Słowiańska bestsellery, Październik 2022

Sprawdź TanioKsiążkowe bestsellery. Zobacz co chętnie kupują TanioKsiążkowi Klienci w Październiku 2022 w kategorii Słowiańska.
 • TOP 1

  Kultura języka polskiego

  Pierwszy od lat nowoczesny podręcznik akademicki z dziedziny kultury języka. Autorka dogłębnie i wszechstronnie omawia zagadnienia poprawności językowej z zakresu fleksji, słowotwórstwa i składni. Oprócz konkretnych rozstrzygnięć poprawnościowych czytelnik znajdzie w książce narzędzia do...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 69,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 2

  Nowe Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce

  Książka zawiera ćwiczenia z kultury języka polskiego i ich rozwiązania. Omawia najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe popełniane przez Polaków. Jest wykładnią normy językowej - wszystkie zamieszczone w niej rozstrzygnięcia normatywne są zgodne z przyjętymi w Wielkim słowniku poprawnej...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 59,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 3

  Nowoczesność

  Książka wszechstronnie analizuje ważne zjawiska historycznoliterackie: nowoczesność i modernizm w literaturze polskiej XX wieku. Autor przedstawia zbiór studiów dotyczących najważniejszych zagadnień teorii i historii literatury niedawno zakończonego stulecia: periodyzacji, kanonu literackiego,...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 74,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Outlet
  -50%
  Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka
  TOP 4

  Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka Outlet

  Książka przynosi opis XX-wiecznych dziejów kategorii wyobraźni oraz przedstawia jej funkcje w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Nowaka. Zestawiając czterech wskazanych twórców, autorka wytyczyła imaginatywną linię w historii polskiej literatury...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 21,45 zł 42,90 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • TOP 5

  Wielkie religie świata w języku i kulturze

  Oddajemy w Państwa ręce wieloautorską monografię poświęconą wpływowi wielkich religii świata na kulturę w szerokim znaczeniu tego słowa. W niniejszej książce są poruszane zagadnienia teologiczne, językoznawcze, literaturoznawcze, kulturowe. Jest to tom różnorodny, w którym badacze, reprezentujący...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 35,70 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 6

  Perswazja językowa w różnych dyskursach T.6

  Zachowaniem osób można manipulować, nie tylko wykorzystując efekty psychologiczne, lecz także umiejętnie operując językiem przy przekazywaniu informacji.Stefan ForliczPerswazja językowa w różnych dyskursach. Tom 6 pod redakcją Żanny Sładkiewicz jest publikacją pokonferencyjną, powstałą na gruncie...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 44,10 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • TOP 7

  Oblicza lingwistyki w XXI wieku

  Pomysł tej książki zrodził się w trakcie współpracy wykładowców i studentów z różnych krajów w ramach programu Erasmus+. Wykłady, spotkania, rozmowy, kontakt wykładowców-specjalistów ze studentami udowodniły szeroki zakres współczesnej lingwistyki: różnorodność obiektów badawczych, niejednorodność...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 29,40 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • TOP 8

  Stanisława Fleszarowa-Muskat i jej współcześni

  Praca zbiorowa pt. Stanisława Fleszarowa-Muskat i jej współcześni, pod red. Artura Nowaczewskiego i Janusza Mosakowskiego, ma kształt monografii wieloautorskiej. () Wszystkie artykuły-rozdziały łączy przestrzeń Wybrzeża, a szczególnie Trójmiasta. Co więcej, nie dość, że autorzy są od lat osadzeni z...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 46,20 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 9

  "Swój" i "obcy" w języku, tekście i kulturze. Oblicza lingwistyki w XXI wieku: obiekty, metody, interpretacje. Tom 3.

  Pomysł tej książki zrodził się w trakcie współpracy wykładowców i studentów z różnych krajów w ramach programu Erasmus+. Wykłady, spotkania, rozmowy, kontakt wykładowców-specjalistów ze studentami udowodniły szeroki zakres współczesnej lingwistyki: różnorodność obiektów badawczych, niejednorodność...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 33,60 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • Outlet
  -50%
  Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze
  TOP 10

  Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze Outlet

  Propozycja dla studentów, nauczycieli i lektorów języka polskiego jako obcego zainteresowanych rolą oraz miejscem realiów i kultury w kształceniu językowym. Opracowana w formie podręcznika metodycznego publikacja prezentuje ewolucję polskiej i europejskiej myśli dydaktycznej w zakresie rozwijania...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 15,00 zł 30,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • TOP 11

