język polski Między nami

język polski Między nami

Między nami 1 Język polski Zeszyt ćwiczeń Część 2 - Łuczak Agnieszka, Maszka Rolan

Między nami 1 Język polski Zeszyt ćwiczeń Część 2 – Łuczak Agnieszka, Maszka Rolan

 

Książka jest uzupełnieniem podręcznika JĘZYK POLSKI. MIĘDZY NAMI. PODRĘCZNIK DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM, przeznaczony do kształcenia ogólnego do nauczania języka polskiego na poziomie klasy I gimnazjum. Numer dopuszczenia: 63/I/2009

Między nami 3 Język polski Zeszyt ćwiczeń Część 2 – Łuczak Agnieszka, Prylińska Ewa
Zeszyt ćwiczeń (część druga – na drugi semestr) jest integralną częścią serii „Między nami”: każdemu rozdziałowi podręcznika odpowiadają zbiory tekstów i ćwiczeń w zeszycie. Rozwijając kompetencje językowe, komunikacyjne i społeczne, aktywizują uczniów, ucząc ich samodzielności myślenia i umiejętności pracy w grupie.

Między nami 1 Język polski podręcznik – Łuczak Agnieszka, Prylińska Ewa, Maszka Roland
Nowe teksty i ćwiczenia Podsumowania epok Dodatkowe zadania w Internecie Coraz więcej „Między nami” Autorki serii, doświadczone nauczycielki, stworzyły w swoich książkach dyskretny pomost między rzeczywistością dorosłych a światem dziecka. Efektem są książki lubiane przez uczniów i nauczycieli. „Między nami” i każda lekcja gotowa Materiał…

jezyk polski miedzy nami

Między nami 5 Język polski Podręcznik – Łuczak Agnieszka, Murdzek Anna

 

Coraz więcej „Między nami” Autorki serii, doświadczone nauczycielki, stworzyły w swoich książkach dyskretny pomost między rzeczywistością dorosłych a światem dziecka. Efektem są książki lubiane przez uczniów i nauczycieli. „Między nami” i każda lekcja gotowa Materiał zawarty w podręcznikach jest podzielony na gotowe lekcje. Pracę nauczyciela ułatwia konsekwentna integracja treści literackich z językowymi, przemyślane metodycznie zestawy pytań i zadań oraz ciekawe, angażujące uczniów teksty literackie. Umiejętności zawarte w standardach Praca z „Między nami” zapewnia realizację standardów wymagań. Daje nauczycielowi możliwość konsekwentnego, skutecznego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem. Podręczniki LEPSZEJ SZKOŁY Podręczniki „Między nami” są objęte cenionym programem edukacyjnym „Wielki sprawdzian”. Jego uczestnicy systematycznie sprawdzają umiejętności swoich uczniów za pomocą standaryzowanych testów kompetencji. WARTO WIEDZIEĆ: Seria „Między nami” rośnie wraz z uczniami! Przed czwartoklasistami otwieramy bliskie ich doświadczeniu kręgi tematyczne: Wśród znajomych i przyjaciół, W domu, Na podwórku, Z podwórka – w świat i do… szkoły, W krainach snu, baśni i marzeń… W kolejnych klasach powracają do podobnych, lecz znacznie rozleglejszych obszarów tematycznych, dostosowanych do ich szkolnego i emocjonalnego rozwoju. Nr dopuszczenia: 08/91

Elżbieta K. 2010-08-25
Podręcznik polecany przez nauczyciela j. polskiegow szkole mojego syna
Ocena: 5


 

Między nami 5 Język polski Zeszyt ćwiczeń – Łuczak Agnieszka, Murdzek Anna
Zeszyt stanowi uzupełnienie podręcznika „Między nami” dla V klasy: uporządkowane tematycznie, bogate zbiory ćwiczeń i zadań poszerzają treść podręcznika. Rozwijając niezbędne umiejętności praktyczne, uczą dokonywania wyborów, oceny wartości i pracy w zespole.

