Masz wyjątkową okazję, aby ujrzeć świat autyzmu z perspektywy osoby, która to wyzwanie ma już za sobą! Już 22.04 do Polski przyjeżdża autor książki Autyzm-przełom w podejściu, Raun Kaufman – pierwsze dziecko programu Son-Rise. Swój objazd po