historia brzydoty

historia brzydoty

Historia brzydoty - Umberto Eco

Historia brzydoty – Umberto Eco

 

Ta książka jest kontynuacją Historii piękna. Pozornie piękno i brzydota są konceptami, które wzajemnie się implikują. Zazwyczaj też rozumie się brzydotę jako przeciwieństwo piękna, więc wydaje się, że zdefiniowanie jednej wystarczy, by wytłumaczyć drugą. Objawianie się brzydoty na przestrzeni wieków jest wszakże dużo bogatsze i bardziej nieprzewidywalne, niż się powszechnie sądzi. Zawarte w tej książce fragmenty antologii, obejmującej teksty z niemal trzech tysięcy lat, opatrzone niezwykłymi ilustracjami, wiodą nas zaskakującym szlakiem pomiędzy koszmarem, strachem i miłością; tu przejawy obrzydzenia podążają równym krokiem z poruszającymi odruchami współczucia, natomiast odrzuceniu deformacji towarzyszą dekadencka ekstaza oraz uwodzicielskie naruszanie wszelkich klasycznych kanonów. W demonach, obłąkanych, straszliwych nieprzyjaciołach i niepokojących obecnościach, w obrzydliwych otchłaniach i zwyrodnieniach, które ocierają się o wyrafinowanie, w odmieńcach i żywych trupach ujawnia się niezwykle szeroka, a często też nieoczekiwana wena ikonograficzna. Spotkawszy się na tych stronach z brzydotą natury, brzydotą duchową, asymetrią, dysharmonią, zniekształceniem, natknąwszy się tu na nikczemne, słabe, podłe, banalne, przypadkowe, arbitralne, surowe, odrażające, niewdzięczne, straszliwe, jałowe, mdłe, przestępcze, widmowe, czarnoksięskie, szatańskie, ohydne, wstrętne, godne pogardy, groteskowe, odpychające, nienawistne, nieprzyzwoite, nieczyste, brudne, obsceniczne, przerażające, naganne, potworne, gwałtowne, mętne, okropne, upiorne, obmierzłe, odrzucające, odstręczające,…

Historia piękna
Książka ta choć ilustrowana stoma arcydziełami wszech czasów nie jest kompendium wiedzy o sztuce. Obrazy, podobnie jak cytaty z dzieł literackich, od Pitagorasa po teksty współczesne, odzwierciedlają zróżnicowane pojęcia piękna, jakie pojawiały się na przestrzeni dziejów. Książka ilustruje, jak pojmowano piękno natury, kwiatów, zwierząt, ciała…

Historia erotyzmu – Bataille Georges
Georges Bataille (1897–1962), francuski pisarz i filozof, uchodził za „metafizyka zła”, który fascynował się śmiercią, cierpieniem i ofiarami z ludzi, ale przez większość życia był bibliotekarzem. Również „Historia erotyzmu” (należąca do ineditów z lat 1950–1951) nie jest dziełem skandalizującym, lecz esejem…

Historia Rodziny Roccamatio – Yann Martel
wydawnictwo: Znak ISBN: 83-240-0506-4 liczba stron: 181 wymiary: 13,5 x 20,5 cm okładka: miękka tłumaczenie: Rafał Śmietana Musicie teraz zrozumieć, że nie poznacie historii rodziny Roccamatio z Helsinek. Pewne intymne szczegóły nie powinny nigdy wychodzic na światło dzienne. Wystarczy świadomość, że istnieją, i to wszystko.” Po

Historia brzydoty

Szaleństwo katalogowania – Eco Umberto

 

W Iliadzie Homera odnaleźć można dwie metody przedstawiania rzeczy. Z pierwszą mamy do czynienia w opisie tarczy Achillesa: jest to forma pełna i zamknięta, w której Wulkan przedstawił wszystko to, co wiedział i co nam jest wiadome o mieście, okalającej go wsi, o wojnach i rytuałach w czas pokoju. Druga pojawia się, gdy poeta nie umie wypowiedzieć, ilu jest wojowników Achajów, ani też podać wszystkich ich imion: wzywa na pomoc muzy, ale w końcu musi się ograniczyć do tak zwanego katalogu okrętów, który, choć ogromny, nie może być kompletny i zakłada pewien rodzaj i tak dalej. Ten drugi sposób przedstawiania rzeczy nazywa się listą bądź wykazem. Są listy zamknięte, które mają cel praktyczny, jak lista wszystkich książek w danej bibliotece. Są jednak i inne, próbujące sugerować wielkości nieprzebrane, które pozwalają nam poczuć zawrót głowy w spotkaniu z nieskończonością. Książka ta wraz z zamieszczoną w niej antologią pokazuje, jak nieskończenie bogata w listy jest historia literatury wszystkich czasów – od Hezjoda po Joyce’a, od Ezechiela po Gaddę. Często są to wykazy spisane z upodobania do wyliczeń, dla śpiewności wykazu lub nawet dla oszałamiającej przyjemności łączenia elementów niemających ze sobą szczególnego związku, jak to jest w przypadku tak zwanych enumeracji chaotycznych. W tomie tym wszakże nie wyruszamy jedynie na odkrycie pewnej rzadko opisywanej formy literackiej. Przyglądamy się również temu, w jaki sposób sztuki figuratywne zdolne są do poddawania myśli nieskończonych wykazów, nawet gdy przedstawienie wydaje się surowo ograniczone przez ramę…

Podziemni bogowie – Eco Umberto
Umberto Eco (ur. 1932), jeden z najwybitniejszych intelektualistów współczesnych Włoch, semiolog, estetyk, teoretyk literatury. Wykładowca na uniwersytetach w Turynie, Mediolanie, Florencji i Bolonii oraz na prestiżowych uniwersytetach amerykańskich. Współpracuje z „L’Espresso”. Publikował uczone rozprawy: m.in. Dzieło otwarte…

Wahadło Foucaulta – Eco Umberto
Rzecz dzieje się współcześnie. Trójka młodych naukowców, posługując się zaawansowaną techniką komputerową, próbuje, właściwie dla zabawy, odkryć tajemnicę zakonu templariuszy. Nieoczekiwanie zostają wplątani w całą serię zagadkowych i niebezpiecznych zdarzeń. Dochodzi nawet do zbrodni. Czym jest ta niezgłębiona dotąd tajemnica? – na to pytanie…

Historia Nieba - McGrath Alister

Historia Nieba – McGrath Alister

 

Pośród trosk i dramatów codziennego życia od wieków towarzyszy człowiekowi idea rzeczywistości innej. Dana nam na różne sposoby, choć zawsze pozostająca tajemnicą, fascynuje teologów, filozofów, artystów. Przede wszystkim jednak może stanowić źródło nadziei i siły dla tych, których życie na tym świecie doświadcza szczególnie dotkliwie. Skąd wzięła się owa idea? Jaką pełni funkcję? Czy wyłania się z najgłębszych pokładów zbiorowej pamięci człowieka o miejscu, w którym na początku dziejów przebywali jego przodkowie? Czy może raczej stanowi rodzaj psychologicznego mechanizmu obronnego przed bezsensem codzienności oraz coraz większą brzydotą współczesnego świata? I oczywiście, jak wygląda Niebo? – bo o nim tutaj mowa – jak można się tam dostać oraz jak to jest być w Niebie? Na te i na inne, równie frapujące pytania, stara się w swojej książce odpowiedzieć Alister McGrath. Autor – biochemik i uznany teolog Uniwersytetu w Oxfordzie – znakomicie łączy gruntowną erudycję z jasnością wywodu. W przystępny sposób prezentuje teologiczne i filozoficzne koncepcje na temat tego szczególnego miejsca i stanu, które określa się mianem Raju, Edenu, Nowego Jeruzalem lub Nieba. P

Wątpliwości w wierze – McGrath Alister
Czy Bóg istnieje? Czy mogę wierzyć Ewangelii? A może chrześcijanie źle zrozumieli Jezusa? Czy Bóg mnie naprawdę kocha? Jeśli kiedykolwiek zrodziły się w Tobie podobne pytania, koniecznie sięgnij po tę książkę. Zwątpienie jest poważnym wyzwaniem dla wiary. Autor ukazuje jego „jaśniejszą stronę”. Kryzys może mieć pozytywne skutki, jest bowiem…

Historyjki z nieba – Gonzalez Maria Teresa Maja
Historyjki z nieba Marii Teresy Mai Gonzales to zbiór opowiadań dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, których bohaterami są Jezus oraz pochodzący z całego świata święci. Dzięki nim dzieci poznają między innymi, co było pasją Archanioła Gabriela, kto pomógł świętej Rodzinie w ucieczce do Egiptu i jak św. Franciszek z Asyżu rozmawiał z wilkiem….

