Technika bestsellery, Wrzesień 2023

Sprawdź TanioKsiążkowe bestsellery. Zobacz co chętnie kupują TanioKsiążkowi Klienci w Wrześniu 2023 w kategorii Technika.
 • -10%
  Budownictwo drewniane
  TOP 1

  Budownictwo drewniane

  Książka zawiera wiadomości z zakresu konstrukcji drewnianych. Wyjaśniono w niej właściwości i zastosowania drewna i materiałów drewnopochodnych, podano metody obliczeń różnych konstrukcji i ich połączeń, sposoby transportu i montażu oraz zasady zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa...
  Akademickie podręczniki
  62,10 zł Cena regularna: 69,00 zł -10% Najniższa cena z 30 dni: 58,65 zł +6%
  wysyłka w 24 godziny
 • -23%
  Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych
  TOP 2

  Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych

  W podręczniku przedstawiono zagadnienia z elektrotechniki i elektroniki samochodowej, począwszy od przypomnienia podstawowych pojęć z elektryczności, a na omówieniu elektronicznych układów regulacji i sterowania we współczesnych samochodach kończąc. Omówiono wszystkie występujące w nowoczesnych...
  Akademickie podręczniki
  72,67 zł Cena regularna: 94,50 zł -23% Najniższa cena z 30 dni: 74,16 zł -2%
  wysyłka w 24 godziny
 • -15%
  Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym
  TOP 3

  Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym

  W podręczniku zaprezentowano podstawową wiedzę na temat drewna i konstrukcji drewnianych stosowanych w budownictwie średnio- i małogabarytowym. Omówiono zagadnienia dotyczące kształtowania i wymiarowania najbardziej charakterystycznych ustrojów z drewna [belki, wiązary, ramy], podano informacje o...
  Akademickie podręczniki
  58,65 zł Cena regularna: 69,00 zł -15% Najniższa cena z 30 dni: 62,10 zł -6%
  wysyłka w 24 godziny
 • -12%
  Rysunek techniczny maszynowy dla automatyków i mechatroników
  TOP 4

  Rysunek techniczny maszynowy dla automatyków i mechatroników

  Niniejsza książka to uniwersalny podręcznik syntetycznego przedstawienia różnych form zapisu konstrukcji - mechanicznych, elektrycznych, pneumatycznych czy hydraulicznych - takich, które są używane w pracy automatyka, mechatronika i innych inżynierów. Dla lepszego poznania i zrozumienia tej...
  Akademickie podręczniki
  60,44 zł Cena regularna: 69,00 zł -12% Najniższa cena z 30 dni: 66,93 zł -10%
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 5

  Elektroniczna aparatura medyczna

  Aparatura medyczna jest niezbędna we współczesnej praktyce lekarskiej i jest pomocna przy realizacji metod diagnostyki, terapii, a także protetyki. Publikacja stanowi przegląd elektronicznej aparatury medycznej uwzględniający podstawy fizyczne, typowy opis użycia i zakres zastosowań tej aparatury....
  Akademickie podręczniki
  26,69 zł Najniższa cena z 30 dni: 25,00 zł +7%
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 6

  Maszyny elektryczne. Wzbudzane magnesami trwałymi

  Prezentowana publikacja przedstawia teorię, budowę i sposoby projektowania różnego rodzaju maszyn elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi. Maszyny elektryczne z magnesami trwałymi stosowane jako prądnice (np. w OZE) są maszynami synchronicznymi o stałym wzbudzeniu, stosowane jako silniki mają...
  Akademickie podręczniki
  73,99 zł Cena regularna: 74,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 65,86 zł +12%
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 7

  Projektowanie instalacji tryskaczowych

  Instalacje tryskaczowe spełniają bardzo ważną funkcję - ratują życie i chronią własność przed ogniem. Instalacje te działają w sposób niezawodny i efektywny. W niniejszej publikacji monograficznej zostały przedstawione zasady projektowania stałych urządzeń tryskaczowych wodnych dla budynków o...
  Akademickie podręczniki
  63,99 zł Cena regularna: 64,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 62,07 zł +3%
  produkt niedostępny
 • -23%
  Sztuka elektroniki. Część 1 i 2
  TOP 8

