j angielski WELCOME I

j angielski WELCOME I

j angielski WELCOME I

Wielki słownik polsko-angielski PWN-Oxford T. 1-2

Największy, jak dotąd, długo oczekiwany na rynku polskim, nowoczesny słownik polsko-angielski jest drugą częścią Wielkiego angielsko-polskiego i polsko-angielskiego słownika PWN-Oxford. Tym razem wydany w dwóch tomach, miękkiej oprawie i po niższej cenie! Słownik zawiera ponad 500 000 polskich jednostek leksykalnych (znaczeń, typowych połączeń wyrazowych, fraz i idiomów). Przeznaczony jest, zarówno dla profesjonalistów, jak i dla uczących się angielskiego na poziomie zaawansowanym i średnim. Książka opracowana została przez zespół doświadczonych leksykografów, a zawarty w nim materiał poparty jest autorytetem normatywnych słowników języka angielskiego i polskiego. Użytkownik znajdzie w nim standardowe słownictwo języka ogólnego z różnych poziomów stylistycznych, słownictwo najnowsze oraz terminy specjalistyczne. Budowa haseł i zastosowane wyróżnienia są, dzięki nowoczesnej typografii, zrozumiałe dla każdego, niezależnie od stopnia znajomości języka.

Wielki słownik polsko-angielski PWN Oxford
Największy słownik polsko-angielski, zawierający ponad 500 000 polskich jednostek leksykalnych – znaczeń, typowych połączeń wyrazowych, fraz i idiomów – zaczerpniętych ze wszystkich odmian języka.

Wielki słownik polsko-angielski PWN Oxford
Wielki słownik polsko-angielski PWN-Oxford: – prezentuje ponad 500 000 wyrazów i znaczeń, – opracowany został przez zespół doświadczonych dwujęzycznych leksykografów, – jest wiarygodny – został oparty na korpusach współczesnej angielszczyzny (British National Corpus) i polszczyzny (Korpus Języka Polskiego PWN), – zawiera słownictwo języka…

Mój wielki słownik polsko-angielski
Bogato ilustrowany słownik dla dzieci umożliwia poznanie podstaw języka angielskiego i jednocześnie dostarcza dobrej zabawy. Prezentowane słownictwo dotyczy najbliższego otoczenia i codziennego życia dziecka: domu i rodziny, świata i przyrody, miasta i szkoły. Wyraziste ilustracje przedstawiają różne sytuacje, przedmioty i czynności….

Angielski w pracy dla średnio zaawansowanych (Płyta CD)

Angielski w pracy dla średnio zaawansowanych (Płyta CD)

To skrócona wersja dwuczęściowego kursu Business English wydanego w serii Angielski dla zapracowanych.

Angielski w pracy dla początkujących (Płyta CD)
To audio kurs przeznaczony dla osób zaczynających naukę i tych, którzy po przerwie chcą przypomnieć sobie podstawowe słownictwo przydatne w pracy za granicą.

Angielski dla średnio zaawansowanych At Work (Płyta CD) – Hadley Kevin
Część At Work obejmuje 16 różnorodnych lekcji prezentujących wszystkie zagadnienia związane z pracą zawodową, m. in. szukanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna, praca w biurze i inne. Doskonali rozumienie ze słuchu oraz uczy najbardziej przydatnych zwrotów i wyrażeń używanych w typowych sytuacjach związanych z pracą. Poziom: średnio zaawansowany…

j angielski WELCOME I

Polsko-angielski słownik elektryczny

Polsko-angielski słownik elektryczny

Słownik zawiera około 14 000 podstawowych terminów z zakresu elektryczności, a także z dziedzin z nią powiązanych, takich jak elektrotechnika, elektrochemia, elektroakustyka czy elektronika, z uwzględnieniem ich zastosowań w innych dziedzinach – ciepłownictwie, spawalnictwie, maszynoznawstwie. Podano transkrypcję fonetyczną wszystkich odpowiedników angielskich.

angielsko-polski słownik elektryczny
Słownik zawiera około 12 000 angielskich terminów wraz z ich odpowiednikami lub objaśnieniami w języku polskim, z dziedziny elektryki, a także z dziedzin z nią powiązanych. Został opracowany jako pomoc dla wszystkich, którzy mają do czynienia z terminologią angielską z wyżej wymienionych dziedzin – dla uczniów, nauczycieli, techników,…

Angielsko – polski słownik medyczny
Przydatny dla początkujących i zaawansowanych, dla uczniów, studentów i nauczycieli.

