mowa werbalna i niewerbalna

Pasuje wiele pozycji - mowa werbalna i niewerbalna - spośród kilkudziesięciu tysięcy książek w niskich cenach, w taniej księgarni internetowej Tania Ksiazka.pl


Komunikacja niewerbalna czyli mowa ciała od A do Z - Martin Jean-Claude

Komunikacja niewerbalna czyli mowa ciała od A do Z - Martin Jean-Claude

Odbiorcy: - wszyscy, którzy mają świadomość, jak wiele w naszym życiu zależy od kontaktu z drugim człowiekiem - doradcy, liderzy, psychoterapeuci, osoby prowadzące treningi interpersonalne Dlaczego warto przeczytać tę książkę: Nie jest kolejną publikacją, która próbuje przekonać, że wystarczy: - zrozumieć poszczególne gesty - odkryć, czego rozmówca nie mówi - zoptymalizować własny wizerunek - opanować narzędzia regulujące komunikację, by umieć dowolnie kierować relacjami z innymi. Pokazuje, jak skomplikowane są ludzkie zachowania, przede wszystkim nasza mowa. Tłumaczy, dlaczego nie da się po prostu zapamiętać znaczenia poszczególnych gestów, by stać się ekspertem od komunikacji niewerbalnej. Skutecznie uczy mowy ciała, uczy lepszego rozumienia innych, ale przede wszystkim samego siebie!   »»» szczegółowo »»»Niewerbalna komunikacja interpersonalna - Sikorski Wiesław

Niewerbalna komunikacja interpersonalna - Sikorski Wiesław

Treści zawarte w publikacji mogą znacząco zwiększyć skuteczność korzystania z dobrodziejstw mowy ciała. Pozwalają zrozumieć i wykorzystywać znaczenia zawarte w wyrazie twarzy, gestykulacji, zachowaniach posturalnych, przestrzennych i dotykowych, w tonie głosu i rytmie wypowiedzi, wyglądzie zewnętrznym itp. Możliwe jest to poprzez samodzielny trening – a więc bez konieczności wychodzenia z domu. Ponadto zamieszczone zalecenia metodyczne treningu komunikacji niewerbalnej pozwalają stać się trenerami zachowań bezsłownych. Adresatami publikacji są zarówno osoby profesjonalnie posługujący się komunikacją niewerbalną, jak również wszyscy, którzy pragną pełniej i ekspresywniej porozumiewać się w codziennych kontaktach. Po lekturze książki będziemy potrafili lepiej wykorzystywać wiedzę o komunikacji niewerbalnej w różnych sferach naszej aktywności – do osiągania sukcesów osobistych i celów zawodowych.   »»» szczegółowo »»»Szkoła dyskutowania komunikacja werbalna - Lemmermann Heinz

Szkoła dyskutowania komunikacja werbalna - Lemmermann Heinz

Nie każdy w swej karierze zawodowej musi wygłaszać "wielkie" przemówienia. Pewne jest, że każdy musi umieć dyskutować, pertraktować, prowadzić rozmowy służbowe. Na cóż zda się wiedza i dobre pomysły, jeśli nie potrafimy przekonać do nich naszymi wypowiedziami i argumentami.   »»» szczegółowo »»»Mowa niezależna i mowa pozornie niezależna w powieści w kontekście zasad gatunku - Olędzki Mirosław

Mowa niezależna i mowa pozornie niezależna w powieści w kontekście zasad gatunku - Olędzki Mirosław

Jak się wydaje, naczelną tezą rozprawy jest przekonanie o nieredukowalnym ontologicznym statusie bytów genologicznych (w tym także powieści) i ich organicznym związku z ogólną teorią bytu (ontologią, metafizyką). Teza ta została postawiona jasno i wyraźnie przede wszystkim w opozycji do tych koncepcji w teorii literatury XX i XXI wieku, które zwykło się określać ogólnym mianem postmodernistycznych. Twierdzeniem łączącym się z zasadniczą tezą rozprawy i poniekąd pochodnym wobec niej jest konstatacja o organicznym związku filozofii oraz teorii literatury, w tym samej genologii: „Nie ma genologii bez ontologii” (fragment recenzji).   »»» szczegółowo »»»Mowa zwierząt - Andrews Ted