  Sztuka elektroniki. Część 1 i 2

  Po dwudziestu pięciu latach nowe, gruntownie zmienione polskie wydanie cieszącej się ogromnym powodzeniem Sztuki elektroniki, powszechnie uznanej za najlepszy podręcznik, a zarazem vademecum projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych. Poprzednie wydania tej książki,...
  Akademickie podręczniki
  203,78 zł Cena regularna: 264,99 zł -23% Najniższa cena z 30 dni: 225,24 zł -10%
  wysyłka w 24 godziny
 • -23%
  Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie
  TOP 9

  Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie

  Książka w dużej mierze jest wynikiem własnych, oryginalnych prac autorki. W poszczególnych rozdziałach opisano problematykę wzrastającego zużycia energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych i towarzyszącego mu skażenia środowiska, jak również powiększającego się znaczenia źródeł odnawialnych...
  Akademickie podręczniki
  43,07 zł Cena regularna: 56,01 zł -23% Najniższa cena z 30 dni: 43,07 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 10

  Automatyka przemysłowa w praktyce. Projektowanie, modernizacja i naprawa

  Książka zawiera omówienie technicznych aspektów projektowania, modernizacji i naprawy układów automatyki przemysłowej. Omówiono w niej: ocenę ryzyka maszyn, zasady projektowania układów automatyki, napędy, przekładnie oraz czujniki stosowane w maszynach.
  Akademickie podręczniki
  67,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 54,72 zł +22%
  wysyłka w 24 godziny
 • -23%
  Układy bezpośredniego wtrysku benzyny w praktyce warsztatowej
  TOP 11

  Układy bezpośredniego wtrysku benzyny w praktyce warsztatowej

  Praktyczny poradnik fachowy zawierający opis budowy, sprawdzania i diagnostyki sterowanych elektronicznie układów bezpośredniego wtrysku benzyny coraz powszechniej stosowanych w silnikach o zapłonie iskrowym samochodów osobowych i pochodnych oraz hybrydowych. Opisano sposoby sprawdzania...
  Akademickie podręczniki
  49,99 zł Cena regularna: 65,00 zł -23% Najniższa cena z 30 dni: 55,92 zł -11%
  wysyłka w 24 godziny
 • +5%
  Monter instalacji elektrycznych
  TOP 12

  Monter instalacji elektrycznych

  W książce zebrano podstawowe wiadomości na temat rodzajów instalacji w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach przemysłowych, ustalenia zapotrzebowania mocy, zabezpieczeń i ochrony przeciwporażeniowej. Omówiono stosowane materiały, osprzęt i niezbędne narzędzia, wskazując obowiązujące normy i...
  Książka, op. miękka
  48,29 zł Najniższa cena z 30 dni: 46,00 zł +5%
  wysyłka w 24 godziny
 • -10%
  Arduino od podstaw
  TOP 13

  Arduino od podstaw

  Płytka Arduino to platforma pozwalająca na realizację milionów interesujących projektów, między innymi z zakresu robotyki, automatyzacji, ale można z niej korzystać wszędzie tam, gdzie potrzebny jest solidny mikrokontroler o dużych możliwościach i ograniczonym zapotrzebowaniu na zasoby. Przez lata...
  Akademickie podręczniki
  44,91 zł Cena regularna: 49,90 zł -10% Najniższa cena z 30 dni: 42,42 zł +6%
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 14

  Projektowanie wybranych stalowych konstrukcji powłokowych z przykładami obliczeń

  Niniejsza książka jest opracowaniem o charakterze przewodnika projektowania stalowych konstrukcji powłokowych. Zawiera interpretację szczegółowych zapisów normowych i zakres ich praktycznego stosowania. Ujmuje reguły i zasady projektowania w sposób kompleksowy wraz z kompletnymi przykładami...
  Akademickie podręczniki
  149,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 144,53 zł +3%
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 15

