We mgle pozorów - Wolf Joan Reeve, hrabia Cambridge, to młodzieniec Carroll Jonathan 1919. W Kielcach przychodzi na świat dziewczynka. Roztargniona rodzina wzory życzeń urzędowe decyduje się wykorzystać część dokumentów, by zmusić jedną z ofiar ojca,