gratulacje życzenia z tytułu obrony pracy magisterskiej

Pasuje wiele pozycji - gratulacje,życzenia z tytułu obrony pracy magisterskiej - spośród kilkudziesięciu tysięcy książek w niskich cenach, w taniej księgarni internetowej Tania Ksiazka.pl


Kategorie

E-booki - książki elektroniczne » Prawo » Pracy i ZUS

Polecamy » Komunia

Podręczniki


Praca magisterska - Licencjat - Zenderowski Radosław

Praca magisterska - Licencjat - Zenderowski Radosław

Niniejsza publikacja ma charakter praktycznego poradnika dla osób piszących prace dyplomowe, ze szczególnym uwzględnieniem prac magisterskich. Jest ona adresowana w zasadzie do wszystkich studentów, zarówno tych, którzy są w trakcie przygotowywania pracy magisterskiej, jak i do tych, którzy chcieliby zawczasu poznać prawidła rządzące pisarstwem naukowym. Znaleźć tutaj można praktyczne rady, które pozwolą uniknąć wielu błędów natury formalnej, często kompromitujących autorów prac magisterskich. Książka składa się z pięciu części i aneksu. W części pierwszej omówione zostaną podstawowe reguły związane z metodologią, dotyczące treści pracy. Konsekwentne ich stosowanie daje gwarancję, iż praca będzie myślowo spójna i uporządkowana. W części drugiej zaprezentowane zostaną wymogi dotyczące strony technicznej i wizualnej pracy, w trosce o to, by praca przyszłego magistra była estetyczna i praktyczna w lekturze. Owa praktyczność wynika po części z faktu, że w odniesieniu do poszczególnych elementów tekstu (np. przypisów) istnieją określone normy, których rzetelne stosowanie ułatwia przekaz treści. Przestrzeganie tych standardów zapewnia zatem pracy komunikatywność. Część trzecia zawiera praktyczne porady dotyczące procesu przygotowywania pracy dyplomowej. Odpowiada na pytania od czego zacząć pisanie, jak się motywować do pracy, jak poszukiwać materiałów do pracy, w jaki sposób je archiwizować oraz jakich błędów, często popełnianych, utrudniających pisanie, unikać. Część czwarta poświęcona jest omówieniu przygotowań, jakie należy poczynić przed obroną pracy oraz jak zachować się podczas egzaminu magisterskiego. Część piąta dotyczy plagiatów i została napisana na prośbę samych studentów. Po lekturze tej części student powinien znać oczekiwania recenzentów oraz komisji egzaminacyjnej.   »»» szczegółowo »»»Gratulacje z okazji rozwodu! - Botwinick Amy

Gratulacje z okazji rozwodu! - Botwinick Amy

Książę z bajki zmienił się w ropuchę lub uciekł ze Śpiącą Królewną… I co teraz? Ta książka dowodzi, że rozwód może być początkiem nowego, lepszego życia z innym partnerem lub w pojedynkę. Amy Botwinick opisuje rozwodową rzeczywistość szczerze, ale i z poczuciem humoru, które pomaga przetrwać najgorsze chwile. Autorka opisuje nie tylko własne doświadczenia, ale również innych kobiet, które opowiedziały swoją historię o nieudanym małżeństwie. Podaje wiele cennych wskazówek, dotyczących m. In. wyboru odpowiedniego adwokata, podziału majątku, przebiegu procesu sądowego, a także kwestii opieki nad dziećmi po rozwodzie, które pomogą podjąć właściwe decyzje mające na uwadze dobro wszystkich członków rodziny. Pomoże Ci dostrzec pozytywne aspekty zakończenia związku, natchnie nadzieją i da siłę potrzebną do zmierzenia się z nową rzeczywistością. Jeśli zdarza Ci się wpadać w depresję z powodu samotności, masz niską samoocenę lub uważasz, że nic Cię już w życiu nie czeka, koniecznie ją przeczytaj!   »»» szczegółowo »»»Karnet jestes super gratulacje

Karnet jestes super gratulacje

Karnet Hand Made (ręcznie wykonany) z ozdobnymi i przestrzennymi aplikacjami.W środku życzenia,kolorowa koperta   »»» szczegółowo »»»Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony - Słomczyńska Irma

Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony - Słomczyńska Irma

Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony stanowi istotny element funkcjonowania Unii Europejskiej, obejmując zarządzanie kryzysami w sferze militarnej i niemilitarnej. Choć przejawy tej polityki są - jak dotychczas - skromne, to stanowi ona proces rzutujący w sposób istotny na dalszy rozwój i perspektywy integracji w ramach UE. Zagadnienie to, rzadko podejmowane w polskiej literaturze przedmiotu, nie posiadało dotychczas całościowego opracowania. [Książkę] wzbogacają precyzyjnie i starannie opracowane, przejrzyste wykresy oraz tabele. Elementy te bardzo ułatwiają jej lekturę. Monogarfia posiada imponującą bazę źródłową. Jest ona w swej podstawowej części oparta na dokumentach. Oryginalność rozwiązania problemu polega przede wszystkich na samodzielnej próbie odmiennego od dotychczasowych, wielowymiarowego spojrzenia analitycznego na EPBiO.   »»» szczegółowo »»»Luboń 1945 Przełamanie obrony Festung Posen - Karalus Maciej

Luboń 1945 Przełamanie obrony Festung Posen - Karalus Maciej

Minęło ponad 60 lat, od momentu gdy mroźną nocą z 22 na 23 stycznia 1945 roku oddziały Armii Czerwonej, łamiąc nieznaczny opór jednostek niemieckich, rozpoczęły forsowanie Warty na południe od Lubonia, w rejonie wsi Czapury i leśniczówki Kątnik. Ten epizod zna dobrze każdy, kto choć trochę interesuje się historią i przebiegiem walk o Poznań w 1945 roku. Zdarzenie to oraz wydarzenia kilku następnych dni sprawiły, że wchodzące w skład dzisiejszego miasta Luboń ówczesne wsie: Lasek, Luboń i Żabikowo na trwałe przeszły do historii największej bitwy w dziejach Poznania, zwanej bitwą o Festung Posen (Twierdzę Poznań). Podkradłem się ze swoimi ludźmi tak blisko, jak to było możliwe. Utworzyliśmy linię strzelecką. Rozkazałem moim podkomendnym, aby mnie osłaniali, i samotnie skradałem się wzdłuż wału kolejowego. Chciałem w ten sposób dotrzeć do ostatniego wagonu, by rozeznać się w sytuacji. Nagle na skraju lasu pojawiło się mnóstwo Rosjan. Myślę, że po stronie Kremsera było ich jeszcze więcej. Wkrótce zdołali nas odrzucić. Moja grupka niespodziewanie przerwała ogień. Kiedy się odwróciłem, dostrzegłem jedynie, że oni po prostu znikli. Słońce było już wysoko na niebie, przez co ja w moim zielonym płaszczu stałem się idealnym celem. Dostałem się pod silny ostrzał. Biegłem całym pędem, klucząc zygzakami i skacząc jak zając na polowaniu, by jak najszybciej dotrzeć do punktu wyjściowego mojej grupy i tam znaleźć osłonę.   »»» szczegółowo »»»Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej Geneza, rozwój, funkcjonowanie - Ciupiński Andrzej

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej Geneza, rozwój, funkcjonowanie - Ciupiński Andrzej

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Leonarda Łukaszuka: Monografia jest nowatorsko zaprezentowanym studium politologicznym z obszernymi, wnikliwie zinterpretowanymi odniesieniami do szeroko stosowanej praktyki operacyjnej UE – z uwzględnieniem wojskowych i cywilnych aspektów WPBiO oraz miejsca i roli Polski w tej polityce (…). Jest to nie tylko zaktualizowanie i usystematyzowanie bogatej wiedzy z tej dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych, znacznie rozproszonej i wymagającej pogłębionej analizy krytycznej, ale także jej wzbogacenie przez Autora trafnymi spostrzeżeniami, refleksjami własnymi o walorach teoretycznych i metodologicznych. Monografię tę wyróżniają jej walory użyteczne w dydaktyce.   »»» szczegółowo »»»Niepokorni Rozmowy o Komitecie Obrony Robotników - Friszke Andrzej, Paczkowski Andrzej

Niepokorni Rozmowy o Komitecie Obrony Robotników - Friszke Andrzej, Paczkowski Andrzej

Relacje członków i współpracowników Komitetu Obrony Robotników zebrane w 1981 roku przez Andrzeja Friszkego i Andrzeja Paczkowskiego. Na przełomie 1980 i 1981 roku, w samym środku karnawału Solidarności, dwóch wybitnych historyków postanowiło zebrać relacje członków pierwszej zorganizowanej opozycji w PRL-u - Komitetu Obrony Robotników. Moment wydawał się znakomity, a nagrane (na magnetofonie szpulowym marki Grundig) relacje miały pomóc lepiej poznać dzieje oporu wobec komunistycznej władzy. Stało się inaczej. Ich publikacji najpierw przeszkodził stan wojenny, potem prawa rynku. Tymczasem zgromadzony przez profesorów Friszkego i Paczkowskiego materiał stał się bezcennym i jedynym w swoim rodzaju źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych najnowszą historią Polski. Dopiero teraz rozmowy mogą wreszcie ujrzeć światło dzienne. Rozmówcami autorów byli: Konrad Bieliński, Seweryn Blumsztajn, Mirosław Chojecki, Sergiusz Kowalski, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Jan Lityński, Janusz Przewłocki, Zofia i Zbigniew Romaszewscy, Andrzej Rosner, Joanna Szczęsna, Henryk Wujec.   »»» szczegółowo »»»Sztuka obrony - Poługajewski Lew, Damski Jakow