Mowa zwierząt - Andrews Ted

Był taki czas, że ludzie i ich młodsi bracia, zwierzęta, żyli we wspaniałej harmonii i wzajemnie się wspierali w walce z przeciwnościami losu. Z czasem jednak człowiek odwrócił się od swoich przyjaciół, by dać się zaabsorbować tak zwanemu postępowi. Pytanie brzmi, czy w tej chwili jesteśmy szczęśliwsi, niż byli nasi przodkowie przed wieloma laty? Czy komputery i wyścig szczurów dały nam to, na co liczyliśmy? Ted Andrews postanowił dać nam drugą szansę. Szansę na to, by powrócić do korzeni. Szansę na to, by znów nawiązać kontakt ze zwierzętami, które mają nam do przekazania bardzo ważną wiadomość. Usłysz ich głos, poznaj samego siebie i w końcu odnajdź to, co odebrała Ci współczesność. Mowa zwierząt pomoże każdemu określić jego własnego zwierzęcego przewodnika. Każdy człowiek ma bowiem przypisanego wyłącznie do siebie naturalnego doradcę i tylko dzięki poznaniu go może w pełni osiągnąć harmonię wewnętrzną. Choć ludzkość odwróciła się od swoich przewodników, oni nadal są wokół nas... Radzą, pomagają, wspierają. Musimy tylko te rady zrozumieć. Ta książka jest do tego najlepszą drogą.   »»» szczegółowo »»»Werbalna prowokacja - Bredemeier Karsten

Werbalna prowokacja - Bredemeier Karsten

Komunikuję się, więc jestem... w retorycznym raju Nudne wywody o niczym? Zakazane! Gładkie i poprawne politycznie przemówienia? Wzbronione! Blablanie godzinami do zasypiających słuchaczy? Niedozwolone! Jako inteligentna i całkowicie zdrowa na umyśle jednostka masz niezbywalne prawo do wyrażania swoich myśli w sposób błyskotliwy i olśniewający. Twoim obywatelskim obowiązkiem jest prowokowanie słowem i używanie pokrętnej argumentacji w celu zdobycia przewagi nad twoimi rozmówcami! Odrzuć myślenie stereotypowe -- to prosta droga skierowania Twojego umysłu... na manowce. Doceń wartość humoru w reagowaniu na cudze wypowiedzi. Poznaj zasady tworzenia inspirujących i porywających przemówień. Odkryj tajniki nowej, skutecznej techniki zadawania pytań. Dowiedz się, na czym polegają grzechy główne fatalnych wystąpień i dlaczego ich popełnianie grozi ogniem piekielnym.   »»» szczegółowo »»»Niewerbalna komunikacja w reklamie telewizyjnej - Makowski Michał

Niewerbalna komunikacja w reklamie telewizyjnej - Makowski Michał

Dotychczasowy stan wiedzy dotyczący problematyki komunikacji niewerbalnej odnosi się przede wszystkim do niewerbalnych zachowań ludzkich rejestrowanych i analizowanych w kontekście psychologicznych prawidłowości zachodzących podczas interpersonalnych relacji. Niniejsza książka wskazuje natomiast zakres praktycznego stosowania treści niewerbalnych w przekazie reklamowym emitowanym w telewizji. Fakt wykorzystywania tych treści poddawany jest analizie ich postrzegania przez społeczeństwo, co w efekcie stanowić ma przyczynek do identyfikacji skuteczności reklamy. Głównym celem opracowania jest ujawnienie czynników determinujących stosowanie treści niewerbalnej w reklamie telewizyjnej, a w konsekwencji opisanie wpływu skuteczności wykorzystania treści niewerbalnych w przekazach komercyjnych, politycznych i społecznych na percepcję audytorium. Autor opracowania skupił uwagę m.in. na: • istocie procesu komunikacji w ujęciu społecznym i biznesowym, • realizacji działalności reklamowej i wykorzystaniu treści niewerbalnych w tym procesie, • metodach badania skuteczności reklamy, • omówieniu czynników determinujących skuteczność aktywności reklamowej, • szczegółowym scharakteryzowaniu elementów komunikacji niewerbalnej w reklamie telewizyjnej, • ukazaniu wpływu stosowania treści niewerbalnych w reklamie telewizyjnej na świadomość oraz zachowania audytorium. Książka jest przeznaczona dla studentów marketingu, komunikacji społecznej i psychologii, jak również praktyków zajmujących się na co dzień reklamą.   »»» szczegółowo »»»Mowa zwierząt