Angielski Okresy warunkowe To proste - Singleton Ken

Angielski Okresy warunkowe To proste – Singleton Ken

Zwięzłe wytłumaczenie zasad stosowania okresów warunkowych Liczne przykłady poprawnego ich użycia Ćwiczenia umożliwiające utrwalenie poznanych reguł Klucz do ćwiczeń

Angielski Mowa zależna To proste – Singleton Ken
Książka przeznaczona dla uczniów szkół średnich, osób przygotowujących się do matury i do egzaminów na studia. Przyda się także tym, którym gramatyka języka angielskiego sprawia trudności. W książce: zwięzłe wytłumaczenie zasad stosowania mowy zależnej, liczne przykłady poprawnego jej użycia, ćwiczenia umożliwiające utrwalenie poznanych reguł,…

Angielski Kłopotliwe czasowniki To proste – Singleton Ken
Zwięzłe wytłumaczenie zasad stosowania czasowników nieregularnych Liczne przykłady poprawnego ich użycia Ćwiczenia umożliwiające utrwalenie poznanych reguł Klucz do ćwiczeń

Angielski Wzory wypracowań To proste – Ogorzałek Marta
Książka powstała z myślą o tych, którzy pragną doskonalić umiejętność pisania wypracowań w języku angielskim. Mogą z niej korzystać zarówno osoby znające język na podstawowym, jak i na bardziej zaawansowanym poziomie. Dobór i układ materiału ułatwiają naukę formułowania wypowiedzi pisemnych. W książce zawarto wzory najpopularniejszych…

Słownik 3 w 1 niemiecko polski

Slownik 3 w 1 niemiecko polski

Duży słownik tematyczny niemiecko – polski – Reimann Monika, Dinsel Sabine

Obszerny słownik tematyczny dla uczących się języka niemieckiego na poziomie podstawowym, średnim i wyższym 15 000 haseł z dwudziestu kręgów tematycznych, pogrupowanych w pola znaczeniowe. Słownictwo podstawowe (oznaczone na kolorowo), fakultatywne oraz terminologia specjalistyczna z wielu dziedzin Doskonały aby powtórzyć, utrwalić, poszerzyć lub pogłębić znajomość niemieckiego słownictwa i przygotować się do egzaminów w języku niemieckim. Do ksiązki dołaczono płyte CD kolendami i piosenkami dla dzieci po niemiecku.

Słowniczek tematyczny niemiecko-polski – praca zbiorowa
Niezbędny do porozumiewania się zasób słówek niemieckich ułożonych tematycznie. Podział na słówka podstawowe, ważne, przydatne i warte zapamiętania, pozwalający bez trudu dobrać wyrazy potrzebne w danej sytuacji. Przystępny układ i wygodny format maksymalnie ułatwiające posługiwanie się słowniczkiem.

Podróże Słownik tematyczny polsko-angielski
Każde hasło z przystępnym zapisem wymowy Praktyczne wskazówki i adresy Słownictwo niezbędne w różnych sytuacjach związanych z podróżami zagranicznymi

Mały słownik tematyczny hiszpańsko-polski – Jan Krzyżanowski

Słownik niemiecko - polski polsko - niemiecki

Słownik niemiecko – polski polsko – niemiecki

Podręczny, praktyczny słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki zawierający słowa i zwroty występujące w potocznym języku niemieckim. Niezbędny w codziennych rozmowach w domu, podróży i biznesie. *ponad 100 tys. słów i znaczeń *sylabiczna wymowa dla Polaków *praktyczny słownik idiomów *podstawowa terminologia naukowa *najbardziej potrzebne zwroty *opcje i znaczenia niemieckie *słowniczek imion niemieckich

Słownik niemiecko – polski polsko – niemiecki
Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki zawiera około 90 000 wyrażeń i zwrotów. Obejmuje podstawowe słownictwo, przydatne w nauce języka i w życiu codziennym. Między częścią niemiecko-polską a polsko-niemiecką umieszczono zarys gramatyki niemieckiej, listę nazw geograficznych z utworzonymi od nich przymiotnikami i nazwami mieszkańców, oraz…

Słownik niemiecko-polski polsko-niemiecki z gramatyką
Słownik zawiera bogaty i różnorodny wybór haseł ze współczesnych zasobów leksykalnych Część gramatyczna zwięźle i przystępnie objaśnia reguły rządzące językiem Znakomita pomoc w szkole, w domu i w pracy Niezastąpiony w codziennej pracy oraz nauce – przy powtórkach i egzaminach Systematyzuje i poszerza zasób wiedzy

Słownik niemiecko-polski polsko-niemiecki – Jóźwicki Jerzy
Słownik zawiera około 28 000 słów i znaczeń, aktualny dobór haseł odpowiada współczesnym tendencjom rozwojowym języka niemieckiego. Autor w szerokim zakresie uwzględnił słownictwo z zakresu polityki i stosunków międzynarodowych, związane ze zmianami politycznymi w Europie Wschodniej i Centralnej po zburzeniu muru berlińskiego.

Slownik 3 w 1 niemiecko polski

Mały słownik niemiecko-polski polsko-niemiecki - Jóźwicki Jerzy

Mały słownik niemiecko-polski polsko-niemiecki – Jóźwicki Jerzy

Słownik zawiera 24 000 haseł, znaczeń, zwrotów i przykładów użycia. Rejestruje najczęściej używane słownictwo i nową pisownię. Zawiera dodatek gramatyczny, podaje zasady wymowy niemieckiej, listę liczebników oraz prawidłowy zapis dat i godzin. Słownik przydatny jest w wielu codziennych sytuacjach życiowych. Poręczny format i przejrzysty układ artykułu hasłowego ułatwiają korzystanie z niego.

