geografia 1 ppwk

Pasuje wiele pozycji - geografia 1 ppwk - spośród kilkudziesięciu tysięcy książek w niskich cenach, w taniej księgarni internetowej Tania Ksiazka.pl


Kategorie

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasy 1 - 3 » Geografia

Podręczniki » Gimnazjum » Klasy 1 - 3 » Geografia

Technikum » Klasa 1 » Geografia

Technikum » Klasa 2 » Geografia

Technikum » Klasa 3 » Geografia

Technikum » Klasy 1 - 4 » Geografia

E-książki » Geografia

Podręczniki » Szkoły zawodowe » Klasy 1 - 2 » Geografia

Podręczniki » Szkoła podstawowa 4-6 » Klasy 4 - 6 » Geografia

Podręczniki » Szkoły zawodowe » Klasa 1 » Geografia

Podręczniki » Pozostałe » Geografia

Podręczniki » Szkoły zawodowe » Geografia

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 1 » Geografia

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 3 » Geografia

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 2 » Geografia

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasa 1 » Geografia

*Tania Książka* » Dla dzieci i młodzieży » Przyroda geografia

Książki tematyczne, hobby » Podróże i turystyka » Geografia, Atlasy, Mapy

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasa 2 » Geografia

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasa 3 » Geografia

Podręczniki » Liceum - NIEDOSTEPNE

Podręczniki - NIEDOSTEPNE


Geografia polityczna - Otok Stanisław

Geografia polityczna - Otok Stanisław

Autor omawia: - podstawowe pojęcia dotyczące podziału politycznego świata i stosunków międzynarodowych - skomplikowane stosunki między państwami - podział wpływów terytorialnych na lądzie, morzu i w przestrzeni kosmicznej - rolę organizacji międzynarodowych: ONZ, UE, BŚ, MFW, OBWE - temat poszerzania granic UE oraz NATO - kwestię ekopolityki - globalizację świata   »»» szczegółowo »»»Słowniki tematyczne t.5 Geografia

Słowniki tematyczne t.5 Geografia

Prawie 2000 zwięzłych haseł pojęć i terminów bogato ilustrowanych i powiązanych ze sobą systemem odsyłaczy: geografia fizyczna geologia geofizyka klimatologia hydrologia mineralogia gleboznawstwo Seria obejmuje podstawowe dziedziny nauczania, a także przedmioty obowiązkowe i najczęściej wybierane na egzaminach. Słowniki stanowią pomoc w przygotowaniu prac semestralnych, a także w nauce zarówno do egzaminów gimnazjalnych, jak i maturalnych.   »»» szczegółowo »»»Geografia Moduł 2 Zeszyt ćwiczeń Geografia Polski - Moździerz Urszula

Geografia Moduł 2 Zeszyt ćwiczeń Geografia Polski - Moździerz Urszula

Zeszyt zawiera ćwiczenia odpowiadające treściom z rozdziałów podstawowych i rozszerzających w podręczniku "Geografia Polski". Uczniowie mogą analizować omawiane zagadnienia na przykładzie własnego regionu Nr dopuszczenia: 37/00   »»» szczegółowo »»»Geografia wiary - Seweryniak Henryk

Geografia wiary - Seweryniak Henryk

Życie Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie związane są z konkretnym czasem i przestrzenią. Ks. Henryk Seweryniak zaprasza do odkrywania znaczeń, jakie niesie ze sobą Ziemia Święta, miejsce, gdzie wydarzenia biblijne stają się niemalże zmysłowo odczuwalne. Chrześcijaństwo bowiem to nie tylko historia zbawienia, lecz także jego geografia.   »»» szczegółowo »»»Geografia Przewodnik

Geografia Przewodnik

Przewodnik Geografia Polski to repetytorium, obejmujące treści z geografii fizycznej Polski. Zakres zawartego tu materiału odpowiada podstawie programowej. Układ książki pozwala na szybkie przypomnienie poznanych wcześniej wiadomości, ich utrwalenie i uzupełnienie. Wykaz umiejętności, umieszczony pod większością rozdziałów, zwraca uwagę na kompetencje niezbędne w rozwiązywaniu testowych zadań maturalnych.   »»» szczegółowo »»»Geografia Przewodnik