Mowa zwierząt

Książeczka zawiera kolorowe i wesołe ilustracje przedstawiające gatunki zwierząt w ich środowisku oraz ich mowę. Każda ilustracja prezentuje przedstawiciela jednego gatunku, jest podpisana nazwą danego zwierzęcia oraz pokazuje jego sposób porozumiewania się. Idealna propozycja dla maleńkiego dziecka poznającego świat – ilustracje odzwierciedlają naturę, są przyjazne, prowokują do zadawania pytań: "co to?", "jak mówi" (pies, kot itp.). Trochę starsze dzieci zainteresuje, jak i gdzie żyją zwierzęta, co jedzą, dlaczego je hodujemy... Książki są dostosowane do najmłodszego wieku – wykonane z twardego, grubego kartonu powleczonego folią, dzięki czemu nie ulegną szybkiemu zniszczeniu w rączkach małych dzieci. Spis ilustracji: baran, kaczka, koń, kojot, kruk, żaba, pies, indyk, wąż, wróbel, koza, kot, bocian, kura.   »»» szczegółowo »»»Prezentacja Trema i komunikacja niewerbalna mówcy - Stączek Marek

Prezentacja Trema i komunikacja niewerbalna mówcy - Stączek Marek

„Nie musisz się wstydzić, że nogi się pod tobą uginają! Kiedy ja doświadczyłem tego po raz pierwszy, nogi uginały się pode mną częściowo ze strachu, a częściowo w reakcji na rytm. I zobacz, dobrze na tym wyszedłem!” Elvis Presley   »»» szczegółowo »»»Komunikacja niewerbalna - Leathers Dale G.

Komunikacja niewerbalna - Leathers Dale G.

Pasjonujące wprowadzenie w arkana skutecznej komunikacji niewerbalnej! - wskazuje, jak umiejętność interpretacji komunikatów niewerbalnych wpływa na skuteczność procesów komunikowania; - przekazuje wiedzę o naturze komunikacji niewerbalnej, relacjach między komunikacją werbalną i niewerbalną, funkcjach sygnałów niewerbalnych itp.; - pokazuje, jak wykorzystać tę wiedzę, aby komunikacja niewerbalna była źródłem sukcesów interpersonalnych; - uczy prawidłowych zachowań niewerbalnych w sytuacjach praktycznych, takich jak: rozmowa kwalifikacyjna, wywiad lekarski, wymiana informacji i sygnałów emocjonalnych między kobietami a mężczyznami; - rozwija wrażliwość na różnice międzykulturowe w przekazywaniu sygnałów i wskazuje na znaczenie kontekstu, w jakim odbywa się spotkanie.   »»» szczegółowo »»»Komunikacja niewerbalna Płeć i kultura - Głażewska Ewa, Kusio Urszula

