Prawo bestsellery, Luty 2024

Sprawdź TanioKsiążkowe bestsellery. Zobacz co chętnie kupują TanioKsiążkowi Klienci w Lutym 2024 w kategorii Prawo.
 • TOP 1

  Rzymskie prawo prywatne. Kompendium w.7

  Opracowanie obejmuje całość zagadnień prawa rzymskiego. W publikacji przystępnie i zwięźle zaprezentowano instytucje i zasady tego prawa, w tym:- pojęcie, podziały, systematykę prawa rzymskiego,- zarys historii rozwoju państwa i prawa rzymskiego,- rzymskie prawo prywatne, materialne i formalne...
  Akademickie podręczniki
  58,65 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 2

  Prawo międzynarodowe publiczne

  Podręcznik Prawo międzynarodowe publiczne autorstwa Remigiusza Bierzanka i Janusza Symonidesa przez wiele lat zajmował wyjątkowe miejsce wśród lektur dla studentów tego przedmiotu oraz dla szerszego grona czytelników. Znakomita część książki pozostała aktualna w XXI wieku, jednak wiele zagadnień...
  Akademickie podręczniki
  75,65 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 3

  Prawo konstytucyjne z pytaniami i odpowiedziami

  Podręcznik w przejrzysty sposób przedstawia zagadnienia prawa konstytucyjnego w Polsce. Nowością w 11. wydaniu jest rozszerzony wykład na temat podstaw konstytucji, jej obowiązywania i stosowania. Najważniejsze kwestie prawa konstytucyjnego są uzupełnione o analizę zmian legislacyjnych, które...
  Akademickie podręczniki
  67,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 4

  Prawo rzymskie

  Nowe wydanie cenionego podręcznika pod redakcją profesora Kazimierza Kolańczyka. "Podręcznik prawa może mieć zatem cechy, które sprawiają, że jest użyteczny dla kilku pokoleń prawników. W przypadku tego dzieła za kluczowe uważam dwie kwestie. Po pierwsze, wyraźne pokazanie rozwoju prawa rzymskiego...
  Akademickie podręczniki
  55,20 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 5

  Prawo rzeczowe

  Podręcznik Prawo rzeczowe oparty jest przede wszystkim na systematyce Kodeksu cywilnego. Obejmuje on pełny zakres materii prawa rzeczowego, ze wszystkimi jego instytucjami. Najwięcej miejsca zajmuje oczywiście problematyka prawa własności. Niemniej uwagi poświęcono również tematyce nieruchomości....
  Akademickie podręczniki
  54,99 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • TOP 6

  Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu w.7

  Podręcznik jest efektem wieloletnich doświadczeń autorów w pracy dydaktycznej ze studentami.Ico_Gray_17.gif [486 B] Wydanie siódme zostało uaktualnione i dostosowane do obecnych potrzeb czytelników oraz wymagań merytorycznych w zaliczeniu przedmiotu Prawo rzymskie, m.in:wprowadzono dodatkowe...
  Akademickie podręczniki
  50,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 7

  Zobowiązania. Część szczegółowa

  Podręcznik "Zobowiązania - część szczegółowa" jest kontynuacja podręcznika Z. Radwanskiego, A. Olejniczaka, "Zobowiązania - cześć ogólna", wraz z którym obejmuje pełny wykład z prawa zobowiązań. W podręczniku są omawiane podstawowe instytucje części szczegółowej zobowiązań, występujące w obrocie...
  Akademickie podręczniki
  59,99 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • TOP 8

  Prawo administracyjne

  Podręcznik zawiera wszystkie kluczowe zagadnienia prawa administracyjnego. Autor w przystępny sposób przybliża najważniejsze pojęcia i aspekty tej dziedziny prawa, uwzględniając przy tym najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa. Czytelnik odnajdzie tu m.in.: kluczowe definicje, cechy, źródła i...
  Akademickie podręczniki
  67,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 9

  Ustawa o rachunkowości

  W 24. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 295). Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o...
  Akademickie podręczniki
  13,52 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 10