Bieda – Lister Ruth
Bieda pozostaje jednym z najbardziej palących problemów naszych czasów. Ruth Lister zapoznaje czytelników ze znaczeniem i doświadczeniem biedy we współczesnym świecie. Książka rozpoczyna się przejrzystą prezentacją aktualnych debat na temat definicji i sposobów pomiaru biedy w społeczeństwach uprzemysłowionych, a następnie proponuje…

Historia brzydoty

Podróże w czasie 5 Historia i społeczeństwo Podręcznik - Małkowski Tomasz, Rześniowiecki Jacek

Podróże w czasie 5 Historia i społeczeństwo Podręcznik – Małkowski Tomasz, Rześniowiecki Jacek

 

Seria „Podróże w czasie” to podręczniki, o których można powiedzieć, że rosną wraz z uczniem: autorzy z dydaktyczną intuicją dostosowali metody i treści nauczania do możliwości dziecka – jego szkolnego i emocjonalnego rozwoju. Tematyczny układ treści zapobiega biernemu przyswajaniu wiedzy: zmusza do myślenia oraz sprawia, że uczeń chętnie podróżuje w czasie w poszukiwaniu przyczyn i skutków wiążących fakty z różnych epok. Wyjątkowe walory literackie są nieocenionym sprzymierzeńcem nauczyciela – umiejętnie angażują emocje dziecka i zachęcają do czytania podręcznika. Przewodnikiem w podróży i partnerem w zdobywaniu wiedzy jest równy wiekiem Histek – postać towarzysząca uczniom przez cały okres nauki w szkole podstawowej. Nr dopuszczenia: DKW-4014-173/99

Podróże w czasie 6 Historia i społeczeństwo Podręcznik – Małkowski Tomasz, Rześniowiecki Jacek
Seria Podróże w czasie to podręczniki, o których można powiedzieć, że rosną wraz z uczniem: autorzy z dydaktyczną intuicją dostosowali metody i treści nauczania do możliwości dziecka – jego szkolnego i emocjonalnego rozwoju. Tematyczny układ treści zapobiega biernemu przyswajaniu wiedzy: zmusza do myślenia oraz sprawia, że uczeń chętnie…

Podróże w czasie 4 Historia i społeczeństwo Podręcznik – Małkowski Tomasz
Seria „Podróże w czasie” to podręczniki, o których można powiedzieć, że rosną wraz z uczniem: autorzy z dydaktyczną intuicją dostosowali metody i treści nauczania do możliwości dziecka – jego szkolnego i emocjonalnego rozwoju. Wyjątkowe walory literackie są nieocenionym sprzymierzeńcem nauczyciela – umiejętnie angażują emocje…

Podróże w czasie 3 Historia Podręcznik – Małkowski Tomasz, Rześniowiecki Jacek
Wyjątkowe walory literackie podręczników z serii „Podróże w czasie” sprawiają, że nauka historii staje się fascynującą podróżą. Dzięki sprawnej, wartkiej narracji i łatwo przyswajalnej treści książki są chętnie czytane nie tylko przez uczniów, lecz i dorosłych. Proces nauczania wspomagają celnie dobrane teksty źródłowe. To nie tylko możliwość…

Ziemia lubawska: przyroda, historia, osadnictwo, społeczeństwo, gospodarka - Falkowski Jan

Ziemia lubawska: przyroda, historia, osadnictwo, społeczeństwo, gospodarka – Falkowski Jan

 

Prezentowana monografia jest pierwszym opracowaniem obejmującym w sposób kompleksowy zagadnienia zarówno przyrodniczo-osadnicze, historyczno-społeczne, jak i gospodarcze ziemi lubawskiej. Opracowanie jest wynikiem wieloletniej pracy naukowej oraz badań terenowych autora, prowadzonych w latach 90. ubiegłego wieku aż do roku 2005.

Podróże w czasie 6 Historia i społeczeńśtwo Zeszyt ćwiczeń – Małkowski Tadeusz
Zawartość zeszytu ćwiczeń umożliwia zrozumienie i zapamiętanie kolejnych porcji wiedzy. Wykonując intrygujące, niebanalne zadania, uczniowie porządkują fakty poznane na lekcji, a równocześnie doskonalą umiejętności wnioskowania, podejmowania decyzji i twórczego rozwiązywania problemów Nr dopuszczenia: 333/01

Słownik Historia

Słownik Historia

 

Słownik powstał z myślą o uczniach zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą musieli opanować informacje nie tylko dotyczące terminów historycznych, ale także zawrzeć znajomość z postaciami historycznymi, zapoznać się z faktami, datami i umieć je zreferować, opisać, opowiedzieć…

Słownik pisarzy
Biografie pisarzy, najważniejsze dzieła, ciekawe fakty z życia.

Słownik bohaterów literackich
Słownik zawiera: biografie bohaterów, interpretacje postaci, informacje o randze bohatera, jego podobieństwie do innych postaci fikcyjnych i autentycznych.

Słownik restauracyjny
Książka stanowi próbę ułożenia uniwersalnego przyjaciela smakosza. Hasła dotyczące wyłącznie gastronomii podane są w aż ośmiu wersjach językowych na raz i ułożono je tak, aby korzystać z niej mogły osoby z wszystkich tych obszarów językowych. Książkę podzielono na działy tematyczne, m.in: Pieczywo; Dodatki; Typy dań; Sposoby przyrządzania;…

Norman Goodman

Wstęp do socjologii - Goodman Norman

Wstęp do socjologii – Goodman Norman

 

Zadaniem książki jest przedstawienie szerokim rzeszom czytelników przeglądu podstawowych zagadnień socjologicznych w przejrzystej formie. Zapoznaje ona czytelnika ze sposobami badania świata społecznego i wyjaśnienia fenomenów społecznych, a dzięki przykładom wiąże abstrakcyjne idee z konkretnymi doświadczeniami.

