geografia lechowicz stankiewicz

Pasuje wiele pozycji - geografia Lechowicz, Stankiewicz - spośród kilkudziesięciu tysięcy książek w niskich cenach, w taniej księgarni internetowej Tania Ksiazka.pl


Kategorie

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasy 1 - 4 » Geografia

Podręczniki » Gimnazjum » Klasy 1 - 3 » Geografia

Technikum » Klasa 1 » Geografia

Technikum » Klasa 2 » Geografia

Technikum » Klasa 3 » Geografia

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasy 1 - 4 » Geografia

E-książki » Geografia

Podręczniki » Szkoły zawodowe » Klasy 1 - 2 » Geografia

Podręczniki » Szkoła podstawowa 4-6 » Klasy 4 - 6 » Geografia

Podręczniki » Szkoły zawodowe » Klasa 1 » Geografia

Podręczniki » Pozostałe » Geografia

Podręczniki » Szkoły zawodowe » Geografia

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 1 » Geografia

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 3 » Geografia

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 2 » Geografia

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasa 1 » Geografia

*Tania Książka* » Dla dzieci i młodzieży » Przyroda geografia

Książki tematyczne, hobby » Podróże i turystyka » Geografia, Atlasy, Mapy

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasa 2 » Geografia

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasa 3 » Geografia

Podręczniki » Liceum - NIEDOSTEPNE

Podręczniki - NIEDOSTEPNE


Bliżej Geografii Część 2 Podręcznik z płytą CD - Lechowicz Agnieszka, Lechowicz Maciej, Stankiewicz Piotr

Bliżej Geografii Część 2 Podręcznik z płytą CD - Lechowicz Agnieszka, Lechowicz Maciej, Stankiewicz Piotr

Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego do nauczania geografii na poziomie klas I-III gimnazjum. Numer ewidencyjny: 146/2/2009.   »»» szczegółowo »»»Bliżej Geografii Część 1 Podręcznik z płytą CD - Lechowicz Agnieszka, Lechowicz Maciej, Stankiewicz Piotr

Bliżej Geografii Część 1 Podręcznik z płytą CD - Lechowicz Agnieszka, Lechowicz Maciej, Stankiewicz Piotr

Podręcznik do kształcenia ogólnego do nauczania geografii na poziomie klas I-III gimnazjum. Numer dopuszczenia: 146/1/2009.   »»» szczegółowo »»»Absurdut - Lechowicz Marek

Absurdut - Lechowicz Marek

Marek Lechowicz – literat, scenarzysta (PWSFTv iT w Łodzi), poeta, dramaturg. Sentymentalnie związany z Teatrem Nowym Adama Hanuszkiewicza, dla którego napisał dwie sztuki: „Dialektyka Zeflika” oraz „Iluzję”, stworzył także oprawę filmową do spektaklu „Kaczmarski festivus” w reżyserii Renaty Dymnej. W latach 90-tych – mieszkając w Nowym Jorku – pisał felietony dla Dziennika Nowojorskiego (Polish Daily Ethnic News). Z zamiłowania podróżnik i sportowiec, którego niezaspokojoną pasję stanowi koloryt życia wpisany w kalejdoskop jego zmienności. Niniejsza książka, którą oddajemy do rąk czytelnika, jest właśnie jedną z takich podróży. Stanowi rodzaj odysei po krainach mitu, literatury, malarstwa, filmu etc. etc. oraz Macierzy Kosmosu, która to wszystko skrywa. Niezwykły „realizm magiczny” zaczarowany w prozie Marka Lechowicza, to niezapomniana eskapada po bajkowym świecie marzeń, pełnym tajemniczości i zaskakujących suspensów. To także podążanie - wraz z bohaterami utworu – w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, którego korzenie sięgają czasów wczesnochrześcijańskich. A wszystko to jest pięknie ilustrowane subtelnym, malarskim talentem Teresy Adamowskiej. Serdecznie zapraszamy do tej szalenie magicznej podróży, która na długo pozostanie w Państwa pamięci.   »»» szczegółowo »»»Bliżej geografii 3 podręcznik z płytą CD - Lechowicz Agnieszka, Lechowicz Maciej, Sulejczak Ewa

Bliżej geografii 3 podręcznik z płytą CD - Lechowicz Agnieszka, Lechowicz Maciej, Sulejczak Ewa

