Socjologia bestsellery, Marzec 2024

Sprawdź TanioKsiążkowe bestsellery. Zobacz co chętnie kupują TanioKsiążkowi Klienci w Marcu 2024 w kategorii Socjologia.
 • TOP 1

  Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum

  Nowe wydanie książki, która ugruntowała pozycję bell hooks jako jednej z najbardziej wpływowych i prowokacyjnych teoretyczek feministycznych W tej radykalnej, krytycznej wobec głównego nurtu ruchu feministycznego książce bell hooks broni feminizmu opartego na trzech osiach walki –...
  Książka, op. miękka
  29,36 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 2

  Socjologia prawa. Zarys wykładu

  Podręcznik przedstawia kluczowe zagadnienia z zakresu socjologii prawa. Omawia m.in:o dorobek naukowy prekursorów socjologii prawa i ich następców;o kwestię społecznego działania prawa i powszechnej świadomości prawnej;o politykę prawa, jego tworzenie i stosowanie;o funkcje prawa i ich modyfikacja...
  Akademickie podręczniki
  50,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 3

  Badania społeczne w praktyce

  Podręcznik dla studentów socjologii i nauk społecznych - pokazuje, jak przygotować i prowadzić badania społeczne, wprowadza w teorię i paradygmaty badań społecznych, przedstawia problemy etyczne i społeczny kontekst badań.
  Akademickie podręczniki
  78,99 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 4

  Homo ludens

  Johan Huizinga (1872–1945), z wykształcenia orientalista, przez dziesiątki lat profesor historii kultury na uniwersytecie w Lejdzie (Holandia), jest szeroko znany w świecie jako autor dwóch przede wszystkim dzieł: Jesień średniowiecza (1919) i właśnie Homo ludens. Ta ostatnia książka, choć...
  Akademickie podręczniki
  59,50 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 5

  Kulturowe ramy zachowań społecznych

  Pierwsze wydanie podręcznika Kulturowe ramy zachowań społecznych, opublikowane w 2009 roku, zostało z dużym uznaniem przyjęte przez środowisko naukowe. Wkrótce po wydaniu publikacja otrzymała Nagrodę Teofrasta i tytuł najlepszej książki psychologicznej oraz nagrodę im. Władysława Witwickiego....
  Akademickie podręczniki
  239,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 6

  Wprowadzenie do kultury popularnej

  Podręcznik przedstawiający główne teorie kultury popularnej. Autor krytycznie omawia sposoby, za pomocą których różne teorie próbowały zrozumieć i oceniać fenomen kultury popularnej w nowoczesnych społeczeństwach. Doskonały podręcznik dla studentów filozofii, socjologii, kulturoznawstwa, nauk...
  Akademickie podręczniki
  29,75 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • TOP 7

  Nekropolie. Socjologiczne studium cmentarzy...

  Książka pod tytułem Nekropolie. Socjologiczne studium cmentarzy Katowic jest zmienioną wersją pracy doktorskiej, poświęconej zagadnieniu społecznego funkcjonowania miejskich przestrzeni pochówku. Celem autorki było odtworzenie wieloaspektowego obrazu cmentarzy, które stanowią integralny fragment...
  Akademickie podręczniki
  21,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 8

  Socjologia edukacji. Podręcznik akademicki

  Wzrost znaczenia edukacji we współczesnym świecie powoduje coraz większe zainteresowanie socjologów tą dziedziną życia społecznego. Obecnie można już mówić o ukształtowaniu się socjologii edukacji jako ważnej sudyscypliny socjologii. Przygotowany podręcznik umożliwia zaznajomienie się z dominującą...
  Akademickie podręczniki
  46,00 zł
  produkt niedostępny
 • TOP 9

  Zdrowie seksualne

  Ze wstępu Podstawowe założenia niniejszej pracy koncentrują się wokół takich pojęć, jak zdrowie seksualne, aktywność seksualna, uwarunkowania zachowań seksualnych studentów. Rozważania teoretyczne zawarte poniżej mają na celu uwypuklenie pojęcia zdrowie seksualne, które powinno wyznaczać ramy...
  Akademickie podręczniki
  27,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • TOP 10

