zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Znalezione artykuły, Zasady prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, dobre książki proponuje tanio internetowa księgarnia TaniaKsiążka.pl


Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Czernecki Jacek, Piskorz-Liskiewicz Ewa

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Czernecki Jacek, Piskorz-Liskiewicz Ewa

ZMIANY NA 2011 r. W roku 2011 podatników VAT czekają liczne zmiany związane z rozliczaniem tego podatku. W Dzienniku Ustaw Nr 226 z dnia 30 listopada 2010 r. pod pozycją 1476 opublikowana została ustawa z dnia 29 października 2010 r., która przede wszystkim dostosowuje przepisy ustawy o podatku VAT wykorzystujących odwołania do klasyfikacji statystycznej PKWiU 1997 do klasyfikacji obecnie obowiązującej w statystyce. Natomiast w dniu 13 grudnia 2010 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. nr 238 poz. 1578), która między innymi wprowadza zmiany w zakresie stawek podatku VAT. Od dnia 1 stycznia 2011 roku ustawodawca wprowadza podwyżkę stawek podatku od towarów i usług (VAT). Uchwalone zmiany oprócz wzrostu wydatków dla konsumentów, oznaczają również bardzo znaczące zmiany dla przedsiębiorców w zakresie prawidłowego rozliczania przez nich podatku VAT, zwłaszcza w nadchodzącym okresie przejściowym.   »»» szczegółowo »»»Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Czernecki Jacek, Piskorz-Liskiewicz Ewa

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Czernecki Jacek, Piskorz-Liskiewicz Ewa

Publikacja informuje, jak księgować operacje występujące w każdej firmie - zarówno po stronie kosztów, jak i przychodów, uwzględnia metodę memoriałową i kasową rozliczenia kosztów, pomaga prawidłowo ustalić wysokość zobowiązania podatkowego w działalności gospodarczej z tytułu: zatrudnienia pracowników oraz zawartych umów cywilnoprawnych (z uwzględnieniem przepisów o ubezpieczeniu społecznym i zatrudnieniu).   »»» szczegółowo »»»Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 2013 część 1 - Czernecki Jacek, Piskorz-Liskiewicz Ewa, Beliczyńska Monika

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 2013 część 1 - Czernecki Jacek, Piskorz-Liskiewicz Ewa, Beliczyńska Monika

Niniejsza publikacja informuje jak księgować operacje występujące w każdej firmie zarówno po stronie kosztów jak i przychodów, uwzględnia metodę memoriałową i kasową rozliczenia kosztów, pomaga prawidłowo ustalić wysokość zobowiązania podatkowego w działalności gospodarczej z tytułu zatrudnienia pracowników oraz zawartych umów cywilnoprawnych (z uwzględnieniem przepisów o ubezpieczeniu społecznym i zatrudnieniu)   »»» szczegółowo »»»Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w praktyce

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w praktyce

„Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w praktyce” to kompleksowe i wyczerpujące opracowanie zagadnień dotyczących prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, napisana prostym językiem, z mnóstwem praktycznych przykładów i rozwiązaniami rzeczywistych problemów. „Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w praktyce” przedstawia zasady dotyczące prowadzenia zapisów w księdze KPiR. Szeroko opisuje wszelkiego rodzaju dowody księgowe: faktury, rachunki, dowody wewnętrzne i inne dokumenty dotyczące sprzedaży i zakupu, z jakimi może się zetknąć przedsiębiorca. Prezentuje obowiązkowe elementy wszystkich prowadzonych przez przedsiębiorcę ewidencji, m.in. ewidencji środków trwałych czy przebiegu pojazdu. W książce wszystkie reguły dotyczące rozliczania przychodów i kosztów poparte są wieloma przykładami z życia rzeczywistych firm.   »»» szczegółowo »»»Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów - Wojciech Świątek