Komunikacja niewerbalna Płeć i kultura - Głażewska Ewa, Kusio Urszula

To wzorcowa książka porządkująca stan wiedzy na temat komunikacji niewerbalnej, uwzględniająca różnice wiążące się ze statusem płci (biologicznej i kulturowej w równej mierze) z jednej strony, a z drugiej pokazująca niejako codzienność interakcyjną naszych spotkań z odmiennością kulturową, codzienność, w ramach której zwykle nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji własnych zachowań, uważanych spontanicznie za zrozumiałe i oczywiste. Książkę można polecić jako opracowanie o wyjątkowych walorach poznawczych i edukacyjnych - jasne, napisane precyzyjnym językiem (i takoż skonstruowane), zachęcające do refleksji nad niejawnymi aspektami codzienności kontaktów międzyludzkich, kompetentne i otwierające perspektywy dalszych badań. Będzie to podstawowa lektura na wszystkich kierunkach studiów humanistycznych i społecznych, a ma szansę stać się książką czytaną przez tych wszystkich, którzy mają świadomość, że różnica kulturowa nie jest jedynie pustym hasłem. Z recenzji wydawniczej autorstwa prof. dra hab. Wojciecha Józefa Burszty   »»» szczegółowo »»»Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji - Małgorzata Mądry-Kupiec

Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji - Małgorzata Mądry-Kupiec

Prezentowane opracowanie powstało na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod naukowym kierunkiem prof. dr hab. Henryki Kwiatkowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Książka składa się z dwóch części praktycznej (badawczej ) i teoretycznej. Opracowane praktyczne wyniki badań znajdują się w drugiej części książki (rozdziały IV?VII). W rozdziałach IV, V i VI autorka rozpatruje kolejno proporcje mówienia i słuchania przez nauczyciela i ucznia na lekcji, specyfikę słuchania ucznia przez nauczyciela oraz zakres, w jakim pedagodzy są świadomi swojego sposobu porozumiewania się z młodzieżą. Analizy tej dokonuje, porównując obie badane grupy: nauczycielską i uczniowską na podstawie wyników uzyskanych z badań ankietowych. Natomiast rozdział VII w całości jest poświęcony analizie jakościowej nagranych lekcji, gdzie zostały zestawione uzyskane wyniki z danymi z badań ankietowych. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, by poznać opinię nauczycieli na temat ich sposobu mówienia i słuchania uczniów. Zebrane dane porównano z opinią uczniów o komunikacji nauczycieli z młodzieżą na lekcji. Odniesieniem teoretycznym do uzyskanych wyników badań jest pierwsza część książki (rozdziały I, II i III), w której zostaje zarysowana ogólnie problematyka komunikacji werbalnej nauczyciela i ucznia. Autorka podejmuje tu rozważania nad rolą i znaczeniem języka, zastanawia się również nad cechami warunkującymi efektywne mówienie i słuchanie w relacji nauczyciela i ucznia na lekcji. Spis treœci Wstęp .......... 9 Rozdział I Język ? jego status i znaczenie .......... 11 1. Próba określenia języka ? przyjęcie definicji ......... 11 2. Funkcje języka ........... 15 3. Kompetencje komunikacyjne ........ 19 4. Język w świetle teorii J. Lacana a konsekwencje dla pedagogiki ............ 22 Rozdział II Mówienie nauczyciela i ucznia w klasie szkolnej ............ 25 1. Cechy warunkujące mówienie...   »»» szczegółowo »»»Prezentacja. Trema i komunikacja niewerbalna - Marek Stączek

Prezentacja. Trema i komunikacja niewerbalna - Marek Stączek

Odkryjesz klika sposobów na to, jak radzić sobie z tremą. Poznasz zasady skutecznej komunikacji niewerbalnej, jaką stosują dobrzy mówcy. Zajdziesz wiele praktycznych rad i sugestii, ale uwaga?  usłyszysz też polemiczny ton Marka Stączka, który nie podziela entuzjazmu, co do kliku popularnych ?recept? w zakresie mowy ciała i tremy.     »»» szczegółowo »»»Prezentacja. Trema i komunikacja niewerbalna - Marek Stączek

