plastyka plan wynikowy

Znalezione artykuły, plastyka, plan wynikowy, dobre książki proponuje tanio internetowa księgarnia TaniaKsiążka.pl


Kategorie

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasa 1 » Plastyka

Podręczniki » Gimnazjum » Klasy 1 - 3 » Plastyka

Podręczniki » Szkoła podstawowa 4-6 » Klasy 4 - 6 » Plastyka

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasy 1 - 3 » Plastyka

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 3 » Plastyka

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 2 » Plastyka

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 1 » Plastyka

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasa 2 » Plastyka

Podręczniki » Szkoła podstawowa 4-6 » Klasa 6 » Plastyka

Podręczniki » Szkoła podstawowa 4-6 » Klasa 5 » Plastyka

Podręczniki » Szkoła podstawowa 4-6 » Klasa 4 » Plastyka

Podręczniki » Pozostałe » Plastyka

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 2

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 3

Podręczniki » Szkoła podstawowa 1-3 » Klasa 1

Podręczniki » Szkoła podstawowa 1-3 » Klasa 2

Podręczniki » Szkoła podstawowa 1-3 » Klasa 3

Podręczniki » Szkoła podstawowa 1-3 » Komplety podręczników

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 1

Podręczniki - NIEDOSTEPNE


Liczę z Pitagorasem 4 Plan wynikowy - Łęska Wanda, Oleksak Teresa

Liczę z Pitagorasem 4 Plan wynikowy - Łęska Wanda, Oleksak Teresa

Plan wynikowy stanowi znakomitą pomoc dla każdego nauczyciela uczącego matematyki w czwartej klasie szkoły podstawowej i realizującego treści programowe według dowolnego programu nauczania. Zawiera on: *tematy jednostek lekcyjnych lub metodycznych do każdego działu programowego; *wymagania programowe; *uwagi dotyczące treści programowych. Może być pomocny nauczycielowi: *w systematycznej i rytmicznej realizacji treści programowych; *we właściwym zaplanowaniu każdej jednostki lekcyjnej; *w opracowaniu celów głównych i operacyjnych oraz celów motywujących ucznia do nauki; *w ustaleniu kryteriów oceny i w obiektywnym ocenianiu uczniów. Prezentowany plan wynikowy jest ściśle skorelowany z podręcznikami nauczania matematyki w klasie czwartej wydanymi w Oficynie Wydawniczo-Poligraficznej "Adam".   »»» szczegółowo »»»Fizyka i astronomia. Plan wynikowy dla nauczyciela fizyki i astronomii w zasadniczej szkole zawodowej - Miłosz Aleksandra

Fizyka i astronomia. Plan wynikowy dla nauczyciela fizyki i astronomii w zasadniczej szkole zawodowej - Miłosz Aleksandra

Planowanie wynikowe dotyczy działu programowego lub dużej jednostki tematycznej. Plan wynikowy to spodziewany wynik nauczania rozpisany czynnościowo, za pomocą czynników operacyjnych, uwzgledniający wiadomości i umiejętności na poziomach: podstawowym, rozszerzającym i dopełniającym(pełnym) w połączeniu ze skalą stopni szkolnych.   »»» szczegółowo »»»Plastyka 1 Zeszyt ćwiczeń Część 2 Plastyka i media - Kubicka Beata

Plastyka 1 Zeszyt ćwiczeń Część 2 Plastyka i media - Kubicka Beata

Zeszyty ćwiczeń to kolejny element zestawu edukacyjnego do nauczania plastyki w gimnazjum. Publikacja jest bogato ilustrowana i zawiera wiele ciekawych i zróżnicowanych pod względem stopnia trudności ćwiczeń, ściśle skorelowanych z treścią podręcznika. * dwie części zeszytów ćwiczeń * kolorowe, duże ilustracje * zgodne ze standardami egzaminacyjnymi Zgodny z Nową podstawą programową   »»» szczegółowo »»»Plastyka 4 Podręcznik do klasy 4 szkoły podstawowej

Plastyka 4 Podręcznik do klasy 4 szkoły podstawowej

Podręcznik przeznaczony do nauki Plastyki w klasie 4 szkoły podstawowej. W podręczniku wyjaśniono zagadnienia plastyczne, takie jak: barwa, kreska, faktura, znak plastyczny, kompozycja, a także najważniejsze dziedziny sztuki: grafika, rzeźba, architektura, wzornictwo przemysłowe. Znajduje się w nim szereg zadań plastycznych, które można z łatwością wykonać w warunkach szkolnych lub domowych, które znacznie ułatwiają przyswojenie poznanych na lekcji zagadnień.   »»» szczegółowo »»»Plastyka 4 Zeszyt ćwiczeń - Neubart Barbara

