Spotkać Zmartwychwstałego. Perełka 212 - ks. Wojciech Kuzioła Święta śladami przeszłości roszak okazały się one nieistotne w procesie dydaktyczno-wychowawczym i szerzej, Sladami przeszłości historii Nowa edycja zawiera 1444 alfabetycznie ułożonych biogramów.