samogloski

Pasuje wiele pozycji - SAMOGLOSKI - spośród kilkudziesięciu tysięcy książek w niskich cenach, w taniej księgarni internetowej Tania Ksiazka.pl


Kocham Czytać Zeszyt 1 Samogłoski - Cieszyńska Jagoda

Kocham Czytać Zeszyt 1 Samogłoski - Cieszyńska Jagoda

Wprowadza samogłoski prymarne – a, u, i według sposobu, który powtarza się przy każdym nowym materiale. Samogłoski przyporządkowane są do różnych sytuacji z życia malucha, tak aby mogły służyć komunikacji. Dzięki umiejętności odczytywania i wypowiadania samogłosek dziecko może samodzielnie czytać specjalnie skonstruowane książeczki.   »»» szczegółowo »»»Samogłoski i spółgłoski

Samogłoski i spółgłoski

Samogłoski i spółgłoski to gra w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie każdy z graczy stara się ułożyć z wylosowanych liter wyraz, który będzie zawierał tyle samogłosek ile wskaże wcześniej rzut kostką. Wygra ten kto będzie układał wyrazy najszybciej i najczęściej. W drugim wariancie gracze tworzą nowe wyrazy poprzez dokładanie wylosowanych liter do wyrazu utworzonego na stole. Gra jest bardzo emocjonująca, zmusza do myślenia, uczy poprawnej pisowni i wzbogaca słownictwo. Zawartość opakowania: 36 tabliczek z samogłoskami, 70 tabliczek ze spółgłoskami, 2 tabliczki joker, klepsydra, worek, kostka, instrukcja. Gra przeznaczona: dla 2 do 4 graczy w wieku od 7 lat.   »»» szczegółowo »»»Samogłoski i spółgłoski maxi

Samogłoski i spółgłoski maxi

To gra edukacyjna w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie każdy gracz stara się ułożyć z wylosowanych liter wyraz, który będzie zawierał tyle samogłosek ile wskaże wcześniej rzut kostką. Wygra ten, kto będzie układał wyrazy najszybciej i najczęściej. W drugim wariancie gracze tworzą nowe wyrazy poprzez dokładanie wylosowanych liter do wyrazu utworzonego na stole. Gra jest bardzo emocjonująca, zmusza do myślenia, uczy poprawnej pisowni i wzbogaca słownictwo.   »»» szczegółowo »»»Kocham Czytać Zeszyt 17 Samogłoski nosowe - Cieszyńska Jagoda

Kocham Czytać Zeszyt 17 Samogłoski nosowe - Cieszyńska Jagoda

Ze wstępu Autorki: „Czytanie wyrazów z samogłoskami nosowymi ą i ę jest najtrudniejszym etapem w nauce. Nie tylko dlatego, że wzrokowe zróżnicowanie liter a:ą i e:ę wymaga skupienia uwagi i precyzyjnego przeprowadzania analizy wzrokowej. Dziecko musi zrozumieć, że nie zawsze tak samo odczytuje się taką samą literę. Brak tej zgodności wymaga w początkowym etapie nauki czytania zapamiętania obrazu (wyglądu) zapisanych wyrazów”.   »»» szczegółowo »»»Samogłoski i spółgłoski w wiaderku

Samogłoski i spółgłoski w wiaderku

"Samogłoski i spółgłoski" to gra w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie każdy z graczy stara się ułożyć z wylosowanych liter wyraz, który będzie zawierał tyle samogłosek ile wskaże wcześniej rzut kostką. Wygra ten kto będzie układał wyrazy najszybciej i najczęściej. W drugim wariancie gracze tworzą nowe wyrazy poprzez dokładanie wylosowanych liter do wyrazu utworzonego na stole. Gra jest bardzo emocjonująca, zmusza do myślenia, uczy poprawnej pisowni i wzbogaca słownictwo. Zawartość opakowania: 36 tabliczek z samogłoskami, 70 tabliczek ze spółgłoskami, 2 tabliczki joker, klepsydra, worek, kostka, instrukcja.   »»» szczegółowo »»»Karotka Samogłoski i liczby

