polski język prawny

Pasuje wiele pozycji - polski język prawny - spośród kilkudziesięciu tysięcy książek w niskich cenach, w taniej księgarni internetowej Tania Ksiazka.pl


Kategorie

E-booki - książki elektroniczne » e-Czasopisma » Nauczanie - język polski

Podręczniki » Szkoła podstawowa 4-6 » Klasy 4 - 6 » Język polski

Podręczniki » Gimnazjum » Klasy 1 - 3 » Język polski

Podręczniki » Szkoły zawodowe » Język polski

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 1 » Język polski

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 2 » Język polski

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 3 » Język polski

Technikum » Klasa 3 » Język polski

Technikum » Klasa 2 » Język polski

Technikum » Klasa 1 » Język polski

Podręczniki » Szkoła podstawowa 4-6 » Klasa 6 » Język polski

Podręczniki » Szkoła podstawowa 4-6 » Klasa 5 » Język polski

Podręczniki » Szkoła podstawowa 4-6 » Klasa 4 » Język polski

Podręczniki » Do nauki języków » Język polski

Podręczniki » Szkoła podstawowa 1-3 » Klasy 1 - 3 » Język polski

Podręczniki » Szkoła podstawowa 1-3 » Klasa 3 » Język polski

Podręczniki » Szkoły zawodowe » Klasa 2 » Język polski

Podręczniki » Szkoły zawodowe » Klasy 1 - 2 » Język polski

Podręczniki » Szkoły zawodowe » Klasa 1 » Język polski

Technikum » Klasy 1 - 4 » Język polski

Język polski

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasy 1 - 3 » Język polski

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasa 2 » Język polski

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasa 1 » Język polski

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasa 3 » Język polski

Podręczniki » Liceum - NIEDOSTEPNE

Podręczniki » Szkoła podstawowa 1-3 » Jezyki obce 1 - 3 - NIEDOSTEPNE

Podręczniki » Do nauki języków » Język rosyjski

Podręczniki » Do nauki języków » Język włoski

Podręczniki » Do nauki języków » Język hiszpański

Podręczniki » Do nauki języków » Język łaciński

E-booki - książki elektroniczne » Historia » Polski

Podręczniki » Szkoła podstawowa 1-3 » Jezyki obce 1 - 3

Podręczniki » Szkoła podstawowa 4-6 » Języki obce 4 - 6 » Język angielski

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Języki obce 1 - 3 » Język angielski

Podręczniki » Szkoła podstawowa 4-6 » Języki obce 4 - 6 » Język rosyjski

Podręczniki » Gimnazjum » Języki obce 1 - 3 » Język angielski

Podręczniki » Gimnazjum » Języki obce 1 - 3 » Język niemiecki

Podręczniki » Gimnazjum » Języki obce 1 - 3 » Język rosyjski

Podręczniki » Szkoła podstawowa 4-6 » Języki obce 4 - 6 » Język niemiecki

Podręczniki » Nauka języków obcych » Język rosyjski

Podręczniki » Do nauki języków » Język angielski

Podręczniki » Szkoły zawodowe » Języki obce 1 - 2 » Język rosyjski

Podręczniki » Do nauki języków » Język francuski

Technikum » Języki obce 1 - 4 » Język francuski

Podręczniki » Nauka języków obcych » Język niemiecki

Podręczniki » Nauka języków obcych » Język francuski

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Języki obce 1 - 3 » Język łaciński

Podręczniki » Nauka języków obcych » Język angielski

Podręczniki » Do nauki języków » Język niemiecki

Podręczniki » Szkoły zawodowe » Języki obce 1 - 2 » Język niemiecki

Podręczniki » Szkoły zawodowe » Języki obce 1 - 2 » Język hiszpański

Technikum » Języki obce 1 - 4 » Język angielski

Podręczniki » Nauka języków obcych » Język hiszpański

Technikum » Języki obce 1 - 4 » Język hiszpański

Technikum » Języki obce 1 - 4 » Język niemiecki

Technikum » Języki obce 1 - 4 » Język rosyjski

Podręczniki » Nauka języków obcych » Język włoski

Podręczniki » Szkoły zawodowe » Języki obce 1 - 2 » Język angielski

Podręczniki » Szkoły zawodowe » Języki obce 1 - 2 » Język francuski

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Języki obce 1 - 3 » Język francuski

