lee zwięzła chemia nieorganiczna

Pasuje wiele pozycji - Lee Zwięzła chemia nieorganiczna - spośród kilkudziesięciu tysięcy książek w niskich cenach, w taniej księgarni internetowej Tania Ksiazka.pl


Kategorie

Książki tematyczne, hobby » Nauki ścisłe i technika » Chemia

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasy 1 - 3 » Chemia

Podręczniki » Gimnazjum » Klasy 1 - 3 » Chemia

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 1 » Chemia

Podręczniki » Szkoła podstawowa 4-6 » Klasy 4 - 6 » Chemia

Podręczniki » Pozostałe » Chemia

Modelarstwo » Akcesoria modelarskie » Chemia

Technikum » Klasy 1 - 4 » Chemia

Technikum » Klasa 3 » Chemia

Technikum » Klasa 2 » Chemia

Technikum » Klasa 1 » Chemia

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 3 » Chemia

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 2 » Chemia

Podręczniki » Szkoły zawodowe » Klasy 1 - 2 » Chemia

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasa 2 » Chemia

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasa 1 » Chemia

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasa 3 » Chemia

Podręczniki » Liceum - NIEDOSTEPNE

Podręczniki - NIEDOSTEPNE


Krótkie wykłady Chemia nieorganiczna - Cox P. A.

Krótkie wykłady Chemia nieorganiczna - Cox P. A.

Zwięzłe, ale kompletne kompendium, pozwalające łatwo dotrzeć do informacji stanowiących podstawy chemii nieorganicznej. Książka obejmuje wszystkie ważne zagadnienia z tej dziedziny i przedstawia je w kształcie idealnie nadającym się do nauki i szybkich powtórek. Podręcznik omawia następujące tematy: Atom i jego jądro Układ okresowy pierwiastków Okresowość wśród pierwiastków chemicznych Cząsteczki w fazach skondensowanych Energia sieci krystalicznej Rozpuszczalność substancji jonowych Gazy szlachetne Teoria pola ligandów Związki metaloorganiczne Lantan i lantanowce Chemia bionieorganiczna Obieg substancji w przyrodzie i zanieczyszczenie środowiska. Jeśli w programie swoich studiów masz chemię nieorganiczną i potrzebujesz podręcznika umożliwiającego łatwe nauczenie się jej, Krótkie wykłady. Chemia nieorganiczna to skuteczny sposób na zrozumienie tej dziedziny i zdanie egzaminu.   »»» szczegółowo »»»Chemia Podręcznik Część 4 Chemia nieorganiczna - Pazdro Krzysztof M.

Chemia Podręcznik Część 4 Chemia nieorganiczna - Pazdro Krzysztof M.

Polecamy nową serię podręczników z chemii do kształcenia rozszerzonego w liceach ogólnokształcących. Te podręczniki są absolutnie uniwersalne, dostosowane zarówno do aktualnej podstawy programowej, jak i do nowej, która zacznie obowiązywać w liceach od września 2012 roku. Do każdego podręcznika dołączono płytę DVD, która zawiera większość doświadczeń w nim opisanych, sfilmowanych i opatrzonych komentarzem słownym.   »»» szczegółowo »»»Chemia 3 Nieorganiczna + ściąga

Chemia 3 Nieorganiczna + ściąga

Gotowe rozwiązania zadań. Krok po kroku do wyniku. Precyzyjnie opisane wzory. Zamiast korepetycji. Mini ściąga na klasówkę w środku.   »»» szczegółowo »»»Chemia 1 Ogólna Nieorganiczna + ściąga

Chemia 1 Ogólna Nieorganiczna + ściąga

Gotowe rozwiązania zadań. Krok po kroku do wyniku. Precyzyjnie opisane wzory. Zamiast korepetycji. Mini ściąga na klasówkę w środku.   »»» szczegółowo »»»Elementarna chemia nieorganiczna - Mastalerz Przemysław

Elementarna chemia nieorganiczna - Mastalerz Przemysław

Ta niezwykła książka zawiera wiadomości, których nie ma w innych książkach dla uczniów i studentów. Tylko tu można znaleźć odpowiedzi na wiele istotnych dla zrozumienia chemii pytań: - Skąd znamy średnice atomów? - Skąd wiemy, że cząsteczki niektórych związków dysocjują w roztworach na jony? (Uwaga: przewodzenie prądu elektrycznego nie jest dowodem, że jony istnieją także wtedy, gdy w roztworach nie ma elektrod przyłączonych do źródeł prądu). - Skąd znamy wielkość liczby Avogadra? - Dlaczego molowa objętość gazów wynosi około 22,4 dm3? - Dlaczego kierunek odwracalnych reakcji zależy od temperatury? - Co wypełnia samochodowe poduszki powietrzne? - Czy radioaktywność jest niebezpieczna przy każdej dawce promieniowania? - Czy trucizny są niebezpieczne w każdej dawce? - Jak działają samochodowe katalizatory? - Dlaczego fotochromowe szkła są ciemne na słońcu a rozjaśniają się w ciemności?   »»» szczegółowo »»»Chemia ogólna i nieorganiczna Podręcznik Część 2 - Kałuża Bożena, Kamińska Feliksa

Chemia ogólna i nieorganiczna Podręcznik Część 2 - Kałuża Bożena, Kamińska Feliksa