Karotka Samogłoski i liczby

Przedstawiamy Wam zabawną grę edukacyjną, która pomoże w nauce samogłosek i pierwszych liczb! Elementy, wykonane z oryginalnego materiału Soft to Touch dzięki temu, że są duże i wytrzymałe, są odpowiednie dla małych dzieci. Za pomocą inteligentnych puzzli, dzieci dopasowują obrazki do odpowiadających im samogłosek i liczby do właściwych ilości. Zawartość: 20 kart samokorygujących Dla dzieci w wieku 3-6 lat   »»» szczegółowo »»»Alfabet z nalepkami

Alfabet z nalepkami

Objaśnienie 1. Wklej w puste okienko obrazek 2. Dokończ szlaczki według podanego wzoru 3. Pokoloruj rysunek 4. Nauka pisania literek 5. Nauka pisania wyrazów w oparciu o podane przykłady. 6. Uzupełnienie brakującej nowo poznanej litery w okienku 7. Ćwiczenie syntezy głosek w wyrazie: podział na samogłoski i spółgłoski 8. Pokoloruj kratki według wzoru: - czerwone - samogłoski - niebieskie - spółgłoski 9. Po wykonaniu wszystkich poleceń, wytnij lokomotywę a następnie zwierzątka w wagonikach i poukładaj według alfabetu.   »»» szczegółowo »»»Poznajemy literki

Poznajemy literki

Poznajemy i piszemy podaną literę. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i zapisz je. Wklej naklejkę. Samogłoski na czerwono, spółgłoski na niebiesko.   »»» szczegółowo »»»Kwestionariusz badania mowy - Billewicz Grażyna, Zioło Brygida

Kwestionariusz badania mowy - Billewicz Grażyna, Zioło Brygida

Kwestionariusz ten może być wykorzystywany do diagnozy logopedycznej dzieci przedszkolnych i szkolnych. Składa się z obrazków, których nazwy zawierają samogłoski i spółgłoski w trzech pozycjach, w których mogą pojawić się w wyrazie: w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Głoski występujące w nazwach obrazków ułożone są w kolejności zgodnej z tym jak pojawiają się w rozwoju mowy dziecka. Uwzględnia spółgłoski wargowe, wargowo-zębowe, przedniojęzykowo-zębowe, przedniojęzykowo-dziąsłowe, środkowojęzykowe, tylnojęzykowe oraz samogłoski podstawowe + ą, ę. Do kwestionariusza dołączona jest karta badania mowy, której kolejność zapisu głosek jest zgodna z kolejnością pojawiających się wyrazów.   »»» szczegółowo »»»Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek a, o, u, e, i, y, ą, ę - Grazyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek a, o, u, e, i, y, ą, ę - Grazyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy samogłosek ustnych a, o, u, e, i, y oraz nosowych ą, ę w sylabach, wyrazach dźwiękonaśladowczych, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach. Materiał ćwiczeniowy do samogłosek ą, ę obejmuje wyrazy, w których zachowana jest pełna nosowość, tj. przed spółgłos­kami szczelinowymi f, w, s, z, sz, rz (ż), ś, (si), ź (zi) oraz w wygłosie absolutnym (na końcu wyrazu) w przypadku samogłoski ą. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Należy go wykorzystywać po wywołaniu samogłosek w izolacji. Utrwalanie wymowy można wspomagać, wykorzystując analizator wzrokowy, oznaczając kolorem czerwonym ćwiczone samogłoski.   »»» szczegółowo »»»Wyliczanki z samogłoskami

Wyliczanki z samogłoskami

Oto wielofunkcyjna, Marchewkowa baza do nauki samogłosek. Bogata w efekty dźwiękowe i świetlne, baza mówi oryginalnym głosem Marchewki i posiada 3 tryby gry. Marchewka wymawia samogłoski i wyrazy, recytuje wyliczanki i proponuje Ci różne zabawne quizy interaktywne, służące uczeniu się i rozwojowi logicznego myślenia. Jeśli odpowiesz dobrze, Marchewka nagradza Cię, a w innym wypadku zachęca w zabawny sposób, by spróbować jeszcze raz. Zabawka zalecana dla dzieci w wieku 3-5 lat.   »»» szczegółowo »»»Gezielt fördern 5/6  Rechtsrchreiben