Nowa, ulepszona trzecia część podręcznika Bliżej geografii do nauki w gimnazjum. Podręcznik obejmuje 3 rozdziały tematyczne: Europa. Relacje przyroda – człowiek, Azja – kontynent rekordów, Od równika do biegunów. Atrakcyjna graficznie forma zachęca do nauki. W publikacji zamieszczono wiele barwnych zdjęć i infografik, które ilustrują opisywane zjawiska i działają na wyobraźnię. Przystępny język i czytelne wyróżnienia ważnych treści ułatwiają naukę. Dodatkowe ciekawe informacje wyróżniono w blokach Dowiedz się więcej, a wiedzę praktyczną w blokach Geografia w praktyce. Podręcznik umożliwia uczniom samodzielną pracę, dobre przygotowanie się do kartkówek i sprawdzianów, a także do egzaminu gimnazjalnego m.in. dzięki zwięzłym podsumowaniom lekcji, podsumowaniom działów, zadaniom sprawdzającym po działach oraz zadaniom egzaminacyjnym z kluczem odpowiedzi. Integralną częścią podręcznika jest bogaty materiał kartograficzny. Jego analiza pozwoli na samodzielne wyciąganie wniosków i ułatwi zrozumienie poruszanych zagadnień oraz ich lokalizację w przestrzeni. Na końcu książki znajduje się wklejka z rozkładaną Mapą polityczną świata i mapą tematyczną Transport w Europie. CD-ROM dołączony do podręcznika zawiera m.in. animacje i interakcje oraz dodatkowe informacje ułatwiające uczniom zrozumienie geografii.   »»» szczegółowo »»»Teoria portali - Lechowicz Martin

Teoria portali - Lechowicz Martin

Teoria portali to historia dwóch nauczycieli z zapyziałej wsi na Podkarpaciu, gdzie główną treścią życia jest spożywanie "sfermentowanych dóbr natury", którzy dzięki przedziwnemu zbiegowi okoliczności, jako jedyni na Ziemi, poznają odpowiedź na odwieczne pytanie: Czy Bóg stworzył świat z miłości czy dla jaj?   »»» szczegółowo »»»Fotoeseje teksty o fotografii polskiej - Lechowicz Lech

Fotoeseje teksty o fotografii polskiej - Lechowicz Lech

Pierwsza antologia tekstów znanego badacza fotografii Lecha Lechowicza jest ważnym przyczynkiem do historii XX-wiecznej sztuki w Polsce. Prezentowane w tym zbiorze teksty dotyczą polskiej fotografii i ujmują ją historycznie oraz problemowo. Jak każdy zbiór tekstów jednego autora, ale pisanych w różnym czasie i dla różnych czytelników, jest on zróżnicowany. Dzięki temu te same zjawiska przedstawione bywają w różnych ujęciach i kontekstach w kilku tekstach. Mimo układu chronologicznego nie mają one stanowić pełnej ani nawet zarysowanej rekonstrukcji historycznej. Odpowiadają zainteresowaniom badawczym autora, które obejmują ponad sto lat polskiej fotografii. Lektura ciekawa, potrzebna i obowiązkowa, zwłaszcza dla adeptów fotografii oraz historii sztuki.   »»» szczegółowo »»»Historia fotografii Część 1 1839-1939 - Lechowicz Lech

Historia fotografii Część 1 1839-1939 - Lechowicz Lech

Pierwsza część powszechnej historii fotografii, obejmująca okres między rokiem 1839 a 1939. Zawiera historyczny opis ewolucji fotografii jako elementu kultury wizualnej, w tym wzajemne relacje fotografii i sztuk pięknych. Próba rekonstrukcji przemian formy i treści jest tu wzbogacona o prezentacje ewolucji refleksji teoretycznych oraz przez odwołania do mało znanych na polskim gruncie tekstów źródłowych. Tekst ilustrowany jest kilkuset reprodukcjami. "Publikacja, w swój ograniczony sposób, stara się wypełnić sporą lukę w naszej literaturze, wynikającą z braku opracowania powszechnej historii fotografii przez autorów polskich, uwzględniających we właściwych proporcjach zjawiska historyczne występujące w Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie zaś w naszym kraju. Książka dzieli się na dwie części. Pierwsza stanowi opis zjawisk i przemian występujących w wieku XIX. Druga dotyczy pierwszych czterech dziesięcioleci wieku XX". ze wstępu   »»» szczegółowo »»»Komunikowanie się w organizacji - Stankiewicz Janina

Komunikowanie się w organizacji - Stankiewicz Janina

Publikacja adresowana jest do tych wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej muszą się kontaktować z innymi. Autorka omawia znaczenie komunikowania się w realizacji podstawowych funkcji zarządzania, a więc planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie, porozumiewanie się, komunikowanie werbalne, niewerbalne, korespondencję służbową, jej strukturę, cechy wystąpień publicznych, funkcje zebrań i ich typy.   »»» szczegółowo »»»Demokracja w teorii i praktyce - Stankiewicz Władysław J.

