stein edyta

Pasuje wiele pozycji - stein edyta - spośród kilkudziesięciu tysięcy książek w niskich cenach, w taniej księgarni internetowej Tania Ksiazka.pl


Twierdza duchowa - Stein Edyta

Twierdza duchowa - Stein Edyta

Edyta Stein napisała "Twierdzę duchową" pod silnym wpływem dzieła świętej Teresy z Avili o tym samym tytule. W tej emanującej mądrością i wiarą książce Stein interpretuje słowa swojej poprzedniczki w świetle fenomenologii (jako uczennica Husserla i koleżanka Ingardena) oraz konstruktywnej polemiki z filozofią egzystencjalną Heideggera. Metaforyczna twierdza duchowa to, co niezwykle istotne, teologiczna relacja ze zdobywania siedmiu komnat duszy, podczas którego, Stein idąc śladem Teresy z Avili, spotyka swoją wolę, czyhające na słabość pokusy, by wreszcie w ostatniej komnacie jej rozkochana w wierze dusza mogła trwale zjednoczyć się z Bogiem.   »»» szczegółowo »»»Edyta Stein - Waltraud Herbstrith

Edyta Stein - Waltraud Herbstrith

EDYTA STEIN, urodzona w 1891 roku we Wrocławiu, zamordowana w 1942 w Oświęcimiu-Brzezince, należy do najwybitniejszych kobiet XX wieku. W tej biografii nakreślone są, z dogłębnym zrozumieniem i w oparciu o starannie zebraną dokumentację, koleje jej burzliwego życia: dzieciństwo w domu żydowskim, pełne zapału poszukiwanie prawdy poprzez studia filozoficzne, zaangażowanie w walkę o równo-uprawnienie kobiet, spotkanie z chrześcijaństwem i konwersja, wstąpienie do Karmelu w Kolonii, w końcu aresztowanie, deportacja i śmierć męczeńska za swój naród. W życiu Edyty Stein „zespala się żydowskie i chrześcijańskie dziedzictwo, jak w całodzianej tunice Jezusa” (Waltraud Herbstrith). Jako kobieta konsekwentnie realizująca prawdę, którą właściwie rozpoznała, św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), jest trwałym znakiem człowieczeństwa i solidarności miedzyludzkiej.   »»» szczegółowo »»»Edyta Stein. Kobieta modlitwy - Joanne Mosley

Edyta Stein. Kobieta modlitwy - Joanne Mosley

Wśród licznych opracowań naukowych i popularyzujących postać, osobę i myśl filozoficzno-religijną Edyty Stein, dziś już wyniesionej na ołtarze do godności świętych, prezentowana pozycja autorstwa Joanny Mosley Edyta Stein ? kobieta modlitwy zajmuje szczególnie znaczące miejsce. W dotychczasowych opracowaniach przedmiotem szczegółowej analizy i prób syntezy twórczej myśli Edyty Stein była przede wszystkim filozofia i teologia. Wśród długiej listy określeń charakteryzujących niezwykłą postać Edyty Stein, św. Teresy Benedykty od Krzyża, oraz jej pracę naukową, dydaktyczno-pedagogiczną i społeczną znajdujemy następujące: Żydówka i doktor filozofii, konwertytka i pisarka, wykładowca, feministka, karmelitanka i ofiara męczennica w Auschwitz. Można jednak znaleźć jeszcze doskonalsze określenie, które obejmuje wszystkie pozostałe i oddaje najgłębszą istotę Edyty Stein: kobieta modlitwy. Joanna Mosley podjęła się tego szczególnego zadania, by ukazać ten wybitnie modlitewny aspekt w życiu i działalności Bohaterki swojej książki. Czyni to w sposób bardzo kompetentny, odwołując się do pierwszorzędnych źródeł, którymi są dzieła (pisma) św. Teresy Benedykty od Krzyża oraz do świadectw osób, które bezpośrednio spotykały się z Edytą Stein. Książka stanowi niezwykle cenną pozycję w zakresie teologii życia duchowego. Autorka w sposób bardzo źródłowy i analityczny pism św. Teresy Benedykty od Krzyża oraz w oparciu o świadectwa osób, które bezpośrednio spotykały się z tą niezwykłą Karmelitanką, konwertytką i Męczennicą z Auschwitz pokazuje czytelnikowi bohaterkę  swojej książki jako wzór życia chrześcijańskiego ? osobę, która znalazła w sobie siłę, odwagę i spełnienie poprzez codzienną rozmowę z Bogiem w modlitwie i dzięki temu mogła ?iść do świata, aby wnieść tam Boskie życie?. Dodatkową rangę prezentowanego dzieła w opracowaniu J. Mosley stanowi jego niezwykle cenny wymiar ?dialogiczny?. Edyta poprzez...   »»» szczegółowo »»»Perełki św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)