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów - Wojciech Świątek

Od 1 stycznia 2011 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji odpadów. Wynika to z wejścia w życie nowych rozporządzeń: 1) rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 28 grudnia 2010 r., Nr 249 poz. 1673) 2) rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 28 grudnia 2010 r., Nr 249 poz. 1674) Korzyści Przybliży nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Zaprezentuje nowe i zmienione dokumenty ewidencyjne Przedstawi przykłady wypełniania dokumentów ewidencyjnych Pomoże właściwie zrozumieć zapisy prawne Dzięki swojej formie (plik PDF) ułatwi szybkie wyszukanie informacji Spis treœci 1. Zasady prowadzenia ewidencji odpadów 2. Karta ewidencji odpadu 3. Karta przekazania odpadu 4. Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych 5. Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 6. Karta ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji 7. Dokumenty ewidencji związane ze składowaniem odpadów 8. Zestawienia zbiorcze 9. Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń   »»» szczegółowo »»»Księga przychodów i rozchodów 2010/2011

Księga przychodów i rozchodów 2010/2011

Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów Jak zmienić kpir na księgi rachunkowe i odwrotnie Kiedy należy zawiadomić urząd skarbowy o zaprowadzeniu kpir Jak rozliczyć w kpir roczną korektę podatku naliczonego VAT Czy niewykorzystany limit z ewidencji przebiegu pojazdu przechodzi na następny rok Czy powstanie różnica kursowa przy sprzedaży dokonanej w 2010 roku, rozliczonej kompensatą w 2011 roku   »»» szczegółowo »»»Księgi wieczyste Zasady materialnoprawne - Deneka Magdalena

Księgi wieczyste Zasady materialnoprawne - Deneka Magdalena

Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne przedstawia całokształt problematyki związanej ze skutkami wpisu do księgi wieczystej. W książce scharakteryzowano pojęcie i rodzaje wpisów do ksiąg wieczystych, zagadnienia związane z domniemaniami wynikającymi z wpisu, instytucję rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, zasadę pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej oraz skutki wpisu do księgi wieczystej praw osobistych i roszczeń. W opracowaniu omówiono nową instytucję rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, która pojawi się w polskim systemie prawnym z dniem wejścia w życie najnowszej nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece z 26 czerwca 2009 r. (Dz.U. Nr 131, poz. 1075), a także najważniejsze kwestie procesowe dotyczące postępowania wieczystoksięgowego oraz postępowania o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości a rzeczywistym stanem prawnym.   »»» szczegółowo »»»Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez tajemnic - Witkowska-Dziadosz Anna

Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez tajemnic - Witkowska-Dziadosz Anna

Księgowy niezbędnik początkującego przedsiębiorcy Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą — to brzmi dumnie! I trochę groźnie… Zwłaszcza jeśli przedsiębiorca zamierza samodzielnie rozliczać się z urzędem skarbowym i ZUS-em. Być czy nie być płatnikiem VAT? Jaką formę rozliczeń wybrać? Jak poprawnie prowadzić księgę przychodów i rozchodów? Czym jest podatek dochodowy i jak go odprowadzać zgodnie z przepisami i z korzyścią dla nas? Które informacje o sobie i w jakiej formie należy przekazać do ZUS-u? A które o naszym pierwszym pracowniku? Celem autorki tej książki było stworzenie kompleksowego przewodnika po przepisach — nie tylko podatkowych — dla osób, które chcą osobiście zająć się rozliczaniem własnej działalności. Przewodnika nie tylko do jednorazowego przeczytania, ale takiego, do którego warto wielokrotnie wracać. Anna Witkowska-Dziadosz w jednym poradniku zebrała najważniejsze zagadnienia, terminy oraz wątpliwości podatników. Ważną część publikacji stanowią orzeczenia sądowe oraz interpretacje skarbowe, przytoczone tu po to, aby przedstawić omawiane zagadnienia od strony jak najbardziej praktycznej. Prowadzenie własnej księgi podatkowej nie jest trudne, gdy zna się zasady!   »»» szczegółowo »»»Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce - Jeleńska Anna, Czernecki Jacek, Piskorz-Liskiewicz Ewa

Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce - Jeleńska Anna, Czernecki Jacek, Piskorz-Liskiewicz Ewa

Coraz szerszy krąg podatników korzysta z opodatkowania na zasadach ogólnych, ze względu na coraz mniejszą opłacalność wygórowanych stawek ryczałtów podatkowych; tym bardziej, że od 2008 roku limit uprawniający do wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych został istotnie obniżony. Stan ten powoduje, że księga przychodów i rozchodów jest najbardziej popularnym urządzeniem księgowym.   »»» szczegółowo »»»Księga Przychodów i Rozchodów - Heinze Katarzyna

Księga Przychodów i Rozchodów - Heinze Katarzyna

Wszystko, co chcesz wiedzieć o KPiR, ale nie masz kogo zapytać Dla kogo jest KPiR? Dlaczego warto wybrać ten sposób rozliczeń? Jak rozliczać się przy użyciu Księgi? Najważniejsza księga w Twojej firmie! Słowo się rzekło, działalność zarejestrowana, nowa firma otwiera swoje podwoje. Gratulacje! Mam tylko jedno krótkie, aczkolwiek ważne pytanie – w jaki sposób zamierzasz dzielić się ze społeczeństwem swoimi dochodami? Innymi słowy, przedsiębiorco, jaką formę płacenia podatków wybierasz? Polskie prawo podatkowe oferuje Ci kilka możliwości. Jedną z nich jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (w skrócie KPiR). Nietrudna w rozliczaniu, tania i co za tym idzie, bardzo popularna. Wystarczy nieco się z nią oswoić i już można zacząć rozliczać się samodzielnie. KPiR to właściwa forma rozliczeń dla niemal każdego typu firmy - tak dla jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółki cywilnej, bądź partnerskiej. Ograniczeniem jest jedynie kwota, jaką będziemy rozliczać. Jeśli prognozujesz, że roczne przychody netto Twojej firmy przekroczą 1 200 000 euro, nie wybieraj tego sposobu dokumentowania przychodów i wydatków. W każdym innym przypadku rozważ założenie Księgi. Tym bardziej, że w Twoje ręce trafia właśnie podręcznik, który przygotuje Cię do jej prowadzenia.   »»» szczegółowo »»»Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce 2013 - Jeleńska Anna, Czernecki Jacek, Piskorz-Liskiewicz Ewa

Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce 2013 - Jeleńska Anna, Czernecki Jacek, Piskorz-Liskiewicz Ewa

Coraz szerszy krąg podatników korzysta z opodatkowania na zasadach ogólnych, ze względu na coraz mniejszą opłacalność wygórowanych stawek ryczałtów podatkowych; tym bardziej, że od 2008 r. limit uprawniający do wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych został istotnie obniżony. Stan ten powoduje, że księga przychodów i rozchodów jest najbardziej popularnym urządzeniem księgowym. Przepisy dotyczące rozliczania podatku dochodowego zmieniają się jak w kalejdoskopie. Wszelkie nowości uwzględniono w niniejszej publikacji.   »»» szczegółowo »»»Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów - Majdrowicz-Dmitrzak Magdalena, Frąckowiak Joanna

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów - Majdrowicz-Dmitrzak Magdalena, Frąckowiak Joanna

ZMIANY W KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OD 14 lutego 2013 R. Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 14 lutego 2013 r. (rozporządzenie MF z dnia 11 lutego 2013 r., Dz.U. poz. 215). W publikacji: szczegółowe tabele zawierające najczęściej występujące podziałki klasyfikacji odrębnie dla dochodów i wydatków gmin oraz dochodów i wydatków powiatów zaznaczono zmiany wprowadzone nowelizacją z dnia 11 lutego 2013 r. (z dodatkowym graficznym wyróżnieniem zmian, które obowiązują od 2014 r.) komentarze odnoszące się do źródeł dochodów i wydatków publicznych, przychodów i rozchodów przykłady najczęściej planowanych oraz budzących wątpliwości paragrafów dochodów i wydatków wraz ze wskazaniem ich przeznaczenia. W opracowaniu wykorzystano opinie i uchwały regionalnych izb obrachunkowych, które stanowią dla jednostek samorządu terytorialnego niezbędną pomoc w planowaniu i wykonywaniu nałożonych przepisami zadań. Dołączony suplement elektroniczny w formacie PDF ułatwia odszukanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji.   »»» szczegółowo »»»Księgi wieczyste - Magdalena Deneka