Gezielt fördern 5/6 Rechtsrchreiben

Gezielt fördern to seria złożona z trzech zeszytów ćwiczeń przygotowanych w niezwykle praktycznej i przyjaznej formie zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela, oraz poradnik metodyczny do wszystkich trzech części. Format A4, dwukolorowy druk, dowcipne ilustracje i przykłady, klucz do ćwiczeń (jako wkładka). Gezielt fördern – Rechtsschreiben to praktyczny, przyjazny dla ucznia zeszyt do nauki poprawnej pisowni niemieckiej. Poruszane zagadnienia: *samogłoski * przegłosy * dyftongi * pisownia po długich i krótkich samogłoskach * wyrazy pokrewne * pisownia wielką literą.   »»» szczegółowo »»»Zaczynam czytać Nasza Szkoła - Heine Anna

Zaczynam czytać Nasza Szkoła - Heine Anna

Skuteczna metoda nauki czytania dla sześciolatków oraz dzieci młodszych wykazujących chęć podjęcia nauki czytania. Książka przygotowuje do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej. Dzięki zawartym w niej różnorodnym i ciekawym ćwiczeniom dziecko: poznaje litery, rozróżnia samogłoski i spółgłoski, uczy się dzielić wyrazy na głoski i sylaby, zaczyna samodzielnie czytać proste teksty. Nauka czytania podczas przyjemnej zabawy - rozwiązywania rebusów, krzyżówek, zagadek i kolorowania obrazków - daje doskonałe rezultaty. Nawet w świecie komputerów i internetu umiejętność czytania jest niezbędna!   »»» szczegółowo »»»Niemiecki Ortografia - Król Agnieszka

Niemiecki Ortografia - Król Agnieszka

Książka jest niewątpliwie cennym źródłem wiedzy na temat zasad nowej ortografii niemieckiej. Adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, m.in. do uczniów, studentów, nauczycieli i stanowi nowość na rynku wydawniczym ze względu na bogaty materiał ćwiczeniowy. W książce znajdziesz przystępnie omówione zasady pisowni: liter oznaczających samogłoski i spółgłoski, małą i wielką literą, łącznej i rozłącznej oraz skrótów; zasady interpunkcji; szereg przykładów i omówień; uwagi na temat odstępstw od reguł; wykaz najczęściej spotykanych skrótów niemieckich; wiele różnorodnych ćwiczeń; bogaty materiał powtórkowy oraz klucz do ćwiczeń umożliwiający samodzielną pracę z podręcznikiem.   »»» szczegółowo »»»Biblioteczka opracowań Poezje symbolistów francuskich - Polańczyk Danuta

Biblioteczka opracowań Poezje symbolistów francuskich - Polańczyk Danuta

Biblioteczka Opracowań to seria wydawnicza prezentująca omówienia problemowe lektur szkolnych, adresowane do uczniów i nauczycieli szkół średnich i podstawowych. Pozwala na lepsze zrozumienie utworów literackich, dostrzeżenie walorów artystycznych, jest też wygodną pomocą w powtarzaniu wiadomości przed maturą. Opracowania powstały we współpracy historyków literatury i nauczycieli języka polskiego. Nowe oblicze literatury Filozoficzne rozważania w wierszach Charles'a Baudelaire'a Notatka biograficzna Bulwersująca refleksja o przemijaniu - Padlina Spleen, szatan i grzech - ulubione motywy Baudelaire'a Jedność natury w utworze OddĄwięki Albatros - wiersz o wolności artysty Dekadenckie i estetyczne treści w poezji Paula Verlaine'a Informacje biograficzne Dekadencki nastrój - Niemoc Manifest poetycki Verlaine'a Symboliczny charakter utworów Jeana-Arthura Rimbauda Rimbaud - poszukiwacz przygód Pochwała niezależności w wierszu Moja bohema Żegluga przez życie w Statku pijanym Uroda natury i śmierć w liryku Śpiący w kotlinie Metoda synestezji w sonecie Samogłoski Przypisy Bibliografia   »»» szczegółowo »»»Abecadło do pudełka wpadło Litery podstawowe

