eBook Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku pdf mobi epub

plik do pobrania Dowiedź się więcej

  • Książkę przeczytasz na:
Darmowy fragment:
Pobranie w:
Do 2h od opłacenia zamówienia
Rodzaj pliku
pdf,mobi,epub
Wydawnictwo
Licencja
znak wodny
Rok wydania
2018
Nasza cena: 20,00 zł 25,00 zł Taniej o: 20%

Rozwój współczesnych przedsiębiorstw jest zagadnieniem wieloaspektowym i wielopłaszczyznowym, co wynika m.in. z oddziaływania zarówno jego warunków, jak i czynników na uzyskiwane efekty tego procesu. Sam rozwój ma zatem charakter wielowymiarowy, a przy tym jest pojęciem rozumianym zarówno w ujęciu deskryptywnym, jak i wartościującym.
Rozwój przedsiębiorstwa to proces ewolucyjny i długotrwały, w którym wyrażają się kierunkowe zmiany ilościowe i jakościowe, prowadzące od form lub stanów prostych czy też stosunkowo prostszych do form lub stanów bardziej złożonych, a zatem doskonalszych pod określonym względem. Zmiany te w sposób istotny przekształcają strukturę wewnętrzną przedsiębiorstwa, jak również sposób jego działania. Wskazuje się, że proces ten oddziałuje w szczególności na te zmiany, które identyfikują pojawiające się problemy, a także ukazują sposoby i możliwości ich rozwiązania. Warto podkreślić, iż źródłem wielu zmian w przedsiębiorstwie jest otoczenie, które w zależności od zakresu swej stabilności lub zmienności oddziałuje w zróżnicowany sposób na jego rozwój. Otoczenie może zatem wzmacniać, ale też i osłabiać, raczej rzadko zaś można przejść obok niego obojętnie.
Uwzględniając wskazany zarys spojrzenia na problematykę rozwoju przedsiębiorstw należy podkreślić, iż celem niniejszej monografii jest przedstawienie zagadnienia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście wyzwań gospodarki XXI wieku wraz z uwzględnieniem aspektu ekonomiczno-zarządczego. Jako autorzy wyrażamy nadzieję, iż publikacja ta wniesie wkład w dynamiczny rozwój nauk empirycznych i stanowić będzie udaną próbę powiązania ze sobą celów poznawczych i aplikacyjnych w tym zakresie. Wybór przedsiębiorstw sektora MŚP wynikał z faktu, iż są one określane jako trzon rozwoju współczesnej gospodarki zarówno w wymiarze globalnym, europejskim, jak i narodowym. Badania zostały skoncentrowane na uwarunkowaniach gospodarki Polski, odnoszących się do ogółu przedsiębiorstw sektora MŚP, przedsiębiorstw rodzinnych, a także przedsiębiorstw występujących na obszarach wiejskich. Wybór tych właśnie jednostek nie był przypadkowy, lecz stanowił wyraz dotychczasowych analiz i realizacji prac naukowo-badawczych autorów, w których podkreśla się znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych w sektorze, a także występującą lukę statystyczną i empiryczną w odniesieniu do badań przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, których istniejący potencjał rozwojowy mógłby zostać efektywniej ukierunkowany na potrzeby realizacji zmian progresywnych na tych obszarach. Na bazie tak ujętego celu pracy została sformułowana hipoteza główna oraz hipotezy operacyjne.

Recenzje:

"Godnym podkreślenia jest fakt, iż wyniki badań i rozważań teoretycznych zawartych w monografii, dostarczają wielu cennych informacji pozwalających ocenić zarówno kierunki rozwoju MSP w Polsce, ich aktywność innowacyjną oraz zachowania wobec wyzwań gospodarki XXI, ale też zawierają wiele wskazań i rekomendacji pod adresem menedżerów i polityków gospodarczych w zakresie stymulacji postaw przedsiębiorczych oraz formułowania przyszłościowych kierunków polityki wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w gospodarce polskiej.
Stwierdzam, iż recenzowana monografia spełnia wymóg aktualności i oryginalności. Łączy teoretyczne aspekty problematyki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z możliwością ich praktycznego wykorzystania."
z recenzji prof. zw. dr hab. Krystyny Poznańskiej

"Uważam, iż recenzowana książka stanowi wartościowe studium teoretyczno-empiryczne na temat kluczowych wyzwań, kierunków, uwarunkowań i perspektyw rozwoju (mikro) małych i średnich przedsiębiorstw wynikających z aktualnych zmian społeczno-gospodarczych, rozpatrywanych w szerszym kontekście ekonomiczno-menedżerskim. Jej głównym walorem jest wnikliwy przegląd wyników badań wtórnych oraz przeprowadzenie interesujących, własnych analiz statystycznych wyjaśniających i ilustrujących procesy rozwojowe firm sektora MŚP zachodzące w ostatnich latach, jak również zwrócenie uwagi na znaczenie specyfiki i zróżnicowania tych podmiotów gospodarczych (oraz ich szczególnych podgrup: firm rodzinnych i podmiotów działających na obszarach wiejskich) dla przebiegu współczesnych procesów rozwojowych małego biznesu."
z recenzji prof. PŁ. dr hab. inż. Marka Matejuna