Perełki św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)

Edyta Stein - święta Teresa Benedykta od Krzyża czczona jest jako orędowniczka odważnych w prawdzie, wspomożycielka niosących krzyż, nauczycielka mądrej miłości i obrończyni pokornych i prześladowanych. Tę niemiecką Żydówkę z Wrocławia, filozofa i karmelitankę, Jan Paweł II kanonizował oraz ogłosił Współpatronką Europy. Wskazał ją jako nauczycielkę szacunku, tolerancji, otwartości oraz wzajemnego rozumienia, niezależnie od różnic etnicznych, kulturowych i religijnych. Czyta Teresa Budzisz-Krzyżanowska.   »»» szczegółowo »»»Dzieje pewnej rodziny żydowskiej - Święta Teresa Benedykta od Krzyża Stein Edyta

Dzieje pewnej rodziny żydowskiej - Święta Teresa Benedykta od Krzyża Stein Edyta

Edyta Stein ukazała w zapiskach autobiograficznych swoje dzieciństwo i młodość na tle życia rodzinnego we Wrocławiu, potem czasy studenckie w Getyndze i środowisko filozoficzne skupione wokół Husserla, oraz wspomnienia z okresu służby sanitarnej w szpitalu polowym w Hranicach na Morawach podczas I wojny światowej. Rękopis kończy się na wydarzeniach roku 1916, ale pojawiają się fakty sięgające roku 1920. Wydanie zawiera również inne teksty o charakterze autobiograficznym, informacje o postaciach wymienionych przez Edytę Stein oraz drzewo genealogiczne rodzin Courantów i Steinów.   »»» szczegółowo »»»Autoportret z listów (1933?1942) t.2

Autoportret z listów (1933?1942) t.2

Druga część korespondencji obejmuje 480 listów z ostatniego etapu życia Edyty Stein w latach 1933–1942. Dotyczą jej życia i działalności w klasztorze karmelitanek w Kolonii, ucieczki przed nazistami do Holandii i pobytu w Karmelu w Echt, aresztowania przez gestapo i deportacji do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie zginęła w roku 1942. Opublikowane listy wraz z tekstami z pierwszego tomu ukazują portret wielkiej myślicielki i współczesnej świętej.   »»» szczegółowo »»»Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein - Przybylski Andrzej

Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein - Przybylski Andrzej

Św. Edyta Stein w swoim życiu i działalności naukowej nieustannie stykała się z problematyką wychowania. Od strony praktycznej zagadnieniem tym zajmowała się jako nauczycielka, a jako docent w Instytucie Pedagogiki Naukowej w Münster poświęciła dużo uwagi teoretycznym podstawom wychowania. Jednym z ważnych celów jej naukowych poszukiwań było tworzenie podstaw dla pedagogiki katolickiej. W niniejszej pracy chcemy zająć się możliwie pełnym opisem działalności edukacyjnej i myśli pedagogicznej Edyty Stein. Pragniemy zbadać formy, metody i inspiracje, jakimi kierowała się w swojej pracy nauczycielskiej oraz przedstawić najważniejsze elementy jej poglądów pedagogicznych. Wydaje się, że nie straciły one nic ze swej aktualności.   »»» szczegółowo »»»Autoportret z listów część pierwsza (1916?1932)