Abecadło do pudełka wpadło Litery podstawowe

Abecadło do pudełka wpadło jest pomocą dydaktyczną do nauki liter oraz czytania metodą sylabową i pisania. Przeznaczone jest dla starszych przedszkolaków oraz uczniów młodszych klas, a także dla tych wszystkich, którym nauka literek sprawia trudności. Publikacja składa się z dwóch teczek. W tej części znajdują się materiały dotyczące liter podstawowych. Na awersie każdej karty znajdują się cztery litery: mała i wielka pisana oraz mała i wielka drukowana. Są one umieszczone na tle niebieskim (gdy jest to spółgłoska) lub czerwonym (gdy znajduje się na nim samogłoska). Po włożeniu pociętych wcześniej kartoników do pudełka i zamknięciu go dziecko odwraca pudełko. Jeśli dobrze ułożyło kartoniki, na rewersie znajdzie wyraz przeważnie rozpoczynający się daną literą, zapisany literami pisanymi w liniaturze oraz niżej literami drukowanymi. Oba zapisy są dwukolorowe: czarno-zielone, zgodne z podziałem na sylaby – dzięki temu dziecku łatwiej będzie przeczytać słowo. Na górze rewersu znajduje się również zdjęcie ilustrujące wyraz, a także jego podział na głoski, przedstawiony za pomocą niebieskich i czerwonych prostokącików, oznaczających spółgłoski i samogłoski.   »»» szczegółowo »»»Abecadło do pudełka wpadło Litery polskie dwuznaki i zmiękczenia

Abecadło do pudełka wpadło Litery polskie dwuznaki i zmiękczenia

Abecadło do pudełka wpadło jest pomocą dydaktyczną do nauki liter oraz czytania metodą sylabową i pisania. Przeznaczone jest dla starszych przedszkolaków oraz uczniów młodszych klas, a także dla tych wszystkich, którym nauka literek sprawia trudności. Publikacja składa się z dwóch teczek. W tej części znajdują się materiały dotyczące liter polskich, dwuznaków oraz zmiękczeń. Na awersie każdej karty znajdują się cztery litery: mała i wielka pisana oraz mała i wielka drukowana. Są one umieszczone na tle niebieskim (gdy jest to spółgłoska) lub czerwonym (gdy znajduje się na nim samogłoska). Po włożeniu pociętych wcześniej kartoników do pudełka i zamknięciu go dziecko odwraca pudełko. Jeśli dobrze ułożyło kartoniki, na rewersie znajdzie wyraz przeważnie rozpoczynający się daną literą, zapisany literami pisanymi w liniaturze oraz niżej literami drukowanymi. Oba zapisy są dwukolorowe: czarno-zielone, zgodne z podziałem na sylaby – dzięki temu dziecku łatwiej będzie przeczytać słowo. Na górze rewersu znajduje się również zdjęcie ilustrujące wyraz, a także jego podział na głoski, przedstawiony za pomocą niebieskich i czerwonych prostokącików, oznaczających spółgłoski i samogłoski.   »»» szczegółowo »»»Wesoła szkoła sześciolatka Część 1 - Łukasik Stanisława, Petkowicz Helena, Karaszewski Stanisław

Wesoła szkoła sześciolatka Część 1 - Łukasik Stanisława, Petkowicz Helena, Karaszewski Stanisław

