barok epoka przeciwieństw

Pasuje wiele pozycji - barok epoka przeciwieństw - spośród kilkudziesięciu tysięcy książek w niskich cenach, w taniej księgarni internetowej Tania Ksiazka.pl


Barok nr 35

Barok nr 35

Niniejszy numer naszego czasopisma powstał z inicjatywy Urszuli Augustyniak, został przez nią starannie zaplanowany i zrealizowany, a w całości poświęcony jest życiu publicznemu w okresie nowożytnym. Teksty do "Baroku" przygotowali tym razem polscy, białoruscy, ukraińscy i niemieccy badacze, zajmujący się nie tylko naszym, sarmackim kręgiem kulturowym.   »»» szczegółowo »»»Barok nr 34/2010

Barok nr 34/2010

Historyja o Abrahamie Mikołaja Kochanowskiego, jej holenderskie źródła oraz tatarska recepcja Portret lutnisty Silviusa Leopolda Weissa jako źródło informacji biograficznej Nieznany obraz Lucasa Cranacha Starszego Eschatologia i jej funkcje w środowisku czeskiej emigracji pobiałogórskiej w 1. połowie XVII wieku Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim. Druga połowa XVI wieku/XVII wiek   »»» szczegółowo »»»Barok polski wobec europy Sztuka przekładu - praca zbiorowa

Barok polski wobec europy Sztuka przekładu - praca zbiorowa

wydawnictwo: ANta ISBN: 83-86455-22-5 liczba stron: 422 wymiary: 15 x 24 cm okładka: twarda Tom, który oddajemy w ręce czytelnika, podąża śladem zbioru rozpraw "Barok polski wobec Europy. Kierunki dialogu". Zawarte tu rozprawy uczonych polskich i zagranicznych są poświęcone twórczości translatorskiej, która w XVII stuleciu rodzi się z indywidualnych wyborów ideowych i literackich.,,,popular   »»» szczegółowo »»»Barok polski wobec europy Kierunki dialogu - praca zbiorowa

Barok polski wobec europy Kierunki dialogu - praca zbiorowa

wydawnictwo: Anta ISBN: 83-86455-02-0 liczba stron: 560 wymiary: 15 x 24 cm okładka: twarda Zawarte tu rozprawy uczonych polskich i zagranicznych są poświęcone twórczości translatorskiej, która w XVII stuleciu rodzi się z indywidualnych wyborów ideowych i literackich.,,,,,,popularno   »»» szczegółowo »»»Barok nr 33 2010

Barok nr 33 2010

Niniejszy numer Baroku otwiera rozprawa dr hab. Ryszarda Szmydkiego, prof. Wojciech Tygielski przygotował dłuższy tekst o usługach bankowych i pokrywaniu wysokich kosztów podróży w okresie nowożytnym. Dr Anna Kalinowska zajęła się natomiast problematyką finansowania i kosztów funkcjonowania angielskiej dyplomacji za pierwszych Stuartów. Obszerny jest tym razem dział komentarzy i dyskusji wokół wystaw, mniejsze działy omówień publikacji, recenzji oraz kroniki naukowej.   »»» szczegółowo »»»Literatura Polska. Tom 2. Barok - praca zbiorowa

Literatura Polska. Tom 2. Barok - praca zbiorowa

W 10 tomach (każdy po ok. 350 stron) autorzy różnych specjalności i z różnych uczelni ukazują wszechstronnie ? aczkolwiek z niezbędną w tego typu pracach zwięzłością ? dzieje kultury polskiej od czasów Mieszka I po dzień dzisiejszy. Choć główny nacisk kładziemy na literaturę, obszerne szkice omawiają także dorobek artystów polskich i cudzoziemców w Polsce działających w zakresie muzyki, sztuki, architektury, teatru oraz edukacji. W tomach obejmujących najbliższe nam dziesięciolecia nie pomijamy filmu, radia, telewizji, a nawet tych typów aktywności, które dopiero aspirują do miana sztuki, jak graffiti czy twórczość internetowa.   »»» szczegółowo »»»Scooby-Doo epoka Pantozaura - Douglas Langdale

Scooby-Doo epoka Pantozaura - Douglas Langdale

Nowy, pełnometrażowy film ze Scooby-Doo. Wypad za miasto zamienia się w prehistoryczny koszmar, kiedy Scooby-Doo i Brygada odkrywają przerażającego Pantozaura - legendarnego dinozaura, wskrzeszonego by strzec skarbów ukrytych w pustynnych jaskiniach! Odkryj zagadkę i pozwól Brygadzie Detektywów odkopać całą górę zabawy dla całej rodziny!   »»» szczegółowo »»»Most Przewodnik Barok