  W poszukiwaniu tożsamości T.6

  Tożsamość zawsze aktywuje się w sytuacji kontaktu z odmiennością. Stąd znaczenie różnych wymiarów tożsamości zależy od typu zróżnicowania, którego doświadcza jednostka.Mirosław SobeckiSzósty tom cyklu monografii, których tematyka oscyluje wokół szerokiego zakresu zagadnień związanych z językową...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 29,40 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • TOP 12

  Perswazja językowa w różnych dyskursach T.5

  Dynamiczne zmiany zachodzące w paradygmacie nowej sytuacji socjokulturowej i mocno stechnicyzowanych nowoczesnych mediów masowych implikują złożoną refleksję o aspektach sztuki komunikacji perswazyjnej i pozwalają na nowo odczytać znane słowa Hansa Georga Gadamera: Kto ma język, ten ma świat....
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 13

  Przekład w komunikowaniu medialnym..

  Konfrontowane z tekstem oryginału indywidualne decyzje tłumacza, odtwarzającego zastaną rzeczywistość tekstową dla odbiorcy o zdecydowanie różnym w porównaniu z odbiorcą oryginału doświadczeniu, bądź też ostateczne rozstrzygnięcia czy modyfikacje redakcji, nawet w zakresie wskazanych problemów...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 31,50 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • TOP 14

  Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci..

  Akty kreowania nowych wyrazów są immanentną właściwością języka naturalnego. Nowe słowa powstają po to, by zaspokoić potrzeby mówiących: nazwać to, co dotąd nie było nazwane, a domaga się werbalizacji w postaci odrębnego znaku, oraz by odświeżyć zasoby przez dublowanie pojęć znanych, posiadających...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 23,10 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • TOP 15

  W poszukiwaniu tożsamości językowej T.5

  [...] pojęcie tożsamości jednostki w opiniach wielu autorów wydaje się niezbędnym, a może nawet zasadniczym narzędziem pojęciowym w analizach sytuacji człowieka w społeczeństwie współczesnym i próbach wyjaśnienia bądź zrozumienia kluczowych fenomenów społecznych naszych czasów.Zbigniew Bokszański
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 29,40 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • -15%
  Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego
  TOP 16

  Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego

  Opracowanie Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego: konteksty ? dylematy ? trendy jest bardzo cenną publikacją, odpowiadającą na palące potrzeby współczesnej glottodydaktyki polonistycznej. Celne sformułowanie zawarte w tytule ? język nierodzimy ? zawiera w sobie trzy typy polszczyzny...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 35,70 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • -8%
  Literatura emigracyjna w szkole
  TOP 17

  Literatura emigracyjna w szkole

  W ciągu ostatnich 20-30 lat powstało już wiele publikacji na temat dziedzictwa kulturalnego emigracji polskiej ubiegłego wieku. Na ogół albo są one poświęcone jakiejś jednej specyficznej tematyce czy autorowi, albo stanowią owoc pracy jednego badacza. Tymczasem Literatura emigracyjna w szkole pod...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 29,62 zł 32,20 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 18

  Zarys fonetyki języka rosyjskiego wraz z ćwiczeniami

  Dwujęzyczny skrypt Zarys fonetyki języka rosyjskiego ma na celu zapoznanie studentów rusycystyki z warstwą brzmieniową języka rosyjskiego z punktu widzenia artykulacyjnego i funkcjonalnego w powiązaniu z teorią pisowni rosyjskiej. Analizę zjawisk fonetycznych uzupełniają ćwiczenia wspomagające...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 39,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 19

  Slawistyka z widokiem na morze

  W niniejszej monografii problematyka morska obejmuje tak wymiar topiki, jak i metaforyki. Praktykujemy rejsy morskie, żeglujemy z prądem i pod prąd bliskich i dalekich mórz, zgłębiamy filozofię życia mieszkańców nadmorskich krajów, opisujemy zamorskie zwyczaje, style i delicje. Mapa naszej naukowej...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 29,40 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 20

  W biblijnym kręgu twórczości Józefa Jankowskiego

  Książka składa się z czterech części. Pierwszą stanowi przegląd polskich przekładów Księgi Koheleta do początków XX wieku. Następnie przedstawiono tematykę biblijną w twórczości Józefa Jankowskiego, w ostatniej części charakteryzując jego przekład, konfrontując go z wcześniejszymi tłumaczeniami, ze...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 27,30 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • TOP 21

  Polszczyzna wczoraj i dziś

  Niniejszy tom jest zbiorem 24 tekstów przygotowanych specjalnie z okazji 60-lecia Oddziału Gdańskiego TMJP przez jego członków i sympatyków. Znalazły się tu artykuły zebrane w kilku kręgach tematycznych: słowotwórstwo onomastyczne, kultura języka, język mediów, leksyka i semantyka, język utworów...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Outlet
  -50%
  Zagadnienia lingwistyki przekładu
  TOP 22