WESOŁA SZKOŁA SZEŚCIOLATKA to nowy edukacyjny cykl podręczników o zintegrowanych treściach, adresowany do dzieci sześcioletnich. Stanowi wprowadzenie do cyklu WESOŁA SZKOŁA i zawiera materiał propedeutyczny w stosunku do zawartości podręczników i kart pracy w klasie pierwszej. Powstał na podstawie obowiązującej "Podstawy programowej" w oparciu o program Anny Łady-Grodzickiej i in. pt. "ABC... Program wychowania przedszkolnego XXI wieku" (DKW-4013-1/00). został przygotowany z myślą o małym odbiorcy. Z jednej strony uwzględnia naturalną w tym wieku potrzebę zabawy i urozmaiconej aktywności, z drugiej zaś zaspokaja jego potrzebę intensywnego rozwoju; intelektualnego, fizycznego, emocjonalnego.e książeczki są niezwykle atrakcyjne, zarówno dzięki różnorodnym ćwiczeniom, jak i tematyce (od współczesnej przez przyrodniczą, historyczną, aż do bajkowej) oraz bogatej szacie graficznej. Dodatkową atrakcją dla dziecka jest gospodarz Wesołej szkoły sześciolatka; PLASTELINEK; laleczka widoczna na okładce i wewnątrz książeczek, dołączona do pakietu jako zabawka.ykl składają się następujące elementy:5 podręczników wyposażonych w nalepki i luźne karty do cięcia i klejenia; każdy na 2 miesiące nauki,5 dużych książek,5 przewodników metodycznych,2 płyty CD,2 zeszyty z wprawkami do pisania.ć 1. podręcznika zawiera materiał do nauki we wrześniu i październiku. Pierwsze tygodnie zajęć to nauka zasad bezpiecznego zachowania na drodze, czas przeznaczony na poznanie kolegów, nauka pracy w grupie. Stopniowo dziecko przechodzi do analizy i syntezy głoskowej, poznaje samogłoski: o, a oraz cyfry: 1, 2, 3.   »»» szczegółowo »»»Język norweski na co dzień z płytą CD Mini kurs językowy Rozmówki polsko-norweskie

Język norweski na co dzień z płytą CD Mini kurs językowy Rozmówki polsko-norweskie

Język norweski na co dzień to rozmówki i mini kurs językowy przeznaczony dla osób chcących poznać podstawy języka norweskiego. Kurs obejmuje zasób pytań, odpowiedzi, słów i zwrotów umożliwiających porozumiewanie się w określonych sytuacjach w języku norweskim. Może także służyć jako pomoc w nauce podstaw języka. Kurs obejmuje również omówienie podstawowych zasad i reguł gramatycznych. Kurs przeznaczony jest w zasadzie dla osób zaczynających naukę. Może on także być przydatny dla osób, które wcześniej zetknęły się już z językiem norweskim. Materiał leksykalny oparty został na podstawowym słownictwie, podzielonym na grupy tematyczne, w ramach których zastosowano najniezbędniejsze słownictwo oraz najczęściej występujące struktury gramatyczne. Na dołączonej płycie CD znajdują się nagrania słówek, zwrotów i rozmówek w języku polskim i norweskim. SPIS TREŚCI Wstęp Jak korzystać z nagrań Podstawowe informacje o języku norweskim Alfabet Wymowa Samogłoski Dyftongi Spółgłoski Akcent Rozmówki polsko - norweskie Przydatne zwroty Pozdrowienia i zwroty grzecznościowe Liczby Czas · Dni tygodnia · Pory roku · Miesiące Miary długości, powierzchni, masy, pojemności Kolory Pogoda Dane personalne Nazwy geograficzne, narodowości Napisy i tablice informacyjne Podróż · Pociąg · Samolot · Autobus · Samochód Poczta, telefon Zakwaterowanie Zwiedzanie, wycieczki Restauracja, bar, kawiarnia Zakupy · Artykuły spożywcze · Warzywa · Owoce · Odzież · Sprzęt domowy Lekarz, apteka Sport, wypoczynek Podstawowe informacje z gramatyki języka norweskiego Rodzajniki Rodzajniki nieokreślone Rodzajniki określone Rzeczownik Tworzenie liczby mnogiej Przymiotniki Stopniowanie przymiotników Zaimki osobowe Zaimki dzierżawcze Czasowniki Tryb rozkazujący Czas przeszły dokonany Czas zaprzeszły Czas przyszły niedokonany Przysłówki Przyimki Spójniki   »»» szczegółowo »»»Język angielski dla planujących podjęcie pracy