Między nami 6 Język polski Podręcznik – Łuczak Agnieszka, Murdzek Anna
Autorki serii, doświadczone nauczycielki, stworzyły w swoich książkach dyskretny pomost między rzeczywistością dorosłych a światem dziecka. Efektem są książki lubiane przez uczniów i nauczycieli. Praca z „Między nami” zapewnia realizację standardów wymagań. Daje nauczycielowi możliwość konsekwentnego, skutecznego kształcenia umiejętności…

Nauka o języku 6 Język polski Część 2 – Borys Piotr, Halasz Anna
Systematyczny kurs wiedzy o języku w szkole podstawowej …gdy pisanie sprawia problem, a poprawność językowa pozostawia dużo do życzenia. Funkcjonalne ćwiczenia koncentrują się przede wszystkim na rozwijaniu niezbędnych umiejętności praktycznych. …gdy spada motywacja do nauki.Tematyka ćwiczeń jest związana z zainteresowaniami uczniów, a…

Między nami 4 Język polski Podręcznik - Łuczak Agnieszka, Murdzek Anna

Między nami 4 Język polski Podręcznik – Łuczak Agnieszka, Murdzek Anna

 

Coraz więcej „Między nami” Autorki serii, doświadczone nauczycielki, stworzyły w swoich książkach dyskretny pomost między rzeczywistością dorosłych a światem dziecka. Efektem są książki lubiane przez uczniów i nauczycieli. „Między nami” i każda lekcja gotowa Materiał zawarty w podręcznikach jest podzielony na gotowe lekcje. Pracę nauczyciela ułatwia konsekwentna integracja treści literackich z językowymi, przemyślane metodycznie zestawy pytań i zadań oraz ciekawe, angażujące uczniów teksty literackie. Umiejętności zawarte w standardach Praca z „Między nami” zapewnia realizację standardów wymagań. Daje nauczycielowi możliwość konsekwentnego, skutecznego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem. Podręczniki LEPSZEJ SZKOŁY Podręczniki „Między nami” są objęte cenionym programem edukacyjnym „Wielki sprawdzian”. Jego uczestnicy systematycznie sprawdzają umiejętności swoich uczniów za pomocą standaryzowanych testów kompetencji. WARTO WIEDZIEĆ: Seria „Między nami” rośnie wraz z uczniami! Przed czwartoklasistami otwieramy bliskie ich doświadczeniu kręgi tematyczne: Wśród znajomych i przyjaciół, W domu, Na podwórku, Z podwórka – w świat i do… szkoły, W krainach snu, baśni i marzeń… W kolejnych klasach powracają do podobnych, lecz znacznie rozleglejszych obszarów tematycznych, dostosowanych do ich szkolnego i emocjonalnego rozwoju. Nr dopuszczenia 149/01

jezyk polski miedzy nami

Między tekstami Język polski Podręcznik Część 1 - Rosiek Stanisław, Maćkiewicz Jolanta, Majchrowski Zbigniew

Między tekstami Język polski Podręcznik Część 1 – Rosiek Stanisław, Maćkiewicz Jolanta, Majchrowski Zbigniew

 

W podręcznikach „Między tekstami” szczególny nacisk położono na kształcenie umiejętności zawartych w standardach wymagań egzaminacyjnych. Dzięki temu lekcje z „Między tekstami” dzień po dniu przygotowują uczniów do egzaminu dojrzałości Książki zostały tak skonstruowane, by integrować treści literackie i językowe – uświadamiają uczniom zależności między rozwojem kultury i języka. Układ materiału umożliwia realizację różnych pomysłów dydaktycznych, w zależności od upodobań nauczyciela. Każdemu tekstowi towarzyszą pytania i zadania, co ułatwia konstruowanie lekcji. Na szczególną uwagę zasługuje starannie dobrana ikonografia – ilustrując różnorodne fakty kultury, wzbogaca wiedzę o epoce. Podręczniki „Między tekstami” sa objęte programem edukacyjnym Klasówka po gimnazjum. Chronologiczny układ podręczników jest przeplatany echami współczesnymi oraz powrotami do źródeł. Dzięki takiemu układowi materiału autorzy ukazują zjawiska kulturowe w szerokim kontekście. Niektóre źródła – takie jak antyk, czy Biblia – są na tyle ważne, żeby powracać do nich przez cały proces nauki. Nr dopuszczenia: 247/02