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Języki obce 1 - 3 » Język niemiecki

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Języki obce 1 - 3 » Język rosyjski

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Języki obce 1 - 3 » Język hiszpański

Podręczniki - NIEDOSTEPNE

Podręczniki » Szkoła podstawowa 1-3 » Jezyki obce 1 - 3 » Język angielski

Podręczniki » Szkoła podstawowa 1-3 » Jezyki obce 1 - 3 » Język niemiecki

Podręczniki » Szkoła podstawowa 4-6 » Języki obce 4 - 6

Podręczniki

Podręczniki » Szkoła podstawowa 1-3 » Komplety podręczników


Stosunek prawny Polski do Cesarstwa do r. 1000 - Marian Zygmunt Jedlicki

Stosunek prawny Polski do Cesarstwa do r. 1000 - Marian Zygmunt Jedlicki

Gdybyśmy naszą wiedzę o wydarzeniach gnieźnieńskich z 1000 r. czerpali tylko z kroniki Anonima Galla, to dowiedzielibyśmy się tylko tyle, że Bolesław Chrobry wykupił z rąk Prusów ciało św. Wojciecha ?i umieścił je z należytą czcią w siedzibie metropolitalnej w Gnieźnie? (ks. I, rozdz. 6) oraz że kronikarz uznał ?za godne przekazania pamięci, że za jego czasów cesarz Otto Rudy przybył do [grobu] św. Wojciecha dla modlitwy i pojednania, a zarazem w celu poznania sławnego Bolesława, jak o tym można dokładnie wyczytać w księdze o męczeństwie [tego] świętego? (ks. I, rozdz. 6). Jest znowu zasługą M.Z. Jedlickiego, że cały ten przekaz poddał pierwszy analizie historyczno-prawnej. [ Z ?Posłowia? prof. Gerarda Labudy]   »»» szczegółowo »»»Polski tekst prawny Opracowanie treściowe i redakcyjne - Malinowski Andrzej

Polski tekst prawny Opracowanie treściowe i redakcyjne - Malinowski Andrzej

Książka przeznaczona jest zarówno dla prawnika – redaktora aktu normatywnego, takiego jak ustawa, rozporządzenie, zarządzenie – jak i dla autora jakiegokolwiek innego tekstu wyrażającego oświadczenia woli mające na celu wywołanie skutków prawnych, takiego jak umowa, pełnomocnictwo, wyrok, decyzja administracyjna. Książka może być też przydatna osobie dokonującej wykładni tekstu prawnego. Publikacja omawia logiczno-językowe reguły konstrukcji wyrażeń przedstawiających normy prawne. Zaprezentowane zostały wybrane praktyczne wskazania dotyczące budowy zdań wyrażających normy postępowania, rozpatrzono własności stosowanych w tekstach prawnych spójników i ich argumentów, przedstawiono strukturę wewnętrzną tekstów prawnych, omówiono powiązania występujące między częściami składowymi tych tekstów, a także powiązania zewnętrzne. Zanalizowano problemy jednoznaczności terminologii zastosowanej w tekście, metody budowy i własności definicji, zasady interpunkcji i inne. Szczególną uwagę poświęcono środkom zapewniającym elastyczność i spójność tekstu prawnego. Poprzednie dwa wydania książki ukazały się pod tytułem Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, który sugerował, iż jest ona adresowana głównie do językoznawców. Publikacja ta natomiast skierowana jest przede wszystkim do prawników, dlatego zadecydowano o zmianie tytułu.   »»» szczegółowo »»»Status prawny rady gminy

Status prawny rady gminy

W publikacji Autorzy kompleksowo przedstawili pozycję ustrojową oraz status prawny rady gminy, status prawny radnego, a także problem nadzoru nad samorządem gminnym. Duży nacisk położono na przejrzystość i jasność rozważań oraz klarowną strukturę wewnętrzną. Dodatkową zaletą jest wykorzystanie obszernej literatury przedmiotu, wielu aktów prawnych i orzeczeń sądowych. Dzięki bibliografii czytelnik będzie mógł poszerzyć swoją wiedzę o inne aspekty.   »»» szczegółowo »»»Polski tekst prawny Opracowanie treściowe i redakcyjne - Andrzej Malinowski

