eBook O doświadczaniu szkoły mobi epub

plik do pobrania Dowiedź się więcej

 • Książkę przeczytasz na:
Darmowy fragment:
Pobranie w
Do 2h od opłacenia zamówienia
Licencja
znak wodny
Rok wydania
2019
Rodzaj pliku
epub,mobi
Ilość stron
364
Nasza cena: 24,78 zł 35,00 zł Taniej o: 29%

Potrzebne są w pedagogice rozprawy o szkole, w których ma miejsce odczytanie codziennego bytowania w niej uczniów z ich perspektywy. Takich publikacji wciąż jest mało w literaturze pedagogicznej, gdyż tego typu badanie i jego eksplikacja wymagają antyscjentystycznego języka oraz bezzałożeniowego podejścia. W tym przypadku wchodzimy w świat szkolnych doznań dzięki temu, że Autorka książki przywraca sens pytań o to, dla kogo, czyja i po co jest szkoła. Czy nie jest to kwestia, którą dzielą się dzieci w relacjach ze swoimi najbliższymi - rodzicami, rówieśnikami, a zdarza się, że i nauczycielami? Czy nie spotykamy się z pytaniem: "po co ja muszę iść do szkoły?" zamiast: "dlaczego nie mogę dzisiaj iść do szkoły?". Warto skorzystać z tej inspiracji, by kontynuować badania szkolnej codzienności, która zmienia się bardziej, niż to nam się wydaje, ale też nie zmienia polityki oświatowej, bo władzom jest ona całkowicie obojętna.
Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego
Opis książki Spis treści Recenzja Fragment Komentarze Poleć książkę Powiadom mnie Niniejsze opracowanie, poświęcone najogólniej rzecz ujmując codziennemu życiu ucznia w szkole, lokować można w nurcie badań, które Mary Jane Kehily (2008, s. 26) określa jako "wnoszące wiele w rozumienie dzieciństwa z perspektywy samych dzieci". Z tego powodu dominują w nim dziecięcy głos i dziecięca optyka. Ukazywanie punktu widzenia uczniów odnośnie do kwestii związanych z tym, jak oni sami doświadczają swego codziennego bycia w szkole, wysuwa się tu na plan pierwszy, a katalog znaczeń, jakie uczniowie przypisują szkolnej codzienności, staje się wiodącym rezultatem poszukiwań badawczych.
Niniejsza książka składa się z pięciu rozdziałów, z których pierwsze dwa nakreślają teoretyczne tło zrealizowanych przeze mnie badań. Mając na celu ukazanie kontekstu badanego zjawiska, w pierwszym rozdziale nie tylko przybliżono istotę kluczowych kategorii pojęciowych, a mianowicie terminów "doświadczanie", "doświadczenie" oraz "szkolna codzienność", lecz także poprzez próbę rekonstrukcji obrazu szkoły wygenerowaną z migawek jej codziennego życia, których źródłem stały się publikowane w literaturze pedagogicznej wyniki badań na ten temat, uzasadniono potrzebę podjętego wysiłku badawczego.
Punktem wyjścia rozważań podjętych w rozdziale drugim jest prezentacja kilku perspektyw teoretycznych, które eksponują różne spojrzenia na szkołę, umożliwiając odmienny sposób interpretacji życia toczącego się w jej murach. Wśród wiodących inspiracji teoretycznych, które omawiam, znalazły się: koncepcja Jerzego Trzebińskiego (1994), ujmująca szkołę jako swoiste laboratorium życia społecznego; perspektywa teoretyczna Petera McLarena (1994), posługująca się kategorią rytuału i zrytualizowanych form działania w szkole; teoria dramaturgiczna Ervinga Goffmana (2000), zakładająca, że wszystko, co dzieje się na co dzień w szkole, można opisać za pomocą analogii do teatru; teoria reprodukcji społecznej Pierre`a Bourdieugo (1990), akcentująca wagę posiadanego przez uczniów kapitału kulturowego w codziennych rozgrywkach z innymi, a także teoria dystansów osobniczych amerykańskiego antropologa Edwarda T. Halla (1997), która wraz z koncepcją Aleksandra Nalaskowskiego (2002) wykorzystuje kategorię przestrzeni w refleksji nad edukacją.
Trzy kolejne rozdziały pracy ? empiryczne ? nawiązują do założeń metodologii badań jakościowych i fenomenografii jako strategii postępowania badawczego, którą zaprezentowano w rozdziale trzecim. Przybliża on cel i przedmiot badań oraz ważne dla mnie pytania badawcze, a także opisuje procedurę pozyskiwania materiału badawczego, złożoną z dwóch etapów. Pierwszy z nich polegał na zgromadzeniu pisemnych wypowiedzi uczniów, by następnie przejść do etapu drugiego, który polegał na przeprowadzeniu pogłębionych wywiadów grupowych z ochotnikami, co pozwoliło na pozyskanie materiału wyjściowego do analizy fenomenograficznej. Podsumowaniem rozdziału jest omówienie poszczególnych etapów analizy zgromadzonego materiału badawczego.
Rozdział czwarty poświęcono zaprezentowaniu wyłonionych w toku badań kategorii opisu, które odzwierciedlają uczniowskie widzenie szkolnego świata i rozumienie szkolnej codzienności, będącej ich udziałem. Ponad trzydzieści koncepcji znaczeń, które wyłoniły się w toku badań, utworzyły mapę prezentującą różne sposoby doświadczania szkolnej codzienności przez uczniów, z których każdy szczegółowo opisano i zilustrowano ich wypowiedziami.
Rozdział piąty w całości wypełnia interpretacja wyników badań, którą poprzedziło ponowne odczytanie znaczeń wchodzących w zakres badanych wypowiedzi, po to by uchwycić najbardziej typowe tendencje zaznaczające się w myśleniu uczniów. Przyjęła ona charakter interpretacji krytycznej, umożliwiającej skonstruowanie teoretycznych ram dla trendów ujawnionych w uczniowskiej refleksji nad codziennością w szkole. Pracę finalizują refleksje końcowe, które jednak nie mają charakteru zamkniętego. Sygnalizują one raczej możliwość poszukiwania nowych znaczeń bądź odkrywania czy konstruowania odmiennych od nakreślonych w tym opracowaniu perspektyw interpretacyjnych.
Recenzje