Plastyka 4 Zeszyt ćwiczeń - Neubart Barbara

Zadania plastyczne, rysunki i krzyżówki - zabawa i satysfakcja z samodzielnej pracy. Ćwiczenia w interesującej formie pomagają utrwalać wiedzę zdobytą na lekcji. Ćwiczenia dla chętnych - znakomite przepisy na twórcze działania.   »»» szczegółowo »»»Ale plastyka! 4-6 Zeszyt ćwiczeń do plastyki Część 2 Kolor, kształt, forma - Marcinkowska Beata, Frydzińska-Świątczak Lidia

Ale plastyka! 4-6 Zeszyt ćwiczeń do plastyki Część 2 Kolor, kształt, forma - Marcinkowska Beata, Frydzińska-Świątczak Lidia

Ale plastyka! Kolor, kształt, forma. Część 2. Zeszyt ćwiczeń daje możliwość realizacji materiału w ciekawy i zrozumiały dla wszystkich dzieci sposób. Prezentuje wachlarz ćwiczeń, zadań, gier i projektów, a więc najróżniejszych form aktywizacji twórczej ucznia. Dzięki różnorodności form pracy dzieci nie nudzą się, a w zabawie szybciej przyswajają informację i nabywają wiedzę.   »»» szczegółowo »»»Plastyka Leksykon ucznia

Plastyka Leksykon ucznia

Książka objaśnia podstawowe terminy dotyczące sztuk plastycznych, architektury i rzemiosła artystycznego. Większość terminów jest wybrana z podręczników do nauki plastyki w szkołach. Haseł jest około 600 i są one podane w układzie alfabetycznym. Każde hasło składa się z terminu, jego synonimu i definicji opracowanej w taki sposób, aby jej zrozumienie nie wymagało sięgania po inne książki.   »»» szczegółowo »»»Ale plastyka! 4-6 Podręcznik do plastyki Kolor, kształt, forma - Marcinkowska Beata, Frydzińska-Świątczak Lidia

Ale plastyka! 4-6 Podręcznik do plastyki Kolor, kształt, forma - Marcinkowska Beata, Frydzińska-Świątczak Lidia

Podręcznik dostosowany jest do nowej podstawy programowej. Składa się z trzech części, co odpowiada trzem zeszytom ćwiczeń, które zawierają praktyczne zadania, pozwalające uczniom na rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas tworzenia własnych, małych dzieł sztuki. Nr dopuszczenia: 430/2012.   »»» szczegółowo »»»Na ścieżkach wyobraźni Plastyka 4 Podręcznik

Na ścieżkach wyobraźni Plastyka 4 Podręcznik

Z podręcznika uczeń dowie się, dlaczego powstają dzieła sztuki, co mogą przedstawiać i z czego się składają. Pozna pracownię rysownika i malarza. Wszystkie zagadnienia i terminy plastyczne może odnaleźć w dziełach słynnych artystów i w pracach dzieci w tym samym wieku.   »»» szczegółowo »»»Plastyka 3 Zeszyt ćwiczeń - Neubart Barbara

Plastyka 3 Zeszyt ćwiczeń - Neubart Barbara

Zeszyt jest ściśle związany z podręcznikiem Plastyka 3 Stanisława K. Stopczyka. Tak jak podręcznik składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera ćwiczenia, zagadki, krzyżówki ułatwiające przyswojenie i utrwalenie wiadomości z zakresu sztuki współczesnej. W drugiej części autorka proponuje zestawy ćwiczeń warsztatowych z zakresu architektury, projektowania wnętrz, grafiki użytkowej. Zadania plastyczne można wykonać zgodnie z poleceniami autorki lub potraktowaćje jako inspirację do własnych poszukiwań rozwiązań plastycznych.   »»» szczegółowo »»»Ale plastyka! 4-6 Zeszyt ćwiczeń do plastyki Część 1 Kolor, kształt, forma - Marcinkowska Beata, Frydzińska-Świątczak Lidia

Ale plastyka! 4-6 Zeszyt ćwiczeń do plastyki Część 1 Kolor, kształt, forma - Marcinkowska Beata, Frydzińska-Świątczak Lidia