Polski tekst prawny Opracowanie treściowe i redakcyjne - Andrzej Malinowski

Książka przeznaczona jest zarówno dla prawnika ? redaktora aktu normatywnego, takiego jak ustawa, rozporządzenie, zarządzenie ? jak i dla autora jakiegokolwiek innego tekstu wyrażającego oświadczenia woli mające na celu wywołanie skutków prawnych, takiego jak umowa, pełnomocnictwo, wyrok, decyzja administracyjna. Książka może być też przydatna osobie dokonującej wykładni tekstu prawnego. Publikacja omawia logiczno-językowe reguły konstrukcji wyrażeń przedstawiających normy prawne. Zaprezentowane zostały wybrane praktyczne wskazania dotyczące budowy zdań wyrażających normy postępowania, rozpatrzono własności stosowanych w tekstach prawnych spójników i ich argumentów, przedstawiono strukturę wewnętrzną tekstów prawnych, omówiono powiązania występujące między częściami składowymi tych tekstów, a także powiązania zewnętrzne. Zanalizowano problemy jednoznaczności terminologii zastosowanej w tekście, metody budowy i własności definicji, zasady interpunkcji i inne. Szczególną uwagę poświęcono środkom zapewniającym elastyczność i spójność tekstu prawnego. Poprzednie dwa wydania książki ukazały się pod tytułem Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, który sugerował, iż jest ona adresowana głównie do językoznawców. Publikacja ta natomiast skierowana jest przede wszystkim do prawników, dlatego zadecydowano o zmianie tytułu.   »»» szczegółowo »»»Polski tekst prawny Opracowanie treściowe i redakcyjne - Andrzej Malinowski

Polski tekst prawny Opracowanie treściowe i redakcyjne - Andrzej Malinowski

Książka przeznaczona jest zarówno dla prawnika ? redaktora aktu normatywnego, takiego jak ustawa, rozporządzenie, zarządzenie ? jak i dla autora jakiegokolwiek innego tekstu wyrażającego oświadczenia woli mające na celu wywołanie skutków prawnych, takiego jak umowa, pełnomocnictwo, wyrok, decyzja administracyjna. Książka może być też przydatna osobie dokonującej wykładni tekstu prawnego. Publikacja omawia logiczno-językowe reguły konstrukcji wyrażeń przedstawiających normy prawne. Zaprezentowane zostały wybrane praktyczne wskazania dotyczące budowy zdań wyrażających normy postępowania, rozpatrzono własności stosowanych w tekstach prawnych spójników i ich argumentów, przedstawiono strukturę wewnętrzną tekstów prawnych, omówiono powiązania występujące między częściami składowymi tych tekstów, a także powiązania zewnętrzne. Zanalizowano problemy jednoznaczności terminologii zastosowanej w tekście, metody budowy i własności definicji, zasady interpunkcji i inne. Szczególną uwagę poświęcono środkom zapewniającym elastyczność i spójność tekstu prawnego. Poprzednie dwa wydania książki ukazały się pod tytułem Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, który sugerował, iż jest ona adresowana głównie do językoznawców. Publikacja ta natomiast skierowana jest przede wszystkim do prawników, dlatego zadecydowano o zmianie tytułu.   »»» szczegółowo »»»Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych - Jan Ciszewski

Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych - Jan Ciszewski

Kolejne wydanie książki uwzględnia zmiany, jakie pojawiły się w umowach międzynarodowych i konwencjach, jak również konsekwencje procesu ciągłego dostosowywania polskich norm do prawa Unii Europejskiej. Książka zawiera zaktualizowane wykazy umów, których Polska jest stroną, wzory pism, informacje o wzajemności, wykazy sądów zagranicznych, placówek dyplomatycznych i konsularnych. Dzięki temu jest cennym opracowaniem, poszukiwanym na rynku ze względu na całościowe ujęcie problematyki obrotu prawnego z zagranicą. W celu ułatwienia stosowania poszczególnych aktów prawnych dążono do zamieszczenia możliwie szczegółowych informacji praktycznych o wzajemnych relacjach pomiędzy umowami międzynarodowymi, a także pomiędzy takimi umowami a aktami prawa europejskiego. Autorem książki jest sędzia Jan Ciszewski, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości, autor wielu publikacji z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego.   »»» szczegółowo »»»Obrót wierzytelnościami ? instruktaż prawny i podatkowy ? konsekwencje ? wzory - Rafał Mroczkowski

