Historia związku radzieckiego

 • Piotr Kołakowski

  Pretorianie Stalina Sowieckie Służby Bezpieczeństwa i Wywiadu na Ziemiach Polskich 1939-1945

  -50%

  Publikacja jest pierwszym w historiografii polskiej tak obszernym opracowaniem poświęconym funkcjonowaniu sowieckiego wywiadu i organów bezpieczeństwa na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. Monografia obiektywnie ukazuje działalność służb specjalnych Związku Sowieckiego w tym okresie....

  Ocena:
  0/5
  Oprawa:
  twarda

  Oprawa:
  twarda

  wysyłka w 4 dni

  Cena: 25,73 zł 51,45 zł

 • Andrzej Nowak

  Ojczyzna Ocalona Wojna sowiecko-polska 1919-1920

  -12%

  Mało znane fakty, dokumenty, cytaty, zakulisowa walka polityczna i dyplomatyczna, charyzmatyczna postać przywódcy Józefa Piłsudskiego, bohaterstwo polskich żołnierzy. Tekst prof. Andrzeja Nowaka ukazuje w innym świetle genezę, przebieg i konsekwencje Bitwy Warszawskiej oraz całej wojny z...

  Ocena:
  0/5
  Oprawa:
  twarda

  Oprawa:
  twarda

  wysyłka w 48 godzin

  Cena: 63,76 zł 72,45 zł

 • Aleksijewicz Swietłana

  Wojna nie ma w sobie nic z kobiety

  -16%

  ?Wojna nie ma w sobie nic z kobiety? była gotowa już w 1983 roku. Dwa lata przeleżała w wydawnictwie. Autorkę oskarżono o `pacyfizm, naturalizm oraz podważanie heroicznego obrazu kobiety radzieckiej`. W okresie pieriestrojki książka prawie jednocześnie ukazywała się w odcinkach w dwóch rosyjskich...

  Ocena:
  0/5
  Oprawa:
  miękka

  Oprawa:
  miękka

  wysyłka w 48 godzin

  Cena: 31,59 zł 37,70 zł

 • Praca zbiorowa

  Rok 1920 wojna o Polskę

  -10%

  W 1920 roku na szalę został postawiony byt niepodległości Polski. Zwycięstwo pod Warszawą to największy w XX wieku sukces Polaków ? wojsk prowadzonych przez Józefa Piłsudskiego i całego polskiego społeczeństwa. Pokonanie bolszewików nie tylko umocniło II Rzeczpospolitą, ale też uchroniło zachodnią...

  Ocena:
  0/5
  Oprawa:
  twarda

  Oprawa:
  twarda

  wysyłka w 4 dni

  Cena: 43,20 zł 48,00 zł

 • Grzegorz Nowik

  Zanim złamano ENIGMĘ rozszyfrowano REWOLUCJĘ

  -12%

  Książka Rozszyfrowano "REWOLUCJĘ"... dopełnia pierwszą część monografii wydanej w 2005 r. pt. Zanim złamano "ENIGMĘ"... Słowo - rewolucja - ma podwójne znaczenie. Taką nazwę nosił szyfr wprowadzony przez Rosjan w przededniu szturmu Warszawy, symbolizuje ono też zatrzymanie nad Wisłą bolszewickiej...

  Ocena:
  0/5
  Oprawa:
  twarda

  Oprawa:
  twarda

  wysyłka w 48 godzin

  Cena: 87,12 zł 99,00 zł

 • Groys Boris

  Stalin jako totalne dzieło sztuki

  -12%

  W książce ?Stalin jako totalne dzieło sztuki? Groys wychodzi z założenia, że stalinizm i sztuka socrealistyczna nie były przekreśleniem rozwoju myśli, swego rodzaju powrotem do barbarzyństwa. Tam, gdzie zwykło się szukać zerwania i upadku, Groys szuka kontynuacji i postępu. W jego przekonaniu...

  Ocena:
  0/5
  Oprawa:
  miękka

  Oprawa:
  miękka

  wysyłka w 48 godzin

  Cena: 28,16 zł 32,00 zł

 • Baryatinsky Michaił

  Czołg T - 34

  -12%

  Sowiecki czołg średni, jakim był T-34, w chwili pojawienia się na froncie II wojny światowej był uważany za najlepszy czołg na świecie. W latach 1941-1945 stanowił podstawę radzieckich sił pancernych. Wyróżniał się solidnością wykonania i dużą siłą ognia. Dla potrzeb wojska stale ulepszany, przez...

