają do polski jako repatrianci. Osiadają w spokojnej wiosce, a ich największym marzeniem jest stać się „swoimi”. Co muszą zrobić, żeby zostali zaakceptowani? Czy to w ogóle...
  Porządne dziewczyny. Zbrodnia i hańba w Indiach 5/5 Nasza cena:
  28,30 zł 46,90 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  Porządne dziewczyny. Zbrodnia i hańba w Indiach

  W maju 2014 roku Sonia Faleiro zobaczyła w mediach społecznościowych zdjęcie: ciała dwóch młodych dziewczyn wiszące na drzewie. Internauci pisali, że dorastające w Indiach kuzynki, czternastoletnia Lalli i szesnastoletnia Padma, zostały zgwałcone i zamordowane przez mężczyzn z wyższej kasty....
  Stary człowiek i morze 5/5 Nasza cena:
  24,23 zł 39,90 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  Stary człowiek i morze

  Wracamy do tej książki całe życie, bo klasyka dziś okazuje się niezwykle aktualna. Rybak Santiago po wielu dniach bezowocnych połowów postanawia samotnie wypłynąć na dalekie wody, aby udowodnić wszystkim, że jeszcze nie jest bezużytecznym starcem. Jego przynętę połyka imponujący marlin. Santiago...
  Moje skarby 5/5 Nasza cena:
  104,96 zł 139,95 zł
  Do koszyka dodaj do schowka

  Moje skarby

  Gra pełna niezwykłych, rzadkich i fascynujących przedmiotów! Któż nie lubi zbierać ciekawych przedmiotów, które często można znaleźć na przeróżnych szlakach, plażach czy w głębokiej dziczy? Jednak niewielu jest prawdziwych kolekcjonerów, potrafiących stworzyć naprawdę unikatowe zbiory. Zostań...
  Zobacz, dlaczego warto nam zaufać

  Doskonała komunikacja, perfekcyjne podejście do klienta, realizacja szybka i całkowicie zgodna z zamówieniem, do tego dobra cena, czyli całość na piątkę.

  Anyszka

  Polecam, polecam, polecam! Świetny wybór, książki w doskonałej cenie i co najważniejsze błyskawiczna realizacja zamówienia - dodaję do moich ulubionych sklepów.

  magdape

  Bardzo miła obsługa, szybko reagują na wiadomości pisane. Szybko rozwiązują problem i tłumaczą sytuację, oraz bardzo jasno i konkretnie piszą mail o każdej zmianie w zamówieniach.

  Lenka

  Kolejny raz robię zakupy w sklepie i jest super szybko, tanio i wygodnie. Aż żałuję, że nie mają innych propozycji, które mnie interesują. Gorąco polecam.

  Beata

  Transakcja przebiegła szybko i sprawnie. Książki super i wszystko porządnie zapakowane. Nie jest to na pewno moja ostatnia styczność ze sklepem. Polecam.

  Agnieszka

  Sklep godny polecenia, szybko zrealizował zamówienie. Dodatkowo otrzymałam rabat. Bardzo korzystna cena zamówionych książek. Łącznie z przesyłką wyszło taniej niż w księgarni stacj...

  Zosia

  Bardzo sprawnie zrealizowane zamówienie. Pomimo, że podano mi późniejszy termin dostarczenia przesyłki otrzymałam ją kilka dni wcześniej. Sklep cechuje solidność i profesjonalizm. ...

  Joanna

  Sklep bardzo fajny, pomocny i szybki. Realizacja zamówienia trwała kilka dni. Zamówienie doskonale zapakowane i nienaruszone.

  Frau Sonne

  Jestem zadowolona ze sklepu i przeprowadzonej transakcji. Duży wybór książek, dostawa zgodnie z podaną przez sprzedawcę datą, bardzo porządnie zapakowana. Polecam.

  agnes352

  Polecam sklep z czystym sumieniem. Kontakt bardzo dobry, ceny rewelacyjne, wybór książek ogromny. Na pewno wkrótce znów złożę zamówienie.

  natka2817

  Rewelacja!!! Zamówienie otrzymałam 5 dni od złożenia zamówienia, a mieszkam w Wielkiej Brytanii.

  Adrianna

  Pierwszy raz kupowałam książki przez internet i się nie rozczarowałam. Książki przyszły w oczekiwanym terminie, były dobrze zabezpieczone. Na pewno skorzystam jeszcze nie jeden raz...

  Paula