Spis treści
WSTĘP 7

Rozdział 1
PROBLEMY TEORETYCZNE I DYLEMATY PRAKTYCZNE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 13
1.1. Pojęcie i istota rozwoju przedsiębiorstwa 13
1.2. Zmiana - wyznacznik rozwoju przedsiębiorstw ery informacji i wiedzy 31
1.3. Procesy restrukturyzacji i ich znaczenie na drodze rozwoju 51
1.4. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw 68
1.5. Pragmatyka działań wobec postulatywności otoczenia przedsiębiorstwa 75Rozdział 2
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP 83
2.1. Zarys historycznych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP 83
2.2. Definicje MŚP - przegląd i ocena możliwości porównawczych przedsiębiorstw 85
2.3. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce - analiza statystyczna i ocena zmian 96
2.3.1. Sektor MŚP a rozwój przedsiębiorczości 96
2.3.2. MŚP w okresie pierwszych lat transformacji 107
2.3.3. MŚP w okresie realizacji procesów bezpośredniej konwergencji gospodarki narodowej z gospodarką Unii Europejskiej 119
2.3.4. MŚP wobec globalnego kryzysu ekonomicznego 132
2.3.5. MŚP w okresie pokryzysowym lat 2014-2016 146
2.4. Innowacyjność MŚP w Polsce - węzłowe problemy aplikacyjne 158
2.5. Kierunki działań rozwojowych w przedsiębiorstwach sektora MŚP w Polsce - konkluzje i wskazania 165


Rozdział 3
PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNE - KONTEKST ROZWOJOWO-ANTYCYPACYJNY 168
3.1. Istota i funkcje przedsiębiorstw rodzinnych w gospodarce 168
3.2. Znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych w gospodarce Polski 179
3.3. Badania nad przedsiębiorstwami rodzinnymi w Polsce 187
3.4. Determinanty i kierunki rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce 243

Rozdział 4
WYZWANIA ORAZ POTRZEBY ROZWOJOWE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Z OBSZARÓW WIEJSKICH 261
4.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich - istota i specyfika 261
4.2. Znaczenie przedsiębiorstw sektora MŚP dla rozwoju obszarów wiejskich 273
4.3. Małe i średnie przedsiębiorstwa wiejskie - analiza statystyczna i przegląd badań 285
4.4. Determinanty i perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich 302
ZAKOŃCZENIE 323
BIBLIOGRAFIA 335
Spis tabel 357
Spis rysunków 358

Czytaj całość

Recenzje

Warto zwrócić uwagę na...
eBook Zostań inwestorem czyli sztuka podejmowania dobrych decyzji finansowych pdf mobi epub 0/5 Nasza cena:
25,60 zł 32,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Zostań inwestorem czyli sztuka podejmowania dobrych decyzji finansowych pdf mobi epub

Poznaj uniwersalne zasady podejmowania dobrych decyzji finansowych. Dowiedz się, skąd się biorą fortuny miliarderów. Poznaj sekrety praktyków i odkryj ich kompletną strategię dochodowych inwestycji. Dowiedz się, jak myślą najlepsi inwestorzy indywidualni na świecie. Po przeczytaniu książki inaczej...
eBook 5 porad na Social Media Marketing dla pożyczek pdf mobi epub 0/5 Nasza cena:
43,13 zł 50,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook 5 porad na Social Media Marketing dla pożyczek pdf mobi epub

Marketing wszystkich produktów finansowych w mediach społecznościowych nie jest łatwym zadaniem. Pożyczki i kredyty wydają się być jeszcze większym wyzwaniem dla marketera, chcącego sprostać targetom sprzedażowym, dbać o wizerunek marki i jednocześnie budować zasięg. Jak sprzedawać pożyczki w...
eBook Cywilizacja pieniądza pdf mobi epub 0/5 Nasza cena:
17,40 zł 20,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Cywilizacja pieniądza pdf mobi epub

Pieniądz to nowa forma niewolnictwa, odróżniająca się od starej tym, że jest niepersonalna – że nie ma relacji międzyludzkiej pomiędzy panem i niewolnikiem” (Lew Tołstoj, cytat z filmu „Money as Debt”). Powyższe stwierdzenie inicjatorzy konferencji potraktowali jako punkt wyjścia do rozpoczęcia...
eBook Polska-Rosja: wojna i pokój. Tom 2. pdf mobi epub 0/5 Nasza cena:
11,20 zł 14,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Polska-Rosja: wojna i pokój. Tom 2. pdf mobi epub

Drugi tom książki przedstawia historię dwóch słowiańskich narodów w okresie, kiedy wielu Polaków znajdowało się pod rosyjskim panowaniem. Opisuje między innymi, jak to pewna Maria, która nie chciała „Rusa”, narobiła wiele zamieszania w imperium carów, a i inna piękna Polka, urocza Joanna, zdołała...
eBook Azjatycka lekcja pdf mobi epub 0/5 Nasza cena:
26,10 zł 30,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Azjatycka lekcja pdf mobi epub