  Ocena:
  0/5
  Oprawa:
  miękka

  Oprawa:
  miękka

  wysyłka w 48 godzin

  Cena: 8,79 zł 9,99 zł

 • Michael Keenan Jones

  Stalingrad Triumf Armii Czerwonej.

  -60%

  Autor przedstawia zupełnie odmienne od dotychczasowych spojrzenie na jedną z najsłynniejszych kampanii II wojny światowej, ukazując ją z perspektywy zarówno zwykłych żołnierzy radzieckich jak i ich dowódców. Rosyjscy uczestnicy zmagań o miasto (a przede wszystkim generał Anatol Mierieszko, po...

  Ocena:
  0/5
  Oprawa:
  miękka

  Oprawa:
  miękka

  wysyłka w 4 dni

  Cena: 15,60 zł 39,00 zł

 • Jakub Koralewski

  Radzieccy Niemcy

  -10%

  `Praca Jakuba Koralewskiego wypełnia zauważalną lukę w polskiej literaturze przedmiotu. Autor podjął i z dużym znawstwem przedstawił problem, którego znaczenie wykracza poza wytyczone w pracy ramy czasowe.` doc. dr hab. Stanisław Żerko

  Ocena:
  0/5
  Oprawa:
  miękka

  Oprawa:
  miękka

  wysyłka w 4 dni

  Cena: 31,50 zł 35,00 zł

 • Michael D Gordin

  Truman Stalin i koniec monopolu atomowego

  -12%

  29 sierpnia 1949 roku na pustynnym stepie w Kazachstanie wybuchła pierwsza doświadczalna bomba atomowa Związku Radzieckiego. To wydarzenie było potwierdzeniem zdolności Związku Radzieckiego do zbudowania bomby atomowej, stało się ono również początkiem wyścigu zbrojeń. Michael D. Gordin podąża...

  Ocena:
  0/5
  Oprawa:
  miękka

  Oprawa:
  miękka

  wysyłka w 48 godzin

  Cena: 39,60 zł 45,00 zł

 • Edgar Vincent Dabernon

  Osiemnasta decydująca bitwa

  -30%

  Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawą 1920r. To słynna książka, w której lord d`Abernon rozszerza listę piętnastu przełomowych bitew w historii świata stworzoną przez E.S.Creasy,ego o kolejne trzy. Ostatnia z nich ? Bitwę Warszawską ? autor miał okazję obserwować z bliska. Jej...

  Ocena:
  0/5
  Oprawa:
  miękka

  Oprawa:
  miękka

  wysyłka w 4 dni

  Cena: 22,33 zł 31,90 zł

 • Jangfeldt Bengt

  Majakowski Stawką było życie

  -12%

  Opowieść o człowieku, który po rewolucji październikowej stał się bohaterem państwa radzieckiego. Pisał zaangażowane wiersze i malował plakaty propagandowe. To także historia burzliwego trójkąta miłosnego, który Majakowski tworzył z Lili i Osipem Birkami. Jedne z najpiękniejszych wierszy miłosnych...

  Ocena:
  0/5
  Oprawa:
  twarda

  Oprawa:
  twarda

  wysyłka w 48 godzin

  Cena: 51,92 zł 59,00 zł

 • Włodzimierz Nowak

  Samhorodek-Komarów 1920

  -12%

  Tematem niniejszej książki są działania bojowe jazdy polskiej przeciwko 1. Armii Konnej Budionnego w kampanii polsko-sowieckiej w 1920 roku. Mimo iż problematyka ta budzi duże zainteresowanie współczesnych historyków polskich i rosyjskich, to jednak nie doczekała się pełnego opracowania o...

  Ocena:
  0/5
  Oprawa:
  miękka

  Oprawa:
  miękka

  wysyłka w 48 godzin

  Cena: 20,24 zł 23,00 zł

 • Bartosz Kruszyński

  Poznańczycy w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921

  -12%

  Udział Poznańczyków, a więc żołnierzy Wielkopolan, w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920 jest mało znany. Stąd też niewiele osób zdaje sobie sprawę, że po Powstaniu Wielkopolskim, które zakończyło się spektakularnym sukcesem, Wojsko Wielkopolskie zostało wysłane na Kresy Wschodnie, gdzie...