Między tekstami Język polski Podręcznik Część 4 – Rosiek Stanisław, Oleksowicz Bolesław
Między tekstami to pięć podręczników do nauki języka polskiego w liceum i technikum, zgodnych z programem nauczania o tym samym tytule. Podręcznik integruje treści literackie i językowe, uświadamiając uczniom wzajemne zależności między rozwojem kultury i języka. Układ materiału- według problemów i tematów- umożliwia realizację różnych pomysłow…

Zdaj maturę z języka polskiego Średniowiecze Renesans Zeszyt 2/2005 – Ciesielska Agnieszka, Marczewski Krzysztof
Publikacja przeznaczona dla osób przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Obejmuje dwie epoki: średniowiecze i renesans. Zawiera: powtórzenie materiału z omawianych epok oraz wskazówki dotyczące części ustnej i pisemnej matury z języka polskiego.

Między nami. Klasa 4 - Łuczak Agnieszka, Murdzek Anna

Między nami. Klasa 4 – Łuczak Agnieszka, Murdzek Anna

 

Mimo że podręcznik Między nami dla klasy IV to zestaw gotowych propozycji metodycznych na kolejne lekcje języka polskiego, pracę nauczyciela może ułatwić zawartośc książki dla nauczyciela. Poradnik zawiera szczegółowy rozkład materiału dla klasy IV, scenariusze wybranych lekcji, propozycje opracowania i sprawdzianów z lektur oraz kryteria oceniania.

Z nami na studia język polski - Brzezińska Joanna, Krzysztofik Beata

Z nami na studia język polski – Brzezińska Joanna, Krzysztofik Beata

 

Testy dotyczą zagadnień z historii i teorii literatury, sprawdzają wiedzę z kultury i gramatyki. Uczeń znajdzie tu zadania wyboru i zadania z luką. Dzięki zastosowanemu podziałowi zadań zarówno pod względem treści, jak i formy, uczeń może bez problemu dokonać prawidłowej samooceny. Zaproponowane pytania testowe pozwolą nie tylko gruntownie zweryfikować i utrwalić wiadomości z języka polskiego, ale także pomogą oswoić się z testową formą egzaminu.

Język polski – Chwalińska Teresa, Krzysztofik Beata, Szwagrzak Anna
Książka, opracowana zgodnie z „Podstawą programową”, przeznaczona jest dla uczniów wszystkich klas szkół gimnazjalnych, a szczególnie trzecioklasistów przygotowujących się do egzaminu. Składa się z czternastu rozdziałów dotyczących określonych zagadnień i motywów. Do każdego rozdziału zaproponowano czternaście zadań oraz tematy trzech prac…

Twoja matura Język polski – Andrzejewska Barbara, Finkstejn Anna, Szymczyk Anna
Książka zawiera ćwiczenia służące praktyce szkolnej i samokształceniu. W doborze materiału do ćwiczeń kierowano się zasadą zróżnicowania stopnia trudności tematów i tekstów oraz Podstawą programową i programami nauczania realizowanymi w szkole.

Zdaj maturę z języka polskiego – Ciesielska Agnieszka, Zasłona Izabela
Seria poradników dla maturzystów zawierająca przydatne opracowania tematów i zadań, z jakimi mogą spotkać się na egzaminach maturalnych i na wyższe uczelnie. Komplet części gwarantuje zapoznanie się z całością obowiązującego na egzaminach materiału z danego przedmiotu.

Stu największych odkrywców

stu najwiekszych odkrywcow

100 największych przywódców – Mooney Brian

 

Sylwetki stu największych przywódców w dziejach: ludzi, którzy mieli wpływ na losy świata, wiarę czy kierunek zmian politycznych i przemysłowych. Nie są to suche noty encyklopedyczne, ale atrakcyjne, pełne faktów, anegdot i ciekawostek „wizytówki” słynnych postaci. Od Jezusa z Nazaretu i Buddy, przez Aleksandra Wielkiego, Czyngis Chana, Henry Forda i Churchilla, po Lenina, Che Guevarę, Lecha Wałęsę, Dalajlamę i Billa Gates’a

100 największych zbrodniarzy – Wolcott Martin Gilman
Historie najstraszniejszych ludzi, którzy kiedykolwiek istnieli, a także nadal żyjących – oto kompendium zbrodni, szaleństwa i grozy, które bez wątpienia wzbudzi dreszcz, niedowierzanie i dyskusję o złu czynionym przez ludzi – tak mężczyzn, jak i kobiety.