Mały słownik niemiecko-polski polsko-niemiecki. – Jóźwicki Jerzy
Zawiera 24 000 haseł, znaczeń, zwrotów i przykładów użycia. Rejestruje najczęściej używane słownictwo i nową pisownię. Zawiera dodatek gramatyczny, podaje zasady wymowy niemieckiej oraz prawidłowy zapis daty i godziny.

Słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki – Jerzy Jóźwicki
Obowiązkowy słownik do zabrania w podróż i na lekcję niemieckiego. Zawiera ok. 2 800 słów i znaczeń. Jest aktualny – dobór haseł odpowiada współczesnym tendencjom rozwojowym języka niemieckiego i nowatorski – pokazuje użycie wyrazów w kontekstach.

Taschen Maxi. Słownik polsko-niemiecki niemiecko-polski z płytą CD

Taschen Maxi. Słownik polsko-niemiecki niemiecko-polski z płytą CD

Słownik Taschen Maxi zawiera 60 000 haseł i zwrotów. Jest to najczęściej stosowane słownictwo ogólne, zwroty potoczne spotykane w komunikacji dnia codziennego i w prasie, a także terminy fachowe z wielu dziedzin. Hasła prezentowane są w przejrzystej i praktycznej dla użytkownika formie z uwzględnieniem najważniejszych informacji gramatycznych. Zaletą słownika jest precyzyjne opracowanie haseł, liczne przykłady konstrukcji gramatycznych, prezentacja zwrotów idiomatycznych oraz zastosowania ich w zdaniach. Słownik Taschen Maxi stanowi cenną pomoc w nauce, samokształceniu i pracy zawodowej.

Pocket Maxi. Słownik polsko angielski angielsko-polski z płytą CD
Podręczny słownik polsko -angielski i angielsko-polski zawiera starannie wyselekcjonowany kanon współczesnych wyrazów i zwrotów niezbędnych do poprawnego rozumienia i porozumiewania się w językach polskim i angielskim w zakresie podstawowym i więcej niż podstawowym. Szeroki i ogarniający wiele dziedzin (wyspecjalizowanych działów) zestaw…

Słownik Duży multimedialny polsko-niemiecki niemiecko-polski (Płyta CD)
Aktualne słownictwo z uwzględnieniem terminów z zakresu Unii Europejskiej i nowych technologii Nagrana wymowa wszystkich niemieckich wyrazów hasłowych Liczne wskazówki gramatyczne i stylistyczne Rozbudowane możliwości przeszukiwania słownika Dodatek gramatyczny z najważniejszymi informacjami na temat gramatyki niemieckiej

Świat w liczbach 2006 07

Świat w liczbach 2002 - praca zbiorowa

Świat w liczbach 2002 – praca zbiorowa

Jeżeli potrzebujesz aktualnych informacji o współczesnym świecie na tak różnorodne tematy, jak geografia, populacja, demografia, biznes, finanse, ekonomia, przestępczość, transport, turystyka, społeczeństwo i kultura nie znajdziesz bardziej wiarygodnego i bogatego źródła niż „Świat w liczbach”, opracowanego przez wybitnych specjalistów „The economist”. Wydanie najnowsze zostało dokładnie zaktualizowane i zweryfikowane. Dodatkowo opracowano tematy dotyczące strefy euro, środowiska naturalnego oraz innowacyjności w biznesie.

Świat wokół mnie. Liczby – praca zbiorowa
Ta kolorowa książeczka pozwoli dwulatkom poznawać otoczenie i ćwiczyć umiejętność rysowania dzięki szablonom do obrysowywania przedmiotów.

Ćwiczenia z liczbami – praca zbiorowa
Książeczka przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym. Pozwala poprzez zabawę uczyć młodego człowieka cierpliwości i wytrwałości w osiąganiu celu.

Swiat w liczbach 2006 07

Świat w liczbach – Sądowska Sylwia, Sądowski Piotr, Klimek Monika i inni

Niniejsza publikacja to aktualny obraz współczesnego świata. W formie tabeli i zestawień zaprezentowano szereg najciekawszych danych liczbowych, dotyczących wielu dziedzin, a w szczególności geografii, demografii, ekonomii i finansów publicznych państw, turystyki i ochrony środowiska oraz obecnego życia kulturalnego.

Księga życzeń – Dorota Sądowska, Sylwia Sądowska
Zbiór życzeń na różne okazje. Radziłem się starego gazdy,powiedział: – Daj jej wszystkie gwiazdy! Może to uczynię w niebie, A narazie dam ci siebie….

