obrona narodowa Obrona Narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku   Podręcznik dla studentek i studentów, którzy podejmą w trybie ochotniczym przysposobienie obronne w formie samokształcenia, z konsultacjami i egzaminem końcowym, z wpisem oceny do indeksu.