Demokracja w teorii i praktyce - Stankiewicz Władysław J.

Głównym zadaniem teorii politycznej jest ustalanie zasad dobra społecznego, możliwie jedynie na gruncie określonego systemu wartości, uogólnienia zaś poczynione na bazie empirycznych obserwacji nie mają (i nie mogą mieć) waloru teoretycznego. Autor konsekwentnie podtrzymuje to stanowisko w monografii poświęconej teorii i praktyce demokracji, którą można potraktować jako uszczegółowienie wywodów zawartych w NIEZBĘDNOŚCI TEORII POLITYCZNEJ, poprzez odniesienie ich do jednej kategorii politologicznej, jaką jest demokracja. Książka stanowi głos w dyskusji nad statusem współczesnej nauki o polityce, co do którego nie ma wśród badaczy pełnej zgodności. Niezależnie od tego, czy uzna się słuszność stanowiska Autora czy nie, jest to głos wyrazisty, formułujący konkretne postulaty pod adresem teorii demokracji. Z Przedmowy do wydania polskiego prof. dr. hab. A. Antoszewskiego   »»» szczegółowo »»»Przedsiębiorstwo - Godziszewski Bogdan, Haffer Mirosław, Stankiewicz Marek Jacek, Sudoł Stanisław

Przedsiębiorstwo - Godziszewski Bogdan, Haffer Mirosław, Stankiewicz Marek Jacek, Sudoł Stanisław

Podręcznik obejmuje wiedzę o teoretycznych podstawach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz o zarządzaniu nim. Autorzy omówili: • istotę przedsiębiorstwa oraz rolę przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, • znaczenie przedsiębiorstwa w gospodarce, • otoczenie i konkurencyjność przedsiębiorstwa, • cele i misję przedsiębiorstw oraz ich typy, • ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, • zasoby, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa i jego kadrę menedżerską, • strategiczne i operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem, • kulturę i etykę w działalności przedsiębiorstwa, • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Podręcznik jest przeznaczony dla: studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów, uczestników kursów doskonalących umiejętności menedżerskie, przedsiębiorców i menedżerów.   »»» szczegółowo »»»Bohatyr 2 Smocza cesarzowa - Cervenak Juraj

Bohatyr 2 Smocza cesarzowa - Cervenak Juraj

Mroczna, napisana z rozmachem, historyczna fantasy, ukazująca dzieje wczesnośredniowiecznej Rusi. Magia, szczęk mieczy, pogańscy bogowie, zdrada i przeznaczenie , to mieszanka, która długo nie pozwoli o sobie zapomnieć. Po podbiciu państwa Bułgarów nad rzeką Wołgą kijowski wódz Światosław osiadł na pewien czas w stołecznym Bułgarze i umacnia tu swoją pozycję. Ilja i pozostali bohatyrzy prędko leczą się z wojennych ran, ale siedzą jak na szpilkach. Ich największy wróg, najwyższy kapłan Tugarin, umknął na północ. Światosław zezwala bohatyrom, by ruszyli jego tropem i skończyli z nim raz na zawsze. Drużyna wpada na ślad złoczyńcy w dzikich krainach zamieszkanych przez plemię Czeremisów, ale pogoń się tam nie kończy. Ich nieprzyjaciel zmierza na północ, na ziemie tajemniczych Czudów. Mówi się, że gdzieś w tamtejszych lasach znajduje się wejście do zaświatów, na żelazny most i chronioną czarami wyspę Bujan… Właśnie tam podstępny czarodziej chce wreszcie zyskać zdolności, które zmienią go w półboga. Wyspy strzeże okryta złą sławą księżna – czarownica, którą miejscowi zwą trwożnym szeptem Baba Jaga – „matka węży”. Ilja i jego towarzysze znów będą musieli walczyć ze smoczymi czarami i z mrokiem, który znalazł zdradzieckie serce w ich własnych szeregach… Autor o książce: Książka, za którą otrzymałem nagrodę Mózg Einsteina, przyznawaną przez czytelników. To niezwykłe, jak rozbieżne są opinie na temat tej powieści. W odróżnieniu od „jedynki” i „trójki” Bohatyra, gdzie przeważa historia, tu mamy do czynienia z czystej wody fantasy z duchami, demonami i smokami. Ci, którzy lubią motywy nadprzyrodzone, uważają Cesarzową za najlepszą część trylogii. Ci, którzy preferują bardziej realistyczne podejście do historii, są zdania, że to najsłabszy tom serii.   »»» szczegółowo »»»Ilustrowany słownik mitologii greckiej i rzymskiej - Stankiewicz Lucyna