Obrót wierzytelnościami ? instruktaż prawny i podatkowy ? konsekwencje ? wzory - Rafał Mroczkowski

Czym jest umowa cesji, czy warto ją zawierać i o czym pamiętać podpisując ją - to pytania które zadaje sobie wielu z nas. Dzięki lekturze e-booka zdobędziesz konkretną i praktyczną wiedzę. Polecamy bardzo praktyczny instruktaż, w którym przedstawiono kolejno: pojęcie, istotę, przedmiot, formę i skutki przelewu wierzytelności, o czym należy pamiętać zawierając umowę cesji gospodarcze zastosowanie: sprzedaż, przelew na zabezpieczenie, przelew powierniczy, faktoring - praktyczne przykłady, wzory, podatkowe aspekty przelewu wierzytelności - CIT, VAT, PCC potrącenie ? zastosowanie, rodzaje, skutki, wzory Jasny i klarowny język, konkretne przykłady i wzory. E-book stanowi fragment książki: Wierzytelności w firmie: zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja autorstwa: Damiana Cymana, Dariusza Budnika, Aleksandry Zaręby, Edwarda Juchniewicza, Rafała Mroczkowskiego, Małgorzaty Stwoł. Spis treœci 1. Umowa przelewu wierzytelności 1.1. Pojęcie, istota i skutki umowy przelewu wierzytelności 1.2. Przedmiot umowy przelewu wierzytelności 1.3. Ograniczenia przelewu 1.4. Forma umowy przelewu wierzytelności 1.5. Odpowiedzialność cedenta 1.6. Zawiadomienia dłużnika o przelewie i zarzuty dłużnika 2. Gospodarcze zastosowanie przelewu wierzytelności 2.1. Uwagi wstępne 2.2. Sprzedaż wierzytelności 2.3. Przelew na zabezpieczenie 2.4. Przelew powierniczy 2.5. Faktoring 3. Podatkowe aspekty przelewu wierzytelności 3.1. Skutki przelewu wierzytelności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 3.2. Skutki przelewu wierzytelności w zakresie podatku od towarów i usług 3.3. Skutki przelewu wierzytelności w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych 4. Potrącenie 4.1. Istota i skutki potrącenia 4.2. Rodzaje potrącenia 4.3. Gospodarcze zastosowania potrącenia   »»» szczegółowo »»»Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich - Kobes Paweł

Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich - Kobes Paweł

Z uwagi na swój złożony charakter zagadnienie demoralizacji i przestępczości nieletnich pozostaje w sferze zainteresowań badaczy wielu dyscyplin naukowych. Nie da się bowiem ograniczyć rozważań nad tym, niestety wciąż narastającym problemem, do sfery prawnokarnej czy też wyłącznie pedagogicznej. Z tego powodu niniejsza książka poświęcona problematyce demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz prawnemu systemowi przeciwdziałania tym zjawiskom stanowi klasyczny przykład rozważań o charakterze kryminologicznym nad patologicznymi zachowaniami nieletnich, ich źródłami i sposobami ich przezwyciężenia. Książka ta stanowi niejako próbę włączenia się w żywą dyskusję o poszukiwaniu skutecznego panaceum na naganne postawy nieletnich, co wydaje się być nabierać dodatkowej doniosłości w kontekście podejmowanych prób zmiany obecnego ustawodawstwa dotyczącego nieletnich.   »»» szczegółowo »»»Renty strukturalne jako instrument prawny polityki rolnej Unii Europejskiej - Dorota Milanowska

Renty strukturalne jako instrument prawny polityki rolnej Unii Europejskiej - Dorota Milanowska