Słownik Bohaterów Literackich – Kozicka Dorota
Słownik zawiera charakterystyki około 400 postaci literackich występujących w dziełach literatury polskiej i światowe – zarówno tych występujących w jednej książce, jak i tych, które pojawiają się w wielu lekturach. Postacie ułożone są w porządku alfabetycznym. Każda notka uzupełniona jest o informacje dotyczące ekranizacji, adaptacji filmowych…

O rozwiązywaniu równań w liczbach całkowitych - Wacław Sierpiński

O rozwiązywaniu równań w liczbach całkowitych – Wacław Sierpiński

Chcąc przybliżyć miłośnikom matematyki problematykę teorii liczb, przedstawiamy książkę znanego polskiego matematyka Wacława Sierpińskiego, która po raz pierwszy ukazała się w 1956 roku nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Dzięki przystępnemu i atrakcyjnemu ujęciu znalazła ona wielu czytelników. Elementarny poziom publikacji sprawia, że mogą z powodzeniem sięgać po nią nawet uczniowie gimnazjów interesujący się matematyką. Tematem książki są równania, których rozwiązań poszukuje się w zbiorze liczb całkowitych. Rozwiązane całościowo problemy autor zaopatrzył w informacje historyczne dotyczące szukania tych rozwiązań. Od pierwszego wydania tej publikacji upłynęło już ponad 50 lat. W tym czasie w dziedzinie rozwiązywania równań w liczbach całkowitych bardzo dużo się zmieniło i pewne stwierdzenia zawarte w tekście wymagały komentarza. Wydanie drugie zostało zatem opatrzone przypisami merytorycznymi, które przygotowali Profesorowie Andrzej Schinzel i Jerzy Browkin. Życzymy wszystkim, którzy sięgną po to wydanie książki, przyjemnej podróży w świat teorii liczb.

O rozwiązywaniu równań w liczbach całkowitych – Sierpiński Wacław
Chcąc przybliżyć miłośnikom matematyki problematykę teorii liczb, przedstawiamy książkę znanego polskiego matematyka Wacława Sierpińskiego, która po raz pierwszy ukazała się w 1956 roku nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Dzięki przystępnemu i atrakcyjnemu ujęciu znalazła ona wielu czytelników. Elementarny poziom publikacji sprawia, że…

Rozwiązywanie problemów w organizacji – Łasiński Gabriel
Praca w grupach (zespołach) coraz częściej staje się nieodłącznym elementem kultury organizacyjnej firmy. Uważa się, że taka forma realizacji zadań i rozwiązywania problemów będzie w przyszłości decydować o przewadze konkurencyjnej. Praktyczną formą pracy grupowej jest moderacja, posiadająca własne procedury, metody i techniki. Odróżnia ją od…

Życie polskie w dawnych wiekach – Łoziński Władysław
W dzienniku zmarłego na emigracji Jana Lechonia znajdujemy opis snu, w którym poeta widział stare ryciny przedstawiające barwne postacie XVII stulecia, husarzy i lisowczyków, a wszystko razem przypominało mu Życie polskie w dawnych wiekach Władysława Łozińskiego. Ten pierwszy w naszej literaturze historycznej całościowy opis staropolskich…

Swiat w liczbach 2006 07

Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006

Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006

Pierwsza oficjalna wersja Klasyfikacji Zasobów Glebowych Świata (World Reference Base for Soil Resources – WRB) ukazała się na 16. Światowym Kongresie Gleboznawczym w Montpellier w roku 1998. Jednocześnie została ona uznana przez Międzynarodową Unię Gleboznawczą (IUSS) za system służący celom korelacji i komunikacji. Po ośmiu latach zbierania danych i intensywnego testowania systemu na całym świecie powstała nowa wersja klasyfikacji WRB. Publikacja niniejsza stanowi efekt pracy zarówno autorów wersji wcześniejszych, jak i licznej grupy gleboznawców, którzy uczestniczyli w pracach Grupy Roboczej WRB Międzynarodowej Unii Gleboznawczej. Globalizacja wymaga harmonizacji i korelacji terminologii naukowej zarówno w gleboznawstwie, jak i innych naukach. Wyrażamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie istotnym wkładem w gleboznawstwo i dzieło upowszechniania wiedzy o glebie w społeczeństwie. Powstanie publikacji umożliwił długotrwały wysiłek dużej grupy ekspertów wsparty organizacyjnie przez Międzynarodową Unię Gleboznawczą, Międzynarodowe Centrum Informacji o Glebie (ISRIC) i Organizację do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO).

Klasyfikacja zasobów glebowych świata /UMK/
Po czterech latach intensywnej pracy, która rozpoczęła się po zakończeniu XV Światowego Kongresu Gleboznawczego (1994, Acapulco, Meksyk), Grupa Robocza Bazy Referencyjnej Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego przygotowała trzy publikacje przedstawiające obecny stan opracowania Klasyfikacji Zasobów Glebowych Świata (Worid Reference Base…

(e) Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych ze stawkami VAT 2009
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 Zaktualizowana klasyfikacja PKOB, uwzględniająca stawki podatku VAT, przydatna dla firm budowlanych w Polsce.

Początki chrześcijańskiego świata (312 - 394)

Początki chrześcijańskiego świata (312 – 394)

Początki chrześcijańskiego świata  to jedna z najnowszych książek Paula Veyne?a (ur. 1930), francuskiego archeologa i historyka, profesora College de France, wybitnego specjalisty w zakresie historii starożytnego Rzymu. IV wiek był okresem przełomowym dla pozycji chrześcijaństwa w cesarstwie rzymskim. Z niewielkiej sekty, prześladowanej jeszcze w pierwszych latach tego stulecia, przekształciło się ono w wyznanie panujące w całym rozległym imperium. Veyne analizuje przyczyny, warunki i przebieg tego procesu od nawrócenia się cesarza Konstantyna Wielkiego na nową wiarę w 312 roku, kiedy mieszkańcy państwa nadal w ogromnej większości wyznawali wierzenia pogańskie, po edykty cesarza Teodozjusza I, zakazujące sprawowania w imperium kultów innych niż ortodoksyjne chrześcijańskie.