Geografia Przewodnik

Przewodnik zawiera podstawowe treści z geografii ekonomicznej ogólnej - materiał faktograficzny, pojęcia, klasyfikacje, prawidłowości i tendencje rozwojowe. Uwzględnia również hasła zawarte w podstawach programowych zreformowanej szkoły średniej. Książka pozwoli na szybkie przypomnienie poznanych wcześniej wiadomości, ich ewentualne uzupełnienie i utrwalenie.   »»» szczegółowo »»»Geografia Repetytorium Geografia społeczno-ekonomiczna - Klimek Monika, Skłucka Emilia

Geografia Repetytorium Geografia społeczno-ekonomiczna - Klimek Monika, Skłucka Emilia

Kompendium wiedzy z geografii społeczno-ekonomicznej Zakres materiału zgodny z wymogami Podstawy programowej oraz Standardami wymagań egzaminacyjnych Zadania z rozwiązaniami utrwalające samodzielną naukę Przykładowe arkusze egzaminacyjne z modelami odpowiedzi Niezbędna pomoc przed powtórzeniem do lekcji, pracą klasową, maturą   »»» szczegółowo »»»Geografia Repetytorium Geografia fizyczna - Klimek Monika, Paluszkiewicz Justyna

Geografia Repetytorium Geografia fizyczna - Klimek Monika, Paluszkiewicz Justyna

Kompendium wiedzy z geografii fizycznej Zakres materiału zgodny z wymogami Podstawy programowej oraz Standardami wymagań egzaminacyjnych Zadania z rozwiązaniami utrwalające samodzielną naukę Przykładowe arkusze egzaminacyjne z modelami odpowiedzi Niezbędna pomoc przed powtórzeniem do lekcji, pracą klasową, maturą   »»» szczegółowo »»»Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej

Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej

Liczne korzyści płynące z członkowstwa w Unii Europejskiej sprawiają, że mimo przyjęcia do niej dziesięciu krajów w maju 2004 r. i dwóch kolejnych w styczniu 2007 r., ubiega się o nie kilka następnych. Autorzy skoncentrowali uwagę na potencjale społeczno-ekonomicznym Unii Europejskiej, w tym na porównaniach z potencjałem dwóch potęg gospodarczych świata — Stanów Zjednoczonych i Japonii, zwłaszcza zaś na różnicach w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego i głównych działów gospodarki oraz ich rozmieszczeniu w krajach Unii, na ogół przodujących w danej dziedzinie. W obecnym, drugim wydaniu książki przedstawiono charakterystykę społeczno- ekonomiczną Unii Europejskiej, składającej się z 27 krajów, a więc w granicach ze stycznia 2007 r., po przyjęciu do niej Bułgarii i Rumunii. Te dwa nowo przyjęte kraje są uwzględniane także wówczas, gdy są prezentowane informacje na dany temat z okresu poprzedzającego ich członkowstwo w Unii. Bez zamian pozostał układ książki. Nastąpiła jednak modyfikacja treści poszczególnych rozdziałów lub ich fragmentów. Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej polecana jest szczególnie studentom geografii, europeistyki, politologii, zarządzania, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz nauczycielom i uczniom szkół średnich.   »»» szczegółowo »»»Geografia regionalna świata