Ale plastyka! Pierwsza część zeszytu ćwiczeń odpowiada treściom z I modułu podręcznika – Abecadło plastyki. Publikacja daje możliwość realizacji materiału w ciekawy i zrozumiały dla wszystkich dzieci sposób. Prezentuje wachlarz ćwiczeń, zadań, gier i projektów, a więc najróżniejszych form aktywizacji twórczej ucznia. Dzięki różnorodności form pracy dzieci nie nudzą się, a w zabawie szybciej przyswajają informację i nabywają wiedzę. Praca z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń Ale plastyka! pomaga wykształcić w uczniach postawę świadomych odbiorców i twórców sztuk plastycznych.   »»» szczegółowo »»»Plastyka 5 Zeszyt ćwiczeń - Neubart Barbara

Plastyka 5 Zeszyt ćwiczeń - Neubart Barbara

Zeszyt może pełnić funkcję zeszytu przedmiotowego – przy każdym ćwiczeniu jest w nim miejsce na notatkę z lekcji. Zawiera propozycje ćwiczeń i zadań plastycznych przyporządkowanych poszczególnym lekcjom, wprowadzającym stopniowo dziecko w świat zagadnień plastycznych. Uczniowie mają dokładne „przepisy” na działania twórcze i miejsce na ich wykonywanie, ale także propozycje działań dodatkowych do wykonania poza zeszytem. Mogą pracować z nimi na lekcjach i w domu.   »»» szczegółowo »»»Plastyka 6 Zeszyt ćwiczeń - Neubart Barbara

Plastyka 6 Zeszyt ćwiczeń - Neubart Barbara

Zadania i ćwiczenia w prezentowanym zeszycie odnoszą się do obu działów podręcznika "Plastyka 6". Nawiązując do pierwszej części podręcznika, wzbogacają wiedzę o takich zagadnieniach plastycznych, jak: perspektywa linearna, kulisowa i powietrzna, przestrzeń i plany w obrazie, projektowanie architektoniczne, zależność formy dzieła od materiału i techniki. Są narzędziem sprawdzania wiedzy o sztuce średniowiecza i odrodzenia, zawartej w drugiej części podręcznika. e mogą wykonywać ćwiczenia i rozwiązywać zadania w domu i na zajęciach w szkole.   »»» szczegółowo »»»Plastyka Karty edukacyjne - Rześniowiecki Krzysztof

Plastyka Karty edukacyjne - Rześniowiecki Krzysztof

Karty edukacyjne są doskonałym narzędziem umożliwiającym przeprowadzenie ciekawych gier aktywizujących. To idealny sposób na utrwalanie wiedzy i stymulowanie rozwoju dzieci poprzez rozrywkę i zabawę - także z udziałem rodziców bądź nauczyciela.   »»» szczegółowo »»»Plastyka 1 Zeszyt ćwiczeń Część 1 Historia sztuki - Kubicka Beata

Plastyka 1 Zeszyt ćwiczeń Część 1 Historia sztuki - Kubicka Beata

Zeszyty ćwiczeń to kolejny element zestawu edukacyjnego do nauczania plastyki w gimnazjum. Publikacja jest bogato ilustrowana i zawiera wiele ciekawych i zróżnicowanych pod względem stopnia trudności ćwiczeń, ściśle skorelowanych z treścią podręcznika. * dwie części zeszytów ćwiczeń * kolorowe, duże ilustracje * zgodne ze standardami egzaminacyjnymi Zgodny z Nową podstawą programową   »»» szczegółowo »»»Plastyka 5 Podręcznik - Stopczyk Stanisław Krzysztof, Neubart Barbara

Plastyka 5 Podręcznik - Stopczyk Stanisław Krzysztof, Neubart Barbara

Zagadnienia i terminy plastyczne są wyjaśnione i pokazane w dziełach profesjonalnych artystów. Reprodukcje ukazują warsztat artysty "od kuchni", a ćwiczenia zachęcają do eksperymentów plastycznych. Wiadomości o sztuce, na osobnych kartkach dołączonych do podręcznika, są ujęte na osi czasu i w formie infografik.   »»» szczegółowo »»»Plastyka Podręcznik - Janota-Bzowska Magdalena