Język angielski dla planujących podjęcie pracy

Opracowanie to jest skierowane przede wszystkim do osób, które zamierzają podjąć pracę za granicą lub już przygotowują się do wyjazdu w celu podjęcia pracy oraz dla tych, którym znajomość języka angielskiego jest potrzebna w pracy w Polsce. W opracowaniu uwzględniono wiele aspektów związanych zatrudnieniem takich jak: poszukiwanie pracy, ogłoszenia pracodawcy, pisanie listu motywacyjnego i CV, rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą, wynagrodzenie za pracę, czas pracy, zakres obowiązków, warunki pracy. W książce i na płytach uwzględniono słownictwo związane z różnorodnymi pracami, m. in. prace budowlane, instalacje elektryczne i CO, praca w warsztacie samochodowym, naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, praca kelnera, praca w barze, sprzątanie, opieka nad dziećmi i osobami starszymi, prace ogrodnicze. Ponadto opracowanie podejmuje podstawową tematykę nie związaną bezpośrednio z zatrudnieniem. Tematyka ta została podzielona na kilkanaście grup tematycznych takich jak np.: podróż, wycieczki, zakupy, restauracja, sport, wypoczynek i inne. Kurs obejmuje również omówienie podstawowych zasad i reguł gramatycznych. Na płytach znajdują się nagrania słów i zwrotów w języku polskim i angielskim. SPIS TREŚCI Wstęp Jak korzystać z nagrań Alfabet angielski Samogłoski Dyftongi i tryftongi Spółgłoski Akcent Rozmówki polsko - angielskie Przydatne zwroty Pozdrowienia i zwroty grzecznościowe Szukam pracy Ogłoszenia pracodawcy List motywacyjny Życiorys (CV) Dane personalne Rozmowa z pośrednikiem pracy Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą Wynagrodzenie Czas pracy Zakres obowiązków Warunki pracy Prace budowlane Instalacje elektryczne Instalacje centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjne Praca w warsztacie samochodowym Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego Praca kelnera, kelnerki Praca w barze Praca w kuchni Praca sprzedawcy Sprzątanie Opieka nad dziećmi Opieka nad osobami chorymi i starszymi Prace...   »»» szczegółowo »»»Zaburzenia artykulacji - Anna Sołtys-Chmielowicz

Zaburzenia artykulacji - Anna Sołtys-Chmielowicz

Istnieje dość powszechne przekonanie, że nieprawidłowa wymowa głosek jest zaburzeniem mowy najprostszym do opisania i terapii. Jednak okazuje się, że zaburzenia artykulacji, najczęściej nazywane dyslalią, nie zawsze łatwo jest scharakteryzować, a ich leczenie może trwać bardzo długo. Należy się więc głębiej zastanowić nad ich istotą, postawić diagnozę, zastosować właściwą terapię i wreszcie umieć posłużyć się odpowiednią terminologią. Obecnie używa się bowiem wielu różnych określeń, najczęściej mało precyzyjnych, nieoddających istoty zagadnienia. Czy wady wymowy są takim problemem, że trzeba im poświęcać aż tyle uwagi? Nie ulega wątpliwości, że tak, choć, obiektywnie rzecz biorąc, istnieją znacznie poważniejsze kłopoty w porozumiewaniu się językowym słownym. Niemniej jednak nieprawidłowości artykulacyjne bywają przyczyną wielu niepowodzeń szkolnych, a w późniejszym okresie trudności z wyborem drogi życiowej. Innym argumentem przemawiającym za ważkością tego problemu jest to, że foniatria już blisko 200 lat temu stworzyła terminologię nazywającą wady wymowy. Zatem kłopoty z wymową były postrzegane od wieków i już od dawna starano się pomagać ludziom mającym trudności artykulacyjne. Ambicją autorki niniejszego opracowania jest pokazanie szczegółowej metodyki wywoływania głosek i wprowadzania ich do większych struktur językowych. Spis treœci Wprowadzenie 9 1. Stan badań 13 1.1. Wybrane zagadnienia dotyczące badań fonetycznych 13 1.2. Najważniejsze prace poświęcone metodyce wywoływania głosek 17 1.3. Uwagi o osiągnięciach praktyków w innych krajach słowiańskich 18 1.4. Prace nad strukturą wyrazów 19 2. Wady wymowy 21 2.1. Miejsce wad wymowy w klasyfikacjach zaburzeń mowy 21 2.2. Znaczenie terminu ?dyslalia? 24 3. Przegląd klasyfikacji wad wymowy 27 3.1. Klasyfikacje ilościowe 27 3.2. Klasyfikacje jakościowe 28 3.2.1. Klasyfikacje foniatryczne 28 3.2.2. Klasyfikacje językoznawcze 29 3.3....   »»» szczegółowo »»»Praktyczne wprowadzenie do języka hebrajskiego Starego Testamentu