  Ocena:
  0/5
  Oprawa:
  twarda

  Oprawa:
  twarda

  wysyłka w 4 dni

  Cena: 95,92 zł 109,00 zł

 • Emilian Wiszka

  Brześć litewski Obozy jeńców i internowanych 1919-1921

  -5%

  Dzieje Twierdzy Brzeskiej 1833-1922 Obóz jeńców i internowanych w Brześciu Litewskim 1919-1920 Jeńcy Ukraińskiej Halickiej Armii w Brześciu Litewskim 1919-1920 Formowanie wojsk sojuszniczych w Brześciu Litewskim w 1920 roku Jeńcy bolszewiccy w Brześciu Litewskim 1920-1921

  Ocena:
  0/5
  Oprawa:
  miękka

  Oprawa:
  miękka

  wysyłka w 48 godzin

  Cena: 36,10 zł 38,00 zł

 • Wiktor Suworow

  GRU Radziecki wywiad wojskowy

  -12%

  Historię, struktura i tajemnice Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Armii Radzieckiej czyli GRU Pierwsze pełne polskie wydanie! Dopóki w 1978 r. autor tej książki, oficer GRU, nie uciekł do Wielkiej Brytanii, na Zachodzie o radzieckim wywiadzie wojskowym wiedziano tyle co nic. Suworow musiał...

  Ocena:
  0/5
  Oprawa:
  twarda

  Oprawa:
  twarda

  wysyłka w 48 godzin

  Cena: 29,83 zł 33,90 zł

 • Aleksander Smoliński

  Janusz Cisek

  Michał Klimecki

  Waldemar Rezmer

  Zbigniew Karpus

  Wojna o wszystko

  -10%

  Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, zwana też wojną polsko-rosyjską, była nie tylko walką o zachowanie polskiej państwowości po odzyskaniu niepodległości, ale również uchroniła całą ówczesną Europę przed komunistyczną rewolucją. Była więc wojną wyjątkową na płaszczyźnie zarówno politycznej, jak i...

  Ocena:
  0/5
  Oprawa:
  twarda

  Oprawa:
  twarda

  wysyłka w 4 dni

  Cena: 53,91 zł 59,90 zł

 • Streikus Arunas

  Antykościelna polityka władzy sowieckiej na Litwie

  -12%

  W drugiej połowie XX w. Litwa, podobnie jak Polska, padła ofiarą totalitarnego eksperymentu realizowanego przez reżim komunistyczny. Jednym z ważnych elementów tego eksperymentu było wyeliminowanie Kościoła z życia społecznego, a docelowo - zupełnie jego zniszczenie - pisze w swojej pracy Arunas...

  Ocena:
  0/5
  Oprawa:
  miękka

  Oprawa:
  miękka

  wysyłka w 48 godzin

  Cena: 26,31 zł 29,90 zł

 • Sokołow Boris

  Polowanie na Stalina Polowanie na Hitlera

  -12%

  Czy niemieckie i japońskie służby specjalne przygotowywały zamach na Stalina? Na ile zabójstwem Hitlera zainteresowany był sowiecki wywiad? Jak działały w czasie II wojny światowej wywiady i kontrwywiady przeciwników po każdej stronie frontów? Kto i dlaczego próbował zabić innych sowieckich...

  Ocena:
  0/5
  Oprawa:
  twarda

  Oprawa:
  twarda

  wysyłka w 48 godzin

  Cena: 34,76 zł 39,50 zł

 • Kurko Kaarlo

  Cud nad Wisłą Wspomnienia fińskiego uczestnika wojny polsko bolszewickiej

  -12%

  Karlo Sakari Kurko (1899-1989) jako dziewiętnastolatek wstąpił do oddziałów samoobrony, stanowiących trzon `białej armii` walczącej w latach 1918-1919 w obronie rządu, przeciw stacjonującym w Finlandii wojskom rosyjskim i rodzimej `Czerwonej Gwardii`. Po zakończeniu wojny domowej w Finlandii, Kurko...

  Ocena:
  0/5
  Oprawa:
  miękka

  Oprawa:
  miękka

  wysyłka w 48 godzin

  Cena: 25,52 zł 29,00 zł

więcej

więcej

więcej