Plastyka Podręcznik - Janota-Bzowska Magdalena

PLASTYKA – nowoczesny podręcznik dla twórczych nauczycieli i uczniów gotowych przeżyć artystyczną przygodę. Korzystając z naszego podręcznika i dołączonej do niego płyty z programami graficznymi, uczniowie przekonają się, że twórcą może zostać każdy. Dla ucznia: • podręcznik w segregatorze + CD i arkusz papieru samoprzylepnego. Podręcznik w formie skoroszytu - segregatora, w którym można zmieniać układ rozdziałów lub łączyć je tworząc nowe, własne projekty. Na dołączonej płycie CD są propozycje ciekawych ćwiczeń i prostych programów graficznych, a także album w którym można obejrzeć zamieszczone w podręczniku dzieła sztuki.   »»» szczegółowo »»»Plastyka 6 Podręcznik - Stopczyk Stanisław Krzysztof, Neubart Barbara

Plastyka 6 Podręcznik - Stopczyk Stanisław Krzysztof, Neubart Barbara

W podręczniku, zgodnie z założeniem Autora, przyjętym dla całego cyklu, mamy dwa działy:TAJEMNICE PLASTYKI dają wiedzę o perspektywie, formie dzieła sztuki, materiałach, narzędziach i technikach wykonania dzieła plastycznego;DZIEJE SZTUKI przybliżają uczniom wielkie epoki; średniowiecze i renesans według formuły, która ułatwia rozumienie, a polega na syntetycznej prezentacji epoki, stylu czy kierunku, monografii najwybitniejszych artystów oraz kontekstu w postaci informacji o innych dziedzinach sztuki; teatrze, muzyce.i ćwiczenia plastyczne pozwalają na sprawdzenie i utrwalenie wiedzy, a "Słowniczek" przypomina znaczenie ważniejszych terminów i pojęć plastycznych użytych w tekście. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego . Nr dopuszczenia: 290/00   »»» szczegółowo »»»PLASTYKA G PIĘKNO WOKÓŁ NAS PODR

PLASTYKA G PIĘKNO WOKÓŁ NAS PODRW tym cała sztuka Plastyka Podręcznik - Gumula Jolanta

W tym cała sztuka Plastyka Podręcznik - Gumula Jolanta

Podręcznik: * zawiera opis dziejów sztuki od prehistorii po współczesność * jest nowoczesny – ukazuje najbardziej aktualne zjawiska w sztuce i dziedzinach pokrewnych * ma prostą konstrukcję (składa się z 6 działów tematycznych) * został napisany bezpośrednim językiem, zrozumiałym dla uczniów * ma nowoczesną szatę graficzną * zawiera 316 barwnych reprodukcji i fotografii * prezentuje ciekawostki o artystach i dziełach sztuki.   »»» szczegółowo »»»Lubię tworzyć 6 Plastyka Podręcznik z ćwiczeniami - Misor-Waś Agnieszka

Lubię tworzyć 6 Plastyka Podręcznik z ćwiczeniami - Misor-Waś Agnieszka

Podręczniki autorstwa Agnieszki Misior-Waś Lubię tworzyć są dostępne w dwóch wersjach: * dotychczasowej, w której dla każdej klasy jest osobna książka, * wydanej w 2004 roku, na którą składa się jedna książka i dwa zeszyty ćwiczeń formatu A4 w wersji * poziomej, w których uczeń może wykonywać prace praktyczne. Forma podręcznika sprzyja rozwojowi aktywności i inwencji ucznia, pozwala dobrze przyswoić wiedzę z zakresu wiadomości o sztuce, m.in. dzięki atrakcyjnemu sposobowi prezentowania treści (podróż poprzez epoki, liczne zdjęcia). Podstawowe pojęcia plastyczne (np. kreska, barwa, kompozycja) zostały przedstawione na konkretnych przykładach z jednoczesnym omówieniem warsztatu twórców plastycznych (np. rysownika, malarza, rzeźbiarza, grafika). Dobór ćwiczeń pomaga kształtować umiejętność abstrakcyjnego myślenia. Wiadomości i działania są stopniowane od najprostszych do coraz bardziej złożonych i zróżnicowanych w swej formie, co jest zgodne z naturalnym tempem pracy i rozwoju dziecka. W podręczniku znajdują się wiadomości na temat sztuki, przykłady dzieł, a także program plastycznych działań ucznia. Treści i zadania są skorelowane z muzyką, historią, językiem polskim. Problemy plastyczne zostały zilustrowane w atrakcyjnej formie. Podręcznik ma ciekawą szatę graficzną.   »»» szczegółowo »»»Szczecinek plan miasta

Szczecinek plan miasta

Szczecinek plan miasta w skali 1:13 600 Mapa centrum Mapa okolic Historia miasta Zabytki Nowe dzielnice   »»» szczegółowo »»»