Geografia regionalna świata

Zagadnienia geograficzne składające się na treść podręcznika omówione zostały w układzie wielkich regionów stanowiących zwarte przestrzennie grupy państw o zbliżonych cechach przyrodniczych, społecznych, kulturowych i gospodarczych. Treść kolejnych rozdziałów podporządkowano jednemu problemowi dominującemu, który stanowi wyróżniającą cechę danego regionu. Wzbogaceniem treści poszczególnych rozdziałów są krótkie teksty zamieszczone w ramkach, które dotyczą wybranych zagadnień zawsze ważnych w skali regionalnej. W podręczniku wyróżniono następujące wielkie regiony: Europę (bez Rosji i pozostałych europejskich krajów WNP), Rosję i inne kraje WNP, Azję Wschodnią, ze szczególnym uwzględnieniem ChRL, Azję Południowo-Wschodnią, Azję Południowo, zdominowaną przez Indie, Afrykę Północną i Azję Południowo-Zachodnią - świat islamu, Afrykę Czarną, Amerykę Północną, obejmującą wyłącznie Stany Zjednoczone i Kanadę, Amerykę Środkową i wielokulturowy region Meksyku, Amerykę Południową, Australię i Nową Zelandię, Oceany z ich wyspiarskimi mini-państwami, Antarktykę z Antarktydą. Pozycja przeznaczona dla studentów i wykładowców geografii, stosunków międzynarodowych, turystyki i kierunków ekonomicznych.   »»» szczegółowo »»»Geografia regionalna Polski - Kondracki Jerzy

Geografia regionalna Polski - Kondracki Jerzy

Najpopularniejszy podręcznik geografii regionalnej Polski! Publikacja prof. Jerzego Kondrackiego od wielu lat znajduje się w kanonie podręczników akademickich. Omawiając ewolucję poglądów na temat regionalizacji geograficznej Polski, autor przedstawił hierarchiczny układ regionów naturalnych w systemie dziesiętnym na tle regionalizacji Europy. Skupił się przy tym na ich charakterystyce, ale ujętej nie w sposób encyklopedyczny, lecz przez uwypuklenie cech wyróżniających – podstawę stanowiło zawsze ukształtowanie powierzchni powiązane z budową geologiczną. Podręcznik omawia również stosunki wodne, problemy dotyczące zagrożeń i ochrony środowiska przyrodniczego, zagospodarowanie terenu, ośrodki miejskie, główne szlaki komunikacyjne czy atrakcyjność turystyczną.   »»» szczegółowo »»»300 faktów Geografia - Cencetti Greta

300 faktów Geografia - Cencetti Greta

Wspaniałe encyklopedie, które w przystępny sposób prezentują wiedzę na temat życia zwierząt, kultury, sportu, geografii, nauki i techniki oraz ludzkiego ciała. Wiedza podana jest w formie prostych pytań i odpowiedzi, a lekturę umilają kolorowe ilustracje i zdjęcia.   »»» szczegółowo »»»Geografia 2 Podręcznik - Domachowski Roman, Wilczyńska-Wołoszyn Maria M.

Geografia 2 Podręcznik - Domachowski Roman, Wilczyńska-Wołoszyn Maria M.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego. Nr dopuszczenia: 148/00.   »»» szczegółowo »»»Geografia Matura

Geografia Matura

Podstawy prawne egzaminu, matura 2005 w pytaniach uczniów, struktura i forma egzaminu, przykładowe arkusze i schematy oceniania, przykłady rozwiązań arkuszy egzaminacyjnych.   »»» szczegółowo »»»Geografia na czasie Część 2 Zeszyt ćwiczeń Geografia społeczno-ekonomiczna świata i Polski Zakres podstawowy - Lenartowicz Barbara, Wilczyńska Ewa, Wójcik Marcin

Geografia na czasie Część 2 Zeszyt ćwiczeń Geografia społeczno-ekonomiczna świata i Polski Zakres podstawowy - Lenartowicz Barbara, Wilczyńska Ewa, Wójcik Marcin

Zadania w zeszytach ćwiczeń dostosowane są do układu treści zawartego w podręcznikach. Zadania w zeszytach mogą służyć do sprawdzania wiedzy i umiejętności zarówno na lekcji, jak i w domu. Zeszyt ćwiczeń może stanowić doskonałą pomoc w przygotowaniu uczniów do matury. Zadania i ćwiczenia zostały przystosowane do standardów egzaminacyjnych.   »»» szczegółowo »»»Geografia na czasie Część 3 Podręcznik Geografia Polski Zakres rozszerzony - Lenartowicz Barbara, Wilczyńska Ewa, Wójcik Marcin