Wstęp do politologii – Żyro Tomasz
Podręcznik dający podstawy wiedzy o państwie i polityce. Omawia problemy związane z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego, przedstawia podstawowe instytucje polityczne czasów nowożytnych; analizuje dynamikę zjawisk politycznych oraz charakteryzuje podstawowe podmioty „gry politycznej”. Tytuł otwiera nową serię kanonu podręczników dla…

Metoda socjologii – Znaniecki Florian
(…) Dzieło Znanieckiego w sposób systematyczny przedstawia specyfikę rzeczywistości kulturowej i społecznej oraz problemy jej naukowego badania, uwzględniającego znaczenia oraz wartości dane w doświadczeniu ludzi. O znaczeniu i ważności tego dzieła decyduje współczynnik humanistyczny, a więc to, czym było w doświadczeniu minionych pokoleń…

Norman Goodman

Powstanie ’44 – Davies Norman

 

„Decyzję o stworzeniu głębszego studium o Powstaniu podjąłem dopiero pod sam koniec lat dziewięćdziesiątych – pisze Autor w przedmowie. – Wyglądało bowiem na to, że – mimo dziesięciolecia, które minęło od upadku komunizmu – nikt nie kwapi się, aby przedstawić nową wizję Powstania w jego szerszym kontekście. Dostępnych było wiele nowych materiałów, pamiętników i dokumentów; zniknęły też dawniejsze ograniczenia. A mimo to nie pracowano nad żadną nową ogólną syntezą”. Davies umieścił historię Powstania na obszernym tle zdarzeń od 1939 do 1956 roku, rozszerzając narrację do czasów współczesnych. „Ostatecznie zdecydowałem – pisze – że podstawowe pytanie, jakie należy postawić, brzmi nie 'dlaczego powstańcy nie zdołali osiągnąć swoich celów?’, lecz 'dlaczego w ciągu dwóch miesięcy wahań i deliberacji zwycięscy alianci nie zorganizowali pomocy?'”. Powstała książka, która ukazuje znane – zdawałoby się – wydarzenia w nowym świetle i jednocześnie, dzięki połączeniu historycznej panoramy z osobista perspektywą i losami poszczególnych uczestników Powstania, jest głęboko poruszająca.

Jak powstało Powstanie 44 – Davies Norman
Nie kryję jednak, że wybór tematu wzbudził w naszym domu pewne zastrzeżenia. Nie wypada, żeby autor za dużo mówił o sobie i zbyt często pozował fotografom! Wspominano o narcyzmie i próżności. Z drugiej strony uważam, że raz w życiu można sobie pozwolić na coś takiego. Taka „biografia książki” może być formą podziękowania czytelnikom,…

Smok wawelski nad Tamizą – Davies Norman
Pierwszy wybór publicystyki, esejów i wykładów znakomitego brytyjskiego historyka jest nie tylko pasjonującą wędrówką po tematach, ale również książką o nim samym. Czytelnik ma okazję poznać prywatne pasje Daviesa i prześledzić jego karierę pisarską od wczesnych lat siedemdziesiątych aż po rok 2000.Książka pozwala lepiej zrozumieć dlaczego…

Moc pozytywnego myślenia - Peale Norman V.

Moc pozytywnego myślenia – Peale Norman V.

 

Książka ma dopomóc ludziom odnaleźć sens życia, sprawić by dane im było spędzać je godnie, szczęśliwie, nie trwoniąc danego im czasu. W książce można znaleźć porady i podpowiedzi: Jak przestać się zamartwiać, Co zrobić aby ludzie Cię szanowali i po prostu lubili, Jak uwierzyć w siebie.

Moc pozytywnego myślenia – Ostrowska Katarzyna
Twoje pozytywne myślenie ma moc stwórczą zdolną kształtować Twoją rzeczywistość. Uczysz się lepiej żyć, jaśniej i optymistyczniej patrzeć w przyszłość.

Możesz jeśli myślisz że możesz – Peale Norman Vincent
Filozofia pozytywnego myślenia proponowana przez Normana V. Peale`a wywiera niezwykły wpływ na miliony ludzi na całym świecie. Jego książki, klasyczne i ponadczasowe w swoim przesłaniu a nieocenione dla praktyki codziennego życia, zapewniają inspiracje wtedy, kiedy najbardziej jej potrzebujesz i prowadzą w kierunku pełniejszego ,…

Norman Goodman

Mikrokosmos Portret miasta środkowoeuropejskiego - Davies Norman, Moorhouse Roger

Mikrokosmos Portret miasta środkowoeuropejskiego – Davies Norman, Moorhouse Roger

 

Czytelnicy Europy i Bożego igrzyska znajdą w tej książce nieodłączne cechy pisarstwa Daviesa : niezwykły dar przedstawiania panoramy wydarzeń, wyczucie zdawałoby się osobliwych, a jednak objawiających nową prawdę szczegółów i – przede wszystkim – przemożną chęć kwestionowania utartych prawd historycznych bez względu na to, gdzie i kiedy powstały. The Sunday Telegraph

Asortyment produktów programowych – Weiss David M., Lai Chi Tau Robert
Dzisiaj przemysł produkcji oprogramowania zmienia się często i radykalnie. Nie tworzy się jednego systemu, a potem w miarę potrzeby różnych jego odmian. Tworzy się asortyment produktów programowych i rodziny produktów. Temu właśnie problemowi jest poświęcona ta książka.

Referenda w państwach europejskich – Magdalena Musiał-Karg
Wybór tematu zasługuje na pochwałę, ponieważ istnieje potrzeba wyważonych ocen i naukowego namysłu nad złożonością problematyki związanej z referendum na gruncie europejskim. Monografia Magdaleny Musiał-Karg dotyczy zagadnień istotnych zarówno dla teorii (zwłaszcza myśli politycznej oraz systemów politycznych), jak i praktyki politycznej…

Krótka historia kultury europejskiej – Pott Georg Hans
W książce tej Pott umieszcza historię zdarzeniową Europy w tle swojego wykładu, skupiając uwagę czytelnika na jej kulturowej warstwie symbolicznej i reflektujących ją dyskursach.

Wielka hucpa - Finkelstein Norman G.

Wielka hucpa – Finkelstein Norman G.

 

Z prof. Normanem G. Finkelsteinem łączą mnie swego rodzaju więzy zawodowe mniej więcej od 5 lat, a więc od czasu wydania jego głośnego eseju książkowego, zatytułowanego „Przedsiębiorstwo holokaust” (Holocaust Industry). Skutkiem wywiadu prasowego, a zwłaszcza akcji zbierania pieniędzy na anons w New York Times wzywający Żydów amerykańskich do zrzeczenia się roszczeń do polskich nieruchomości, za sprawą donosu niejakiej Marii Kańskiej, szefowej agencji literackiej Graal z Warszawy, okrzyknięto mnie polskim antysemitą. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że w ślad za tym epitetem, dwie nowojorskie witryny wydawnicze oświadczyły, iż nie chcą mieć z Fijorr Publishing Company nic wspólnego i odmówiły mi sprzedaży praw autorskich do książek, na które mieliśmy już podpisaną umowę. Na szczęście, Amerykanie są narodem rozsądnym i po moich wyjaśnieniach oraz sprawdzeniu dowodów, oskarżenie zostało cofnięte, a książki wydane. Pamięć tej cenzury utkwiła mi jednak głęboko. Odświeżyła ją afera, tocząca się od dobrych 8 miesięcy w związku z nową książką Normana Finkelsteina, zatytułowaną Beyond Chutzpah, która stała się właśnie przedmiotem zabiegów cenzorskich. Tym razem zarzut antysemityzmu wytoczono samemu autorowi, amerykańskiemu Żydowi, synowi polskich Żydów, ofiar holokaustu, a ponieważ właśnie przygotowuję tę nową jego książkę (jeszcze polskiego tytułu nie ma) do druku, mam poważne obawy, czy przypadkiem nie dopadnie mnie on ponownie, tym razem rykoszetem. Akcję cenzurowania książki Finkelsteina rozpoczął znany także i w Polsce, skądinąd niezły…

Gaza o jedną masakrę za daleko – Finkelstein Norman G.
Wstrząsająca relacja z masakry, jaką urządziło wojsko izraelskie na cywilnej ludności strefy Gazy na przełomie 2008/2009 r. Autor dowodzi w niej, że przemoc Izraela wobec arabskiej ludności okupowanej Palestyny nie jest minimalizowanym skutkiem ubocznym, ale głównym celem jego polityki.

Europa – Davies Norman
Legendarna książka Normana Daviesa w nowym wydaniu! Europa. Rozprawa historyka z historią to prawdziwe opus magnum Normana Daviesa. Od czasu ukazania się w październiku 1996 ten opasły tom przekroczył już nakład 51 tysięcy egzemplarzy, spotykając się z superlatywami, ale także wywołując ożywione dyskusje i kontrowersje. Europa fascynuje…

Sztuka porozumiewania się czyli : jak zrozumieć siebie aby zrozumieć współmałżonka - Wright Norman H.