Księgi wieczyste - Magdalena Deneka

Publikacja Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne przedstawia całokształt problematyki związanej ze skutkami wpisu do księgi wieczystej. Z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w książce scharakteryzowano ustrój ksiąg wieczystych, pojęcie i rodzaje wpisów do ksiąg wieczystych, zasadę domniemań związanych z wpisem do księgi wieczystej, instytucję rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, zasadę pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej oraz skutki wpisu do księgi wieczystej praw osobistych i roszczeń. W opracowaniu omówiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące instytucji rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, a także najważniejsze kwestie procesowe z zakresu postępowania wieczystoksiegowego oraz postępowania o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. W drugim wydaniu publikacji uwzględniono aktualny stan prawny, najnowsze orzecznictwo oraz piśmiennictwo. Niniejsze opracowanie, skierowane przede wszystkim do praktyków prawa: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, może okazać się przydatne dla wszystkich osób zajmujących się prawem rzeczowym. Magdalena Deneka ? pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.   »»» szczegółowo »»»Księgi wieczyste - Magdalena Deneka

Księgi wieczyste - Magdalena Deneka

Publikacja Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne przedstawia całokształt problematyki związanej ze skutkami wpisu do księgi wieczystej. Z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w książce scharakteryzowano ustrój ksiąg wieczystych, pojęcie i rodzaje wpisów do ksiąg wieczystych, zasadę domniemań związanych z wpisem do księgi wieczystej, instytucję rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, zasadę pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej oraz skutki wpisu do księgi wieczystej praw osobistych i roszczeń. W opracowaniu omówiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące instytucji rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, a także najważniejsze kwestie procesowe z zakresu postępowania wieczystoksiegowego oraz postępowania o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. W drugim wydaniu publikacji uwzględniono aktualny stan prawny, najnowsze orzecznictwo oraz piśmiennictwo. Niniejsze opracowanie, skierowane przede wszystkim do praktyków prawa: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, może okazać się przydatne dla wszystkich osób zajmujących się prawem rzeczowym. Magdalena Deneka ? pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.   »»» szczegółowo »»»Aspekty prawne kontroli podatkowej przedsiębiorców - Mariański Adam, Strzelec Dariusz

Aspekty prawne kontroli podatkowej przedsiębiorców - Mariański Adam, Strzelec Dariusz

Publikacja została przygotowana przez praktyków reprezentujących podatników w trakcie kontroli, a tym samym walorem książki jest to, że omawia prawa i obowiązki kontrolowanych z punktu widzenia ich sytuacji prawnej. W książce przybliżono takie zagadnienia jak: - przebieg kontroli podatkowej, - dokumentowanie czynności kontroli podatkowej, - odpowiedzialność porządkowa i karno-skarbowa podmiotów uczestniczących w kontroli podatkowej, - problematyka przeprowadzania dowodów w trakcie kontroli podatkowej. Autorzy przedstawili obowiązujące regulacje dotyczące kontroli podatkowej, aktualnej praktyki stosowania przepisów, zwłaszcza w kontekście spornych zagadnień oraz pojawiających się nieprawidłowości. Stan prawny na 1 lipca 2012 roku.   »»» szczegółowo »»»Instrukcje pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służby Wewnętrznej wraz z instrukcjami prowadzenia dokumentacji i ewidencji

Instrukcje pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służby Wewnętrznej wraz z instrukcjami prowadzenia dokumentacji i ewidencji

