Biologia bestsellery, Luty 2024

Sprawdź TanioKsiążkowe bestsellery. Zobacz co chętnie kupują TanioKsiążkowi Klienci w Lutym 2024 w kategorii Biologia.
 • TOP 1

  Mikrobiologia techniczna. Tom 2

  Nowoczesny podręcznik poświęcony dziedzinie, która zajmuje się opisem zjawisk wywołanych przez mikroorganizmy podczas realizacji procesów przemysłowych. Tom 2 składa się z 4 części. W części I omówiono mikroorganizmy czynne w procesach biotechnologicznych, czyli bakterie fermentacji mlekowej i...
  Akademickie podręczniki
  99,00 zł
  produkt niedostępny
 • TOP 2

  Remediacja zanieczyszczonych gleb i ziem

  W podręczniku "Remediacja zanieczyszczonych gleb i ziem" zostały omówione najczęściej stosowane metody i techniki remediacji gleb i ziemi wraz z ich zaletami i ograniczeniami. Przedstawiono teoretyczne podstawy metod zarówno fizycznych, chemicznych jak i biologicznych oraz sposoby, technologie...
  Akademickie podręczniki
  79,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 3

  Przypadek i konieczność

  Jacques Monod (1910–1976), francuski biolog, laureat Nagrody Nobla, zasłynął pionierskimi badaniami w dziedzinie genetyki, które prowadził od lat czterdziestych XX wieku. Przypadek i konieczność (1970), nazwany przez autora w podtytule esejem o „filozofii naturalnej”, jest namysłem nad obrazem...
  Akademickie podręczniki
  50,40 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 4

  Wirusologia

  Wirusologia jest jedną z dziedzin biologii, bardzo intensywnie rozwijającą się w ostatnich dziesięcioleciach. Szczególny postęp w tej dziedzinie stał się możliwy w związku z rozwojem technik biologii molekularnej, pozwalających na szybką detekcję nowych wirusów, jak również ich charakterystyki, z...
  Akademickie podręczniki
  149,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 5

  Fizjologia. Testy dla studentów. Książka do kolorowania

  Książki te umożliwiają interaktywną naukę za sprawą sztuki kolorowania, dzięki której zapamiętanie kluczowych pojęć, zrozumienie rozmaitych procesów oraz poznanie poszczególnych struktur jest łatwiejsze i bardziej zajmujące. Każdej ilustracji towarzyszy zwięzły i przejrzysty opis, a dobór i układ...
  Książka, op. miękka
  51,56 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 6

  Biologia. Testy dla studentów. Książka do kolorowania

  Książki te umożliwiają interaktywną naukę za sprawą sztuki kolorowania, dzięki której zapamiętanie kluczowych pojęć, zrozumienie rozmaitych procesów oraz poznanie poszczególnych struktur jest łatwiejsze i bardziej zajmujące. Każdej ilustracji towarzyszy zwięzły i przejrzysty opis, a dobór i układ...
  Książka, op. miękka
  51,56 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 7

  Epigenetyka

  Epigenetyka dostarcza zainteresowanym studentom, wykładowcom oraz badaczom pewnych podstaw, dzięki którym zrozumieją zasadnicze mechanizmy regulacji epigenetycznej, ich zależność od genetyki i wzajemny wpływ, jaki wywierają na siebie mechanizmy epigenetyczne i genetyczne. Poza wyjątkowymi...
  Akademickie podręczniki
  88,99 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 8

  Zbiorowiska roślinne Polski Lasy i zarośla

  Zespoły roślinne to podstawowe jednostki pozwalające opisać i wyodrębnić przestrzennie roślinność dowolnego obszaru. Znajdują one zastosowanie w ochronie przyrody, są podstawą identyfikowania siedlisk sieci Natura 2000 oraz planowania i zarządzania zasobami przyrodniczymi. Jest to jedyne w swoim...
  Akademickie podręczniki
  99,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 9

  Fizjologia roślin

   Najpopularniejsza polska fizjologia roślin! Nowe, znacznie zmodyfikowane, czwarte wydanie znanego i cenionego podręcznika akademickiego dotyczącego fizjologii roślin. W książce omówiono współczesne poglądy i przedstawiono dane dotyczące: organizacji strukturalno-funkcjonalnej rośliny –...
  Akademickie podręczniki
  129,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 10