Prezentacja. Trema i komunikacja niewerbalna - Marek Stączek

Odkryjesz klika sposobów na to, jak radzić sobie z tremą. Poznasz zasady skutecznej komunikacji niewerbalnej, jaką stosują dobrzy mówcy. Zajdziesz wiele praktycznych rad i sugestii, ale uwaga?  usłyszysz też polemiczny ton Marka Stączka, który nie podziela entuzjazmu, co do kliku popularnych ?recept? w zakresie mowy ciała i tremy.   Spis treœci Zawartość: 01 - Wstęp Marek Stączek, EdisonTeam.pl 02 - Cześć pierwsza. Trema ? czyli obawa przed wystąpieniem. 03 - Praktyczne wskazówki . Co robić by poradzić sobie z tremą? cz. 1. Rady dotyczące radzenia sobie z emocjami i ciałem przed wystąpieniem. 04 - Praktyczne wskazówki . Co robić? by poradzić sobie z tremą cz 2. Rady dotyczące myśli przed wystąpieniem. 05 - Sytuacje problemowe. Jak odpowiadać na trudne pytania?, jak radzić sobie z ekspertem? 06 - Podsumowanie, 9 złotych zasad dotyczących opanowania tremy. 07 - Cześć druga. Komunikacja niewerbalna mówcy, czyli o sile bezgłośnego mówienia. 08 - Czym jest mowa ciała w wystąpieniu publicznym? 09 - Do czego mówca wykorzystuje body language podczas wystąpień na forum? 10 - Kluczowe elementy. Na co zwrócić uwagę podczas wystąpienia? Postawa ciała, uśmiech Cz. 1 11 - Kontakt wzrokowy, swobodna gestykulacja, sposób ubrania. Cz. 2 12 - O roli zaangażowania podczas mówienia na forum. 13 - Informacje i zapowiedzi.   »»» szczegółowo »»»Mowa ciała - Benedikt Antoni

Mowa ciała - Benedikt Antoni

EDUKACJA Benedikt Antoni Ta książka to wręcz doskonały przewodnik. Można się z niej dowiedzieć, jak zachować się podczas rozmowy o pracę, jakich gestów unikać na randce i po czym poznać, że osoba, z którą rozmawiasz, jest Tobą zainteresowana. ASTRUM, Wrocław 2002 Wydanie 1 Format 14.0x20.0cm Oprawa Miękka   »»» szczegółowo »»»Niewerbalna struktura dialogu - Aneta Załazińska

Niewerbalna struktura dialogu - Aneta Załazińska

Rozmawiamy ze sobą każdego dnia. Słuchamy ludzi i patrzymy na nich. Podczas rozmowy używamy nie tylko słów, posługujemy się także gestami i mimiką, które współtworzą dialog. Jak bardzo są one znaczące, jakie informacje niosą ze sobą, w jaki sposób wpływają na przebieg rozmowy? - na te i inne pytania stara się odpowiedzieć autorka niniejszej książki, ilustrując swoje rozważania przykładami zaczerpniętymi z autentycznych dialogów. Książka ta jest jedyną w Polsce publikacją w całości poświęconą problematyce środków niewerbalnych, których ludzie używają rozmawiając. Autorka dokonuje m in systematycznego przeglądu teorii językoznawczych, ze wskazaniem na te, które uprawomocniają włączenie komunikacji niewerbalnej do lingwistyki, wprowadza także w tematykę badań nad samą teorią komunikacji. Spis treœci Wprowadzenie 1. Dialog 1.1. Pojęcie dialogu 1.2. Filozoficzne koncepcje dialogu 1.3. Istota i natura języka w myśli lingwistycznej 2. Semantyka tworzenia i rozumienia znaczeń 2.1. Ucieleśniony umysł 2.2. Znak i znaczenie 3. Komunikacja 3.1. Modele komunikacji 3.1.1. Odbiorca jako współtwórca dialogu 3.1.2. Model komunikacji Friedemanna Schulza von Thuna 3.1.3. Zintegrowany model komunikacji 4. Komunikacja niewerbalna 4.1. Historia badań komunikacji niewerbalnej 4.2. Przegląd najnowszych badań w zakresie komunikacji niewerbalnej 5. Struktura dialogu 6. Metoda badawcza 7. Niewerbalna struktura dialogu 7.1. Model dialogu 7.2. Płaszczyzna ideacyjna 7.3. Płaszczyzna modalna 7.4. Płaszczyzna interakcyjna 7.5. Płaszczyzna iterpersonalna Podsumowanie Bibliografia   »»» szczegółowo »»»