słownik poprawnej polszczyzny online

Pasuje wiele pozycji - słownik poprawnej polszczyzny online - spośród kilkudziesięciu tysięcy książek w niskich cenach, w taniej księgarni internetowej Tania Ksiazka.pl


Kategorie

Książki tematyczne, hobby » Encyklopedie, słowniki » Słownik

*Tania Książka* » Słownik, encyklopedia


Słownik poprawnej polszczyzny - Markowski Andrzej

Słownik poprawnej polszczyzny - Markowski Andrzej

Słownik zawiera zbiór porad językowych uporządkowanych w artykułach hasłowych. Podaje formy poprawne oraz przestrzega przed niewłaściwym użyciem danego wyrazu, formy wyrazowej, połączeń słów i ich znaczeń. Jest niezastąpioną pomocą w rozstrzyganiu wątpliwości dotyczących poprawnego użycia wyrazów i narzędziem doskonalenia języka.   »»» szczegółowo »»»Słownik poprawnej polszczyzny - Drabik Lidia

Słownik poprawnej polszczyzny - Drabik Lidia

Książka zawiera: - 30 000 haseł, w tym wyrazy, które niedawno weszły do polszczyzny, wyrazy dawne, występujące jeszcze we frazeologizmach i przysłowiach, regionalizmy, słownictwo środowiskowe i potoczne;   »»» szczegółowo »»»Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN + CD

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN + CD

"Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN" jest największym słownikiem spośród tych. Które uczą, jak pisać i mówić poprawnie oraz jakich błędów unikać. Zawiera: - 30 000 haseł, w tym wyrazy, które niedawno weszły do polszczyzny, wyrazy dawne, występujące jeszcze we frazeologizmach i przysłowiach, regionalizmy, słownictwo środowiskowe i potoczne; - 26 000 komentarzy normatywnych; - dwie normy językowe: oficjalną i potoczną; - imiona, nazwiska, skróty i skrótowce, nazwy geograficzne i etniczne - dla wygody, włączone alfabetycznie do zasadniczej części słownika; - osobny blok haseł problemowych stanowiący obszerne kompendium językowe: akcent, anglicyzmy, antonimia, archaizmy, argotyzmy, augmentativum i ponad 100 innych; - indeks pojęć omówionych w hasłach problemowych, ułatwiający korzystanie z nich; - odrębny wykaz cząstek wyrazowych (przedrostków i przyrostków). Do książki dołączona jest płyta CD-ROM ze "Słownikiem poprawnej polszczyzny PWN".   »»» szczegółowo »»»Szkolny słownik poprawnej polszczyzny - Dużyńska-Markowska Magdalena

Szkolny słownik poprawnej polszczyzny - Dużyńska-Markowska Magdalena

Szkolny słownik poprawnej polszczyzny (okładka twarda) Wiarygodny i łatwy w użyciu poradnik i przewodnik po zawiłościach współczesnego języka polskiego. Napisany został w sposób prosty i przejrzysty - tak, by stał się przyjacielem użytkownika. Objaśnione są w nim wyrazy polszczyzny ogólnej, a także wybrane, częściej używane terminy z różnych dziedzin nauki, spotykane w podręcznikach i słownikach szkolnych. Oprócz form poprawnych, słownik podaje także formy, których używać nie należy, a które jednak słyszy się w polszczyźnie potocznej. Zawiera także informacje na temat akcentowania, schematy połączeń danego wyrazu z innym, skróty i skrótowce oraz odmianę nazwisk obcych. To doskonała, pełna wskazówek książka, podpowiadająca jak pisać i mówić poprawnie.   »»» szczegółowo »»»Język polski popularny słownik poprawnej polszczyzny - Markowski Andrzej

Język polski popularny słownik poprawnej polszczyzny - Markowski Andrzej

Zawiera około 6 000 haseł Współczesne słownictwo, które sprawia nam najwięcej problemów gramatycznych Przystępne i praktyczne komentarze Wskazówki dotyczące użycia wyrazów w różnych kontekstach Ostrzeżenia przed najczęściej popełnianymi błędami i nadużywanymi słowami Rozwiązanie dylematów dotyczących wymowy, akcentowania i odmiany wyrazów Uwagi dotyczące słownictwa obcego w polszczyźnie potocznej Prezentację związków frazeologicznych Odmianę nazw geograficznych i trudnych nazwisk   »»» szczegółowo »»»Słownik poprawnej polszczyzny - Markowski Andrzej