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie rent strukturalnych jako instrumentu wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej: ich rodowodu, konstrukcji prawnej, celów i funkcji oraz zasadności i efektów stosowania. Niniejsza książka o charakterze prawno-porównawczym prezentuje przekrój rozwiązań prawnych w materii rent strukturalnych w systemie prawnym Unii Europejskiej (w latach 1972-2011) oraz na gruncie systemów prawnych Polski, Francji i Niemiec, ze wskazaniem instrumentów alternatywnych oraz rozwiązań prawnych gwarantujących największą skuteczność instrumentu z punktu widzenia przekształceń strukturalnych w rolnictwie. Monografia przedstawia etapy rozwoju i specyfikę unijnej polityki wspierania rozwoju obszarów wiejskich jako II filaru wspólnej polityki rolnej, szczególną uwagę poświęcając pojęciu i roli obszarów wiejskich w ramach rolnictwa wielofunkcyjnego. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do: pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządu terytorialnego, praktyków prawa, prawników-legislatorów, a także studentów na kierunkach prawo, administracja i ekonomia. Dorota Milanowska ? doktor nauk prawnych (Uniwersytet w Białymstoku); pracownik Służby Prawnej Komisji Europejskiej w Brukseli; autorka publikacji dotyczących tematyki prawa europejskiego oraz wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej.   »»» szczegółowo »»»Renty strukturalne jako instrument prawny polityki rolnej Unii Europejskiej - Dorota Milanowska

Renty strukturalne jako instrument prawny polityki rolnej Unii Europejskiej - Dorota Milanowska

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie rent strukturalnych jako instrumentu wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej: ich rodowodu, konstrukcji prawnej, celów i funkcji oraz zasadności i efektów stosowania. Niniejsza książka o charakterze prawno-porównawczym prezentuje przekrój rozwiązań prawnych w materii rent strukturalnych w systemie prawnym Unii Europejskiej (w latach 1972-2011) oraz na gruncie systemów prawnych Polski, Francji i Niemiec, ze wskazaniem instrumentów alternatywnych oraz rozwiązań prawnych gwarantujących największą skuteczność instrumentu z punktu widzenia przekształceń strukturalnych w rolnictwie. Monografia przedstawia etapy rozwoju i specyfikę unijnej polityki wspierania rozwoju obszarów wiejskich jako II filaru wspólnej polityki rolnej, szczególną uwagę poświęcając pojęciu i roli obszarów wiejskich w ramach rolnictwa wielofunkcyjnego. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do: pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządu terytorialnego, praktyków prawa, prawników-legislatorów, a także studentów na kierunkach prawo, administracja i ekonomia. Dorota Milanowska ? doktor nauk prawnych (Uniwersytet w Białymstoku); pracownik Służby Prawnej Komisji Europejskiej w Brukseli; autorka publikacji dotyczących tematyki prawa europejskiego oraz wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej.   »»» szczegółowo »»»Ach ten język polski + KS - Gałyga Danuta

Ach ten język polski + KS - Gałyga Danuta

Zbiór ćwiczeń komunikacyjnych dla początkujących. Poza ćwiczeniami komunikacyjnymi zawiera on także ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia w rozumieniu tekstów pisanych i mówionych oraz quizy i rozsypanki literowe.   »»» szczegółowo »»»Zestaw 3: Między nami 4 Język polski klasa 4 podręcznik i zeszyt ćwiczeń części 1 i 2

Zestaw 3: Między nami 4 Język polski klasa 4 podręcznik i zeszyt ćwiczeń części 1 i 2

Zestaw podręcznik oraz ćwiczenia części 1 i 2 z serii Między nami to kompletny zestaw podręczników do nauki języka polskiego w klasie 4 szkoły podstawowej. Zestaw składa się z książki oraz dwóch części ćwiczeń. Podręczniki wchodzące w skład tego zestawu zgodne są z najnowszą ramą programową. Numer dopuszczenia MEN: 445/1/2012   »»» szczegółowo »»»Obrót prawny nieruchomości - Maziarz Agnieszka

Obrót prawny nieruchomości - Maziarz Agnieszka

Książka jest opracowaniem dotyczącym zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami. W kolejnych rozdziałach omówione zostały najistotniejsze problemy z poszczególnych dziedzin prawa (jak prawo rzeczowe czy wieczystoksięgowe) mających zastosowanie przy dokonywaniu czynności związanych z obrotem, obciążeniem nieruchomości czy też założeniem księgi wieczystej. W pracy zawarto dodatkowo analizę specyfiki prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie elektronicznym oraz praktyczne uwagi dotyczące przebiegu postępowania wieczystoksięgowego.   »»» szczegółowo »»»Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej. Stan prawny na dzień 5 listopada 2012 roku - Justyna Maliszewska-Nienartowicz

Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej. Stan prawny na dzień 5 listopada 2012 roku - Justyna Maliszewska-Nienartowicz

Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 13 Rozdział I Pojęcia związane z dyskryminacją pośrednią i ich regulacja w prawie UE 1. Uwagi wstępne / 25 2. Równość / 27 2.1. Koncepcje równości / 27 2.2. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości / 35 2.3. Regulacje prawa pierwotnego odnoszące się do równości / 48 3. Dyskryminacja / 65 3.1. Istota dyskryminacji / 65 3.2. Formy dyskryminacji / 74 3.3. Regulacje dotyczące dyskryminacji zawarte w Traktatach ? art. 18 i 19 TFUE / 84 3.4. Zakaz dyskryminacji w prawie wtórnym UE / 92 4. Kryteria dyskryminacji / 114 4.1. Przynależność państwowa (obywatelstwo) / 114 4.2. Płeć / 120 4.3. Pochodzenie rasowe lub etniczne / 122 4.4. Religia lub przekonania / 125 4.5. Niepełnosprawność / 127 4.6. Wiek / 132 4.7. Orientacja seksualna / 143 Rozdział II Ewolucja koncepcji dyskryminacji pośredniej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości oraz w prawie wtórnym UE 1. Źródła zakazu dyskryminacji pośredniej w prawie międzynarodowym i krajowym / 151 1.1. Pierwsze regulacje prawa międzynarodowego publicznego / 151 1.2. Doktryna ?zróżnicowanego wpływu? (ang. disparate impast doctrine) w prawie amerykańskim ? wyrok w sprawie Griggs v. Duke Power Co / 153 1.3. Regulacje prawne obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie oraz Irlandii / 156 2. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości / 157 2.1. Pierwsze odwołania do dyskryminacji pośredniej ? wyroki w sprawach Geitling, Ugliola, Sabbatini, Sotgiu i Defrenne II / 157 2.2. Orzecznictwo dotyczące dyskryminacji pośredniej ze względu na przynależność państwową / 167 2.2.1. Rozstrzygnięcia odnoszące się do polityki rolnej oraz swobody przepływu osób i usług (1976?1995) / 167 2.2.2. Zastosowanie ogólnej koncepcji dyskryminacji pośredniej w szczególnych obszarach: opodatkowanie bezpośrednie i prawo transportowe / 186 2.2.3. Doprecyzowanie koncepcji dyskryminacji pośredniej ze względu na przynależność państwową ? wyrok w sprawie O?Flynn / 194...   »»» szczegółowo »»»Elektroniczny obrót prawny - Jankowski Jacek

Elektroniczny obrót prawny - Jankowski Jacek

Stan prawny na 1.06.2008 r. Obecne opracowanie porusza szereg kwestii związanych z wprowadzaniem do praktyki prawnej nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych. Szerokie wykorzystywanie tych technik i opartych na nich narzędzi do kształtowania stosunków społecznych i prawnych wiąże się bowiem z zajmowaniem nierzadko ryzykownych stanowisk przez doktrynę i podejmowaniem często precedensowych rozstrzygnięć przez judykaturę. Autor postawił sobie dwa cele. Pierwszy z nich jest praktyczno-dydaktyczny i polega na upowszechnieniu ciekawej i zawiłej problematyki wykorzystania w obrocie prawnym cyfrowych technik informacyjnych do wytwarzania i przetwarzania oświadczeń woli i wiedzy oraz globalnej infrastruktury informatycznej do ich przekazywania i udostępniania. Natomiast drugi z tych celów jest teoretyczno-badawczy, polega na jednolitym ujęciu wspólnych najważniejszym gałęziom i dziedzinom prawa kwestii prawnych wywołanych masowym i doniosłym zastosowaniem elektronicznej postaci informacji i dokumentów. Praca zarysowuje możliwości dalszego systemowego opracowywania szczegółowych kwestii należących do handlu elektronicznego (e-commerce), a w tym zawierania umów drogą elektroniczną i dokonywania płatności elektronicznych oraz do administracji elektronicznej (e-government), a w tym wnoszenia dokumentów drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej i doręczania ich stronom postępowania administracyjnego.   »»» szczegółowo »»»Informator maturalny - język polski

Informator maturalny - język polski

Podstawy prawne egzaminu, struktura i forma egzaminu, przykładowe arkusze i schematy oceniania, informacje - terminy.   »»» szczegółowo »»»Bezpieczeństwo młodzieży Poradnik prawny - Wesołowska Anna Maria

