Ignacy Krasicki

Ignacy Krasicki był polskim poetą i prozaikiem, publicystą i jednym z głównych przedstawicieli polskiego oświecenia. Urodził się 3 lutego 1735 roku w Dubiecku, a zmarł 14 marca 1801 roku w Berlinie. Nazywany bardzo często “księciem polskich poetów”.

Ignacy Krasicki był również biskupem warmińskim od 1767 roku, arcybiskupem gnieźnieńskim od 1795 roku oraz proboszczem przemyskim. Z racji pełnionych przez siebie funkcji zasiadał w Senacie Rzeczypospolitej. W 1781 roku w Warszawie ukazał się dwutomowy “Zbiór potrzebniejszych wiadomości”, czyli trzecia polska encyklopedia powszechna. Krasicki to również autor dzieła uznanego za pierwszą polską powieść pod tytułem “Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”.

Autor znany jest jednak głównie jako twórca bajek, satyr i poematów heroikomicznych. Został odznaczony Orderem Orła Białego, odznaczeniem św. Stanisława i medalem honorowym. Najważniejsze jego dzieła zyskały światową sławę i zostały przetłumaczone na wiele języków, między innymi łacinę, niemiecki czy francuski. Kiedy zmarł, został pochowany w katedrze pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Berlinie, którą sam w 1774 roku konsekrował. Następnie już w roku 1829 został przeniesiony do Katedry Gnieźnieńskiej.