100 największych przywódców

100 największych przywódców

 

wydawnictwo: Book House ISBN: 978-83-89892-34-8 liczba stron: 46 wymiary: 21,5 x 29 cm okładka: twarda Poznaj życiorysy wielkich przywódców starożytnego i nowożytnego świata. Poznaj stu największych przywódców, którzy zmienili bieg historii.,,,,dnauk

100 największych naukowców
wydawnictwo: Book House ISBN: 978-83-89892-37-9 liczba stron: 46 wymiary: 21,5 x 29 cm okładka: twarda 100 Największych naukowców Poznaj ludzi, których geniusz pomógł wyjaśnić tajemnice otaczającego nas świata. Zapraszamy do świata geometrii, algebry, atomów i związków chemicznych. Dnauk

100 Największych wynalazców
Przedstawiamy biografie słynnych wynalazców, których osiągnięcia ułatwiły ludziom życie. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałby nasz zwykły dzień bez żarówki, wentylatora czy radia?

stu najwiekszych odkrywcow

100 Największych przywódców

100 Największych przywódców

 

Poznaj życiorysy wielkich przywódców starożytnego i nowożytnego świata. Poznaj stu największych przywódców, którzy zmienili bieg historii.

70 największych bitew świata
Wybór ten – jak każdy wybór – stanowi odzwierciedlenie poglądów redaktora naukowego dzieła i kierowanego przezeń zespołu. Inni historycy mogliby wskazać bitwy, ich zdaniem bardziej znaczące w dziejach świata. Wszelkie tego rodzaju rankingi w historii są pouczającym intelektualnym dyskursem, pod warunkiem że będziemy pamiętać o ich umownym…

Morza i oceany. Dla małych i dużych odkrywców - Davies Nicola

Morza i oceany. Dla małych i dużych odkrywców – Davies Nicola

 

Dzięki serii „Dla małych i dużych odkrywców” każdy Czytelnik, młodszy i starszy, pozna otaczający nas świat i z chęcią wkroczy na ścieżkę nauki, w czym pomogą mu efektowne zdjęcia, które są uzupełnieniem informacji zawartych w tekście. Jako „naukowy odkrywca” zbada wiele interesujących dziedzin, pozna zjawiska, fakty i ciekawostki. A zamieszczone w każdym tomie serii projekty, gry i zabawy pozwolą miło spędzić wolny czas. Czas zanurkować w głębiny i odkryć niesamowity podwodny świat! Czy wiesz: – Jak głęboki może być rów oceaniczny? – Dlaczego woda w morzach jest słona? – Jak powstają pływy i co to takiego? – Co to jest łańcuch pokarmowy? – Które morskie zwierze nurkuje najgłębiej? – Jakie zwierzęta żyją na rafie koralowej?

Ptaki. Dla małych i dużych odkrywców – Davies Nicola
Dzięki serii „Dla małych i dużych odkrywców” każdy Czytelnik, młodszy i starszy, pozna otaczający nas świat i z chęcią wkroczy na ścieżkę nauki, w czym pomogą mu efektowne zdjęcia, które są uzupełnieniem informacji zawartych w tekście. Jako „naukowy odkrywca” zbada wiele interesujących dziedzin, pozna zjawiska, fakty i ciekawostki. A…

Małpy. Dla małych i dużych odkrywców – Taylor Barbara
Czas na wspaniałe odkrycia w świecie żyjących na wolności małp! Czy wiesz: – Do czego służy chwytny ogon? – Która z małp śpiewa? – Jak wygląda posiłek goryla? – Które małpy używają narzędzi? – Czym różnią się człekokształtne od małp?

Merchandising w małych i dużych firmach handlowych – Witek Lucyna
Nie sztuką jest zachęcić klienta, żeby wszedł do naszego sklepu. Sztuka jest sprawić, żeby wracał i namawiał innych. Z badań wynika, że 70% decyzji nabywczych podejmowanych jest przed półką sklepową. Fakt ten powinien skłaniać producentów i handlowców do zgłębiania wiedzy, nabywania umiejętności oraz poszukiwania narzędzi i metod, w celu…

 

Przeczytaj także