Początki chrześcijańskiego świata (312-394) – Veyne Paul
Początki chrześcijańskiego świata to jedna z najnowszych książek Paula Veyne’a (ur. 1930), francuskiego archeologa i historyka, profesora College de France, wybitnego specjalisty w zakresie historii starożytnego Rzymu. IV wiek był okresem przełomowym dla pozycji chrześcijaństwa w cesarstwie rzymskim. Z niewielkiej sekty, prześladowanej…

Historia muzyki chrześcijańskiej
Mistyczny charakter i siła muzyki zawsze intrygowały filozofów i artystów. Muzya, która uwalnia od wpływu złych duchów i wprowadza człowieka w uzdrawiające światło, pojawia się w micie o Orfeuszu. Jego gra na lirze była w stanie oswoić nawet mieszkańców krain podziemia. Podobna moc przypisywana była tym naśladowcom Chrystusa, którzy żyli w…

technika wyd Operon

Technika wysokich napięć - Flisowski Zdobysław

Technika wysokich napięć – Flisowski Zdobysław

W czwartym już wydaniu niniejszej książki omówiono:* wytrzymałość materiałów i układów izolacyjnych* przepięcia* ochronę od przepięć i ochronę odgromową*urządzenia probiercze, aparaturę pomiarową, pomiary wysokonapięcioweKsiążka ta polecana jest wszystkim studentom wydziałów elektrycznych.

Dariusz W. 2010-03-31
Witam Książka którą zakupiłem w waszej księgarni, jest uzupełnieniem wiadomości z przedmiotu TWN. Jestem studentem i traktuje tą pozycję jako dodatkowe źródło informacji o tematach które mnie interesują. Moim zdaniem książka ta jest napisana językiem dość prostym i zrozumiałym. Zagadnienia poruszone w tej książce pokrywają się a niekiedy są rozszerzeniem wiadomości które poruszane są na wykładach
Ocena: 5


Chemia medyczna – Gałasiński Władysław
Podręcznik, oparty na długoletnim doświadczeniu dydaktycznym autora, zawiera zwięzłe i niezbędne wiadomości z zakresu chemii, która jest przedmiotem nauczania na pierwszym roku studiów medycznych, m.in. biochemii klinicznej i farmakologii. Omawiane zagadnienia, zgodne z programem nauczania obowiązującym na wydziałach lekarskich, podzielono na…

Technika pisania prac magisterskich i licencjackich – Zenderowski Radosław
Niniejsza publikacja ma charakter praktycznego poradnika dla osób piszących prace dyplomowe, ze szczególnym uwzględnieniem prac magisterskich. Jest ona adresowana w zasadzie do wszystkich studentów, zarówno tych, którzy są w trakcie przygotowywania pracy magisterskiej, jak i do tych, którzy chcieliby zawczasu poznać prawidła rządzące pisarstwem…

Chemia 2a Ćwiczenia dla licealistów – Głowacki Zdzisław
Zeszyt 2a. Zakres podstawowy i rozszerzony. Opisuje reakcje chemiczne, podstawy obliczeń chemicznych, roztwory i mieszaniny, reakcje w roztworach wodnych elektrolitów.

technika wyd Operon

Technologia i technika malarska wybranych nowożytnych epitafiów z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku – Olszewska-Świetlik Justyna

Publikacja przedstawia wyniki badań technologii i technik malarskich stosowanych w gdańskich warsztatach malarskich w czasach nowożytnych. Analizy obejmowały pięć wybranych epitafiów XVI- i XVII-wiecznych z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, upamiętniających rodziny: Johanna Connerta (1554-1556), Michaela Loitza (1561-1564), Georga Hojera (1586), Jacoba Schadiusa (1588), Hansa Gronau (1612). Do tej pory nie były one przedmiotem żadnych działań ustalających technologię i technikę ich wykonania. W badaniach posłużono się zarówno tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi metodami badawczymi, takimi jak: analiza w podczerwieni, ultrafiolecie, prześwietlenie rentgenowskie, badania mikrochemiczne, mikroskopowe w świetle widzialnym i w ultrafiolecie, spektralna analiza emisyjna (XRF), energodyspersyjna mikroanaliza rentgenowska połączona z mikroskopią elektronową (SE-M-EDS), neutronowa analiza aktywacyjna (NAA), chromatografia gazowa (GC). Uzyskane rezultaty, informacje ze starych źródeł pisanych oraz dotychczasowe badania technologiczne pozwoliły ustalić technikę wykonania epitafiów oraz cechy charakterystyczne gdańskiego warsztatu malarskiego. Stanowią one uzupełniający fragment do historii technologii i techniki malarskiej oraz zasad i reguł typowych dla warsztatu nowożytnego malarstwa. Wyniki badań przedstawiono w formie opisowej, uzupełniając je dokumentacją fotograficzną dla każdego z badanych dzieł. Jest to usystematyzowana baza danych do wykorzystania w dalszych badaniach dzieł sztuki tego czasu i regionu. Epitafia od czasów powstania wyrażały szczególny dowód pamięci o osobach,…

Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku – Olszewska-Świetlik Justyna
Gdańskie malarstwo tablicowe w drugiej połowie XV wieku – zachowane dzieła, zarys historii Badania gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku Technologia i technika malarstwa gdańskiego drugiej połowy XV wieku Technika malarska

Warsztat malarski antwerpskiego retabulum św. Adriana z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku – Świetlik Olszewska Justyna
Praca dotyczy rozpoznania warsztatu malarskiego retabulum z Bazyliki p.w. Najświętszej Marii Panny w Gdańsku nazywanego ołtarzem św. Adriana. Dzieło zostało zakupione na początku XVI wieku przez cech rzeźników. Nastawa ołtarzowa jest jednym z dzieł antwerpskich importowanych do Polski. Przełom XV i początek XVI wieku był okresem wzrostu…

Tryptyk Sąd Ostateczny Hansa Memlinga z Muzeum Narodowego w Gdańsku – Flik Józef, Olszewska-Świetlik Justyna
Budowa techniczna tryptyku Sąd Ostateczny Hansa Memlinga w świetle przeprowadzonych badań

Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych - Rosławski Adam, Skolimowski Tadeusz

Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych – Rosławski Adam, Skolimowski Tadeusz

W książce w prosty i nieskomplikowany sposób omówiono szczegółowo rodza­je i technikę wykonywania ćwiczeń leczniczych. Liczne, schematyczne ryciny dokładnie ilustrują tekst i ułatwiają jego przyswoje­nie. Książka jest przede wszystkim przeznaczona dla kinezyterapeutów i rehabilitantów, ale może być także bardzo pomocna dla innych osób, które chcą kontynuować zalecone ćwiczenia lecznicze i uspraw­niające

Ziemia Zbawiciela – Chrostowski Waldemar, Szyma Tadeusz
Spotkanie z ziemią naszego Zbawiciela, Ziemią Świętą, pozwala nam lepiej poznać i zrozumieć Pana Jezusa i Jego czas, uświadamia nam również słabość naszej wiary w zetknięciu ze świadectwami Odkupienia, nieomal namacalnym. Aparat fotograficzny, z którym przyjechałem do Ziemi Świętej, był dla mnie zarówno szansą jak i pułapką doczesnej…

Fizyka i astronomia Zbiór ćwiczeń i doświadczeń – Mirosław Galikowski
Zbiór zawiera około 50 doświadczeń. Do każdego doświadczenia dołączona jest karta pracy, którą uczeń wypełnia podczas wykonywania doświadczenia, po przeprowadzeniu części eksperymentalnej. Podano również klucz odpowiedzi dla uczniów samodzielnie wykonujących doświadczenia. Zbiór zadań zawiera 50 interesujących doświadczeń z różnych działów…

technika wyd Operon

Technika - Barszcz Marek, Zalewski Paweł

Technika – Barszcz Marek, Zalewski Paweł

Na kilkuset fotografiach zaprezentowano najciekawsze pod względem atrakcyjności i oryginalności rozwiązań technicznych budowle w Polsce. W książce zgromadzono zarówno powszechnie znane obiekty (Kanał Elbląski, Skansen Górniczy „Królowa Luiza” w Zabrzu), jak i miejsca znacznie rzadziej odwiedzane, choć nie mniej interesujące (sztolnie uranu w Kowarach, Muzeum Zapałek w Częstochowie). W albumie m.in.: • ciekawy wstęp wprowadzający w zagadnienia zabytków techniki na terenie kraju • mapa Polski z zaznaczonymi zabytkami techniki • ponad 400 pięknych fotografii, w tym zdjęcia panoramiczne

Technika – Barszcz Marek, Ciechańska Judyta
Przewodnik zabiera Czytelnika w podróż po najciekawszych i najważniejszych obiektach polskiego dziedzictwa przemysłowego. Autorami książki są Marek Barszcz, Judyta Kurowska-Ciechańska i Ariel Ciechański – znawcy tematu, od wielu lat z pasją zgłębiający historię techniki i kolejnictwa.

Kain – Bulaszewski Paweł
Takie miejsca istnieją tylko w powieściach. Przybierają postać opuszczonych zamków bądź klasztorów na odludziu. Kryją się w przepastnych lasach i u podnóży gór. By do nich dotrzeć, pielgrzym potrzebuje uzbroić się nie tylko w cierpliwość, ale i w olbrzymi hart ducha. Musi stawić czoła licznym przeciwnościom losu, przede wszystkim zaś swojemu…

Polen – Jaroszewski Paweł
Niemiecka wersja minialbumu „Polska” Pawła Jaroszewskiego z pięknymi fotografiami miast i regionów Polski najsilniej związanymi z historią naszego państwa opatrzonych tekstem Krzysztofa Burka.

Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych - Skandalakis John E., Skandalakis Panajiotis N., Skandalakis Lee John

Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych – Skandalakis John E., Skandalakis Panajiotis N., Skandalakis Lee John

Znakomity podręcznik z anatomii – dziedziny, której znajomość w pracy chirurga jest niezbędna. W pierwszej części każdego rozdziału omówiono najistotniejsze pod względem chirurgicznym zagadnienia anatomii, w drugiej przedstawiono techniki chirurgiczne w najczęściej stosowanych zabiegach. Ogromną wartość książki stanowi bogaty materiał ilustracyjny obrazujący najważniejsze zagadnienia anatomiczne i metody operacyjne. Dodatkową zaletą jest opis zabiegów przy zastosowaniu chirurgii laparoskopowej.

Chirurgia pozaczaszkowych tętnic mózgowych – Andziak Piotr
Autor w sposób całościowy przedstawia tematykę diagnostyki i leczenia chirurgicznego zwężeń i niedrożności tętnic łuku aorty. Uwzględnia nowe techniki diagnostyki obrazowej i przedstawia najnowsze wyniki wieloośrodkowych badań potwierdzających konieczność wykonywania operacji tętnic szyjnych i łuku aorty. Omawia także wskazania oraz technikę…

Prusy Polska Europa Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych
Zbiór prac ofiarowanych Profesorowi Zenonowi Hubertowi Nowakowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, tematycznie skoncentrowanych wokół dziejów Europy Północnej I Środkowowschodniej w okresie późnego średniowiecza.

Technika HDRI w fotografii. Od inspiracji do obrazu - Christian Bloch

Technika HDRI w fotografii. Od inspiracji do obrazu – Christian Bloch

Odkryj sekrety tworzenia efektów specjalnych Jak pracować z obrazami HDR? Jak „zszywać” zdjęcia panoramiczne? Jak twórczo wykorzystać niekonwencjonalne obrazy? Nowoczesna technologia HDRI (skrót od ang. High Dynamic Range Imaging) to cyfrowa metoda pozyskiwania i edycji całego oświetlenia dostępnego w obrębie fotografowanej sceny. Technologia ta umożliwia stosowanie wirtualnych technik ściemniania i rozjaśniania podczas retuszu zdjęć, pozwala więc na tworzenie realistycznych obrazów dzięki symulowaniu rzeczywistej fizyki światła. Natomiast wykorzystanie renderingu fizycznego umożliwia łączenie fotografii HDR ze scenami i obiektami wirtualnymi, co w praktyce oznacza tworzenie perfekcyjnych, zachwycających efektów specjalnych! Książka „Technika HDRI w fotografii. Od inspiracji do obrazu” gruntownie wyjaśnia wiele tajemnic pracy z obrazami o zwiększonym zakresie tonalnym. Korzystając z tego przewodnika, poznasz sekrety tworzenia fotografii panoramicznej oraz metody edycji, kompozycji i tworzenia doskonałych wydruków obrazów HDR. Dowiesz się, na czym polega mapowanie tonów, retuszowanie, a także nauczysz się używać obrazów HDR podczas renderowania scen 3D. Dzięki temu podręcznikowi zdobędziesz solidne podstawy do rozpoczęcia kreatywnej pracy z wykorzystaniem HDRI. Oprogramowanie HDRI Zaawansowane programy do edycji obrazu Fotografie w technologii HDR Logarytmiczne czujniki CMOS Kalibracja systemów Retusz Mapowanie tonów Operatory lokalne i globalne Obróbka obrazów HDR Wykorzystanie filtrów Zdjęcia panoramiczne i segmentowe Grafika 3D Odkryj nowe możliwości tworzenia…

Sztuka czarno-białej fotografii. Od inspiracji do obrazu – Torsten Andreas Hoffmann
Poznaj narzędzia cyfrowej obróbki zdjęć i twórz znakomite obrazy! Po prostu klasyczna, magiczna, nastrojowa — fotografia czarno-biała ma tę cudowną właściwość, że niemal zawsze uchodzi za obraz artystyczny. Jednak by rzeczywiście stała się ona małym dziełem sztuki, oprócz talentu fotografa i dobrego sprzętu potrzebna jest również solidna…

Fotografia krajobrazu – Fitzharris Tim
Krajobraz jest jednym z trudniejszych, ale także i najwdzięczniejszych tematów fotograficznych. Ze względu na kaprysy pogody wymaga cierpliwości i wytrwałości. To pozornie łatwa dziedzina, która kryje w sobie jednak wiele tajemnic. Jedną z najlepszych metod poszerzania wiedzy w tej materii jest wykorzystywanie rad profesjonalistów. Książka…