  Polskie postępowanie karne

  Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik autorstwa wybitnych procesualistów Tomasza Grzegorczyka i Janusza Tylmana. Jubileuszowe 10. wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione przez zespół pracowników Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i...
  Akademickie podręczniki
  101,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 11

  Zobowiązania. Część ogólna

  Podręcznik Zobowiązania część ogólna" obejmuje tematykę uregulowaną w zakresie wskazanym w art. 353534 Kodeksu cywilnego. Omówiono w nim zagadnienia dotyczące m.in.: źródeł i miejsca prawa zobowiązań w polskim systemie prawnym, świadczeń pieniężnych, wielości wierzycieli lub dłużników, umów...
  Akademickie podręczniki
  55,99 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • TOP 12

  Wprowadzenie do logiki dla prawników

  Wprowadzenie do logiki dla prawników to nowoczesny podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki. Obejmuje on najważniejsze zagadnienia z zakresu semiotyki logicznej, klasycznej logiki formalnej oraz ogólnej metodologii nauk, z podkreśleniem elementów szczególnie przydatnych w pracy...
  Akademickie podręczniki
  58,65 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 13

  Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach

  Stan prawny na 15 maja 2012 roku.Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach to publikacja dla studentów studiów prawniczych, politologicznych, dziennikarskich oraz poświęconych stosunkom międzynarodowym. Pytania i odpowiedzi odnoszą się do wybranych instytucji i zagadnień z zakresu...
  Akademickie podręczniki
  41,65 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 14

  Podstawy prawa

  Podręcznik stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z podstawami prawa. Autor wprowadza czytelnika w świat pojęć i instytucji prawa, uzupełniając je przykładami z różnych dziedzin prawa publicznego i prywatnego. Złożone problemy przedstawione zostały w postaci schematów graficznych....
  Akademickie podręczniki
  67,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 15

  Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium

  W publikacji w zwięzły i przystępny sposób omówiono zagadnienia systemu ubezpieczeń społecznych i świadczeń z niego przysługujących, a także tych o charakterze zaopatrzeniowym wypłacanych przez ZUS. Czytelnik znajdzie informacje o zasadach podlegania ubezpieczeniom, wymiarze składek, obowiązkach...
  Akademickie podręczniki
  67,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 16

  Historia doktryn politycznych i prawnych

  Podręcznik omawia kształtowanie się poglądów - od czasów grecko-rzymskich do współczesności - mających decydujący wpływ na cele, zasady powstania, organizację oraz funkcjonowanie dzisiejszych instytucji państwa i prawa. Autor eksponuje zasadę państwa prawnego powiązaną z ideą sprawiedliwości...
  Akademickie podręczniki
  58,65 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 17

  Prawo cywilne przed egzaminem

  Publikacja to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki przed egzaminem z zakresu prawa cywilnego materialnego. Zawiera kompleksowe omówienie zagadnień z wykorzystaniem metody nauki poprzez pytania i weryfikację prawidłowości udzielonych odpowiedzi. Zastosowanie formy pytań sprzyja syntezie,...
  Akademickie podręczniki
  41,65 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 18

  Postępowanie administracyjne. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Postępowanie sądowoadministracyjne

  Podręcznik stanowi kompletny wykład z zakresu postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjnego), postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg i wniosków, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed sądami...
  Akademickie podręczniki
  67,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 19

  Logika dla prawników

  W podręczniku zaprezentowano zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Książka zawiera obszerny wykład logiki, wzbogacony wieloma przykładami zastosowań z dziedziny prawa. Oprócz tradycyjnie przedstawianego w tego typu publikacjach...
  Akademickie podręczniki
  58,65 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 20

  Prawo własności intelektualnej

  W publikacji usystematyzowano i przystępnie omówiono zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.Zakres opracowania obejmuje m.in.:o utwory w rozumieniu prawa autorskiego,o przedmioty praw pokrewnych (artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramy, nadania...
  Akademickie podręczniki
  58,65 zł
  w magazynie
 • TOP 21