  Przemysłowe wykorzystanie mikroorganizmów

  Podręcznik Przemysłowe wykorzystanie mikroorganizmów prezentuje zagadnienia związane z komercyjną eksploatacją bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych w produkcji przemysłowej. Autorzy przedstawiają różne typy hodowli mikroorganizmów w celu pozyskania biomasy i/lub metabolitów. Omawiają enzymy...
  Akademickie podręczniki
  98,99 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 11

  Podstawy biologii komórki. Tom 2

  Jest to tłumaczenie piątego wydania bardzo popularnego w świecie podręcznika biologii komórki, który w niezwykle przystępny sposób przedstawia złożoność funkcjonowania najmniejszej jednostki życia - komórki. W porównaniu z drugim wydaniem zostało ono zaktualizowane i znacznie zmienione, dwa...
  Akademickie podręczniki
  119,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 12

  Fizjologia roślin. Wprowadzenie

  Fizjologia roślin. Wprowadzenie, to podręcznik zawierający podstawową wiedzę z zakresu fizjologii i biologii eksperymentalnej roślin. Przedstawiono w nim: budowę poszczególnych pięter organizacji strukturalnej rośliny (komórka, tkanki, organy, współzależność struktury i funkcji), fizjologię...
  Akademickie podręczniki
  69,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 13

  Hydrobiologia. Limnologia

  Książka Hydrobiologia. Limnologia prezentuje aktualną wiedzę o wodach powierzchniowych na lądach, organizmach tam żyjących oraz zależnościach między siedliskiem a funkcjonowaniem zespołów hydrobiontów w różnych miejscach i typach ekosystemów słodkowodnych na Ziemi. Zawiera podstawowe wiadomości o...
  Akademickie podręczniki
  99,00 zł
  produkt niedostępny
 • TOP 14

  Maszyny do zbioru roślin okopowych. Budowa, działanie, eksploatacja

  W książce omówiono rodzaje i budowę maszyn do zbioru roślin okopowych, ich napęd, użytkowanie i eksploatację, a także technologię robót oraz zasady bhp. Niniejszy poradnik przeznaczony jest przede wszystkim dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora maszyn do zbioru roślin okopowych...
  Akademickie podręczniki
  39,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 15

  Algologia. Praktyczny przewodnik

  Książka zawiera zwięzłe opisy taksonomiczne i ekologiczne glonów i sinic najczęściej spotykanych w różnego rodzaju biotopach wodnych (np. w źródłach, strumieniach, potokach, rzekach, stawach, zbiornikach retencyjnych). W przewodniku zaprezentowano szeroki wachlarz gatunków glonów i sinic, tak aby...
  Akademickie podręczniki
  58,99 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 16

  Wirusologia

  Książka przedstawia naturę wirusów i ich cykl replikacyjny. Omawia wirusy atakujące bakterie, zwierzęta oraz rośliny, patogeniczność wirusów oraz sposoby i możliwości zwalczania zakażeń wirusowych jak również ochrony organizmów przed zakażeniami. Przedstawia najnowsze teorie dotyczące pochodzenia i...
  Akademickie podręczniki
  99,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 17

  Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków

  Publikacja prezentuje nowoczesne i konwencjonalne technologie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych i bioprzemysłowych . Wyjaśniona wszystkie procesy biologicznego oczyszczania ścieków oraz tworzenie różnych struktur biologicznych zbudowanych w mikroorganizmów, typy hodowli i typy...
  Akademickie podręczniki
  98,99 zł
  produkt niedostępny
 • TOP 18

  Mikrobiologia

  Z pewnością istnieje wiele teorii na temat zakresu wiedzy potrzebnej studentowi i metod nauczania, co prawdopodobnie uzasadnia obfitość podręczników mikrobiologii, która w ostatnich latach zagościła na księgarskich półkach. Nie twierdzimy, że reprezentujemy jedyne skuteczne podejście do nauczania...
  Akademickie podręczniki
  194,99 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 19

  Zoologia. Tom 2. Część 2. Stawonogi

  Druga część tomu drugiego wyjątkowego i nowoczesnego podręcznika zoologii systematycznej opisującego różnorodność stawonogów będących najliczniejszym i najbardziej zróżnicowanym zarówno morfologicznie, jak i ekologicznie typem świata zwierzęcego; część ta obejmuje podtyp: tchawkodysznych, a więc...
  Akademickie podręczniki
  129,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 20

  Mikrobiologia

  Książka jest jedynym podstawowym podręcznikiem do mikrobiologii na polskim rynku. W rozdziałach opisujących budowę, metabolizm i genetykę prokariotów (II-VI) omówiono zarówno cechy wspólne dla obu tych grup mikroorganizmów, jak i fundamentalne właściwości, które je odróżniają. W rozdziale VII...
  Akademickie podręczniki
  99,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 21

