Paweł Kowal

Paweł Kowal, polityk, historyk i politolog, jest specjalistą w zakresie polityki wschodniej. Był przez kilka lat doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Obecnie poseł na Sejm z ramienia KO.

Paweł Kowal to polityk, politolog i historyk, doktor habilitowany nauk społecznych. Jako parlamentarzysta dostał się kilkukrotnie do Sejmu, był również europosłem. W latach 2011-2014 pełnił funkcję prezesa partii Polska Jest Najważniejsza. Od 2013 do 2017 był przewodniczącym rady krajowej Polski Razem.

Urodził się w Rzeszowie, w roku 1975. Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował też w Collegium Invisibile w Warszawie, odbywając podróże badawcze do Jakucji, Buriacji i Chakasji. Uzyskał doktorat, a następnie habilitację w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Obecnie jest profesorem tego instytutu. W swej pracy naukowej zajmuje się w szczególności historią najnowszą oraz zagadnieniami polityki wschodniej Polski i Unii Europejskiej. Już od 1998 roku pracował dla rządu RP, zajmując się stosunkami politycznymi z naszymi wschodnimi sąsiadami. Był też współautorem koncepcji Muzeum Powstania Warszawskiego i jego pracownikiem.

Na początku swej kariery politycznej związał się z Prawem i Sprawiedliwością. Dostał się do Sejmu w roku 2005. Był sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W roku 2009 został wybrany europosłem. Przystąpił do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Wystąpił następnie z PiS, angażując się w działalność ugrupowania Polska Jest Najważniejsza, które zostało po paru latach przekształcone w Polskę Razem. Miał być kandydatem PiS na senatora w wyborach w 2015 roku, ale partia Jarosława Kaczyńskiego nie dotrzymała wcześniejszej obietnicy. Paweł Kowal dostał się do Sejmu cztery lata później, tym razem z listy Koalicji Obywatelskiej.

Na kartach książki "Testament Prometeusza" Paweł Kowal analizuje strategię polskiej polityki wschodniej, która ukształtowała się w czasach transformacji ustrojowej. To właśnie w latach 1989-1991 jeden porządek polityczny świata został zastąpiony innym, a skutki tej zmiany widoczne są po dziś dzień. Z kolei "Między Majdanem a Smoleńskiem" to zbiór wywiadów z Pawłem Kowalem, który jako bliski współpracownik prezydenta Lecha Kaczyńskiego zajmował się w trakcie jego kadencji polityką wschodnią.

Bestsellery - literatura faktu, reportaż, wywiady

Nowości

więcej