  Podstawy nanomateriałów i nanotechnologii

  Za ojca nanotechnologii uważa się Richarda Feynmana. To on w 1959 roku w trakcie swojego wykładu miał powiedzieć: Theres plenty of room at the bottom, co należałoby tłumaczyć: Tam na dole jest mnóstwo miejsca. Sugerował, że jest to nauka związana z działaniami w nanoskali, która wynosi od 1 nm do...
  Akademickie podręczniki
  21,34 zł Najniższa cena z 30 dni: 20,00 zł +7%
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 16

  Budownictwo elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej

  Książka "Budownictwo elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej" poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym budownictwa infrastruktury elektroenergetycznej, głównie elektroenergetycznym liniom i stacjom wysokich napięć. To obszerne, pogłębione dzieło napisane jest przez prof. dra...
  Akademickie podręczniki
  179,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 173,63 zł +3%
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 17

  Żurawie przewoźne i przenośne

  Książka zawiera: - Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym - Podział, podstawowe parametry i budowa wybranych żurawi - Elementy zabezpieczające, ostrzegawcze i sterownicze - Bezpieczna obsługa i użytkowanie - Stateczność oraz diagramy udźwigów i ich obowiązkowa znajomość przez operatorów -...
  Akademickie podręczniki
  60,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 54,00 zł +11%
  wysyłka w 24 godziny
 • -3%
  Ekologiczne obiekty gruntowo-powłokowe w budownictwie komunikacyjnym
  TOP 18

  Ekologiczne obiekty gruntowo-powłokowe w budownictwie komunikacyjnym

  Budowa i przebudowa szlaków komunikacyjnych nie powinna wpływać negatywnie na środowisko naturalne, a przede wszystkim szkodzić mu. Zatem inwestycje komunikacyjne powinny w miarę możliwości być w zgodzie z otaczającym środowiskiem przyrodniczym, respektować prawa i potrzeby dzikich zwierząt, które...
  Akademickie podręczniki
  40,74 zł Cena regularna: 42,00 zł -3% Najniższa cena z 30 dni: 40,74 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 19

  Wspomaganie decyzji w praktyce inżynierskiej

  Niniejsza publikacja poświęcona jest ważnemu zagadnieniu jakim jest optymalizacja inżynierska. Książka Wspomaganie decyzji w praktyce inżynierskiej dotyczy właśnie tej tematyki, a w książce każdy inżynier będzie mógł poznać praktyczną stronę zagadnień obejmujących: metody optymalizacji, zarówno...
  Akademickie podręczniki
  69,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 61,41 zł +12%
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 20

  Modelowanie i analiza stalowych konstrukcji prętowych

  Książka opisuje zagadnienia związane z projektowaniem stalowych konstrukcji prętowych. Omówiono w niej możliwości stosowania teorii pierwszego i drugiego rzędu, a także teorii nieliniowej w analizie globalnej konstrukcji. W zamyśle autorów praca ma być przewodnikiem po wybranych problemach, które...
  Akademickie podręczniki
  69,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 66,93 zł +3%
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 21

  Trwałość mostów stalowych

  Obiekty mostowe, w tym te o konstrukcji stalowej, to ogromny majątek narodowy, którego powstanie wymagało dużego nakładu sił i środków. Tym samym wydaje się oczywiste, że majątek ten wymaga odpowiedniego utrzymania, wykonywania prac remontowych i zabiegów renowacyjnych oraz wzmacniania konstrukcji,...
  Akademickie podręczniki
  129,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 114,81 zł +12%
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 22

  Zasoby, wymagania, ocena jakości i monitoring. Oczyszczanie wody. Tom 1

  Przedstawiamy najnowszą, zaktualizowaną i poszerzoną (dwutomową) uznaną i popularną na rynku książkę - kompendium dotyczące oczyszczania wody. "Tom 1. Oczyszczanie wody" nosi tytuł: Zasoby, wymagania, ocena jakości i monitoring. W tym 1. Tomie Autorzy omawiają aspekty dotyczące: składu wód...
  Akademickie podręczniki
  69,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 61,41 zł +12%
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 23