Opracowana przez Bartosza Kapuściaka książka ukazuje się jako drugi tom krakowskiej serii „Normatywy aparatu represji”. Stanowi ona pierwszy całościowy zbiór dokumentów – rozkazów, zarządzeń, instrukcji i wytycznych – regulujących pracę wojskowego kontrwywiadu komunistycznej Polski. W poprzedzającym zgromadzone dokumenty wstępie autor szczegółowo opisuje strukturę WSW, przedstawia sylwetki jej szefów oraz charakteryzuje poszczególne elementy pracy operacyjnej tej służby: tajnych współpracowników, nieoficjalnych pracowników i współpracowników nierejestrowanych, miejsca spotkań ze współpracownikami i materiały operacyjne, ewidencję i archiwum WSW. Część instrukcji opatrzona jest ilustracjami wprowadzanych druków dokumentacji i ewidencji. W książce zawarto też tabele podsumowujące okres funkcjonowania poszczególnych normatywów oraz słownik pojęć stosowanych w kontrwywiadzie wojskowym, różniących się od terminologii cywilnego aparatu represji.   »»» szczegółowo »»»Przedsiębiorczość w turystyce Zasady i praktyka

Przedsiębiorczość w turystyce Zasady i praktyka

Podręcznik Przedsiębiorczość w turystyce wraz z praktycznymi przykładami jest przewodnikiem dla nowoczesnych menedżerów rynku turystycznego. Pozwala na: - zrozumienie znaczenia przedsiębiorczości w zarządzaniu; - obniżanie ryzyka planowania przedsięwzięć; - formułowanie i wdrażanie przedsięwzięć przedsiębiorczych; - poznanie przedsiębiorczości międzynarodowej na przykładzie rynku Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Dlaczego warto studiować podręcznik? Robert Korzeniowski w pierwszym rozdziale książki dowodzi, że sukces jest bezpośrednio związany z profesjonalizacją i działaniami przedsiębiorczymi. Publikacja została przygotowana przez Zespół i Partnerów Katedry Zarządzania w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podręcznik jest adresowany do studentów, aktualnych i potencjalnych przedsiębiorców oraz pracowników instytucji publicznych, a także społecznych, wspomagających profesjonalizm i przedsiębiorczość w zarządzaniu turystyką.   »»» szczegółowo »»»Sztuka prowadzenia badań politycznych - Shively Phillips W.

Sztuka prowadzenia badań politycznych - Shively Phillips W.

- prowadzenie badań - teorie zjawisk politycznych a problemy badawcze - wymiary pojęć a teoria - problematyka pomiaru: dokładność, precyzja - myślenie przyczynowe i plany badawcze - wprowadzenie dostatystyki: pomiar siły związku dla danych interwałowych - wprowadzenie do statystyki: wnioskowanie, czyli co można powiedzieć na podstawie własnych badań.   »»» szczegółowo »»»Erystyka Sztuka prowadzenia sporów - Schopenhauer Artur

Erystyka Sztuka prowadzenia sporów - Schopenhauer Artur

W dzisiejszym świecie polityki i biznesu, a także w życiu codziennym spory i dyskusje wygrywają nie ci, którzy mają rację, lecz ci, którzy za pomocą sprytnych sztuczek, a czasem nawet bezczelnych chwytów potrafią zapędzić przeciwnika w kozi róg. Warto poznać techniki stosowane przez takich wytrawnych polemistów - niekoniecznie po to, by się na nich wzorować, lecz po to, by umieć bronić się przed zastawionymi na nas pułapkami.   »»» szczegółowo »»»Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów - Budzyńska-Daca Agnieszka, Kwosek Jacek

Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów - Budzyńska-Daca Agnieszka, Kwosek Jacek