Most Przewodnik Barok

Pozycja należy do serii "MOST", którą tworzą książki pomocnicze do języka polskiego w liceum i technikum. Kolejne tomy poświęcone są poszczególnym okresom historycznoliterackim. Zawierają szkice prezentujące najważniejsze problemy epoki, omówienia dzieł sztuki, przykładowe interpretacje utworów. W książkach z serii „Most” znajdują się również wzorcowe wypracowania oraz testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem wraz z propozycjami odpowiedzi. „Most”: – pomaga uczniom w syntezie materiału przed powtórzeniem i pracą klasową, – ułatwia uzupełnianie braków i zaległości, – uczy swobodnego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, – przygotowuje do matury nowego typu.   »»» szczegółowo »»»Wilno Przewodnik - Rogoża Jadwiga

Wilno Przewodnik - Rogoża Jadwiga

Wilno na stałe wpisało się w polską historię. Miasto ma wiele twarzy – tę minioną, w której zachwycają perły baroku z owianym mgiełką przeszłości labiryntem zaułków oraz, tę współczesną, reprezentowaną przez poradzieckie bezduszne blokowiska. Miłe miasto Józefa Piłsudskiego zaprasza dziś w swoje bramy. Wilno – owiany mgiełką przeszłości labirynt zaułków; perła dojrzałego baroku i miasto poradzieckich blokowisk, a przede wszystkim miejsce, które tak wiele narodów uznało za swoje gród, który poprzez unię Litwy z Koroną na stałe wpisał się w polską historię. Wilno ma wiele twarzy: polską, litewską i żydowską, ale także białoruską, tatarską, karaimską czy niemiecką. Każdy może znaleźć w nim coś dla siebie: dyskretną elegancję Starówki, ponadczasowe piękno świątyń, dekadencki urok dzielnicy bohemy – Zarzecza czy pozostałości dawnego getta żydowskiego. "Miłe miasto" Józefa Piłsudskiego zaprasza dziś w swoje bramy. Przewodnik Wilno. Barok z kamieni i obłoków to już trzecia edycja popularnej publikacji. Rozbudowany esej o historii, kulturze, dziedzictwie, a także teraźniejszości jednego z najpiękniejszych miast Europy pomoże zrozumieć niezwykłą atmosferę litewskiej stolicy. Niemal wszystkie atrakcje Wilna, a także wycieczkę do Trok obejmuje 9 tras-spacerów, zaś aktualne informacje praktyczne pomogą zaplanować wyjazd i pobyt w mieście.   »»» szczegółowo »»»Barok - Hernas Czesław

Barok - Hernas Czesław

Nowe kierunki poezji Epos - poszukiwania wzorów Dojrzały barok Poezja grozy i żartu Teatr i dramat   »»» szczegółowo »»»Epoka inteligencji - Sdvizkov Denis

Epoka inteligencji - Sdvizkov Denis

Praca przedstawia dzieje warstw wykształconych we Francji, Niemczech, Polsce i Rosji od połowy XVIII do połowy XIX w. Autor analizuje procesy, które doprowadziły do rozwoju świadomości inteligencji jako grupy społecznej, jej stosunek do państwa, modernizacji i najważniejszych ideologii owych czasów, a także realia życia inteligentów: ich sytuację materialną. zainteresowania i fascynacje, mody i aspiracje. Książka zawiera też katalog głównych problemów teoretycznych badań nad inteligencją i jej samoświadomością. Klio w Niemczech, t. XVI   »»» szczegółowo »»»Epoka Jana Pawła II - Zięba Maciej

Epoka Jana Pawła II - Zięba Maciej

ROK 1978. Świat po rewolcie politycznej, obyczajowej i intelektualnej; Kościół po Soborze Watykańskim II, pomiędzy ekspansją postępowych radykałów i oporem konserwatywnych ekstremistów. W takim Kościele i w takim świecie pojawia się papież Jan Paweł II. Jego pontyfikat, rozpoczęty od słów nie lękajcie się, bez wahania można nazwać niezwykłym i jednym z największych w dwutysiącletniej historii Kościoła. Książka Macieja Zięby OP, syntetyczna, przystępnie a zarazem kompetentnie napisana, pozwala ogarnąć i lepiej zrozumieć czas i dzieło Jana Pawła II. Patrząc na ten pontyfikat z pewnego już dystansu i w perspektywicznym skrócie, możemy wraz z autorem dostrzec, jak wiele papieskich dokonań trzeba nazwać epokowymi, a całe minione ćwierćwiecze Epoką Jana Pawła II.   »»» szczegółowo »»»Język Polski - Renesans i Barok - Małgorzata Choromańska