Geografia na czasie Część 3 Podręcznik Geografia Polski Zakres rozszerzony - Lenartowicz Barbara, Wilczyńska Ewa, Wójcik Marcin

Podręcznik dla zakresu rozszerzonego zawiera poszerzone treści oraz dodatkowe tematy w porównaniu z podręcznikiem do zakresu podstawowego. Podręcznik świetnie przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym. Treść merytoryczna przekazana jest w sposób rzetelny i zarazem prosty, a proporcje między tekstem i materiałem ilustracyjnym wyważone. Nacisk położony został na przedstawienie zjawisk geograficznych w jak najbardziej zrozumiałej i plastycznej formie. Podręcznik zawieraja dużą liczbę przestrzennych i dokładnie opisanych rysunków. Dzięki temu, uczeń, krok po kroku pozna etapy procesów zachodzących na kuli ziemskiej. Cenną formą pomocy dla ucznia są także teksty prezentujące kolejne czynności w rozwiązywaniu typowych zadań z geografii. Ważną cechą tej serii podręczników jest ukazanie wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka. Liczne mapy, tabele, schematy oraz fotografie przybliżą zjawiska zachodzące w różnych regionach świata, zainteresują i zachęcą do głębszego poznania geografii nawet tych uczniów, którzy nie wykazują zainteresowania tym przedmiotem.   »»» szczegółowo »»»Geografia historyczna Polski w średniowieczu - Tyszkiewicz Jan

Geografia historyczna Polski w średniowieczu - Tyszkiewicz Jan

Geografia historyczna, łącząca wiele dyscyplin - jak antropologia, etnologia, kartografia, a nawet klimatologia - zajmuje się tym, o czym zwykle milczy historia, czyli swoistym "zapleczem" wielkich wydarzeń dziejowych. Prezentowany zbiór studiów pokazuje, jak mieszkali, jak się ubierali, czym się żywili, a nawet na co chorowali nasi średniowieczni przodkowie.   »»» szczegółowo »»»Leksykon ucznia Geografia

Leksykon ucznia Geografia

Książka zawira około 1300 terminów geograficznych wraz z definicjami. Są to terminy, które uczeń powinien poznać podczas nauki geografii w szkole podstawowej i gimnazjum.   »»» szczegółowo »»»Geografia i wartości

Geografia i wartości

Książka 'Geografia i wartości' prezentuje wyniki dyskusji, która miała miejsce w Lublinie w 2006 roku podczas konferencji na ten sam temat. Głos w dyskusji zabierali specjaliści z różnych działów geografii i pokrewnych nauk przyrodniczych, a także przedstawiciele nauk ekonomicznych i humanistycznych. W prezentowanym tomie znajdują się rozważania i dociekania podejmujące problem wartości naukowo-poznawczych i kulturotwórczych związanych z naukami geograficznymi. Książka stanowi także próbę odpowiedzi na pytanie o wartości preferowane w badaniach naukowych, w studiach aplikacyjnych i w działalności edukacyjnej. Ukazuje też wartości estetyczne i etyczne , które są związane z przedmiotem badań bądź są postulowane w programach badawczych. Badania nad wartościami geografii zapoczątkował profesor Józef Wojtanowicz, senior geografii lubelskiej, któremu ten tom został dedykowany.   »»» szczegółowo »»»Nasz świat Podręcznik Geografia społeczno-gospodarcza świata Zakres podstawowy - Wład Paweł

Nasz świat Podręcznik Geografia społeczno-gospodarcza świata Zakres podstawowy - Wład Paweł

Wydawnictwo Szkolne PWN przygotowało do zmienionych podstaw programowych nową serię edukacyjną dla szkół ponadgimnazjalnych - Nasz świat.   »»» szczegółowo »»»