Sztuka porozumiewania się czyli : jak zrozumieć siebie aby zrozumieć współmałżonka – Wright Norman H.

 

Umiejętnośćporozumiewania się jest kluczem do zawierania wspaniałych i trwałych związków małżeńskich. Jak wiele małżeństw jednak cierpi z tego powodu, iż mąż albo żona nie potrafią czytać w myślach swego partnera…Jak wielu konfliktów można by uniknąć, gdyby małżonkowie potrafili właściwie odczytać swoje prawdziwe intencje, a nie zatrzymywali się na poziomie złudnych często wrażeń. H.N.Wright w lekki i często dowcipny sposób pokazuje, dlaczego mimo szczerych wysiłków wiele osób nie jest w stanie pokonać bariery zrozumienia ukochanej osoby. Miłość i oddanie niestety nie wystarczają by zbudować dobre małżeństwo. Porozumiewania trzeba się po prostu nauczyć. Opanowanie kilku podanych przez autora zasad i poznanie mechanizmów komunikowania się może uczynić, z nawet najbardziej opornej osoby, eksperta w dziedzinie porozumiewania się.

Konflikty Jak zrozumieć współmałżonka nie zgadzając się z nim – Wright Norman H.
Jakże często jakiś pozornie błahy konflikt w małżeństwie niszczy w ciągu jednego dnia to, co z takim trudem budowaliśmy przez całe lata…Jakże trudno jest kochać, gdy czujemy się zranieni przez tego, kogo kochamy…Jak mocno potrafimy ranić, nawet o tym nie wiedząc…Być może wychowaliśmy się w rodzinie, w której nie mieliśmy wzorca…

Sztuka uczenia się czyli jak posiąść wiedzę, nie wpadając w stresy – Knoblauch Jorg
Techniki, które pomogają uczyć się bez stresu. Czysta praktyka, poczucie humoru, przejrzystość i łatwość zastosowania to bardzo mocne atuty tej niezwykle przydatnej książki.

Dojrzewanie czyli jak pozwolić odejść i pozostać wsparciem – Rogge Jan-Uwe
Dojrzewanie jest trudnym czasem. Drzwi zatrzaskiwane z hukiem a rodzice uważani za głupców. Dojrzewanie jest żmudne i męczące dla wszystkich członków rodziny a nerwy często zawodzą. Często najbardziej cierpliwi rodzice są zdezorientowani, pełni zwątpienia w swoje metody wychowawcze. Ale walka na nerwy nie musi mieć miejsca, mówi Jan-Uwe Rogge….

Gustaw holoubek

Doktor Faustus czyta Gustaw Holoubek (Płyta CD) - Mann Tomasz

Doktor Faustus czyta Gustaw Holoubek (Płyta CD) – Mann Tomasz

 

Kolekcja „Mistrzowie słowa” to dzieła literackie w znakomitych interpretacjach wybitnych polskich aktorów. Każdy tom zawiera bogato ilustrowaną książkę przedstawiającą sylwetkę aktora. Na płytach CD nagrane zostały książki audio w formacie MP3 według adaptacji Polskiego Radia. 21 wybitnych nazwisk, 21 wybitnych interpretacji. Wystarczy tylko nacisnąć play na przenośnym odtwarzaczu, aby przenieść się w świat wymalowany słowami przez Twojego ulubionego aktora! Czyta Gustaw Holoubek Format mp3

Następny do raju czyta Andrzej Seweryn (Płyta CD) – Hłasko Marek
Kolekcja „Mistrzowie słowa” to dzieła literackie w znakomitych interpretacjach wybitnych polskich aktorów. Każdy tom zawiera bogato ilustrowaną książkę przedstawiającą sylwetkę aktora. Na płytach CD nagrane zostały książki audio w formacie MP3 według adaptacji Polskiego Radia. 21. wybitnych nazwisk, 21. wybitnych interpretacji. Wystarczy tylko…

Zły czyta Marek Kondrat (Płyta CD) – Tyrmand Leopold
Kolekcja „Mistrzowie słowa” to dzieła literackie w znakomitych interpretacjach wybitnych polskich aktorów. Każdy tom zawiera bogato ilustrowaną książkę przedstawiającą sylwetkę aktora. Na płytach CD nagrane zostały książki audio w formacie MP3 według adaptacji Polskiego Radia. 21. wybitnych nazwisk, 21. wybitnych interpretacji. Wystarczy tylko…

Imperium słońca czyta Zbigniew Zamachowski (Płyta CD) – Ballard James
Kolekcja „Mistrzowie słowa” to dzieła literackie w znakomitych interpretacjach wybitnych polskich aktorów. Każdy tom zawiera bogato ilustrowaną książkę przedstawiającą sylwetkę aktora. Na płytach CD nagrane zostały książki audio w formacie MP3 według adaptacji Polskiego Radia. 21. wybitnych nazwisk, 21. wybitnych interpretacji. Wystarczy tylko…

gustaw holoubek

Gustaw Holoubek Wspomnienia z niepamięci

 

To wielkie szczęście, że taki Aktor i taki Człowiek postanowił w pewnym momencie swego życia przemówić własnym głosem, własnym słowem, w rzeczywistych pejzażach swojego dzieciństwa i swojej młodości. Opowiedział o sobie swym najbliższym, pozwalając zarazem, by jego klechda domowa dotarła do tych wszystkich, którzy podziwiali nie tylko jego Sztukę, ale i odgrywaną przezeń postać Gustawa Holoubka. Dzięki tym wspomnieniom, po raz pierwszy tak bogato zilustrowanym materiałami pochodzącymi między innymi z archiwum rodzinnego, magia teatru przekracza kolejne granice.

Stambuł Wspomnienia i miasto – Pamuk Orhan
Pamuk, jakiego nie znacie… Oto książka zupełnie inna niż te, które do tej pory ukazały się nakładem Wydawnictwa Literackiego: przesycony melancholią przewodnik po jednym z „wiecznych” miast, a zarazem wspaniała autobiograficzna opowieść o pisarzu i jego rodzinie. Orhan Pamuk opowiada o „czarno-białym” Stambule,…

Stambuł. Wspomnienia i miasto – Pamuk Orhan
Pamuk, jakiego nie znacie… Oto książka zupełnie inna niż te, które do tej pory ukazały się nakładem Wydawnictwa Literackiego: przesycony melancholią przewodnik po jednym z „wiecznych” miast, a zarazem wspaniała autobiograficzna opowieść o pisarzu i jego rodzinie. Orhan Pamuk opowiada o „czarno-białym” Stambule,…

Gustaw Holoubek we wspomnieniach kolegów - Mroziński Andrzej

Gustaw Holoubek we wspomnieniach kolegów – Mroziński Andrzej

 

Poprzez wspomnienia kolegów pana Gustawa przybliżamy wielkiego mistrza nie poprzez dzieła, których dokonał, ale poprzez jego ciepłe kontakty z kolegami, jego poczucie humoru, dobroć, i jeszcze raz dobroć, anegdotę opowiadaną przez niego lub o nim. Zdajemy sobie sprawę, że nie oddamy tutaj nastroju i sposobu artykułowania, interpretacji Holoubkowych dowcipów, ale mamy nadzieję, że przybliżymy Państwu jego postać. W inny, niezwykły sposób.

Wywoływanie duchów – Zwoliński Andrzej
Wokół stolika (najczęściej okrągłego, by „przepływ energii był korzystny dla całego procesu”) gromadzą się zainteresowani. Pośród nich musi być osoba ze zdolnościami mediumicznymi (bowiem tylko ona ma możliwość „kontaktu” i jego interpretacji).