Autoportret z listów część pierwsza (1916?1932)

Nowe opracowanie listów Edyty Stein (św. Teresy Benedykty od Krzyża). Pierwszy z tomów zawiera wszystkie odnalezione dotąd listy z lat 1916-1933. Dotyczą studiów filozoficznych autorki we Fryburgu oraz okresu do wstąpienia do klasztoru karmelitanek bosych w Kolonii. Rzeczowe i kompetentne wprowadzenie oraz objaśnienia i komentarze zawarte w przypisach ukazują relacje duchowe i intelektualne Edyty Stein, a także zmagania o kształt własnej drogi życiowej.   »»» szczegółowo »»»Franka Stein Szalony naukowiec Niewidzialna Franka - Benton Jim

Franka Stein Szalony naukowiec Niewidzialna Franka - Benton Jim

Rodzina Steinów mieszkała w ślicznym różowym domku z uroczymi purpurowymi okiennicami na końcu ulicy Żonkilowej. wszystko w tym domu było jasne i słodkie. wszystko, oprócz sypialni na górze z małym, okrągłym okienkiem.   »»» szczegółowo »»»Franka Stein Szalony naukowiec Atak przerośniętego amora - Benton Jim

Franka Stein Szalony naukowiec Atak przerośniętego amora - Benton Jim

Jim Benton jest pisarzem i rysownikiem, którego unikalny rodzaj humoru wykorzystywany był na zabawkach, kartkach okolicznościowych, w telewizji, na podkoszulkach... a nawet bieliźnie. Franka Stein jest pierwsza postacią, którą stworzył specjalnie dla młodych czytelników.   »»» szczegółowo »»»Franka Stein Szalony naukowiec Przepis na potwora - Benton Jim

Franka Stein Szalony naukowiec Przepis na potwora - Benton Jim

Rodzina Steinów mieszkała w ślicznym różowym domku z uroczymi purpurowymi okiennicami na końcu ulicy Żonkilowej. wszystko w tym domu było jasne i słodkie. wszystko, oprócz sypialni na górze z małym, okrągłym okienkiem.   »»» szczegółowo »»»Życie i dzieło św. Edyty Stein - Oben Freda Mary

Życie i dzieło św. Edyty Stein - Oben Freda Mary

Była Żydówką, która doświadczyła dotknięcia łaski i porzuciła wiarę ojców, by służyć Chrystusowi, pomimo sprzeciwu i głębokiego żalu własnej matki. Była filozofem o niepospolitym talencie i ogromnej wiedzy. Jej literacka spuścizna ma tak istotne znaczenie, że stawia ją na równi z doktorami Kościoła. Była też pokorną karmelitanką, która gotowa była poświęcić karierę Chrystusowi, oddając się pokucie i modlitwie w klasztorze. I była męczennicą, która ginąc w oświęcimskiej komorze gazowej oddała swoje życie za wszystkich, którzy cierpią prześladowania.   »»» szczegółowo »»»MY - Edyta Górniak

MY - Edyta Górniak

To z pewnością najbardziej wyczekiwana premiera muzyczna ostatniego roku. Na najnowszym albumie wybitna wokalistka, tym razem również autorka i współkompozytorka pozwala słuchaczom poczuć uderzenie skrajnych emocji i przypomnieć moment, kiedy wszyscy zakochaliśmy się w jej głosie i magnetyzmie jej muzyki."MY" to płyta dojrzała, świadoma i zmysłowa. Na taką Edytę Górniak czekaliśmy!   »»» szczegółowo »»»Ponad kulturami Uniwersalizm Edyty Stein - Grzegorczyk Anna