"Tajwan z biednego i zacofanego kraju w przeciągu życia dwóch pokoleń był w stanie dogonić w poziomie życia takie kraje jak Niemcy, Szwecja czy Kuwejt nie posiadając jednak żadnych zasobów naturalnych. Rośnie nieprzerwanie od ponad 60 lat i stał się jednym ze światowych liderów technologicznych...
eBook Pokonaj odwlekanie - rozwiń wytrwałość pdf mobi epub 0/5 Nasza cena:
22,40 zł 28,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Pokonaj odwlekanie - rozwiń wytrwałość pdf mobi epub

"Pokonaj odwlekanie - rozwiń wytrwałość" to książka bliska każdemu, kto widzi sens w dbaniu o siebie, własne zdrowie oraz pragnie osiągnąć sukces. To podręcznik do samodzielnej pracy, który pomaga ćwiczyć "mięsień siły woli", zdradza jak rozpocząć dzień od "żaby" oraz odkrywa pułapki, jakie...
eBook Cywilizacja zdrowia pdf mobi epub 0/5 Nasza cena:
24,00 zł 30,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Cywilizacja zdrowia pdf mobi epub

Tytuł publikacji, którą przekazujemy w ręce czytelników oddaje sens czasów, w których żyjemy. To właśnie kategoria zdrowia zdominowała obecnie większość starań, które podejmują różne środowiska naukowe i zawodowe, aby coraz lepiej diagnozować i leczyć choroby oraz stosować odpowiednie działania...
eBook Kompost, czyli meandry myśli obywatelsko-patriotycznej pdf mobi epub 0/5 Nasza cena:
23,20 zł 29,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Kompost, czyli meandry myśli obywatelsko-patriotycznej pdf mobi epub

Ludziom potrzebna jest przestrzeń publiczna czytelna i zrozumiała. Dopiero system uregulowany i czytelny jest przewidywalny. Takiego systemu potrzebuje jednostka, obywatel, człowiek zorientowany na wolność, która daje mu możliwość dokonywania wyboru i zmusza go do ponoszenia odpowiedzialności, jest...
eBook Przekazy duszy pdf mobi epub 0/5 Nasza cena:
24,00 zł 30,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Przekazy duszy pdf mobi epub

Określamy ludzi poprzez to, co robią, a powinniśmy ich określać poprzez to, co czują. Najpotężniejszą siłą, jaką wysyłamy w Wszechświat, są nasze uczucia, to one kierują naszym losem. Zmieniając nastawienie, świat dokoła nas, zmienia się, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Książka...
Zobacz, dlaczego warto nam zaufać

Doskonała komunikacja, perfekcyjne podejście do klienta, realizacja szybka i całkowicie zgodna z zamówieniem, do tego dobra cena, czyli całość na piątkę.

Anyszka

Polecam, polecam, polecam! Świetny wybór, książki w doskonałej cenie i co najważniejsze błyskawiczna realizacja zamówienia - dodaję do moich ulubionych sklepów.

magdape

Bardzo miła obsługa, szybko reagują na wiadomości pisane. Szybko rozwiązują problem i tłumaczą sytuację, oraz bardzo jasno i konkretnie piszą mail o każdej zmianie w zamówieniach.

Lenka

Kolejny raz robię zakupy w sklepie i jest super szybko, tanio i wygodnie. Aż żałuję, że nie mają innych propozycji, które mnie interesują. Gorąco polecam.

Beata

Transakcja przebiegła szybko i sprawnie. Książki super i wszystko porządnie zapakowane. Nie jest to na pewno moja ostatnia styczność ze sklepem. Polecam.

Agnieszka

Sklep godny polecenia, szybko zrealizował zamówienie. Dodatkowo otrzymałam rabat. Bardzo korzystna cena zamówionych książek. Łącznie z przesyłką wyszło taniej niż w księgarni stacj...

Zosia

Bardzo sprawnie zrealizowane zamówienie. Pomimo, że podano mi późniejszy termin dostarczenia przesyłki otrzymałam ją kilka dni wcześniej. Sklep cechuje solidność i profesjonalizm. ...

Joanna

Sklep bardzo fajny, pomocny i szybki. Realizacja zamówienia trwała kilka dni. Zamówienie doskonale zapakowane i nienaruszone.

Frau Sonne

Jestem zadowolona ze sklepu i przeprowadzonej transakcji. Duży wybór książek, dostawa zgodnie z podaną przez sprzedawcę datą, bardzo porządnie zapakowana. Polecam.

agnes352

Polecam sklep z czystym sumieniem. Kontakt bardzo dobry, ceny rewelacyjne, wybór książek ogromny. Na pewno wkrótce znów złożę zamówienie.

natka2817

Rewelacja!!! Zamówienie otrzymałam 5 dni od złożenia zamówienia, a mieszkam w Wielkiej Brytanii.

Adrianna

Pierwszy raz kupowałam książki przez internet i się nie rozczarowałam. Książki przyszły w oczekiwanym terminie, były dobrze zabezpieczone. Na pewno skorzystam jeszcze nie jeden raz...

Paula