Żywy Lewiatan Wspomnienia – Wierzbicki Andrzej
… Andrzej Wierzbicki, dyrektor „Lewiatana”, był jednym z najwybitniejszych działączy gospodarczo – technicznych Rosji carskiej, potem Królestwa, wreszcie Polski Niepodległej. Lewiatan zaś, to żartobliwy, ukuty przez socjalistów, a przyjęty później przez samych zainteresowanych kryptonim, oznaczający Centralny Związek Polskiego Przemysłu…

Podstawy chowu królików – Frindt Andrzej
Historia chowu królików Chów królików w Polsce i na świecie Gospodarcze znaczenie chowu królików Rasy królików Pomieszczenia dla królików Rozmnażanie królików Okres ciąży, wykotów i odchowu młodych przy samicy Wychów królicząt Żywienie królików

gustaw holoubek

Gustaw Holoubek: o sobie - Gustaw Holoubek

Gustaw Holoubek: o sobie – Gustaw Holoubek

 

Wyprodukowany przez TVP2 i Tandem Taren-To film dokumentalny, zrealizowany przez Jana Holoubka jesienią 2006. to jeden z najbardziej prywatnych obrazów Gustawa Holoubka przed kamerą, pełen humoru i mądrości ale także smutnej prawdy o przemijaniu. W podróży przez las, w towarzystwie swojego przyjaciela Tadeusza Konwickiego, Holoubek ujawnia swoje poglądy nie tylko na życie czy filozofię aktorstwa, ale także dotyka takich tematów jak miłość, przyjaźń i śmierć. To film o urodzie i pięknie życia, pogodzie ducha i mądrości ale także o nieodwracalnym odchodzeniu. Tadeusz Konwicki nazwał ten film mianem artystycznego testamentu Holoubka. Obie pozycje nie pojawiają się obok siebie przypadkowo. Stanowią swoiste dopełnienie siebie. O ile „Wspomnienia z Niepamięci” opowiadają o młodości i dojrzewaniu Gustawa Holoubka i jego pokolenia, film „Słońce i Cień” wkracza w rejon starości i przemijania. Z obu tych pozycji wyłania się dla niewielu z nas znany obraz Gustawa Holoubka, obraz tego jaki był naprawdę.

Gustaw II Adolf – Anusik Zbigniew
Gustaw II Adolf jest uważany przez Szwedów za największego władcę w ich historii. W czasie jego rządów Szwecja ze słabego, nieliczącego się w skali międzynarodowej państewka przekształciła się w jedno z czołowych mocarstw. Sukcesy militarne „Lwa Północy”, ratunek, jaki przyniósł niemieckim protestantom, jego śmierć na polu bitwy…

Podstawy psychologii sądowej
Autorzy książki przedstawiają przegląd różnorodnych dziedzin, których może dotyczyć praca biegłych psychologów sądowych. Omawiają zasady opiniowania w sprawach rozwodowych, sprawach o uszkodzenie ciała, molestowanie seksualne oraz dotyczących narkotyków i nadużywania alkoholu. Ponadto omawiają zagadnienia dotyczące przymusowej hospitalizacji,…

Awantura o Basię. Film 2DVD - Olgierd Łukaszewicz, Krzysztof Kowalewski, Jerzy Zelnik, Gustaw Holoubek, Piort Fronczewski, Stanisława Celińska, Daniel Załuski, Katarzyna Miernicka, Katarzyna Pawłowska, Maria Kaniewska, Hanna Stankówna, Jan Jankowski, Hann

Awantura o Basię. Film 2DVD – Olgierd Łukaszewicz, Krzysztof Kowalewski, Jerzy Zelnik, Gustaw Holoubek, Piort Fronczewski, Stanisława Celińska, Daniel Załuski, Katarzyna Miernicka, Katarzyna Pawłowska, Maria Kaniewska, Hanna Stankówna, Jan Jankowski, Hann

 

Dziecięca fantazja i poczucie humoru, szlachetne postawy i miłość w telewizyjnej ekranizacji powieści Kornela Makuszyńskiego. Kilkuletnia dziewczynka po śmierci matki trafia do nieznanych opiekunów. Urocza i rozbrajająca, nie tylko rozkochuje w sobie wszystkich, ale potrafi połączyć serca dwojga rywalizujących o nią ludzi, u których znajduje dom i rodzinne ciepło. Co przyniesie los dorastającej ślicznej, acz szalonej pannicy? Lista awantur: Awantura pierwsza: czyli rzecz o przerwanej podróży Awantura druga: czyli rzecz o rozmazanej kartce Awantura trzecia: czyli rzecz o teatrze i niezwykłym psie Awantura czwarta: czyli rzecz o salomonowym wyroku Awantura piąta: czyli rzecz o spisku prawdziwych kobiet Awantura szósta: czyli rzecz o idolu i siedmiu kołnierzykach Awantura siódma: czyli rzecz o dwóch takich? Awantura ósma: czyli rzecz o poszukiwaniu utraconej przeszłości Awantura dziewiąta: czyli rzecz o niespodziewanym spadku Awantura dziesiąta: czyli rzecz o niezwykłej wyprawie Awantura jedenasta: czyli rzecz o metodzie leczenia sercem Awantura dwunasta: czyli rzecz o literackim podstępie Kornela Makuszyńskiego

Awantura o Basię
Ekranizacja powieści Kornela Makuszyńskiego. Po tragicznej śmierci matki kilkuletnią Basią zajęli się doktorstwo, lecz musieli dziewczynkę odesłać pod adres w Krakowie, który wyszeptała tuż przed śmiercią matka. W czasie podróży Basia poznaje aktora Walickiego, a następnie, na skutek mylnego odczytania adresu, trafia do literata Stanisława…

MegaGiga Awantura o bazie t. 20
Program „Awantura o bazie” cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. Pewnie dlatego, że można w nim wygrać bukiet złotych bazi, zapewniając sobie tym samym nieustanną wiosnę życia. Dla Donalda to marzenie ściętej głowy. Dostatek mu nie grozi. Inaczej sprawa ma się z ulubieńcem fortuny – Gogusiem. Pora jednak, aby los wreszcie się odmienił! W…

Gruby. Film 2DVD – Wojciech Fiwek, Adolf Chronicki, Arkadiusz Bielawski, Danuta Szumowicz, Halina Dobrucka, Henryk Hunko, Tadeusz Morawski, Tadeusz Schmidt, Zdzisław Kuźniar, Katarzyna Łaniewska,…
Przygoda i ostatnie echa wojny w emocjonującej opowieści dla młodzieży. Grupa uczniów podąża śladami historii o skarbach ukrytych w podziemiach XVII-wiecznej fortecy, gdzie obecnie mieści się ich szkoła. Chęć rozwiązania zagadki jest silniejsza od strachu, nawet gdy za sekretnymi drzwiami w szkolnej bibliotece znika dziwna postać. Czy w mrokach…

Sztuka w zasięgu ręki cz1

Fakty w zasięgu ręki

Fakty w zasięgu ręki

 

Wiedza dla całej rodziny w jednym wygodnym tomie, 640 stron, a na nich ponad pół miliona fascynujących informacji, format umożliwiający natychmiastowe odnalezienie potrzebnych danych, ponad 1000 kolorowych zdjęć, rysunków, diagramów i schematów, mapy wszystkich krajów świata.