Książka jest zbiorem komentarzy do Erystyki Schopenhauera. Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają istotę argumentów erystycznych i taktyk argumentacyjnych opisanych przez filozofa. Omówieniu każdego chwytu towarzyszy analiza przykładów zaczerpniętych z języka mediów, polityki, prawa czy codziennych rozmów. Dodatkowo prezentują kilkadziesiąt forteli argumentacyjnych nie wymienionych przez Schopenhauera, ale bardzo skutecznych i chętnie wykorzystywanych. Starają się również pokazać, jak nie dać się złapać w erystyczną pułapkę zastawioną przez bezpośredniego rozmówcę, specjalistę od marketingu lub sprytnego polityka.   »»» szczegółowo »»»Zasady kultu wyobraźni - Smid Wacław

Zasady kultu wyobraźni - Smid Wacław

Dlaczego chodzi nam akurat o „kult wyobraźni”? Czyżby dlatego, że „rozum śpi”? Otóż niezupełnie. Ten ostatni na pewno - na swój sposób - czuwa nieustannie nawet gdy o tym nie wiemy. To wyobraźnia działa jak życie poety: poetą się nie jest - nim się BYWA. Czy istnieją takie zasady, wedle których możemy mówić, że wyobraźnia stanowi podstawę naszych przedstawień rzeczywistości w sferze biznesu? Na pewno tak; temu ważkiemu problemowi poświęcam całą pracę. Nie chodzi tutaj oczywiście o żadną teorię, czy paradygmat. Chodzi głównie o właściwą artykulację wyobraźni np. w komunikacie reklamowym. O modyfikację utrwalonych i nieco skostniałych pojęć, np. w dziedzinie jakości życia, estetyki itp. Chodzi także o używanie całkowicie nowych pojęć, które powstają chociażby w sferze NOWYCH MEDIÓW i które mogą dać bogatszy i wyrazistszy obraz tego, co obiecuje producent w sferze nowych produktów, usług, pomysłów, idei i technologii. Takie nowe podejście do znanych kwestii może uruchomić nawet NOWE LOGIKI, jak logika emocji, potrzeby, motywacji itp. A może wyobraźnia stanowi remedium na wszystkie nasze życiowe niepewności? Tę tezę postaram się dowieść w dalszych rozważaniach. Wszystkie te i inne przesłanki wspomagają i w ogóle umożliwiają dekonstrukcje, czy też dezorganizację zastanych hierarchii wartości, potrzeb, marzeń, pragnień itp. Wymagają te zjawiska NOWEGO OPISU i to być może w innych kategoriach pojęciowych. Wymaga taka nowatorska DEKOMPOZYCJA ukształtowania się nowego rozumienia zawiłości naszego świata. Nowej jego interpretacji, co trąci już nie tylko biznesem, ale wręcz swoistą filozofią nowego biznesu. Na koniec tych propozycji pozostaje kwestia ich OCENY. Wszystkie te procesy, procedury, opcje i koncepcje opieraja się na fundamentalnych dla wszelkiego komunikowania zbiorze takich pojęć, jak: DYSKURS, NARRACJA i KONTEKST.   »»» szczegółowo »»»Przygotowanie pielęgniarek - mentorów do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami pielęgniarstwa

Przygotowanie pielęgniarek - mentorów do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami pielęgniarstwa

Przyjęcie Europejskiej Strategii Światowej Organizacji Zdrowia w dziedzinie kształcenia pielęgniarek i położnych, która między innymi zakłada, że praktyka zawodowa powinna być prowadzona pod kierunkiem pielęgniarki praktyka-mentora, spowodowało zmiany w systemie kształcenia praktycznego studentów pielęgniarstwa na poziomie licencjata na wszystkich uczelniach akademickich i wyższych szkołach zawodowych. Związana z tym realizacja nowych zadań wymaga przygotowania pielęgniarek-mentorów, gwarantujących wysoką jakość kształcenia praktycznego studentów pielęgniarstwa. Niniejsza książka zawiera pakiet szkoleniowy obejmujący: - program kształcenia mentorów, - materiały szkoleniowe.   »»» szczegółowo »»»