Praktyczne wprowadzenie do języka hebrajskiego Starego Testamentu

e-ISBN: 978-83-7767-619-6 Książka jest praktycznym wprowadzeniem w świat języka hebrajskiego. Syntezą gramatyki w zakresie wiadomości wstępnych i morfologii. Zawiera krótkie i przejrzyste wyjaśnienia dotyczące zasad wymowy i transliteracji. Pozwala ona czytelnikowi na zdobycie umiejętności czytania i rozumienia tekstu biblijnego. Wiadomości gramatyczne są zilustrowane licznymi przykładami zdań zaczerpniętych ze Starego Testamentu. Przeznaczona jest zarówno dla studentów jak i miłośników Pisma Świętego. Spis treœci SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wprowadzenie I. Zagadnienia wstępne ..... 11 1. Alfabet hebrajski ..... 11 2. Samogłoski ..... 13 3. Sylaby ..... 15 4. Akcenty ..... 16 5. Redukcja samogłosek ? reguły ogólne ..... 18 II. Formy rzeczownikowe i pokrewne ..... 20 1. Rzeczownik ..... 20 2. Liczba podwójna ..... 22 3. Przymiotniki ..... 22 4. Rodzajnik i jego funkcje ..... 23 5. Zaimki osobowe ..... 24 6. Zaimki wskazujące ..... 25 7. Zdania nominalne ..... 25 8. Zastosowania spójnika waw ? ?i ..... 27 9. Przyimki ..... 29 10. Zdania imienne egzystencjalne ..... 33 11. Partykuła pytajna ..... 35 12. Negacja, partykuły przeczące i emfazy ..... 35 13. Status constructus ..... 36 14. Sufiksy osobowe z rzeczownikiem ..... 41 15. Sufiksy osobowe z czasownikiem ..... 47 III. Czasownik ? zagadnienia wstępne ..... 48 1. Perfectum Qal ..... 49 1.1. Perfekt ? koniugacja mocna i III ? he ..... 49 1.2. Perfekt czasowników z jedną spółgłoską rdzenną gardłową, temat III ? alef i ?być? ..... 51 1.3. Czasowniki z grupy II waw/jod i odmiana natan ? dawać ..... 55 1.4. Perfekt czasowników z podwójną spółgloską rdzenną (geminate) ..... 57 1.5. Czasowniki mieszane ? perfect ..... 58 1.6. Perfekt czasowników opisujących ?stan? ..... 61 1.7. Perfekt czasowników z grupy I ? nun, I ? jod/waw i I ? alef ..... 63 2. Imperfectum ? wstęp ..... 66 2.1. Imperfectum i tryb rozkazujący ? koniugacja mocna, czasowniki...   »»» szczegółowo »»»Słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski. Gramatyka języka rosyjskiego. 2 w 1 - Julia Piskorska, Elżbieta Szczygielska, Maria Wójcik

Słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski. Gramatyka języka rosyjskiego. 2 w 1 - Julia Piskorska, Elżbieta Szczygielska, Maria Wójcik