Lektury w klasie III
Książka zawiera wypisy z wszystkich obowiązkowych lektur szkolnych zalecanych przez MEN, a także wypisy z lektur uzupełniających, chętnie wykorzystywanych przez nauczycieli. Teksty opatrzono pytaniami, które służą doskonaleniu czytania ze zrozumieniem i rozwijają umiejętność pracy z tekstem. Dodano także notki biograficzne, przybliżające…

Marzenia w zasięgu ręki – Gabor Don
Każdy o czymś marzy – o zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, zbudowaniu domu, stworzeniu lepszego związku lub choćby uprzątnięciu garażu – i pragnie, aby jego marzenie się spełniło. Jednak nie każdy jest wystarczająco zdeterminowany, by krok po kroku, systematycznie dążyć do wytyczonego celu. Kluczem do sukcesu jest konsekwentna realizacja…

sztuka w zasiegu reki cz1

Milion w zasięgu ręki. Poradnik zarządzania finansami – Maciej Karsznia

 

Wystarczy 1 sekunda na podjęcie decyzji o zostaniu milionerem!!! Samochód Jamesa Bonda. Złoty zegarek. Luksusowy sznur pereł. Koń pełnej krwi. Podróż dookoła świata. Mała wyspa na którymś z oceanów. Gwiazdka z nieba… A Ty — co zrobisz ze swoją fortuną? Uwielbiasz zapach pieniędzy? A może wcale Cię one nie upajają, ale za to uwielbiasz rzeczy, które możesz sobie za nie kupić? Bez względu na Twoje pobudki ta książka pomoże Ci zdobyć spory kapitał na bardzo dobry początek. To tak, jakbyś już właściwie miał milion. Książka Milion w zasięgu ręki jest efektem kilkunastu lat stałego zainteresowania rynkiem kapitałowym jej autora. Przez te lata zmieniał się rynek, powstawały nowe produkty finansowe, coraz więcej ludzi zaczynało swoją przygodę z obracaniem pieniędzmi i popełniało podstawowe błędy. Zebrany w takich warunkach bagaż doświadczeń pozwolił na sformułowanie wniosków i metod, dzięki którym Ty unikniesz nieprzyjemnych potknięć i wygrasz z czającą się za rogiem poczwarą kryzysu. Inwestują bogaci, czy mnie się też opłaci? Proste i zrozumiałe wyjaśnienia skomplikowanych mechanizmów finansowych. Trzy skuteczne strategie inwestycyjne — inwestowanie systematyczne, strategia Darwina, ucieczka przed spadkami. Magia procentu składanego. Zasady działania funduszy inwestycyjnych. Wykresy, przykłady i studia przypadków. Oraz wszystko to, co (na temat funduszy) ukrywają politycy.

Sennik. Zagadki snów. Poradnik bez kantów. Wydanie II – Jenni Kosarin
Podstawy interpretacji i znaczenie snów Techniki kontrolowania i zapamiętywania snów Koszmary senne i panowanie nad strachem Tajemnice snów pozacielesnych Sen – zwierciadło duszy Zrywasz się czasem w środku nocy z sercem walącym jak oszalałe i zimnym potem na skroniach, bo zbudził Cię koszmar? A może rankiem, zanim jeszcze wystawisz stopy poza…

Konsultant w dziedzinie zarządzania jakością – Kowalczyk Jerzy
Poradnik jest przeznaczony dla konsultantów – doradców w dziedzinie szeroko pojętego zarządzania organizacją, w tym zwłaszcza zarządzania opartego na wymaganiach norm ISO serii 9000 – zarządzanie jakością, ISO serii 14000 – zarządzanie środowiskowe, a także TQM – Total Quality Management, Europejskiego Modelu Doskonałości EFQM, itp. Poradnik…

Marzenia w zasięgu ręki - Don Gabor

Marzenia w zasięgu ręki – Don Gabor

 

wydawnictwo: Rebis ISBN: 978-83-7301-891-4 liczba stron: 290 wymiary: 15 x 22,5 cm okładka: miękka tłumaczenie: Jerzy i Beata Moderscy Każdy o czymś marzy – o zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, zbudowaniu domu, stworzeniu lepszego związku lub choćby uprzątnięciu garażu – i pragnie, aby jego marzenie się spełniło. Jednak nie każdy jest wystarczająco zdeterminowany, by krok po kroku, systematycznie dążyć do wytyczonego celu. Kluczem do sukcesu jest konsekwentna realizacja dobrze przemyślanego, szczegółowego planu. Dzięki tej książce dowiesz się, jak taki plan ułożyć i jak przezwyciężać zarówno obiektywne, jak i subiektywne, tkwiące w naszym wnętrzu przeszkody. Autor uczy między innymi, jak poczynić niezbędne przygotowania i wreszcie zdobyć się na rozpoczęcie przedsięwzięcia. Pokazuje też, jak rozpoznać największe trudności i przełamać lęk przed porażką oraz skłonność do odkładania działań na później. Ten przystępnie napisany, pełen przykładów z życia i zabawnych cytatów poradnik pozwoli ci zrealizować nawet na pozór nieosiągalne marzenia i życiowe cele.,,porarozwój

Zamrożeni w czasie – Sparkes Ali
1956 Tata Freddy’ego i Polly to geniusz, dlatego zawsze chętnie pomagają mu w eksperymentach. Nawet jeśli oznacza to poddanie się kriogenicznemu zawieszeniu, czyli zamrożeniu do momentu, gdy wybudzi ich ojciec. Wiedzą, że nie potrwa to dłużej niż godzinę lub dwie, więc nie ma się czym martwić… 2009 Ben i Rachel spędzają w domu długie i…

Marzenia się spełniają – Andrzej Szewczyk (tłum.), Rosalba Troiano
Zapraszamy do najbardziej niezwykłej szkoły w mieście! Ile niesamowitych niespodzianek kryje w sobie ta szkoła! W prestiżowej szkole tańca ?Różowe baletki? trwają egzaminy wstępne na nowy kurs baletu. Czy Mai i Marysi uda się spełnić największe marzenie? Kto wie, ile przygód je czeka… Jeśli chcecie zatańczyć znów z Mają i Marysią zapraszamy…

sztuka w zasiegu reki cz1

Sztuka elektroniki cz. 1-2 - Horowitz Paul, Hill Winfield

Sztuka elektroniki cz. 1-2 – Horowitz Paul, Hill Winfield

 

Wprowadzenie w świat elektroniki jako dziedziny inżynierskiej sztuki projektowania urządzeń. Przykłady praktycznych rozwiązań i pomysłów układowych. Książka powstała na podstawie wykładów prowadzonych na Uniwersytecie Harvarda. Autorzy czynią to, czego zwykle fachowcy czynić nie lubią – zdradzają sekrety swojej sztuki. Pozwalają ominąć etap nieudanych prób i doświadczeń. Przez skomplikowany świat elektroniki prowadzą nas jak starsi koledzy, których dwa zdania czasem wyjaśniają więcej niż kilka stron podręcznika. Część 1 – str. 512, Część 2 – str. 680

Układy elektroniczne cz.1 – Nosal
W rozdziale pierwszym przedstawiono układy elektroniczne w ujęciu historycznym. Rozdział drugi poświęcono modelom elementów półprzewodnikowych a trzeci podstawowym układom zasilającym oraz problemom związanym ze stabilizacją punktu pracy elementów.W dalszych rozdziałach przedstawiono podstawowe rodzaje wzmacniaczy, problematykę sprzężenia…

Podstawy elektrotermii cz.II – Hering Mieczysław
W drugiej części książki omówiono osiem metod elektrotermicznych, a mianowicie: indukcyjną, pojemnościową, mikrofalową, plazmową, elektronową, laserową, jarzeniową i ultradźwiękową. Wraz z czterema metodami zawartymi w części pierwszej obejmują cały obszar elektrotermii, odpowiadający współczesnemu pojmowaniu tego działu elektrotechniki. W…

Sztuka rozmawiania cz. 1 Analiza zaburzeń - Thun von Friedemann Schulz

Sztuka rozmawiania cz. 1 Analiza zaburzeń – Thun von Friedemann Schulz

 