Bezpieczeństwo młodzieży Poradnik prawny - Wesołowska Anna Maria

Jest to publikacja szczególna, która powstała po to, aby przybliżyć młodzieży, rodzicom i nauczycielom problematykę przestępstw najczęściej popełnianych przez młodocianych. Autorka wybrała czyny, które najbardziej bulwersują i wzmagają poczucie zagrożenia. W stu felietonach przedstawiła przypadki z życia wzięte, sytuacje w których nastolatki popełniają przestępstwa lub czyny niedozwolone, często nie zdając sobie z tego sprawy. Pani sędzia Anna Maria Wesołowska ukazuje ich przyczyny i konsekwencje, chce czytelników sprowokować do dyskusji i działania. Bo to od rodziców, opiekunów, sąsiadów, szkoły i całego społeczeństwa zależy czy młodych na ławie oskarżonych będzie przybywać, czy ubywać. Ta książka na pewno nie tylko wywoła ogólną dyskusję na ten temat, ale także przyczyni się do uświadomienia młodzieży, że wiele problemów można rozwiązać w inny sposób, nie wchodząc w konflikt z prawem. Autorka jest prowadzącą program telewizji TVN "Sędzia Anna Maria Wesołowska" Czyta Anna Maria Wesołowska   »»» szczegółowo »»»Prawny model regulacji sektorowej - Hoff Waldemar

Prawny model regulacji sektorowej - Hoff Waldemar

Regulacja sektorowa jest relatywnie nowym instrumentem oddziaływania państwa na rynki niekonkurencyjne, zdominowane przez monopolistów naturalnych władających infrastrukturą. Regulacja wpływa na zakres władzy dyskrecjonalnej administracji gospodarczej. Wywołuje pytanie o ocenę legalności decyzji nakładających na przedsiębiorstwa obowiązki regulacyjne. Niełatwa jest w takiej sytuacji rola sądów, które muszą odnieść się do przesłanek ekonomicznych, w tym także prognoz rozwoju rynku. W publikacji wyeksponowano zagadnienia: podstaw prawnych i metod regulacji, przesłanek decyzji i zakresu swobody organów regulacyjnych, specy?ki regulacji sektorowej (telekomunikacja, energetyka, kolejnictwo) w prawie wspólnotowym, struktury, roli i uprawnień polskich organów regulacyjnych. Znajomość regulacji sektorowej jest dziś koniecznym elementem nauczania prawa gospodarczego publicznego (administracyjnego). Ze względu na szczególne prawnoustrojowy status organów regulacyjnych stanowi też ważne uzupełnienie prawa konstytucyjnego. Książka adresowana jest w szczególności do pracowników naukowych, studentów prawa europejskiego, gospodarczego, prawa publicznego, gospodarczego, administracji, ekonomii, i do pracowników urzędów regulacyjnych.   »»» szczegółowo »»»Charakter prawny porozumień sierpniowych 1980-1981 - Kuisz Jarosław

Charakter prawny porozumień sierpniowych 1980-1981 - Kuisz Jarosław

Książka J. Kuisza podejmuje temat ciekawy zarówno z punktu widzenia teorii prawa, jak i najnowszej historii Polski. Praca oparta na solidnej bazie materiałowej, w tym bazie archiwalnej oraz wywiadach z uczestnikami opisywanych wydarzeń, zawiera wiele ważnych i nieomówionych jeszcze w literaturze naukowej kwestii, jak rola prawników w procesie zawierania porozumienia gdańskiego, orzecznictwo w przedmiocie charakteru prawnego porozumień w kontekście przede wszystkim orzeczeń w sprawie rejestracji NSZZ ,,Solidarność, a także wiele kwestii określonych przez Autora jako analityczne, jak realizacja porozumień, inicjatywa ustawodawcza Porozumienia sierpniowe stanowiły fenomen jednocześnie polityczny i prawny. Były sposobem rozwiązania społecznego konfliktu, ale zarazem stanowiły swoiste źródło prawa, nie mieszczące się w systemie źródeł prawa w PRL i nawiązujące do europejskiej tradycji umowy społecznej. Zasadniczą tezę książki stanowi twierdzenie, że negocjacyjny charakter procedury legislacyjnej może mieć zastosowanie także w reżimie autorytarnym.   »»» szczegółowo »»»