Słownik poprawnej polszczyzny - Markowski Andrzej

Słownik poprawnej polszczyzny to zbiór porad językowych uporządkowanych w przejrzystych i napisanych prostym zrozumiałym językiem artykułach hasłowych. Zawiera informacje o poprawnym akcentowaniu, podaje poprawne formy wyrazów, połączeń słów i ich znaczenia oraz ostrzega przed nadużywaniem wyrazów modnych lub potocznych. Znajdziemy w nim również informacje o pochodzeniu wyrazów zapożyczonych. Słownik ten jest niezastąpioną pomocą w rozstrzyganiu wątpliwości językowych i doskonałym źródłem informacji dla wszystkich, którzy pragną poprawnie mówić i pisać po polsku.   »»» szczegółowo »»»Słownik poprawnej polszczyzny Popularny - Gałczyk Agata

Słownik poprawnej polszczyzny Popularny - Gałczyk Agata

Słownik ten to przewodnik po języku polskim. Znajdziemy w nim informacje, jakie formy są poprawne, czyli jak poprawnie mówić i pisać. Przy każdym haśle oprócz typowych dla takiego słownika informacji znajdziemy krótkie wyjaśnienie słowa i przykładowe użycie w zdaniu.   »»» szczegółowo »»»Słownik poprawnej polszczyzny - Podlawska Daniela, Świątek-Brzezińska Magdalena

Słownik poprawnej polszczyzny - Podlawska Daniela, Świątek-Brzezińska Magdalena

O tym. jak ważne jest poprawne formułowanie myśli. nie trzeba nikogo przekonywać- to właśnie w wyniku braku prezyzji językowej oraz błędnego rozumienia słów i ich użycia wynikają różnego rodzaju nieporozumienia. Aby ich uniknąć. warto sięgnać po słownik. w którym autorki sprawę poprawności językowej traktują w sposób bardzo praktyczny. podając nie tylko formy wyrazów. ale także ich zastosowanie. posługując się przykładami z życia codziennego oraz z mediów.   »»» szczegółowo »»»Wielki słownik poprawnej polszczyzny - Markowski Andrzej

Wielki słownik poprawnej polszczyzny - Markowski Andrzej

Wielki słownik poprawnej polszczyzny to praktyczny przewodnik po współczesnym języku polskim i jego meandrach. Publikacja podaje nie tylko poprawną formę wyrazu, ale w wielu przypadkach ostrzega również przed błędami, które najczęściej w danym słowie popełniamy. Słownik zawiera słowa ze wszystkich poziomów polszczyzny - od języka potocznego po oficjany. Znajdują się w nim wyrazy nowe, liczne zapożyczenia, związki frazeologiczne i najważniejsze przysłowia, a także skróty. W słowniku zamieszczono ponadto trudniejsze imiona i nazwiska wraz z zapisem wymowy. Praca prezentuje również obowiązującą formę setek zagranicznych nazw geograficznych, przyjętą w ostatnich latach przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski. Do pracy z programem potrzebne są: Komputer zgodny z PC System operacyjny Windows® 98 PL, ME PL, 2000 PL, XP PL, Vista PL Zalecane 50 MB wolnego miejsca na dysku twardym Napęd CD-ROM   »»» szczegółowo »»»Słownik poprawnej polszczyzny PWN - Drabik Lidia Sobol Elżbieta

Słownik poprawnej polszczyzny PWN - Drabik Lidia Sobol Elżbieta

Ponad 12 000 haseł opracowanych na podstawie Wielkiego Słownika Poprawnej Polszczyzny PWN pod red. prof. Andrzeja Markowskiego 18 000 komentarzy normatywnych poświęconych trudniejszym kwestiom językowym Dwie normy językowe - wzorcowa i potoczna Osobny blok haseł problemowych, stanowiący samodzielne kompendium językowe Słownik, który uczy, jak pisać i mówić poprawnie.   »»» szczegółowo »»»Słownik poprawnej polszczyzny PWN z płytą CD - Drabik Lidia, Sobol Elżbieta