Sztuka obrony - Poługajewski Lew, Damski Jakow

Większość szachistów woli atakować niż się bronić. Skutkiem tego technika gry w defensywie często jest ich najsłabszą stroną. Książka wyjaśnia podstawy gry obronnej. Zawiera również wiele testów pozwalających Czytelnikom na przećwiczenie swoich umiejętności. Obejmuje m.in. następujące tematy: - Budowanie blokady - Uproszczenia - Aktywna obrona i kontratak.   »»» szczegółowo »»»Aparat bezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Obrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej

Aparat bezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Obrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej

Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariusze Straży Granicznej po II wojnie światowej znaleźli się pod szczególnym nadzorem aparatu represji Polski Ludowej. Obiektem prześladowań stali się z racji służby w formacjach granicznych II Rzeczypospolitej, z ich związków z Oddziałem II Sztabu Generalnego/Głównego WP oraz zaangażowania w zwalczanie ruchu komunistycznego w II Rzeczypospolitej. W niniejszym tomie zostały opublikowane dokumenty wytworzone przez Główny Zarząd Informacji WP, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wojska Ochrony Pogranicza, dotyczące Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej. Źródła te stanowią tylko część materiałów zgromadzonych w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej, przy czym w zamyśle autorów wybór ma ukazać możliwie najszerszy zakres działań podejmowanych wobec funkcjonariuszy KOP i SG.   »»» szczegółowo »»»Prawo do obrony formalnej w transgranicznym postępowaniu karnym w Unii Europejskiej - Demenko Anna

Prawo do obrony formalnej w transgranicznym postępowaniu karnym w Unii Europejskiej - Demenko Anna

W monografii przedstawiono tematykę prawa oskarżonego do obrony formalnej podczas czynności podejmowanych przez polskie organy w związku z międzynarodową współpracą w sprawach karnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Autorka dokonuje analizy charakteru prawnego międzynarodowej kooperacji i obowiązywania w jej zakresie prawa do obrony oraz omawia obowiązujące regulacje prawa polskiego pod kątem faktycznych możliwości podejmowania przez obrońcę skutecznych działań obrończych na rzecz oskarżonego. W publikacji znalazło się szczegółowe omówienie m.in. następujących zagadnień w kontekście prawa do obrony formalnej: - pozyskiwanie dowodów na podstawie wniosków rekwizycyjnych, - przekazywanie do wykonania środków zapobiegawczych, - przejęcie i przekazanie ścigania, - przekazanie do wykonania kary pozbawienia wolności. Książka jest adresowana zarówno do praktyków: adwokatów i sędziów zaangażowanych w transgraniczną współpracę, jak i do przedstawicieli nauki zainteresowanych rozwojem międzynarodowego, a w szczególności europejskiego postępowania karnego. Stan prawny na 1 marca 2013 roku.   »»» szczegółowo »»»Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych - Kowalik-Bańczyk Krystyna

Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych - Kowalik-Bańczyk Krystyna

W książce omówiono zagadnienia prawa do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych po Traktacie z Lizbony, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Publikacja zawiera m.in. omówienie: - kształtowania się unijnego prawa do obrony, - pojęć pokrewnych do prawa do obrony w tym: prawa do dobrej administracji, prawa do rzetelnego procesu sadowego, zasady równości broni, - zakresu stosowania EKPCz do postępowań antymonopolowych. Ponadto w opracowaniu przedstawiono uprawnienia składające się na prawo do obrony w tym: - prawo do bycia wysłuchanym, - prawo dostępu do akt, - prawo do używania własnego języka w postępowaniu. W książce zawarto tez postulaty odnoszące się do możliwych zmian w dotychczasowej praktyce korzystania z prawa do obrony przez przedsiębiorców w postępowaniach, w których stosowane jest unijne prawo konkurencji.   »»» szczegółowo »»»Bohater obrony Helu - Zajączkowski Krzysztof