  Zagadnienia lingwistyki przekładu Outlet

  Monografia Zagadnienia lingwistyki przekładu systematyzuje niektóre spośród podstawowych zagadnień przekładoznawstwa, oferując propozycje spojrzenia na przekład z wyraźnie określonych pozycji lingwistycznych, w ujęciu funkcjonalno-komunikacyjnym. Ukazując lingwistyczne korzenie współczesnego...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 24,15 zł 48,30 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -10%
  Polonistyczny autoportret dydaktyczny
  TOP 23

  Polonistyczny autoportret dydaktyczny

  Polonistyczny autoportret dydaktyczny to monografia naukowa mieszcząca w sobie studia, rozprawy i szkice z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego, zawierające treści pozostające, mimo upływu lat (...) aktualne. To, co je wszystkie łączy, to przeświadczenie, że szkoła winna nieustannie się...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 73,81 zł 82,01 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 24

  Gramatyka historyczna języka polskiego Outlet

  Nowe, III już wydanie podręcznika akademickiego, uzupełnione o ostatnią część - Składnię. Zawiera pełny materiał, stanowiący kurs podstawowy (dodatkowo wzbogacony o cenny indeks polskich form wyrazowych), najczęściej realizowany na uniwersyteckich studiach polonistycznych: Pochodzenie języka...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 48,00 zł
  produkt niedostępny
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • -10%
  Polonistyczna dydaktyka ogólna
  TOP 25

  Polonistyczna dydaktyka ogólna

  Książka stanowi kompendium dydaktyczne dla studentów przygotowujących się do roli nauczyciela-polonisty. Autorzy odwołują się do najnowszego stanu badań różnych dyscyplin: językoznawstwa, literaturoznawstwa, dydaktyki języka polskiego, pedagogiki, psychologii, a ponadto wiążą dydaktykę...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 40,41 zł 44,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Outlet
  -50%
  Generyczność w języku i w myśleniu. Studium kognitywne
  TOP 26

  Generyczność w języku i w myśleniu. Studium kognitywne Outlet

  Książka stanowi próbę pogłębienia zrozumienia zjawiska desygnacji gatunkowej – poprzez uwzględnienie modelu pojęciowego – w ramach szeroko pojętego nurtu językoznawstwa kognitywnego. Do opisu zjawiska desygnacji gatunkowej autor posłużył się bogatym materiałem z języka angielskiego i polskiego...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 17,50 zł 35,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -10%
  Dydaktyka literatury i języka polskiego
  TOP 27

  Dydaktyka literatury i języka polskiego

  Główne pytanie postawione przez redaktorów tomu: Dydaktyka literatury i języka polskiego. Stan badań i perspektywy badawcze brzmi: "jaka dydaktyka polonistyczna?". Jest to kwestia ważna i znacząca, szczególnie w dobie szybko zachodzących zmian cywilizacyjnych i kulturowych, rozpoczynająca kolejny...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 37,80 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Outlet
  -44%
  Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową. Tom 1-2
  TOP 28

  Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową. Tom 1-2 Outlet

  Niniejsza książka nie jest ani historią psychoanalizy w Polsce, ani historią "polskiej psychoanalizy". To rekonstrukcja podejmowanych przez pierwszych zwolenników Zygmunta Freuda prób zaszczepienia jego teorii polskiej inteligencji - tych udanych, jak i tych, które zakończyły się porażką. Każda...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Nasza cena: 29,16 zł 52,00 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • -3%
  Elementarz stylu w typografii
  TOP 29

  Elementarz stylu w typografii

  Elementarz... Roberta Bringhursta jest jednym z najciekawszych polskich wydarzeń edytorskich ostatnich lat. W porównaniu z większością książek o typografii, jest to dzieło świeże, noszące oryginalny, czasem kontrowersyjny, stempel autorskich przemyśleń. Bringhurst pisze o typografii angażując swoją...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  Cena: Nasza cena: 83,42 zł 86,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Outlet
  -50%
  Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym. Część 2
  TOP 30

  Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym. Część 2 Outlet

  Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym. Tak sformułowany tytuł książki, a wcześniej projektu badawczego, zdaje się prowadzić prosto na intelektualne pole minowe. I to stanowiące szczególne wyzwanie dla potencjalnego czytelnika/interpretatora-sapera. Romantyzm środkowoeuropejski...
  Ocena: 0/5
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 22,00 zł 44,00 zł
  wysyłka w 48 godzin