Szczegóły

Pokaż więcej

 • Autor: Wiesława Martyniuk
 • Rodzaj pliku: epub,mobi
 • Licencja: znak wodny
 • Rok wydania: 2019
 • Ilość stron: 364
 • Stan: plik elektroniczny, do pobrania po opłaceniu
 • Model: @9788380957503_52
 • Język: polski
 • Podtytuł: Studium fenomenograficzne szkolnej codzienności z perspektywy uczniów
 • ISBN: 9788380957503
 • ISBN wersji papierowej: 9788380956117
Warto zwrócić uwagę na...
eBook Boskie, ludzkie. Cztery studia o poetyckim doświadczaniu Boga pdf 0/5 Nasza cena:
18,65 zł 21,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Boskie, ludzkie. Cztery studia o poetyckim doświadczaniu Boga pdf

Boskie, ludzie. Cztery studia o poetyckim doświadczaniu Boga to książka, w której zostały przedstawione odmienne sposoby wyrażania indywidualnego stanowiska wobec "metafizyczności" w liryce okresu międzywojennego i pierwszych lat II wojny światowej. Oznaczają one - jak wyjaśniał Józef Czechowicz -...
eBook Kultura wizualna szkoły. Szkice o wizerunku nauczyciela i ucznia oraz o potrzebie estetyki przestrzeni nauczania-uczenia się pdf 0/5 Nasza cena:
70,96 zł 79,90 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Kultura wizualna szkoły. Szkice o wizerunku nauczyciela i ucznia oraz o potrzebie estetyki przestrzeni nauczania-uczenia się pdf

Treść książki ukazuje specyfikę semiotyczną współczesnej szkoły, z uwypukleniem warstwy wizualnej (w tym form autoprezentacji wzrokocentrycznej uczniów i nauczycieli, będącej formą ekspresji swej niezależności lub - czasem - ukrycia siebie i ikonosfery, także proksemicznej). Dzięki przedstawionym w...
eBook O poprawie szkoły epub 0/5 Nasza cena:
4,69 zł 4,99 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook O poprawie szkoły epub

Dzieło Hugo Kołłątaja. Hugo Kołłątaj,to ksiądz, uczony, polityk, filozof i publicysta, jeden z głównych przedstawicieli polskiego Oświecenia, zwolennik fizjokratyzmu. Był współautorem Konstytucji 3 Maja i innych aktów ustawodawczych.
eBook Dydaktyka szkoły wyższej o profilu medycznym mobi epub 0/5 Nasza cena:
51,68 zł 59,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Dydaktyka szkoły wyższej o profilu medycznym mobi epub

Niezbędny przewodnik dla nauczycieli akademickich, edukatorów oraz innych osób, które zawodowo zajmują się dydaktyką medyczną. Bez względu na to, czy jesteś nauczycielem od dawna, czy też dopiero zaczynasz pracę w edukacji, na pewno masz już własny pogląd na temat procesu kształcenia, poparty...
eBook Tysiąclatka - o dawnej szkole. Scenariusz przedstawienia dla klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum pdf epub 0/5 Nasza cena:
3,56 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Tysiąclatka - o dawnej szkole. Scenariusz przedstawienia dla klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum pdf epub