To książka dla Ciebie! Co dzieje się między Tobą a Twoim rozmówcą (kolegą, żoną, mężem, dzieckiem, przełożonym, przyjacielem, pacjentem, uczniem), kiedy zaczynacie ze sobą rozmawiać? Dlaczego udaje się Wam porozumienie, ewentualnie dlaczego dochodzi do nieporozumień? W naszej książce znajdziesz praktyczne rady, jak podnosić jakość codziennych kontaktów, jak szukać wyjścia z trudnych sytuacji, jak zrozumiale i klarownie się wyrażać, unikać potknięć i porażek w codziennych rozmowach. Część 2: Rozwój osobowy Część 3: Dialog wewnętrzny Część 4: W porozumieniu z sobą i innymi – komunikacja i kompetencje społeczne

Sztuka rozmawiania Dialog wewnętrzny część 3 – Thun Friedemann Schulz
Część trzecia poświęcona jest dialogowi wewnętrznemu, który ma uzdolnić osobę do działania na „własną miarę”. W jej określeniu każdy skazany jest na samodzielne poszukiwania. Autor podpowiada jedynie niektóre metody i proponuje specjalne ćwiczenia psychologiczne. Książka z pewnością pomoże w poszukiwaniu lepszych sposobów rozmawiania z innymi i…

Sztuka rozmawiania część 4 – Schulz von Thun Friedemann
Rozmawiać, słuchać, działać – tak można streścić czwartą część książki Sztuka Rozmawiania. Harmonizujące ze sobą teksty wprowadzają najpierw w poszczególne etapy kształtowania się koncepcji psychologii komunikacji Autora, czyniąc ją poprzez to bardziej zrozumiałą przekonywającą. Wyrosłe z konkretnych spotkań i wydarzeń prezentowane tu szkice…

Sztuka rozmawiania Rozwój osobowy cz.2 - Thun Schulz Friedemann

Sztuka rozmawiania Rozwój osobowy cz.2 – Thun Schulz Friedemann

 

Sztuka rozmawiania. Rozwój osobowy odsłoni Ci, jaki jesteś w swoich kontaktach z innymi. Pomoże Ci się rozpoznać w ośmiu stylach komunikacji (a wiadomo, że styl – to człowiek). A gdy już tak rozpoznasz siebie i nie będziesz zachwycony swoim stylem, to Autor przygotował dla Ciebie specjalne ćwiczenia psychologiczne. Może to dzięki nim uda Ci się przyswoić sobie taki styl, który u innych Cię zachwyca. A jeśli jesteś psychologiem, terapeutą, pracujesz w poradnictwie rodzinnym, to na pewno ta książka udzieli Ci wielu praktycznych rad. I w końcu może nawet uznasz, że warto zachęcić swoich rozmówców do jej przeczytania. Część 1: Analiza zaburzeń Część 3: Dialog wewnętrzny Część 4: W porozumieniu z sobą i innymi – komunikacja i kompetencje społeczne

Sztuka zarzadzania sobą – Pindel Roman ks.
Zarządzanie w stylu Pawła Apostoła jest specyficznym poradnikiem dla osób pragnących nauczyć się dobrze kierować własnym życiem. Ks. Roman Pindel odwołuje się do przykładu Pawła Apostoła, by pokazać, jak mądrze i odpowiedzialnie kształtować swoje życie, łącząc umiejętności zarządzania z inspiracją religijną. Książka zawiera wiele praktycznych…

Pascal gotuj

Po prostu gotuj - Brodnicki Pascal

Po prostu gotuj – Brodnicki Pascal

 

Pascal Brodnicki w 2003 roku rozpoczął współpracę z koncernem Unilever (producentem marki Knorr) oraz telewizją TVN. Dzięki temu powstał popularny sobotni program PO PROSTU GOTUJ, w którym Pascal uczy, jak gotować smacznie, modnie i przede wszystkim – łatwo.

Po prostu mi to ugotuj! – Brodnicki Pascal
Mała, podręczna książeczka z prostymi i szybkimi przepisami na przepyszne dania autorstwa Pascala Brodnickiego.

Po prostu gotuj część 2 – Brodnicki Pascal
Po prostu gotuj! Część 2 to najnowsza książka Pascala Brodnickiego, autora takich kulinarnych bestsellerów jak: „Po prostu gotuj”, oraz „Po prostu grilluj”. Znajdziecie w niej ulubione przepisy Pascala na każdą okazję.

pascal gotuj

Gotuj i chudnij – Eastwood Harry, Erskine Gizzi, Henley Sal, Michell Sophie

 

Harry, Gizzi, Sal i Sophie – miłośniczki jedzenia, dla których gotowanie to pasja. Dzielą się fachową wiedzą na temat zasad żywienia, przepisami i recepturami na smakowite dania. Uczą, jak przyrządzić ulubione, pachnące, apetyczne i szybkie potrawy, i chudnąć. Pokazują jak proste zamienniki wysokokalorycznych dań, pozwalają na skuteczną redukcję zbędnych kilogramów. Mobilizują do zmiany przyzwyczajeń żywieniowych. Udowadniają, że zasada „wszystko albo nic” wcale nie jest skuteczna, a odchudzanie nie musi łączyć się z wyrzeczeniami i umartwianiem. „Wypróbowałyśmy nasze ulubione przepisy. Opracowałyśmy rozmaite „sztuczki” i podpowiedzi, wskazałyśmy zamienniki, które można wykorzystać, by potrawy nie grzeszyły nadmiarem kalorii. Jesteśmy ekspertkami od jedzenia, przestrzegamy więc wysokich standardów. Być może zabrzmi to nieskromnie, ale potrawy zaproponowane w tej książce są co najmniej tak samo smaczne jak ich wysokokaloryczne oryginały. A może nawet… Zresztą, przekonajcie się same. Ponieważ kochamy wyzwania, stworzyłyśmy receptury z wykorzystaniem smaków i składników, które was zaskoczą. Przyrządzanie naszych dań nie wymaga wiele wysiłku, a przy okazji dowiesz się, czym zastępować ulubione potrawy kupowane na wynos, dania-uspokajacze, przekąski i desery. A wszystko bez liczenia kalorii, „podejrzanych” wynalazków kulinarnych i suplementów, a także bez wyrzeczeń i gimnastyki wyciskającej ostatnie poty. Zamiast tego – rozkoszowanie się smakiem, zadowolenie i luźne ciuchy.” Podane w książce przepisy zawierają wartość…

Swój chłopak – Christopher Walken, Mickey Rourke, Stephen Baldwin, Michael Seresin
Johnny Walker jest kowbojem i zawodowym bokserem. Mimo sportowej kariery, jest nieśmiały i mało rozgarnięty. Boks jest jedyną rzeczą, którą potrafi w życiu robić. Jednak z powodu skłonności do alkoholu, braku dyscypliny, a w końcu poważnej kontuzji, na ringu idzie mu coraz gorzej. Gdy jego kariera dobiega końca, przenosi się do nadmorskiego…

Radość każdego dnia – Katie Byron, Mitchell Stephen
Radość jest tym, czym jesteśmy w głębi duszy. Ta książka jest spojrzeniem w głąb istnienia, portretem przebudzonego umysłu. Autorzy odwołują się do Tao Te Ching – klasycznego dzieła chińskiego stanowiącego praktyczny podręcznik sztuki życia. Radość każdego dnia przedstawia następujące zasady, zapewniające pozytywny rozwój osobisty: Jeśli chcesz…

Środowisko w wychowaniu przedszkolnym - Chauvel Denise, Chauvel Pascal

Środowisko w wychowaniu przedszkolnym – Chauvel Denise, Chauvel Pascal

 

Książka ma za zadanie zachęcić wychowawców do rozwijania u dzieci uważnego i pytającego spojrzenia na najbliższe otoczenie i środowisko przyrodnicze, wprowadzania ich stopniowo w zagadnienia biologii i ekologii. Książkę wzbogacają liczne propozycje zabaw ruchowych, plastycznych i literackich, ściśle związanych z omawianym tematem. Dodatkową atrakcję stanowią proste testy rysunkowe kończące każdy rozdział.

Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka – Chauvel D., Michel V.
Książka zawiera propozycje zajęć wprowadzających dzieci w rozmaite dziedziny nauki. Książka obejmuje dwie zasadnicze części: przyroda i astronomia (budowa każdego ciała, świat zwierzęcy i roślinny, zjawiska meteorologiczne, gwiazdy i planety), fizyka (lustro, magnes, światło, woda, energia i równowaga). Każdy temat obejmuje szczegółowe…

Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka – D. Chauvel, V. Michel
Książka zawiera propozycje zajęć wprowadzających dla dzieci (z gruopy pięcio- i sześciolatków) w rozmaite dziedziny nauki.

Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym – Bladowski Bogdan
W książce przedstawiono genezę i rozwój środków odwoławczych, pojęcie i znaczenie systemu odwoławczego, obszerne naświetlenie przesłanek dopuszczalności środków odwoławczych.

pascal gotuj

Harley Davidson - Saladini Albert, Szymezak Pascal

Harley Davidson – Saladini Albert, Szymezak Pascal

 

Książka obejmuje niemal 100 lat historii Harleya Davidsona, zawiera archiwalne fotografie z pionierskich czasów, a także zdjęcia najnowszych modeli. Autorzy prześledzili rozwój silników V-Tvim, stanowiących o niepowtarzalnym charakterze amerykańskich motocykli oraz wszystkich modeli, jakie opuściły bramy zakładów Harley Davidson Motor Co. Jest to również opowieść o ludziach, którzy współtworzyli legendę harleya.

Autoportret niedokończony – Adriana Szymańska
„Autoportret niedokończony” Właściwie nie wiem, kim jestem. Moi bliscy już dawno umarli, a kiedy żyli nie wiedziałam, że to takie ważne: wypytać się o wszystko – o kolor włosów pradziada po kądzieli, karnację młodszego stryja zamęczonego w Dachau, oczy starszego, co zginął nad Londynem, zapach łąk nad Wilnem, gdzie dziadkowie moich dziadków…

Nadprzewodnictwo – Stankowski Jan, Czyżak Borysław
W książce tej przedstawiono podstawy wiedzy o nadprzewodnictwie m.in..* własności nadprzewodników*techniki badawcze*teorie nadprzewodnictwa*kwantowanie strumienia magnetycznego i zjawisko Josephsona* zastosowaie w metrologii, wysokich pól magnetycznych, medycynie, komunikacji, energetyce i elektroniceW obecnym wydaniu uwzględniono ostatnie…

Charles de Gaulle i Europa – Waldemar J. Szczepański
Monografia Generała Charles`a de Gaulle znanego, wybitnego syna Francji XX wieku. Autor poleca tę książkę głównie politykom, biznesmenom, naukowcom, studentom i dziennikarzom. Zwłaszcza ci ostatni mogliby popularyzować treści i pojęcia, wprowadzone przez generała de Gaulle`a do słownika politycznego, np. „Europa państw”, „Europa ojczyzn”,…

Dolomity - Sombardier Pascal

Dolomity – Sombardier Pascal

 

Szczegółowe i aktualne opisy ferrat – kolorowe mapki i schematy – porady sprzętowe – dojazd i noclegi Jedyna w swoim rodzaju rzeźba Dolomitów szczególnie sprzyja rozwojowi ubezpieczonych szlaków ciągnących się wielkimi ścianami. W książce opisano najciekawsze ferraty w Dolomitach. Autor wybrał je ze względu na ich walory widokowe, sportowe i historyczne. Wszystkie opisane drogi autor przeszedł i sprawdził, uaktualnił również niezbędne informacje, co ułatwi i uprzyjemni poruszanie się w tym niezwykłym, górskim rejonie. Ferraty cieszą się stale rosnącą popularnością, także wśród Polaków. Na szczęście Dolomity nie znajdują się na krańcu świata, dlatego warto wybrać się tam, by choć raz zaznać prawdziwej górskiej przygody.

Miętuski – Schroder Patricia
Miętuski to Emily, Ratze i Lou, najlepsze pod słońcem przyjaciółki. Trzymają się zawsze razem, zwłaszcza kiedy trzeba stanąć przeciwko wrogo nastawionej grupie chłopców o nazwie JEMAYUS, będącej skrótem imion: Jesper, Max i Yussuf.

Dom ośmiu tajemnic – Bardijewska Liliana
Dorosły, Dorosła i Chłopak, nowi w mieście, wprowadzają się do starej, podniszczonej kamienicy, która jednak nosi ślady bogatej przeszłości. Po przeciwnej stronie ulicy rozpoczyna się budowa nowoczesnego apartamentowca, którą stare domy obserwują z niepokojem i odrobiną zazdrości. Jednak to nie tu, a w starej kamienicy Chłopak przeżyje…

Turbo Pascal. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II - Andrzej Kierzkowski

Turbo Pascal. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II – Andrzej Kierzkowski

 

Turbo Pascal, pomimo swojego „podeszłego” wieku cały czas uważany jest za doskonały język programowania dla celów dydaktycznych. Jego czytelna i prosta składnia, niewielki zestaw słów kluczowych i spore możliwości czynią go idealną platformą dla początkujących. Opanowanie Turbo Pascala nie tylko ułatwi poznawanie innych języków programowania, ale, co znacznie ważniejsze, nauczy myślenia algorytmicznego, które jest niezbędne każdemu programiście. Poza tym — Turbo Pascal stał się podstawą języka Object Pascal wykorzystywanego w niezwykle popularnym dziś środowisku programistycznym Delphi. „Turbo Pascal. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II” to kolejne wydanie najpopularniejszej w Polsce książki o Turbo Pascalu, sprawdzonej i wykorzystywanej przez nauczycieli informatyki. Znajdziesz w niej zbiór ćwiczeń, dzięki którym poznasz zasady programowania w tym języku. Nauczysz się rozwiązywać zadania programistyczne za pomocą algorytmów i dowiesz się, z jakich elementów składa się każdy program w Turbo Pascalu. Wykonując kolejne ćwiczenia poznasz instrukcje Turbo Pascala, stworzysz własne procedury i funkcje oraz nauczysz się kompilować i uruchamiać swoje programy. Algorytmy Schematy blokowe Korzystanie ze środowiska programistycznego Turbo Pascal Pętle i konstrukcje warunkowe Operacje wejścia i wyjścia Funkcje i procedury Tablice Obsługa plików Tworzenie grafiki Przekrocz granicę pomiędzy użytkowaniem i programowaniem komputera.

C++. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II – Andrzej Stasiewicz
Wkrocz w świat programowania w C++ Poznaj środowisko programistyczne Napisz własne aplikacje Opanuj zasady programowania obiektowego C++ to jeden z najbardziej popularnych języków programowania. Przyczyny jego popularności to przede wszystkim niewielka liczba słów kluczowych, ogromna liczba bibliotek umożliwiających zastosowanie C++ w wielu…

Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II – Bartosz Danowski
Wybierz odpowiedni komputer i naucz się go obsługiwać Zainstaluj system operacyjny i oprogramowanie Wykorzystaj WWW i pocztę elektroniczną Poznaj możliwości multimedialne swojego komputera Wbrew pozorom wybór odpowiedniego komputera nie jest łatwy. Producenci komputerów i sklepy prześcigają się w ofertach mających przekonać nas, że proponowany…

JavaScript. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II – Marcin Lis
Ożyw swoje witryny WWW Poznaj elementy języka JavaScript Napisz procedury obsługi zdarzeń Stwórz mechanizmy obsługi formularzy HTML HTML, mimo ciągłego rozwoju, pozostaje wyłącznie językiem służącym do formatowania dokumentów. Przetwarzanie danych wprowadzanych przez użytkowników witryny WWW realizuje się za pomocą innych mechanizmów. Jedną z…

 

Przeczytaj także