  Prosta spółka akcyjna. Komentarz

  W komentarzu zawarto szczegółowe omówienie jednej z najbardziej kontrowersyjnych nowelizacji prawa handlowego ostatnich lat, która wprowadza nową instytucję w kodeksie spółek handlowych: prostą spółkę akcyjną. W książce czytelnik znajdzie dokładną analizę takich kwestii jak: - powstanie,...
  Akademickie podręczniki
  135,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 22

  Wstęp do prawoznawstwa

  W podręczniku zaprezentowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny. Omówiono problematykę stanowienia i stosowania prawa, znaczenie wykładni prawa i argumentacji prawniczej w praktyce prawniczej, mechanizmy...
  Akademickie podręczniki
  50,15 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 23

  Logika. Podręczniki prawnicze

  Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W podręczniku "Logika" zostały opracowane trzy dziedziny logicznego dyskursu: teoriomnogościowe podstawy analizy logicznej, logiczna teoria języka, systematyka rodzajów uzasadniania twierdzeń. W trzecim wydaniu...
  Akademickie podręczniki
  30,99 zł
  produkt niedostępny
 • TOP 24

  Prawo dyplomatyczne i konsularne

  Prezentowana publikacja to kompendium wiedzy na temat wszystkich najważniejszych aspektów prawnych i organizacyjnych służby dyplomatyczno-konsularnej. Podręcznik nie ogranicza się tylko do problematyki prawa dyplomatycznego i konsularnego, lecz także omawia status prawny pozostałych działów...
  Akademickie podręczniki
  68,80 zł
  wysyłka do 72 godzin
 • TOP 25

  Logika. Skrypty Becka

  Podręcznik ,,Logika" obejmuje elementarne zagadnienia z zakresu: semiotyki, logiki formalnej, ogólnej metodologii nauk. W podręczniku umieszczono zestaw reguł poprawnego myślenia niezbędnych w pracy przyszłego prawnika. Pierwsze wydanie zostało dostosowane do wymogów wykładu z przedmiotu logika,...
  Akademickie podręczniki
  48,55 zł
  produkt niedostępny
 • TOP 26

  Prawo konstytucyjne

  Książka przedstawia całość problematyki tej gałęzi prawa, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacją norm konstytucyjnych. Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: konstytucyjnych zasad ustroju państwa, relacji pomiędzy prawem UE i prawem RP, status jednostki w państwie, prawa wyborczego,...
  Akademickie podręczniki
  95,99 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • TOP 27

  Historia ustroju i prawa sądowego Polski. Podręczniki prawnicze

  Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W podręczniku omówione są zasady ustrojowe, źródła i system prawa: dawnej Polski do 1795 r., ziem polskich pod zaborami do 1918 r., II Rzeczypospolitej i w okresie drugiej wojny światowej oraz w okresie władzy...
  Akademickie podręczniki
  44,99 zł
  produkt niedostępny
 • TOP 28

  Prawo administracyjne

  Przeznaczenie podręcznika:zawód: technik administracjikwalifikacja: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracjiczęść kwalifikacji: 1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa cywilnegoPodręcznik może być wykorzystywany przez:1) słuchaczy oraz nauczycieli szkół policealnych...
  Akademickie podręczniki
  29,17 zł
  w magazynie
 • TOP 29

  Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy

  Mobbing i przemoc pojawiają się w toku całego ludzkiego życia: od wieku przedszkolnego po senioralny. Można je odnaleźć we wszystkich szczegółowo opisanych w tej książce kontekstach: domowym (rodzina, relacje intymne), instytucjonalnym (szkoła, dom dziecka, zakład karny), w cyberprzestrzeni. Mają...
  Akademickie podręczniki
  79,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • TOP 30

  Elementy prawa ćwiczenia

  Książka "Elementy prawa - ćwiczenia" zawiera 291 różnorodnych ćwiczeń. Jest ona dokładnie dostosowana do treści i układu napisanego przez Jacka Musiałkiewicza podręcznika Elementy prawa.Może być ona wykorzystywana w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach policealnych - zarówno w trakcie...
  Akademickie podręczniki
  25,20 zł
  wysyłka w 48 godzin