  Zalew Wiślany

  Publikacja stanowi wszechstronne kompendium wiedzy o ekosystemie Zelewu Wiślanego. Obejmuje zagadnienia od genezy powstania tego zbiornika, poprzez jego właściwości klimatyczno-meteorologiczne, fizyczne, chemiczne oraz organizmy w nim żyjące. Książka jest skierowana do teoretyków i praktyków...
  Akademickie podręczniki
  128,99 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 22

  Technologie i procesy ochrony powietrza

  Zgodnie z jednym z opublikowanych dokumentów Ministerstwa Środowiska: "Powietrze jest jednym z elementów środowiska, którego ochrona należy do priorytetowych kierunków polityki państwa. (...) Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce, istotnym problemem nadal pozostają: w sezonie zimowym:...
  Akademickie podręczniki
  80,10 zł
  produkt niedostępny
 • TOP 23

  Techniki laboratoryjne w biologii molekularnej

  Techniki laboratoryjne w biologii molekularnej to wyjątkowy podręcznik dla studentów nauk biologicznych i medycznych oraz dla wszystkich tych, którzy na co dzień zajmują się pracą laboratoryjną. Zawiera on dokładne opisy najpowszechniej stosowanych i najbardziej znanych procedur, kładąc szczególny...
  Akademickie podręczniki
  103,30 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 24

  Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym

  Podręcznik zawiera współczesne, systematyczne ujęcie modelowania matematycznego zjawisk przepływowych występujących w środowisku naturalnym. Przedstawiono w nim m.in.: równania mechaniki płynów; ruch zanieczyszczeń w zamkniętych i otwartych basenach wodnych; mechanizmy przemieszczania się...
  Akademickie podręczniki
  89,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 25

  Biologia, czyli sens życia

  Zwięzłe wprowadzenie do najnowszej wiedzy o świecie istot żywych, uwypuklające powiązania biologii z fizyką, chemią, geologią i szeroko pojętą humanistyką. Autor, odpowiadając na fundamentalne pytania dzisiejszej nauki, opisuje zjawisko życia na coraz wyższych poziomach organizacji: od powstawania...
  Akademickie podręczniki
  39,99 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 26

  Biologia systemów. Strategia działania organizmu żywego

  Wyjątkowa książka, w której omówiono procesy zachodzące w organizmach żywych w sposób zintegrowany, pozwalający zrozumieć mechanizmy zjawisk i związki przyczynowo-skutkowe w biologii, a szczególnie w biochemii. Autorzy przyjęli oryginalny, ale zarazem czytelny sposób wykładu, posługując się...
  Akademickie podręczniki
  59,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 27

  Szkarłupnie - płazy. Zoologia. Tom 3. Część 1

  Pierwsza część tomu trzeciego podręcznika zoologii systematycznej obejmuje zwierzęta wtórouste - od szkarłupni do płazów. Zawiera dane o morfologii, anatomii, rozmnażaniu i rozwoju oraz o rozmieszczeniu takich typów jak: szczecioszczękie, szkarłupnie, półstrunowce, bezczaszkowce, ryby oraz pierwsze...
  Akademickie podręczniki
  169,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 28

  Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale

  Nowatorska monografia naukowa poświęcona ekotoksykologii, nowej interdyscyplinarnej dziedzinie nauki, zajmującej się oddziaływaniem czynników fizykochemicznych na środowisko. Omawiana w tym tomie problematyka obejmuje takie kwestie, jak:- toksyczny wpływ metali ciężkich na środowisko-...
  Akademickie podręczniki
  65,99 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • TOP 29

  Biology. Standard Level. Pearson Baccalaureate

  Completely revised new editions of the market-leading Biology textbooks for HL and SL, written for the new 2014 Science IB Diploma curriculum. Now with an accompanying four-year student access to an enhanced eText, containing simulations, animations, worked solutions, videos and much more. The...
  Akademickie podręczniki
  259,78 zł
  wysyłka w 48 godzin
 • TOP 30

  Szkodniki roślin warzywnych

  W książce opisano szkodliwą entomofaunę, która występuje w Polsce od 150 lat na uprawach roślin warzywnych. Uwzględniono zmiany wynikające z postępu wiedzy w zakresie taksonomii, bionomii, zasięgu występowania i zwalczania poszczególnych gatunków owadów. W kilkustopniowej skali dotyczącej...
  Akademickie podręczniki
  69,00 zł
  wysyłka w 24 godziny