  Socjologia i przestrzeń miejska

  Socjologia i przestrzeń miejska to systematyczny wykład na temat socjologii miasta i społecznych aspektów przestrzeni, który zainteresuje nie tylko socjologów, ale również studentów geografii, gospodarki przestrzennej, architektury i urbanistyki. W jasny i przystępny sposób autor porządkuje w nim...
  Akademickie podręczniki
  79,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 11

  Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego. Potrzeby, motywacje, zachowania

  Temat podjęty w monografii ma charakter pionierski. To pierwsza obszerna pozycja naukowa z zakresu pokolenia Z na rynku turystycznym. Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków turystycznych, pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się problematyką zachowań turystycznych, marketingiem,...
  Akademickie podręczniki
  39,20 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 12

  Widzenie przez kulturę. Wprowadzenie do teorii kultury wizualnej

  Widzenie przez kulturę. Wprowadzenie do teorii kultury wizualnej Z jednej strony korzystam z koncepcji analogicznej do proponowanej przez W. J. T. Mitchella i staram się badać to, w jaki sposób funkcjonuje sama kultura, a dyskurs studiów kultury wizualnej widzę jako narrację, podobną do studiów...
  Akademickie podręczniki
  47,50 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 13

  Triki badawcze w socjologii

  Czerpiąc z ponad czterdziestu lat doświadczenia jako naukowiec i dydaktyk, Howard Becker oferuje teraz uczniom i badaczom wiele cennych technik. Triki badawcze w socjologii pomogą studentom nauczyć się właściwego podejścia do projektów badawczych, lepiej zrozumieć otrzymane rezultaty i podpowiedzą,...
  Akademickie podręczniki
  68,99 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 14

  Socjologia sportu

  SOCJOLOGIA SPORTU to kompendium wiedzy o często pomijanym w naukach społecznych, ale niezwykle ważnym obszarze badań nad społecznymi aspektami sportu. Autorzy objęli swoimi rozważaniami niemal wszystkie aspekty współczesnej refleksji nad sportem, dzięki czemu mamy do czynienia z pracą nie tylko...
  Akademickie podręczniki
  79,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 15

  Leksykon analizy aktywności

  Jean-Marie Barbier jest profesorem w Conservatoire National des Arts et Métiers w Paryżu, gdzie utworzył Centrum Badań nad Kształceniem oraz Katedrę UNESCO Kształcenia i Praktyk Profesjonalnych. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Louvain. W języku polskim opublikowano dotąd wybór jego tekstów...
  Akademickie podręczniki
  48,40 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 16

  Między porządkiem a chaosem. Faza nierównowagi...

  "Między porządkiem a chaosem. Faza nierównowagi systemu międzynarodowego" to interesująca pozycja na rynku wydawniczym z trzech przynajmniej powodów. Po pierwsze, Autor rozwija i pogłębia obecny w otaczającej nas rzeczywistości i naukowym dyskursie problem ładu międzynarodowego, określanego...
  Akademickie podręczniki
  33,92 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 17

  Zasady metody socjologicznej

  Zasady metody socjologicznej są uzasadnieniem tezy o możliwości naukowej socjologii. Zapoczątkowały systematyczne dociekania nad metodą badań socjologicznych, nad teoretycznymi podstawami nauk społecznych. To właśnie w tej książce Durkheim postulował, by soclog podchodził do przedmiotu swych badań...
  Akademickie podręczniki
  56,64 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 18

  Wojna kultur

  Wraz z postępującym różnicowaniem się modeli życia społecznego, w tym życia rodzinnego, nasilają się polityczne spory związane z obawami o zbiorową tożsamość i przyszłość narodów europejskich. Wyrazem tych obaw jest "kryzys", przejawiający się w spadku dzietności, wzroście liczby aktów apostazji,...
  Akademickie podręczniki
  59,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 19

  Socjologia moralności. Zarys zagadnień

  Kolejne wydanie klasycznego już, pierwszego w literaturze światowej, studium będącego przeglądem oraz systematyzacją zagadnień socjologii moralności. Autorka omawia funkcjonowanie norm w życiu społecznym, ich powstawanie i rozwój. Rozpatruje także problemy metodologiczne pojawiające się przy...
  Akademickie podręczniki
  69,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 20

  Analiza konwersacji dyskursu i dokumentów

  Praktyczny przewodnik przybliżający metody badania języka używanego w różnych kontekstach: oficjalnych dokumentach, zwykłych rozmowach, wywiadach czy komunikatorach internetowych. Autor w jasny sposób wprowadza podstawowe definicje, czym jest analiza konwersacyjna czy analiza dyskursu, a także...
  Akademickie podręczniki
  59,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 21