Krótka historia Japonii. Od samurajów do Sony – Curt Andressen
Japonia to kraj sprzeczności i skrajności: kraj zwyczajów starych jak świat i nowoczesnych technologii, silnych tradycji wojskowych i wyrafinowanych dokonań artystycznych. Japończycy są narodem wyspiarskim, którego tożsamość ukształtowała sie w poczuciu izolacji, pomimo niewielkiego oddalenia od stałego lądu azjatyckiego. Przez wieki…

zbiór zadań kłaczkow

Matematyka 3 Zbiór zadań - Kłaczkow Krzysztof, Kurczab Marcin, Świda Elżbieta

Matematyka 3 Zbiór zadań – Kłaczkow Krzysztof, Kurczab Marcin, Świda Elżbieta

Nowe, zmienione wydanie zostało przeredagowane oraz prawie w każdym zagadnieniu poszerzone o dodatkowe zadania z zakresu podstawowego. Nr dopuszczenia: 06/06

Joanna G. 2009-09-19
Gorąco polecam zbiór zadań do matematyki wyd.Pazdro. Jestem maturzystką 2009/2010, obowiązkowo zdaję matemtykę i muszę powiedzieć, że dzięki tej książce bardzo polubiłam lekcje matematyki. Zadania są dostosowane zarówno do poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego. Z tyłu zbioru znajdują się odpowiedzi do zadań, co pozwala nam -uczniom na sprawdzenie naszych wyników. Zbiór zawiera też testy, które pomagają zweryfikować nasze umiejętności przed szkolnym sprawdzianem. Zachęcam do kupna tej pozycji.
Ocena: 5


Matematyka 1 Podręcznik – Kurczab Marcin, Kurczab Elżbieta, Świda Elżbieta
Książka: – uczy precyzyjnego myślenia – umożliwia samodzielną pracę ucznia z podręcznikiem – daje matematyczne podstawy do uczenia się przedmiotów przyrodniczych Nr dopuszczenia: 64/08

zbior zadan klaczkow

Matematyka 1 Zbiór zadań – Kłaczkow Krzysztof, Kurczab Marcin, Świda Elżbieta

Nowe, zmienione wydanie książki „Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników” zostało przeredagowane oraz prawie w każdym z zagadnień poszerzone o dodatkowe zadania z zakresu podstawowego. Zawiera m. in. Zadania dotyczące: – elementów logiki i nauki o zbiorach; – funkcji i jej własności; – trygonometrii.

Matematyka dla gimnazjalistów 3 Podręcznik – Kłaczkow Krzysztof, Kurczab Marcin, Świda Elżbieta
Serię matematyka dla gimnazjalistów wyróżnia jasny, precyzyjny i przyjazny uczniom sposób wykładu, który sprzyja zrozumieniu matematyki. Ciekawe przykłady i ćwiczenia pozwolą utrwalić wiedzę i nabyć umiejętności niezbędne w dalszych latach nauki.

Matematyka 2 Zbiór zadań - Kłaczkow Krzysztof, KurczabMarcin, Świda Elżbieta

Matematyka 2 Zbiór zadań – Kłaczkow Krzysztof, KurczabMarcin, Świda Elżbieta

Zbiór zadań jest ściśle skorelowany z podręcznikiem matematyki do II klasy liceum i technikum tych samych autorów. W zbiorze znajdują się zadania o zróżnicowanym stopniu trudności oraz zestawy testów wielokrotnego wyboru. Do zadań podano wskazówki i odpowiedzi.

zbior zadan klaczkow

Matematyka 3 Zbiór zadań - Kłaczkow Krzysztof, Kurczab Marcin,  Świda Elżbieta

Matematyka 3 Zbiór zadań – Kłaczkow Krzysztof, Kurczab Marcin, Świda Elżbieta

Ten Zbiór. jest znakomitym uzupełnieniem podręcznika do III klasy. Rozdziały w Zbiorze. tematycznie odpowiadają rozdziałom w podręczniku. Proponowane zadania wiążą się z innymi dziedzinami wiedzy, a także problemami życia codziennego. Sprawia to, że zadania rozwiązuje się z zainteresowaniem

Matematyka dla gimnazjalistów 3 Zbiór zadań - Kłaczkow Krzysztof, Kurczab Marcin, Świda Elżbieta

Matematyka dla gimnazjalistów 3 Zbiór zadań – Kłaczkow Krzysztof, Kurczab Marcin, Świda Elżbieta

Zbiór zadań jest ważnym uzupełnieniem podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Zawiera wiele zadań o zróżnicowanym poziomie trudności, w tym zadania powtórzeniowe. Stanowi bardzo dobrą pomoc w bieżącej pracy ucznia i nauczyciela. Pomoże też uczniowi skutecznie przygotować się do egzaminu po gimnazjum.

Matematyka dla gimnazjalistów 2 Zbiór zadań - Kłaczkow Krzysztof, Kurczab Marcin, Świda Elżbieta

Matematyka dla gimnazjalistów 2 Zbiór zadań – Kłaczkow Krzysztof, Kurczab Marcin, Świda Elżbieta

Zbiór zadań jest koniecznym dopełnieniem podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń do II klasy. Stanowi doskonałą pomoc zarówno dla nauczyciela przygotowującego lekcje, jak i dla ucznia, który przez rozwiązywanie różnorodnych zadań chce kształtować zdolności logicznego myślenia, analizowania i wnioskowania. Na końcu zbioru znajdują się wskazówki i odpowiedzi do zadań.

Przeczytaj także