Ilustrowany słownik mitologii greckiej i rzymskiej - Stankiewicz Lucyna

Hasła zawarte w słowniku przedstawiają spopularyzowane wersje mitów, a także odsyłają czytelnika do motywów mitologicznych zachowanych w literaturze, muzyce, malarstwie, malowidłach wazowych, rzeźbach i reliefach.   »»» szczegółowo »»»Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych część A/B - Stankiewicz Włodzimierz

Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych część A/B - Stankiewicz Włodzimierz

Część A dotyczy: - teorii zbiorów i logiki matematycznej - kombinatoryki - liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych i rzeczywistych - odwzorowań - algebry i geometrii Część B dotyczy: - rachunku różniczkowego - rachunku całkowego - geometrii różniczkowej - szeregów liczbowych i funkcyjnych   »»» szczegółowo »»»Elementarz - Stankiewicz Piotr

Elementarz - Stankiewicz Piotr

Piotr Stankiewicz urodził się w 1983 roku. Mieszka pod Warszawą, tęskni za żeglarstwem. Nie pije. Pisze.   »»» szczegółowo »»»Pomiędzy klasycznością a romantycznością - Stankiewicz-Kopeć Monika

Pomiędzy klasycznością a romantycznością - Stankiewicz-Kopeć Monika

Można by postawić pytanie: po co dziś wracać do tych jakże często nieświetnych utworów i nieraz małooryginalnych wypowiedzi metaliterackich drugo- i trzeciorzędnych twórców sprzed ponad 180 lat? Otóż mimo wszystko warto, bowiem spojrzenie na przełom romantyczny i literaturę przedpowstaniową z perspektywy właśnie pomniejszych autorów - stawia sytuację przejścia między oświeceniem a romantyzmem w zupełnie innym , nieznanym dotąd świetle. [...] Nie jest moim zamiarem odwracanie hierarchii ważności dokonań poszczególnych literatów tego okresu ani też wprowadzenie dziewiętnastowiecznych wierszokletów na literacki parnas. Jednak niezależnie od tego, jak z niektórymi z tych autorów obeszła się historia literatury, to faktem jest, że pełny obraz procesu literackiego trzech początkowych dziesięcioleci XIX w. nie jest możliwy bez ich uwzględnienia. (ze Wstępu)   »»» szczegółowo »»»Geografia polityczna - Otok Stanisław

Geografia polityczna - Otok Stanisław

Autor omawia: - podstawowe pojęcia dotyczące podziału politycznego świata i stosunków międzynarodowych - skomplikowane stosunki między państwami - podział wpływów terytorialnych na lądzie, morzu i w przestrzeni kosmicznej - rolę organizacji międzynarodowych: ONZ, UE, BŚ, MFW, OBWE - temat poszerzania granic UE oraz NATO - kwestię ekopolityki - globalizację świata   »»» szczegółowo »»»Słownik ortograficzny - Stankiewicz Anna

Słownik ortograficzny - Stankiewicz Anna

Doskonała pomoc w codziennej nauce i pracy! Słownik zawiera: blisko 50 000 wyrazów rodzimych i zapożyczonych; informacje o miejscach zalecanych podziałów wyrazów przy przenoszeniu do nowego wiersza; najważniejsze reguły ortograficzne i interpunkcyjne. Ortografia nie musi być straszna. Słownik pomaga rozwiązać problemy z pisownią, objaśnia i utrwala zasady polskiej ortografii i interpunkcji.   »»» szczegółowo »»»