Słownik poprawnej polszczyzny PWN z płytą CD - Drabik Lidia, Sobol Elżbieta

Słownik, który uczy, jak pisać i mówić poprawnie. Nowoczesny i wiarygodny przewodnik po dobrej polszczyźnie, niezbędny w każdej domowej bibliotece. Przystępna forma i przejrzysty układ sprawiają, że stanowi nieocenioną pomoc dla uczniów.   »»» szczegółowo »»»Trzymaj styl Praktyczna nauka poprawnej polszczyzny - Pierścińska-Maruszewska Aneta, Wójcicka Edyta

Trzymaj styl Praktyczna nauka poprawnej polszczyzny - Pierścińska-Maruszewska Aneta, Wójcicka Edyta

Język jest tworem żywym, ciągle się przeobrażającym. Reaguje bowiem na zmieniającą się rzeczywistość, dostosowuje się do warunków życia i potrzeb komunikacyjnych jego użytkowników. Tempo życia uległo wyraźnemu zwiększeniu, szukamy również sposobów na przyspieszenie komunikacji. Niestety, tak jak w życiu, tak i w języku często zbyt duży pośpiech łączy się z niedbałością. Z drugiej strony, chociaż popełniamy błędy językowe, zżymamy się nieraz, gdy dostrzegamy je u innych, zwłaszcza u osób, którym – w powszechnym przekonaniu – nie powinny się przydarzyć. Konieczne jest zatem budowanie świadomości językowej i kształtowanie kultury języka. Dbałość o poprawność i sprawność językową to jedno z najważniejszych zadań współczesnej szkoły. Nie należy ono jednak do łatwych. Wymaga przede wszystkim od nauczycieli dużej sprawności językowej. Każdy, kto traktuje język jako wartość, powinien w razie jakichkolwiek wątpliwości wertować poradniki i słowniki w poszukiwaniu poprawnych form i aktualizować swoją wiedzę. Istotną kwestią jest efektywne nauczanie kultury języka, czyli takie przekazanie wiedzy, taki dobór ćwiczeń, takie metody prowadzenia lekcji, które będą atrakcyjne dla uczniów, rozbudzą ich zainteresowanie językiem i uwrażliwią na niego, wyposażą nie tylko w wiedzę, ale przede wszystkim zwiększą sprawność i poprawność językową uczniów. Nauka o języku nie może zatem odbywać się okazjonalnie. Należy troszczyć się o język i zwracać uwagę na niego podczas każdego kontaktu z drugim człowiekiem. Książka zawiera wybrane propozycje takiego nauczania. Składa się z krótkiej części teoretycznej, która powstała z myślą o usystematyzowaniu istotnych zagadnień dotyczących kultury języka. Treści te mogą być wykorzystane jako notatki do podyktowania uczniom. Przedstawione zostały różnorodne ćwiczenia doskonalące styl, poprawność gramatyczną i sprawność językową oraz scenariusze lekcji,...   »»» szczegółowo »»»Biblioteka multimedialna PWN Słowniki ortograficzny i poprawnej polszczyzny

Biblioteka multimedialna PWN Słowniki ortograficzny i poprawnej polszczyzny

Na płycie umieszczono: 124 108 haseł oraz kilkaset tysięcy form wyrazowych pochodzących z Nowego Słownika ortograficznego PWN.24 264 rozbudowane hasła ogólne2 617 nazw geograficznych i etnicznych946 haseł przedstawiających użycie skrótów182 opisy użycia cząstek wyrazowych2 490 haseł opisujących prawidłowe użycie imion i nazwiskGaleria 149 bardzo obszernych i szczegółowych haseł problemowych.   »»» szczegółowo »»»Aktywność obywateli online - Nowak Jakub

Aktywność obywateli online - Nowak Jakub

Autor analizuje kierunki i zakres oddziaływania nowych mediów na poszczególne wymiary aktywności obywatelskiej. Udowadnia, że istnieją w tym obszarze zmiany zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Wskazuje, że proces rozwoju i upowszechniania nowych mediów skutkuje aktywną, innowacyjną adaptacją nowych technologii jako narzędzi aktywności obywatelskiej. Książka wnosi wiele nowego do dotychczasowego stanu wiedzy o roli Internetu w życiu obywateli, zwłaszcza w kontekście ich aktywności społeczno-politycznej. Praca ma charakter politologiczno-medioznawczy, w związku z czym powinna zainteresować zarówno naukowców, jak i studentów obydwu dyscyplin. Fragment recenzji prof. dr. hab. Stanisława Michalczyka   »»» szczegółowo »»»Mowa trawa Słownik piłkarskiej polszczyzny - Rosłoń Marcin