Ponad kulturami Uniwersalizm Edyty Stein - Grzegorczyk Anna

Szczególną wartość omawianej książki stanowi przekonująca i bogata erudycyjnością argumentacja, że postawa filozoficzna Edyty Stein ma charakter interkulturowy. Anna Grzegorczyk wykazuje, że nakreślona przez Stein, a przez nią rozwijana, droga filozoficzna znaczona jest etapami występującymi we wszystkich kulturach, opisanymi we wszystkich księgach mądrościowych. Prof. dr hab. Jerzy Kopania   »»» szczegółowo »»»Kąciki wypoczynkowe w ogrodzie - Stein Siegfried

Kąciki wypoczynkowe w ogrodzie - Stein Siegfried

Książka zawiera szereg wypróbowanych rad, jak urządzić "zielone pokoje "w ogrodzie. Zakres możliwości jest szeroki od żywopłotów, pergoli i osłon, a skończywszy na zacisznych altanach i domkach.   »»» szczegółowo »»»Schwytałem Eichmanna - Malkin Peter Z., Stein Harry

Schwytałem Eichmanna - Malkin Peter Z., Stein Harry

Trzydzieści lat temu niewielka grupa najlepszych izraelskich agentów wytropiła najbardziej poszukiwanego zbrodniarza wojennego na świecie - Adolfa Eichmanna, człowieka, który ukuł określenie "ostateczne rozwiązanie" i który osobiście kierował zamordowaniem milionów europejskich Żydów. Młody Izraelczyk Peter Z. Malkin osobiście schwytał Adolfa Eichmanna w Ameryce Południowej.   »»» szczegółowo »»»Der Stein des Nordens - Cideb Editrice

Der Stein des Nordens - Cideb Editrice

Fourteen-year-old Thomas has been living for the last six months with his family in Nunavut, an Inuit-populated territory in northern Canada, searching for meteorites. One day, while building an igloo in the garden, he suddenly find a warm, red stone?   »»» szczegółowo »»»Dziecko z bliska - Stein Agnieszka

Dziecko z bliska - Stein Agnieszka

„Dziecko z bliska” – pierwsza polska książka o rodzicielstwie bliskości właśnie trafia do księgarń. Jej autorką jest znana i lubiana przez polskich rodziców psycholog dziecięca Agnieszka Stein. Książka, choć daleka od akademickiego żargonu, zawiera wiele naukowych rewelacji, które zadają kłam popularnym mitom wychowawczym, propagowanym przez kolejne medialne pseudoautorytety i supernianie. Ostatnio, także w naszym kraju, zdobywa popularność nurt wychowawczy znany jako Attachment Parenting czy rodzicielstwo bliskości. Niestety, wraz ze wzrostem zainteresowania szerzy się coraz więcej mitów i stereotypów związanych z samą ideą. Wiele osób myli ją z tzw. bezstresowym wychowaniem. Agnieszka Stein pisze o tym, czym naprawdę jest rodzicielstwo bliskości, jak je stosować, pokazuje również przykładowe rozwiązania trudnych sytuacji wychowawczych, oparte na swoim wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi i ich rodzicami. Rodzicielstwo bliskości u Agnieszki Stein można opisać jako koncepcję 3 R: - Relacja – nawiązanie i dbanie o dobrą więź pomiędzy rodzicami (lub opiekunami) a dziećmi; - Regulacja – rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych; nauka samoregulacji emocji; - Rozwój – wsparcie dziecka w rozwoju; rozwój osobisty dzięki obcowaniu z dziećmi. Ta koncepcja stanowi klucz do wzajemnego otworzenia się na siebie i zbudowania szczęśliwej rodziny. Książka oparta jest na wielu badaniach, przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilkunastu lat przez psychologów, socjologów, kulturoznawców, potwierdzających słuszność teorii prezentowanych przez Agnieszkę Stein.   »»» szczegółowo »»»Maszyny elektryczne Podręcznik - Stein Zbigniew

