Biznes i prawo › Prawo i administracja

 • -9%
  Prawo administracyjne

  Prawo administracyjne

  W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego. Zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sądownictwa administracyjnego....
  Ocena: 5/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 62,56 zł 69,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Historia prawa

  Historia prawa

  Podręcznik przedstawia - w ujęciu porównawczym - historię prawa prywatnego, prawa karnego oraz procedury sądowej, czyli dziedzin tzw. prawa sądowego. Autorka, uwzględniając zróżnicowanie dróg ewolucji historycznej i lokalne różnice, wskazuje na pewne ogólne prawidłowości w rozwoju prawa. Szczególną...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 55,20 zł 69,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -5%
  Prawa człowieka. Zarys wykładu

  Prawa człowieka. Zarys wykładu

  Podręcznik stanowi zarys wykładu z zakresu problematyki prawa człowieka, w tym tematów dotyczących m.in.:- praw człowieka w wewnętrznym porządku prawnym,- praw człowieka w Unii Europejskiej,- międzynarodowej ochrony praw człowieka,- międzynarodowej ochrony mniejszości narodowych.
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 46,55 zł 49,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -25%
  Kryminologia

  Kryminologia

  Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na człowieku i jego środowisku. Jej przedmiotem są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym - w mikroskali rozpatruje indywidualne zachowania przestępne, w makroskali zaś - przestępczość jako zjawisko społeczne. Holistyczne podejście do...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 164,91 zł 219,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -22%
  Mediacje. Teoria i praktyka

  Mediacje. Teoria i praktyka

  Przedstawiana publikacja jest najobszerniejszym na polskim rynku wydawniczym podręcznikiem mediacji. Autorzy - wykładowcy akademiccy i mediatorzy współpracujący z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - dzielą się z Czytelnikami...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 77,22 zł 99,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Prawo cywilne. Część ogólna

  Prawo cywilne. Część ogólna

  Prawo cywilne to prawo dnia powszedniego. Nie sposób przeżyć życia, nie będąc podmiotem praw z zakresu prawa cywilnego i stosunków cywilnoprawnych, gdyż zarówno urodzenie się człowieka, jak i jego śmierć pociągają za sobą powstanie skutków cywilnoprawnych. Biorąc to pod uwagę, autorzy ilustrują...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 52,00 zł 65,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów

  Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów

  Mediacja jest to proces rozwiązywania konfliktów z udziałem strony trzeciej - akceptowanej przez wszystkich uczestników, lecz niemającej uprawnień do podejmowania za nich wiążących decyzji. Do mediacji przystępuje się zazwyczaj wtedy, gdy strony sporu same nie są w stanie podjąć rozmów albo...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 159,20 zł 199,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Prawo rodzinne

  Prawo rodzinne

  W piątym, uaktualnionym wydaniu podręcznika kompleksowo omówiono polskie ustawodawstwo w zakresie prawa rodzinnego, z uwzględnieniem nowego prawa o aktach stanu cywilnego oraz rozwiązań wprowadzonych m.in. ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, które nie...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 50,40 zł 63,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Kryminalistyka

  Kryminalistyka

  Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki w porównaniu z wydaniem z 2010 r. zostało w znaczący sposób zaktualizowane i uzupełnione. W części wstępnej dodano nowe rozdziały na temat standardów badań kryminalistycznych, myślenia kryminalistycznego oraz...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 175,20 zł 219,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi

  Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi

  Publikacja powstała na podstawie wykładów z przedmiotu prawo konstytucyjne prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej dziewiąte wydanie uwzględnia najnowsze problemy w stosowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród nich warto wymienić:...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 55,20 zł 69,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Rzymskie prawo prywatne. Kompendium

  Rzymskie prawo prywatne. Kompendium

  Publikacja Rzymskie prawo prywatne. Kompendium przystępnie i zwięźle omawia podstawowe instytucje i zasady prawa rzymskiego. Podręcznik obejmuje całość wykładanego na polskich uczelniach materiału: zagadnienia wstępne (pojęcie, podziały, systematyka prawa rzymskiego), zarys historii rozwoju państwa...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 55,20 zł 69,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Prawo rodzinne

  Prawo rodzinne

  Niniejsze opracowanie jest kontynuacją podręcznika Profesora Jerzego Ignatowicza, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1987 r., ostatnie wydanie zaktualizowane przez samego Profesora - w 1996 r., a dwa następne uaktualnione wydania - w latach 2000 i 2001. Kolejne nowelizacje Kodeksu rodzinnego i...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 60,00 zł 75,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -9%
  Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku

  Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku

  Książka ma charakter podręcznika akademickiego i jest przeznaczona dla studentówstosunków międzynarodowych, politologii oraz europeistyki. Składa się z trzechczęści. W pierwszej zostały przedstawione palące problemy o zasięgu światowym, takiejak terroryzm, bezpieczeństwo teleinformatyczne...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 45,41 zł 49,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -8%
  Nowe kierunki w kryminologii

  Nowe kierunki w kryminologii

  Prezentowana książka jest niewątpliwie bardzo interesującą, a pod wieloma względami pionierską w polskiej literaturze kryminologicznej, pracą poświęconą omówieniu i analizie wybranych nowych nurtów oraz koncepcji, które pojawiły się w kryminologii w ostatnim czasie. Zawarte w niej opracowania są...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 36,71 zł 39,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -15%
  Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia

  Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia

  Pierwszą refleksją, jaka nasuwa się po przeczytaniu Oględzin zwłok i miejsca ich znalezienia, jest to, że książkę tę napisał ktoś, komu nie są obce – i znane tylko z teorii – problemy związane z tak istotną czynnością procesową, jaką są bez wątpienia oględziny zwłok (ludzkich) i miejsca ich...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 38,25 zł 45,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -20%
  Prawo własności intelektualnej

  Prawo własności intelektualnej

  Prawo własności intelektualnej to całkowicie nowe wydanie podręcznika akademickiego od wielu lat funkcjonującego na rynku wydawniczym, obejmującego w jednym tomie zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej. W przystępnej i komunikatywnej formie...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 63,20 zł 79,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -9%
  Last Minute. Prawo cywilne. Część 1

  Last Minute. Prawo cywilne. Część 1

  Metoda na egzamin z Kodeksu cywilnego Cenisz czas spędzony nad podręcznikami? Nie możesz doczekać się nocnego wkuwania do egzaminu z cywila? Drżysz z radości na myśl o gąszczu przepisów, przez które będziesz się przedzierał? W takim razie omijaj tę książkę z daleka: to pozycja zarezerwowana...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 29,94 zł 32,90 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Zarys metodyki pracy kuratora sądowego

  Zarys metodyki pracy kuratora sądowego

  Po zmianach w prawie metodyka pracy kuratora opisana na nowo. Przeczytaj artykuł >>>   Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów sądowych. Autorzy precyzyjnie omawiają zadania wyznaczone kuratorom, ich istotę i cel, a także procedury ich wykonywania oraz elementy metodyki...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 119,20 zł 149,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -10%
  Prawo spadkowe

  Prawo spadkowe

  Podręcznik zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.: podział i skład spadku, formy dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych.Podręcznik zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.:- podział i...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 53,10 zł 59,00 zł
  wysyłka w 4 dni
 • -20%
  Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna

  Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna

  W podręczniku Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny - od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, aż po naukę o karze, środkach karnych i zasadach ich wymiaru. W części szczególnej przedstawiono konkretne typy...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 63,20 zł 79,01 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -5%
  Prawo administracyjne

  Prawo administracyjne

  Przeznaczenie podręcznika:zawód: technik administracjikwalifikacja: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracjiczęść kwalifikacji: 1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa cywilnegoPodręcznik może być wykorzystywany przez:1) słuchaczy oraz nauczycieli szkół policealnych...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 27,93 zł 29,40 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa

  Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa

  Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to publikacja opracowana przez grono autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim oraz praktyką prawa karnego.  W publikacji zostało uwzględnione najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 60,00 zł 75,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -5%
  Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki

  Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki

  Celem publikacji jest zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania bezpieczeństwem imprez masowych oraz innych wydarzeń z udziałem dużej liczby uczestników. W formie poradnika "krok po kroku" przedstawia proces planowania, przygotowania, prowadzenia oraz podsumowania...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 61,75 zł 65,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • Administracja publiczna

  Nowe, poprawione i uaktualnione wydanie jednego z nielicznych polskich opracowań o charakterze interdyscyplinarnym, poświęconego administracji publicznej! Książka uwzględnia najnowsze akty prawne, dotyczące m.in. administracji rządowej, samorządu terytorialnego, sądów administracyjnych i audytu...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 59,00 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • -20%
  Prawo karne. Zarys problematyki

  Prawo karne. Zarys problematyki

  Podręcznik zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskazano na praktyczne implikacje ich zastosowania, poruszono zagadnienia sporne, zaproponowano konkretne...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 63,20 zł 79,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Prawo konstytucyjne. Diagramy

  Prawo konstytucyjne. Diagramy

  Książka jest pierwszym na rynku wydawniczym podręcznikiem, który prezentuje całokształt zagadnień prawa konstytucyjnego w formie tabel oraz diagramów. Prosty i czytelny układ treści ułatwia dotarcie do poszukiwanych informacji, pozwalając nie tylko na szybkie przyswojenie materiału, ale również na...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 31,20 zł 39,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -20%
  Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi

  Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi

  Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w nim rozważania teoretyczne oraz ujęcie praktyczne wybranych kwestii są istotne zarówno z punktu widzenia edukacji uniwersyteckiej, jak i w praktyce stosowania prawa pracy. W publikacji omówiono...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 55,20 zł 69,00 zł
  wysyłka w 5 dni
 • -5%
  Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji

  Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji

  Podręcznik stanowi wprowadzenie do retoryki, negocjacji i teorii komunikacji dla adeptów prawa. Zawiera - przy szerokim ujęciu tematu - wiedzę dziś nie tylko użyteczną, ale podstawową dla każdego, kto zamierza poruszać się na nowoczesnym rynku usług prawniczych. W drugim, zmienionym i uzupełnionym,...
  Ocena: 0/5
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 65,55 zł 69,00 zł
  wysyłka do 72 godzin

Wyszukiwarka podręczników

Szkoła:
Klasa:
Przedmiot:
Szukaj Podręczniki - strona główna

Plecaki

Piórniki

Artykuły szkolne