Bohater obrony Helu - Zajączkowski Krzysztof

Książka Krzysztofa Zajączkowskiego przypomina kmdr. por. Zbigniewa Przybyszewskiego, który w 1939 roku dowodził baterią cyplową im. Heliodora Laskowskiego na Helu. Obok ukazania szerszego tła wydarzeń i przedstawienia losów komandora jako przedstawiciela całego pokolenia polskich marynarzy, autor odtwarza także osobiste życie Z. Przybyszewskiego.   »»» szczegółowo »»»Zombie Survival

Zombie Survival

Bez zbędnej zwłoki (zwłok) skorzystajcie z jedynej szansy i uzbrójcie się w najlepszy przewodnik po technikach obrony przed atakiem zombie! Ta książka uratuje Wam życie! Wirus Solanum, powodujący światową plagę zombizmu, czai się tuż za rogiem. Krwiożercze potwory są wszędzie, a dotychczasowe przeciwdziałania pandemii wydają się nieskuteczne. Jak dotąd to ocaleni są słabszą stroną w tej wojnie. Tak nie musi być. Zombie survival zawiera wszystko na temat sztuki przetrwania w świecie opanowanym przez „nieśmiertelnych". Rozpoznanie pierwszego stadium infekcji, dobranie skutecznej broni, dopasowanie ekwipunku, właściwe umocnienie kryjówki i wiele innych niezbędnych informacji. A przede wszystkim – efektywna eliminacja zagrożenia! Przeżyjesz czy staniesz się jednym z NICH? Wybór należy do CIEBIE! „Nastają mroczne czasy dla ludzkości. Wkrótce zaatakują nas zombie. Na szczęście jest też coś, co może nam uratować życie – poradnik Zombie survival. Kto chce przeżyć plagę żywej śmierci, powinien go przeczytać". „Newsweek" „Symbolem naszych czasów jest seria książek Maxa Brooksa, rozpoczęta poradnikiem obrony przed zombie – Zombie survival. Autor rzeczowo opowiada, co trzeba zrobić, jeśli atak nastąpi. Skuteczność piły łańcuchowej to mit – pisze. Za ciężka, uzależnia nas od paliwa i wytwarza tyle hałasu, że ściągnie nam na głowę wszystkie zombie z okolicy. Maczeta i strzelba – owszem, te okażą się przydatne. (...) Łatwiej obronimy się w mieszkaniu niż w domu, do pomocy mamy wtedy sąsiadów, a jeśli jeszcze przebywamy na wysokim piętrze, winda jest zepsuta, a klatka schodowa zniszczona – zyskamy trochę czasu. Bo mitologia zombie zakłada tylko przetrwanie. Nie ma mowy o zwycięstwie". „Polityka"   »»» szczegółowo »»»Kodeks pracy Państwowa Inspekcja Pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kodeks pracy Państwowa Inspekcja Pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy

EDYCJA SĄDOWA zawiera: - artykuły opatrzone hasłami, które pełnią rolę wskaźnika informacyjnego, ułatwiającego szybką orientację w treści przepisu, · najważniejsze akty z zakresu prawa pracy, uzupełnione o przepisy wykonawcze, · szczegółowe informacje o zmianach, jakim ulegały poszczególne przepisy. Seria Edycja Sądowa stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla sędziów, aplikantów, prawników - praktyków i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu.   »»» szczegółowo »»»Kryptografia w bazach danych Ostatnia linia obrony - Kenan Kevin

Kryptografia w bazach danych Ostatnia linia obrony - Kenan Kevin

Tematyka książki obejmuje: - aspekty prawne ochrony danych, - budowę realistycznego modelu zagrożeń bazy danych oraz utworzenie systemu, który ochroni nas przed najważniejszymi z nich, - klasyfikację danych według wrażliwości na atak, - pisanie aplikacji bazodanowych, które bezpiecznie współpracują z systemem kryptograficznym, - zapobieganie słabościom systemu bezpieczeństwa, które umożliwiają dostęp do aplikacji bazodanowych, - zarządzanie projektami kryptograficznymi w firmowej bazie danych, - testowanie, wdrażanie, ochronę i wycofywanie z użycia bezpiecznych aplikacji baz danych.   »»» szczegółowo »»»Walentynkowe życzenia - Jarzębowski Andrzej

Walentynkowe życzenia - Jarzębowski Andrzej

Zbiór aforyzmów i życzeń dla zakochanych Mój swiat jest cudownym snem bo kocham cie i naprawdę to wiem pragnę z tobą całe życie być i na dobre i na złe zawsze z tobą żyć   »»» szczegółowo »»»Odpowiedzialność za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego - Rakoczy Bartosz

Odpowiedzialność za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego - Rakoczy Bartosz

