Już wiemy, kto zdobył Literacką Nagrodę Nobla 2015! Ta prestiżowa nagroda trafiła w ręce Swietłany Aleksijewicz, pisarki i dziennikarki, autorki książek historycznych. Swietłana Aleksijewicz swoją narodowość określa jako białorusko-rosyjsko-ukraińską. Pisze w języku rosyjskim; jest znana jako autorka