Przedstawienie można wystawić z dowolnej okazji, odwołującej się do tematu szkolnictwa lub historii. Jego głównym motywem jest tysiąclatka - jako przykład szkoły z czasów socjalistycznych. Grupa uczniów z kółka dziennikarskiego zbiera informacje na temat historii własnej szkoły. Pojawia się sprawa...
eBook Kultura emocjonalna szkoły - czasoprzestrzenie doświadczania emocji pdf 0/5 Nasza cena:
26,56 zł 29,90 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Kultura emocjonalna szkoły - czasoprzestrzenie doświadczania emocji pdf

W monografii "Kultura emocjonalna szkoły - czasoprzestrzenie doświadczania emocji" autorzy podejmują wątki w ramie pojęciowej wyznaczanej kategorią kultury emocjonalnej. Mówią różnymi głosami, ale każdy z nich sprzeciwia się ignorowaniu emocji w edukacji (uczeniu, relacjach wychowawczych, rozwoju),...
eBook Ortografia dla szkoły podstawowej i gimnazjum część 1 Pisownia wyrazów z ó i u pdf 0/5 Nasza cena:
9,32 zł 10,50 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Ortografia dla szkoły podstawowej i gimnazjum część 1 Pisownia wyrazów z ó i u pdf

Ćwiczenia o różnym poziomie trudności, do wykorzystania na wielu poziomach edukacji, przy pracy zarówno z uczniem słabym, jak i zdolnym Aktywizujące metody nauczania, doskonalące pamięć i uczące logicznego myślenia Reguły napisane przystępnym językiem, ułatwiające zrozumienie zasad ortografii.
eBook Już lubię czytać. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pdf 0/5 Nasza cena:
15,10 zł 17,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Już lubię czytać. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pdf

Tylko niewielka część uczniów z przyjemnością sięga po kolejną lekturę. Dla pozostałych książka często kojarzy się z nadmiernym wysiłkiem czy niepotrzebną stratą czasu. Powodem tego nierównego podziału jest zarówno zjawisko dysleksji, jak i coraz powszechniejsza niechęć do tekstu pisanego. Autorki...
eBook Słownik matematyczny dla klas IV-VI szkoły podstawowej pdf 0/5 Nasza cena:
15,36 zł 17,06 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Słownik matematyczny dla klas IV-VI szkoły podstawowej pdf

Słownik matematyczny dla klas IV-VI szkoły podstawowej to książka, w której zawarto wiadomości z matematyki zarówno obowiązkowe dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, jak i dodatkowe. Słownik został ułożony tematycznie. Będzie on nieocenioną pomocą podczas poznawania nowych zagadnień, a także...
Zobacz, dlaczego warto nam zaufać

Doskonała komunikacja, perfekcyjne podejście do klienta, realizacja szybka i całkowicie zgodna z zamówieniem, do tego dobra cena, czyli całość na piątkę.

Anyszka

Polecam, polecam, polecam! Świetny wybór, książki w doskonałej cenie i co najważniejsze błyskawiczna realizacja zamówienia - dodaję do moich ulubionych sklepów.

magdape

Bardzo miła obsługa, szybko reagują na wiadomości pisane. Szybko rozwiązują problem i tłumaczą sytuację, oraz bardzo jasno i konkretnie piszą mail o każdej zmianie w zamówieniach.

Lenka

Kolejny raz robię zakupy w sklepie i jest super szybko, tanio i wygodnie. Aż żałuję, że nie mają innych propozycji, które mnie interesują. Gorąco polecam.

Beata

Transakcja przebiegła szybko i sprawnie. Książki super i wszystko porządnie zapakowane. Nie jest to na pewno moja ostatnia styczność ze sklepem. Polecam.

Agnieszka

Sklep godny polecenia, szybko zrealizował zamówienie. Dodatkowo otrzymałam rabat. Bardzo korzystna cena zamówionych książek. Łącznie z przesyłką wyszło taniej niż w księgarni stacj...

Zosia

Bardzo sprawnie zrealizowane zamówienie. Pomimo, że podano mi późniejszy termin dostarczenia przesyłki otrzymałam ją kilka dni wcześniej. Sklep cechuje solidność i profesjonalizm. ...

Joanna

Sklep bardzo fajny, pomocny i szybki. Realizacja zamówienia trwała kilka dni. Zamówienie doskonale zapakowane i nienaruszone.

Frau Sonne

Jestem zadowolona ze sklepu i przeprowadzonej transakcji. Duży wybór książek, dostawa zgodnie z podaną przez sprzedawcę datą, bardzo porządnie zapakowana. Polecam.

agnes352

Polecam sklep z czystym sumieniem. Kontakt bardzo dobry, ceny rewelacyjne, wybór książek ogromny. Na pewno wkrótce znów złożę zamówienie.

natka2817

Rewelacja!!! Zamówienie otrzymałam 5 dni od złożenia zamówienia, a mieszkam w Wielkiej Brytanii.

Adrianna

Pierwszy raz kupowałam książki przez internet i się nie rozczarowałam. Książki przyszły w oczekiwanym terminie, były dobrze zabezpieczone. Na pewno skorzystam jeszcze nie jeden raz...

Paula