Odpowiedzialność za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego to wnikliwe opracowanie dotyczące zagadnień związanych z wynajmowaniem lokalu, a szczególnie konfliktu interesów właścicieli nieruchomości i lokatorów. W publikacji przedstawiono zakres podmiotowy odpowiedzialności osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego, czyli kogo należy zaliczyć do takich osób, jej przesłanki, ustalanie wysokości odszkodowania, odpowiedzialność gminy w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego. Podstawowym źródłem tych rozważań jest ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem jej art. 18. Publikacja zainteresuje sędziów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, zarządców nieruchomości, pracowników administracji samorządowej, a także lokatorów i właścicieli lokali. Dr hab. Bartosz Rakoczy - profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na tym uniwersytecie, i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, radca prawny w kancelarii świadczącej pomoc prawną dla jednostek samorządu terytorialnego, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, ochrony środowiska, administracyjnego, w tym prawa samorządowego.   »»» szczegółowo »»»Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego

Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego

Wyciągi z aktów prawa pierwotnego Unii Europejskiej, dyrektywy i rozporządzenia zostały opracowane na podstawie Dzienników Urzędowych Unii Europejskiej dostępnych na stronie EUR-Lex Informacja od autorów . Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 roku   »»» szczegółowo »»»Kodeks pracy

Kodeks pracy

Stan prawny na 1 września 2011 roku. Publikacja została przygotowana specjalnie z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Zawiera ona tekst ustawy – Kodeks pracy wraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnio wprowadzonych zmian. Zmiany, które wejdą w życie po 1 września 2011 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszą czcionką. Artykuły Kodeksu pracy zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce znajduje się także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych zagadnień z zakresu prawa pracy. BEZPŁATNY DOSTĘP DO ZMIAN! Jeżeli w trakcie roku akademickiego zmieni się Kodeks pracy, natychmiast będziesz miał możliwość sprawdzenia tego w Studenckim Serwisie Prawniczym: www.student.lexpolonica.pl.   »»» szczegółowo »»»Myśli oderwane od zadania - Kowalczyk Marek

Myśli oderwane od zadania - Kowalczyk Marek

Przedmiotem rozprawy jest zjawisko dystrakcji, tj. zakłócenie w realizacji bieżącego zadania pod wpływem oderwanego od niego procesu umysłowego. Autor rozpatruje bierne i aktywne mechanizmy obrony przed dystrakcją, a także kreśli ramy teoretyczne dla analizowanego zjawiska. Ponadto przedstawia badania własne, dotyczące genezy dystrakcji i mechanizmów obrony przed dystrakcją, a także proponuje nowy eksperymentalny kontekst (mikroparadygmat), w którym zjawisko dystrakcji i tłumienia może być eksplorowane i interpretowane. Warto podkreślić walory poznawcze i metodologiczne monografii, a także możliwość zastosowania badań do praktyki klinicznej.   »»» szczegółowo »»»Czas pracy kierowców - Ciborski Piotr

Czas pracy kierowców - Ciborski Piotr

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustawa (Dz. U. Nr 244, poz. 1454). Przewiduje ona min.: * możliwość wprowadzenia mechanizmu zgodnie, z którym dopuszczalne będzie drugie rozpoczynanie pracy w ciągu tej samej doby pracowniczej; * likwidacja obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy w transporcie rzeczy, gdzie stosuje się równoważny czas pracy; * możliwość planowania dobowego czasu pracy do 12 godz. w każdym przewozie drogowym; * obowiązek sumowania czasu pracy kierowcy nie tylko, gdy wykonuje pracę u kilku pracodawców w ramach stosunku pracy, lecz także na innej podstawie; * nowe określenie ram czasowych pory nocnej, dla potrzeb planowania czas pracy kierowcy; * możliwość stosowania zadaniowego czasu pracy dla każdego przewozu drogowego; * likwidację obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy, w przypadku stosowania zadaniowego czasu pracy lub wypłacania ryczałtów za pracę w godzinach nadliczbowych i pracę w porze nocnej. Opracowanie zawiera komentarz do zmienionych regulacji oraz szczegółowe omówienie zagadnień takich jak: systemy czasu pracy, dni wolne, normy dotyczące okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku kierowców, zasady rozliczania czasu pracy, ewidencja czasu pracy. Dołączony do publikacji suplement elektroniczny zawiera 5 wzorcowych informacji o czasie pracy kierowców dla: kierowców ciężarówek, autobusów, małych samochodów ciężarowych (furgonetek), samochodów osobowych, autobusów komunikacji miejskiej i podmiejskiej (format MS Word).   »»» szczegółowo »»»