  Ryzyko systemów produkcyjnych. Ocena, kategoryzacja i wartościowanie strat

  W związku z dużym zainteresowaniem tematyką zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach Wydawnictwo Naukowe PWN przestawia najnowszą propozycję autorstwa profesor Politechniki Wrocławskiej, dr hab. inż. Anny Burduk, zatytułowaną: Ryzyko systemów produkcyjnych. Ocena, kategoryzacja i wartościowanie...
  Akademickie podręczniki
  79,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 70,31 zł +12%
  wysyłka w 24 godziny
 • -12%
  Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Tom 1
  TOP 24

  Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Tom 1

  To już kolejna, 18. edycja tomu 1 znanej w środowisku budowlanym książki dotyczącej konstrukcji żelbetowych. Obecne wydanie zostało znacznie poszerzone i zawiera nowych 170 rysunków. W publikacji w sposób pełny ujęto zalecenia zawarte w Eurokodzie 2 i normach związanych. Normy „europejskie” (PN-EN,...
  Akademickie podręczniki
  104,24 zł Cena regularna: 119,00 zł -12% Najniższa cena z 30 dni: 105,91 zł -2%
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 25

  Materiały budowlane

  Niniejsza publikacja stanowi próbę ujednolicenia rozproszonej wiedzy na temat materiałów budowlanych różnego typu - w tym z drewna, surowców skalnych, szkła, asfaltów i ceramiki, a także ze stopów metali i z tworzyw sztucznych - wytwarzanych i przetwarzanych na potrzeby infrastruktury budowlanej...
  Akademickie podręczniki
  119,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 105,91 zł +12%
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 26

  Inżynieria i technologie produkcji

  Książka jest uaktualnioną i rozszerzoną wersją publikacji z roku 2008, będącej opracowaniem dotyczącym tematyki wprowadzenia do techniki, stanowiącej kontynuację monografii pt. "Wprowadzenie do techniki. Rola i miejsce techniki w gospodarce oraz życiu społecznym" (Wydawnictwa AGH, Kraków 2006).
  Akademickie podręczniki
  53,35 zł Najniższa cena z 30 dni: 50,00 zł +7%
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 27

  Metan. Paliwo gazowe do pojazdów. Technologia CNG

  Monografia porusza zagadnienia związane z wykorzystaniem alternatywnych paliw do silników pojazdów spalinowych na przykładzie sprężonego gazu ziemnego CNG. Stosowanie silników na CNG w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia emisji substancji szkodliwych. W pracy przedstawiono techniczne...
  Akademickie podręczniki
  16,05 zł Najniższa cena z 30 dni: 16,05 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 28

  Skrypt do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu nanomateriały i nanotechnologie

  Skrypt obejmuje osiem ćwiczeń o identycznej konstrukcji, na którą składają się dwie części: przygotowanie teoretyczne i przebieg ćwiczenia. Części teoretyczne zawierają kompendium wiedzy niezbędnej do zrozumienia badanych zjawisk oraz ich interpretacji, prezentują też spis literatury poszerzającej...
  Akademickie podręczniki
  16,05 zł Najniższa cena z 30 dni: 16,05 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -10%
  Lutowanie od podstaw
  TOP 29

  Lutowanie od podstaw

  Lutowanie - prosto, praktycznie, profesjonalnie! Opanuj podstawy techniki lutowania Poznaj przydatne narzędzia pracy Naucz się lutowania w praktyce Lutowanie to najtańsza, najpopularniejsza i najskuteczniejsza metoda łączenia elementów obwodów elektrycznych i elektronicznych. Nawet najbardziej...
  Akademickie podręczniki
  44,05 zł Cena regularna: 49,00 zł -10% Najniższa cena z 30 dni: 41,65 zł +6%
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 30

  Mechanika materiałów dla studentów budownictwa

  Niniejsza publikacja poświęcona jest mechanice materiałów, która obejmuje teoretyczne i eksperymentalne badania zjawisk mechanicznych zachodzących w materiałach konstrukcyjnych. Wywołane są one działaniem na konstrukcje sił zewnętrznych. Obciążenia te wywołują w materiałach naprężenia oraz powodują...
  Akademickie podręczniki
  94,00 zł Najniższa cena z 30 dni: 89,30 zł +5%
  wysyłka w 24 godziny