Maszyny elektryczne Podręcznik - Stein Zbigniew

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów szkoły zasadniczej, zawód: elektromechanik i elektromonter. Zawiera informacje o działaniu, regulacji i eksploatacji maszyn elektrycznych prądu stałego i przemiennego oraz transformatorów. Podsumowaniem tych wiadomości jest zarys napędu elektrycznego i jego automatyzacji. Wyeksponowano zasady obsługi maszyn i transformatorów.   »»» szczegółowo »»»Lalka Monster High Frankie Stein

Lalka Monster High Frankie Stein

Lalka Frankie Stein z serii Monster High. Córka Frankensteina. Wybrana uczennicą, która ma największą szansę, by elektryzować przyjaciół. Dla dzieci powyżej 6 lat.   »»» szczegółowo »»»Cień kruczych skrzydeł - Stein Garth

Cień kruczych skrzydeł - Stein Garth

Poruszająca powieść Gartha Steina, autora bestsellerowej „Sztuki ścigania się w deszczu”. Jenna ucieka od męża w rocznicę śmierci ich synka Bobby’ego. Jakaś tajemnicza siła przyzywa dziewczynę do krainy przodków – w jej żyłach płynie bowiem domieszka krwi Tlingitów, alaskańskich Indian. Podczas podróży Jenna zaczyna podejrzewać, że Bobby został uwięziony w zaświatach przez tajemnicze kusztaki – złośliwe istoty z indiańskich wierzeń. Świat realny zaczyna niepokojąco przenikać się z fantastycznym...   »»» szczegółowo »»»KAMIENIE MÓWIĄ - symbolika i znaczenie wróżebne - Edyta Hedger

KAMIENIE MÓWIĄ - symbolika i znaczenie wróżebne - Edyta Hedger

Symbolika 42 kamieni ozdobnych. Ezoteryczna wiedza w nich ukryta. Znaczenie wrózebne kamieni. 10 specjalnych wróżb. 42 barwne karty z symbolami kamieni. Kamienie mówią to przepiękne karty do wróżenia oraz pierwsza na rynku książka opisująca symbolikę i znaczenie wróżebne 42 kamieni szlachetnych i minerałów: agat mszysty, agat ognisty, akwamaryn, ametyst, bursztyn, chryzokola, chryzopraz, cytryn, diament, fluoryt, gagat, granat, heliotrop, hematyt, kamień księżycowy, jaspis czerwony, karneol, kamień słoneczny, kryształ górski, koral, kwarc dymny, kwarc różowy, kwarc z rutylem, labrador, lapis lazuli, magnetyt, magnezyt, malachit, nefryt, obsydian, oliwin, onyks, opal, piryt , rubin, sodalit, szafir, szerl, szmaragd, topaz, turkus, turmalin arbuzowy, tygrysie oko. „Kamienie mówia” to pierwsza książka, która prezentuje symbolikę i ukryte znaczenia kamieni ozdobnych w kontekscie wróżb i wyroczni. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w pracy z symboliką obrazu i systemami wróżbiarskimi, autorka przekazuje czytelnikowi inspirujące źródło poznania ezoterycznych właściwości kamieni oraz zdradza sposoby na odczytanie przesłania, jakie niosą człowiekowi żyjącemu w świecie XXI wieku. Użyczając im głosu, pozwala by przemówiły do współczesnego odbiorcy i podzieliły się z nim skrywaną w sobie uniwersalną wiedzą. Dołączone do książki karty z przepięknymi grafikami umożliwiają jej praktyczne zastosowanie w prostych i trafnych układach wróżebnych. Jest to pierwsza tego typu pozycja na polskim rynku. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w pracy z symboliką obrazu i systemami wróżbiarskimi, autorka przekazuje czytelnikowi inspirujące źródło poznania ezoterycznych właściwości kamieni oraz zdradza sposoby na odczytanie przesłania, jakie niosą człowiekowi...   »»» szczegółowo »»»