Język Polski - Renesans i Barok - Małgorzata Choromańska

Język Polski - Renesans i Barok, to kompendium wiedzy zawartej w jednym audiobooku. W części dotyczącej Renesansu (Odrodzenia) usłyszysz m.in. : - o najistotniejszych różnicach pomiędzy Średniowieczem a Renesansem, - o prądach umysłowych Renesansu i najważniejszych pisarzach tego okresu wraz z interpretacją ich twórczości. - zgłębisz tajniki wiedzy związanej z pojawieniem się Renesansu w Polsce oraz wybitnych twórców z opisem ich literackiego dorobku. - o literaturze powszechnej i słynnych Geniuszach Renesansu, o których powinno się pamiętać. W części dotyczącej Baroku usłyszysz m.in.: - o światopoglądzie i filozofii tego okresu wraz z jej myślicielami, polską literaturę i jej twórców, różnorodne nurty wraz z ich przedstawicielami i dorobkiem literackim oraz wiedzę z zakresu sztuki barokowej.   »»» szczegółowo »»»Barok polski między Europą i Sarmacją - Nowicka-Jeżowa Alina

Barok polski między Europą i Sarmacją - Nowicka-Jeżowa Alina

Ta książka jest pierwszą częścią syntetycznego zarysu epoki, wynikającego z badań szczegółowych autorki nad kulturą wieku XVII. Przedstawia problematykę europejskich i – na jej tle – dorobek polskich badań nad barokiem. Śledzi prądy filozoficzne inspirujące piśmiennictwo, nurty chrześcijaństwa europejskiego i polskiego, rzeźbiące mentalność społeczną i indywidualną. Rozważa sarmatyzm jako formułę tożsamości narodowej, rekonstruuje myśl polityczną i militarną oraz idee estetyczne, kształtujące polskie siedemnastowiecze.   »»» szczegółowo »»»Opracowania 1 Antyk Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie - Stopka Dorota

Opracowania 1 Antyk Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie - Stopka Dorota

Seria Opracowania - język polski została napisana dla uczniów, którzy oprócz przeczytania lektury lub jej streszczenia potrzebują jeszcze wyjaśnienia problematyki utworu, charakterystyki występujących w niej postaci, przypomnienia faktów, słowem: interpretacji. Autorzy serii znacznie rozszerzyli omówienia poszczególnych tekstów literackich, po to, by nawet wymagający nauczyciel otrzymał od swego ucznia satysfakcjonującą odpowiedź. Doboru lektur dokonano na podstawie prowadzonych przez ostatnie lata ankiet oraz listów od czytelników. Dzięki temu jest on z pewnością trafny i odpowiada zapotrzebowaniu uczniów. Książki z tej serii doskonale spełniają też rolę prywatnego, osobistego korepetytora, który tłumaczy zawiłości literatury polskiej i obcej.   »»» szczegółowo »»»Matura to nie boli - Renesans barok oświecenie - Wach Alicja

Matura to nie boli - Renesans barok oświecenie - Wach Alicja

Seria przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. Tom "Renesans, barok, oświecenie", podobnie jak i pozostałe części serii, zawiera streszczenia lektur oraz ich omówienia z uwzględnieniem najistotniejszych zagadnień. Nie ogranicza się jedynie do prezentacji wiadomości podstawowych, lecz sytuuje omawiane teksty w szerokim kontekście literackim oraz podaje informacje z zakresu teorii literatury. Może służyć jako pomoc w zrozumieniu i przyswojeniu literatury omawianej na lekcjach oraz do powtórzenia wiadomości przed lekcjami o charakterze syntez, przed sprawdzianami i egzaminem maturalnym.   »»» szczegółowo »»»Epoka Ogniem i mieczem

Epoka Ogniem i mieczem

Henryk Sienkiewicz wraz z opublikowaniem w 1884 roku "Ogniem i mieczem" wzbudził wiele dyskusji i kontrowersji. Ekranizacja powieści przypomniała dawną dyskusję, a także rozpoczęła nową. Dwie sesje poświęcone tej tematyce próbowały dać przynajmniej część odpowiedzi na stawiane tak często pytania. Tom ten przynosi efekty owych dyskusji. Udział w jego powstaniu wybitnych historyków epoki XVII wieku daje gwarancję wciągającej lektury.   »»» szczegółowo »»»Powtórka z literatury 1 Antyk Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie - Szóstak Aldona