  Zagrożenia ładu społecznego. Tom 1

  Praca jest poświęcona problematyce ładu społecznego i jego zagrożeń. Omówiono w niej szczegółowo metodologię badań nad patologią społeczną, a także konteksty analiz zagrożeń ładu społecznego (moralny i etyczny, psychologiczny, biologiczny, prawny, społeczno-kulturowy, mikrospołeczny). Autor dokonał...
  Akademickie podręczniki
  89,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 22

  Socjologia wsi polskiej

  Kompleksowe wprowadzenie w problematykę wiejską oraz pogłębiona refleksja na temat polskiej socjologii wsi ostatnich stu lat. Praca w przejrzysty i systematyczny sposób ukazuje historię i gospodarkę wsi polskiej oraz podejmuje wątki dotyczące stylu życia i kultury wiejskiej. Podzielona na 4 części,...
  Akademickie podręczniki
  109,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 23

  Teoria komunikowania masowego

  Najlepszy wykład dotyczący mediów masowych! Uznany na całym świecie podręcznik do komunikowania masowego napisany przez czołowego teoretyka w tej dziedzinie. Składa się z 7 części i imponującej bibliografii. Dwie pierwsze części omawiają narodziny mediów masowych, główne modele komunikowania i...
  Akademickie podręczniki
  69,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 24

  Socjologia komunikacji i mediów

  Eric Maigret, profesor socjologii mediów na Uniwersytecie Paris III, Sorbonne-Nouvelle, pracownik naukowy w krajowym Centrum Badań Naukowych, wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Chociaż rola mediów masowych jest w sferze społecznej bezdyskusyjna, trudna jest jednak do uchwycenia....
  Akademickie podręczniki
  62,08 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 25

  Kultury narodowe u korzeni

  Kultury narodowe u korzeni Co to jest naród i jak powstał? Czy można zmienić przynależność narodową? Czym są mniejszości narodowe? Kultury narodowe u korzeni to jedna z najważniejszych prac z socjologii narodu, której oddziaływanie wykracza daleko poza granice Polski. Autorka patrząc na zagadnienie...
  Akademickie podręczniki
  89,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 26

  Krytyka kultury

  Konersmann dynamicznie i kreatywnie opisuje tu proces wypierania nowożytnej krytyki świata przez nowoczesną krytykę wiedzy o świecie. Daje też przenikliwą diagnozą kultury, która rozpaczliwie szuka swego początku. Przygotowuje czytelnika do dokonania moralnego oglądu i namysłu nad kulturą, który...
  Akademickie podręczniki
  34,20 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • TOP 27

  Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne i teoria grup

  Olson przedstawia fundamentalny problem ograniczeń skuteczności działania zbiorowego podejmowanego przez różne typy grup czy organizacji. Odrzuca jako nieprawdziwy sąd, że jeśli grupa ma jakiś zbiorowy cel czy też interes, to jednostki składające się na tę grupę będą automatycznie dążyć do jego...
  Akademickie podręczniki
  34,78 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 28

  Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Tom 1

  Tom 1 skupia się na głównych teoriach w ramach badań jakościowych, prezentując również podstawowe problemy, jakie może napotkać badacz w trakcie projektowania, a następnie realizacji badań. Dokładnie omówiono w nim takie podejścia, jak antropologia wizualna, badania w działaniu, etnografia czy...
  Akademickie podręczniki
  68,99 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 29

  Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Tom 2

  Tom 2 przybliża metody i narzędzia niezbędne w trakcie prowadzenia wywiadów indywidualnych, grup fokusowych, badań etnograficznych czy analizy dyskursu i dokumentów.
  Akademickie podręczniki
  78,99 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 30

  Świat człowieka - świat kultury

  Systematyczny wykład antropologii, opisujący zagadnienia teoretyczne, metodologiczne oraz praktyczne tej prężnie rozwijającej się dyscypliny. Autorka przedstawia zakres wiedzy niezbędny do sprawnego poruszania się w świecie różnorodności kulturowej, łącząc zdobycze antropologii światowej z polskim...
  Akademickie podręczniki
  89,00 zł
  wysyłka w 24 godziny