Mowa trawa Słownik piłkarskiej polszczyzny - Rosłoń Marcin

„Mowa trawa” to autorski, a raczej komentatorski słownik piłkarskiej polszczyzny ilustrowany nie tylko sypanymi jak z rękawa anegdotami, powiedzonkami i cytatami wprost z szatni i stadionu, ale też humorystycznymi rysunkami. Autor Marcin Rosłoń – były piłkarz Legii, dziennikarz sportowy, obecnie komentator Canal +, we współpracy z rysownikiem Andrzejem Jankowskim stworzył dowcipną, błyskotliwą, emanującą miłością do futbolu i polszczyzny książkę, która dla niektórych czytelników będzie powrotem do dzieciństwa, niezapomnianych podwórkowych zwycięstw i zdartych kolan, a dla innych, młodszych fanów piłki, szansą na poznanie słownika swoich idoli oraz specyficznych zasad panujących w piłkarskiej szatni i na boisku. Zwłaszcza zasad językowych! Bo piłkarski świat tworzą przede wszystkim ludzie, a ludzie to słowa. Takie jak: babol, biedronka, drops, farfocel, kołcz, maser, okienko, pusty przelot, rogal, sodówka, winda, zamach, żółtko... Na deser, czyli w dogrywce: stare dobre prawdy piłkarskie, w stylu „piłka jest okrągła, a bramki są dwie”. A taka książka po polsku – tylko jedna.   »»» szczegółowo »»»Słownik ortograficzny współczesnej polszczyzny - Zbróg Piotr

Słownik ortograficzny współczesnej polszczyzny - Zbróg Piotr

Główne zalety słownika: * około 24 000 haseł * najnowsze zasady ortograficzne i interpunkcyjne Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN, m.in. odnośnie łącznej pisowni -nie z imiesłowami przymiotnikowymi * odrębne części poświęcone pisowni nazw geograficznych, nazw mieszkańców i etnicznych, imion i nazwisk * pełny zapis pomniejszych form fleksyjnych * zwięzłe i proste reguły dotyczące polskiej pisowni i interpunkcji ilustrowane licznymi przykładami.   »»» szczegółowo »»»Słownik polszczyzny potocznej - Czeszewski Maciej

Słownik polszczyzny potocznej - Czeszewski Maciej

Słownik powstał z potrzeby opracowania i udokumentowania współczesnej polszczyzny potocznej, pomijanej lub traktowanej wybiórczo w istniejących publikacjach. Zgromadzony tu przebogaty materiał daje rzetelny i pełny obraz współczesnej polskiej leksyki potocznej. Słownik zawiera: ¦ wyrazy nieobecne w wielu innych słownikach, np. becikowe, cefałka, debeściak, diwidik, wkręcać; ¦ około 7 000 haseł – wyrazów, skrótów i związków frazeologicznych; ¦ ponad 8 300 cytatów z różnorodnych źródeł mówionych i pisanych – codziennych rozmów, tekstów piosenek, dialogów filmowych, stron internetowych, reklam, kalendarzy książkowych, prasy i książek; ¦ bogactwo synonimów z języka ogólnego i środowiskowego. Słownik stanowi nieocenioną pomoc dla tłumaczy, copywriterów, autorów tekstów piosenek i dialogów filmowych, językoznawców oraz kulturoznawców, a także cudzoziemców. Rodzicom i nauczycielom pomoże zrozumieć młode pokolenie.   »»» szczegółowo »»»Słownik ojczyzny polszczyzny - Jan Miodek

Słownik ojczyzny polszczyzny - Jan Miodek

? zawiera wnikliwe i błyskotliwe komentarze odautorskie najpopularniejszego z polskich językoznawców ? przytacza wymowę, odmianę i etymologię przeszło 2000 wyrazów ? wyjaśnia wątpliwości poprawnościowe ? tłumaczy błędy i przyczyny ich powstawania ? zawiera najnowsze i modne słownictwo ? omawia zagadnienia gramatyczne, ortograficzne i stylistyczne ? objaśnia wyrazy sprawiające kłopot ? kształtuje świadomość językową   »»» szczegółowo »»»