Powtórka z literatury 1 Antyk Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie - Szóstak Aldona

Analizy, omówienia i streszczenia lektur i wierszy dla liceum i technikum z antyku i średniowiecza. Powtórka z literatury to najszersze, dostępne na rynku opracowanie wierszy i lektury szkolnych. NAJSZERSZE oznacza w tym wypadku: - bogate w szczegóły streszczenia, - rozbudowaną problematykę, - wyczerpujące charakterystyki postaci z cytatami, opisami, - omówione problemy gatunku, narracji, kompozycji. Ilość materiałów tu zebranych gwarantuje dobre oceny i wiedzę potrzebną do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, matury. Prostota i rzeczowość przekazu, bardzo konkretne informacje, bogactwo treści pozwalają polecić tę serię wszystkim, którzy poszukują skutecznej pomocy. Omówienia można łatwo zrozumieć i przyswoić, a w razie konieczności po prostu zapamiętać, czemu służy też system wytłuszczeń w książce. atrakcją są też niewątpliwie zestawienia tabelaryczne, które porządkują wiedzę uczniowską. Dzięki tym publikacjom przygotowanie do lekcji jest bardzo proste i nie wymaga dużej ilości czasu.   »»» szczegółowo »»»Ściąga 1 Antyk Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie Nowa Szkoła - Stopka Dorota

Ściąga 1 Antyk Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie Nowa Szkoła - Stopka Dorota

Język polski "Ściąga". Klasa 1. Antyk. Średniowiecze. Renesans. Część A. (mini wersja w środku). Streszczenia i omówienia lektur objętych programem nauczania w liceum, analizy i interpretacje wszystkich wierszy. Wersja mini w środku.   »»» szczegółowo »»»Mroczna Epoka 2 Księga miecza - Lake A.J.

Mroczna Epoka 2 Księga miecza - Lake A.J.

Edmund otworzył oczy, by dostrzec oślepiające, bladobłękitne niebo. Wokół wznosiły się nierówne białe ściany, a w twarz szczypał go mróz. Jego dłoń dotykała czegoś miękkiego i lodowatego: śniegu! Edmund i Elspeth, zagubieni wśród lodowych pustkowi Kraju Śniegu, nie mogą zapobiec rosnącej potędze mrocznych sił. Miecz doprowadził ich bliżej przeznaczenia, niż mogli przewidzieć. Niebezpieczeństwa czyhają na każdym kroku i nie pozwalają odetchnąć z ulgą. Największe zaś zagrożenie przejdzie najśmielsze oczekiwania przyjaciół. Będą potrzebować całej swej odwagi, by stawić mu czoło. Czy błądząc po niegościnnym śnieżnym pustkowiu mogą liczyć na bezinteresowną pomoc? Czy wyjdą zwycięsko z czekających ich prób? Rozstrzygnięcia zaskoczą każdego… Mroczna Epoka trwa!   »»» szczegółowo »»»Pieczątki Epoka Lodowcowa

Pieczątki Epoka Lodowcowa

Zestaw pieczątek z akcesoriami. Zawartość: 5 pieczątek 3 kredki Pudełko z gąbką nasączoną nietoksycznym tuszem Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat   »»» szczegółowo »»»Jezyk Polski 2.Renesans i Barok - Małgorzta Chromańska

Jezyk Polski 2.Renesans i Barok - Małgorzta Chromańska

W części dotyczącej Renesansu (Odrodzenia), poznasz m.in. najistotniejsze różnice pomiędzy Średniowieczem a Renesansem, zdobędziesz wiedzę o prądach umysłowych Renesansu i najważniejszych pisarzach tego okresu wraz z interpretacją ich twórczości. Zgłębisz także tajniki wiedzy związanej z pojawieniem się Renesansu w Polsce oraz wybitnych twórców z opisem ich literackiego dorobku. Usłyszysz o literaturze powszechnej i słynnych Geniuszach Renesansu, o których powinno się pamiętać. W części dotyczącej Baroku zaś, poznasz światopogląd i filozofię tego okresu wraz z jej myślicielami, polską literaturę i jej twórców, różnorodne nurty wraz z ich przedstawicielami i dorobkiem literackim oraz wiedzę z zakresu sztuki barokowej.   »»» szczegółowo »»»