Aktualny i nowoczesny słownik łączący bogaty zasób leksykalny i gramatykę. Kompleksowa pomoc w nauce języka rosyjskiego ? współczesne, powszechnie używane wyrażenia i zwroty, najważniejsze zagadnienia gramatyczne z praktycznymi przykładami. Przy wszystkich wyrazach rosyjskich znajduje się akcent. Spis treœci SŁOWNIK ROSYJSKO-POLSKI 13 SŁOWNIK POLSKO-ROSYJSKI 174 GRAMATYKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO 174 ALFABET 357 I FONETYKA 358 Podział głosek 358 Akcent 358 Ruchomość akcentu 358 Samogłoski 359 Wpływ akcentu na wymowę samogłosek 359 Spółgłoski 360 Różnice w wymowie spółgłosek w języku rosyjskim i polskim 360 Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne 361 Wybrane grupy spółgłoskowe 361 Najczęściej spotykane wymiany spółgłosek 362 II SŁOWOTWÓRSTWO 363 Budowa wyrazu 363 Przedrostki (prefiksy) 363 Przyrostki (sufiksy) 364 Analiza słowotwórcza wyrazu 365 Wyrazy złożone 366 Wyrazy-skróty 366 III CZĘŚCI MOWY 367 Rzeczowniki 367 Pojęcie ogólne 367 Rzeczowniki własne i ich pisownia 367 Rodzaj rzeczowników 367 Końcówki rodzajowe rzeczowników 369 Liczba rzeczowników 369 Rzeczowniki nieodmienne 370 Deklinacje rzeczowników 371 Przymiotniki 375 Pojęcie ogólne 376 Rodzaj przymiotników 376 Liczba przymiotników 376 Deklinacja przymiotników 376 Przyrostki 379 Stopniowanie przymiotników 380 Zaimki 380 Pojęcie ogólne 380 Podział zaimków 381 Deklinacja zaimków osobowych 382 Deklinacja zaimków dzierżawczych 384 Deklinacja zaimków wskazujących 385 Deklinacja zaimków uogólniających 385 Deklinacja zaimków nieokreślonych 386 Liczebniki 387 Pojęcie ogólne 387 Podział liczebników 389 Liczebniki ułamkowe 389 Deklinacje wybranych liczebników 389 Liczebniki zbiorowe 391 Czasowniki 391 Pojęcie ogólne 391 Czasowniki dokonane i niedokonane 392 Bezokolicznik 393 Koniugacja (odmiana czasowników) 394 Czas przyszły 395 Czas przeszły 396 Czasowniki ruchu i przedrostki 397 Różnice w związku rządu niektórych czasowników rosyjskich i...   »»» szczegółowo »»»Gramatyka języka rosyjskiego - Julia Piskorska, Maria Wójcik

Gramatyka języka rosyjskiego - Julia Piskorska, Maria Wójcik

Ta książka została stworzona z myślą o wszystkich, którzy odkrywają uroki języka rosyjskiego i pragną wzbogacić lub uporządkować swoją wiedzę w zakresie gramatyki. Materiał tu zebrany stanowi kwintesencję zasad i reguł gramatycznych istniejących i już przedstawionych w licznych podręcznikach do nauki języka rosyjskiego, jednak w obecnej formie jest łatwy do opanowania dla czytelnika. Sprzyjają temu liczne zestawienia tabelaryczne i schematy, w przejrzysty sposób przedstawiające reguły gramatyczne, a także wytłuszczenia i podkreślenia, mające na celu zwrócenie uwagi czytelnika na ważne informacje dotyczące danego zagadnienia gramatycznego. Liczne przykłady, jak również ich polskie tłumaczenia doskonale ilustrują zastosowanie reguł gramatycznych i pomagają w ich przyswojeniu. Niniejsza książka jest doskonałym, podręcznym kompendium gramatyki języka rosyjskiego dla każdego, a zwłaszcza dla uczniów i studentów ze znajomością języka rosyjskiego na poziomie początkującym i średnio zaawansowanym. Spis treœci ALFABET 6 I FONETYKA 7 Podział głosek 7 Akcent 7 Ruchomość akcentu 7 Samogłoski 8 Wpływ akcentu na wymowę samogłosek 8 Spółgłoski 9 Różnice w wymowie spółgłosek w języku rosyjskim i polskim 9 Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne 10 Wybrane grupy spółgłoskowe 10 Najczęściej spotykane wymiany spółgłosek 11 II SŁOWOTWÓRSTWO 12 Budowa wyrazu 12 Przedrostki (prefiksy) 12 Przyrostki (sufiksy) 13 Analiza słowotwórcza wyrazu 14 Wyrazy złożone 15 Wyrazy-skróty 15 III CZĘŚCI MOWY 16 Rzeczowniki 16 Pojęcie ogólne 16 Rzeczowniki własne i ich pisownia 16 Rodzaj rzeczowników 16 Końcówki rodzajowe rzeczowników 18 Liczba rzeczowników 18 Rzeczowniki nieodmienne 19 Deklinacje rzeczowników 20 Przymiotniki 24 Pojęcie ogólne 24 Rodzaj przymiotników 25 Liczba przymiotników 25 Deklinacja przymiotników 25 Przyrostki 28 Stopniowanie przymiotników 28 Zaimki 29 Pojęcie ogólne 29 Podział zaimków 30 Deklinacja...   »»» szczegółowo »»»