W drugiej części podręcznika kontynuowane są treści z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego. Nr dopuszczenia: 145/03.   »»» szczegółowo »»»Chemia nieorganiczna dla studiów licencjackich - Sarbak Zenon

Chemia nieorganiczna dla studiów licencjackich - Sarbak Zenon

Chemia nieorganiczna stanowi jeden z podstawowych przedmiotów kształcenia każdego chemika na uniwersytetach, politechnikach i w innych wyższych szkołach. Ponadto wchodzi ona w zakres kształcenia na kierunkach niechemicznych np. lekarzy, farmaceutów, kosmetologów, towaroznawców, ceramików, metalurgów, elektroników, technologów nowych i tradycyjnych materiałów oraz wielu innych w których niezbędna jest wiedza z tego zakresu. Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studentów mających ugruntowane podstawy na poziomie szkoły średniej i rozszerzone poprzez wykłady z chemii ogólnej w szkole wyższej. Celem opracowanego podręcznika jest dostarczenie informacji, które przedstawiono w sposób porównawczy w obrębie grup układu okresowego pierwiastków. Szczególną uwagę zwrócono na podkreślenie podobieństw i różnic w grupach układu okresowego. Ponadto uporządkowano fakty dotyczące struktury związków chemicznych. W podręczniku omówiono najważniejsze właściwości pierwiastków i ich związków chemicznych. Uwypuklono znaczenie chemii nieorganicznej w różnych dziedzinach życia przedstawiając otrzymywanie i zastosowanie pierwiastków i ich związków chemicznych.   »»» szczegółowo »»»To jest chemia 1 Podręcznik Zakres rozszerzony - Litwin Maria, Styka-Wlazło Szarota, Szymońska Joanna

To jest chemia 1 Podręcznik Zakres rozszerzony - Litwin Maria, Styka-Wlazło Szarota, Szymońska Joanna

Przejrzysty podręcznik, który od pierwszych lekcji pomaga kształcić umiejętności potrzebne na egzaminie maturalnym. Umożliwia systematyczne przygotowania do egzaminu dzięki zadaniom typu maturalnego sprawdzającym wiedzę z każdego działu (Zadania maturalne i zadania z arkuszy maturalnych CKE To było na maturze!) Ułatwia zdobycie umiejętności obliczeniowych dzięki rozwiązanym przykładom zadań różnych typów Umożliwia powtórzenie wiadomości wprowadzanych na wszystkich etapach edukacji, gdyż zawiera wiadomości z zakresu podstawowego (Zamiast repetytorium) oraz zagadnienia poznane w gimnazjum (To było w gimnazjum) Wzbudza ciekawość uczniów dzięki atrakcyjnym infografikom oraz interesującym wiadomościom nadobowiązkowym (To jest interesujące)   »»» szczegółowo »»»Krótkie wykłady Chemia nieorganiczna - Cox P. A.

Krótkie wykłady Chemia nieorganiczna - Cox P. A.

Podręcznik omawia tematy: atom i jego jądro, układ okresowy pierwiastków, cząsteczki w fazach skondensowanych, energia sieci krystalicznej, gazy szlachetne, związki metaloorganiczne, obieg substancji w przyrodzie i zanieczyszczenie środowiska.   »»» szczegółowo »»»Chemia 1 Podręcznik Chemia ogólna i nieorganiczna Zakres rozszerzony - Kałuża Bożena, Kamińska Feliksa

Chemia 1 Podręcznik Chemia ogólna i nieorganiczna Zakres rozszerzony - Kałuża Bożena, Kamińska Feliksa

Podręcznik zawiera treści zgodne z obowiązującą podstawą programową. Oprócz materiału faktograficznego znajdziecie w nim wyjaśnienie większości zjawisk. Szczególną uwagę zwrócono na związki przyczynowo-skutkowe między budową, właściwościami i zastosowaniem substancji chemicznych.   »»» szczegółowo »»»Podręczne tablice szkolne Chemia ogólna i nieorganiczna - Futyma Izabela

Podręczne tablice szkolne Chemia ogólna i nieorganiczna - Futyma Izabela

Część I. Chemia ogólna i nieorganiczna Podstawowe pojęcia Prawa chemii Energetyka reakcji chemicznych Kinetyka i równowaga chemiczna Układ okresowy pierwiastków Struktura substancji Roztwory Utleniania i redukcja Elektrochemia   »»» szczegółowo »»»To jest chemia Maturalne karty pracy 1 Zakres rozszerzony - Chmurska Małgorzata, Megiel Elżbieta, Świderska Grażyna

To jest chemia Maturalne karty pracy 1 Zakres rozszerzony - Chmurska Małgorzata, Megiel Elżbieta, Świderska Grażyna

Maturalne karty pracy 1 uzupełniają podręcznik To jest chemia 1, dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników do nauczania chemii na poziomie ponadgimnazjalnym w zakresie rozszerzonym. Nr ewidencyjny podręcznika 581/1/2012.   »»» szczegółowo »»»Podręczne tablice szkolne Chemia Nieorganiczna Organiczna - Stadniczuk Beata

Podręczne tablice szkolne Chemia Nieorganiczna Organiczna - Stadniczuk Beata

Podręczne Tablice Szkolne - Chemia dla uczniów gimnazjum to usystematyzowane, zwięzłe zestawienie najważniejszych informacji z zakresu chemii definicji, praw, wzorów i innych informacji niezbędnych do rozwiązywania zadań i powtarzania wiadomości i rozwijania umiejętności. Odpowiednio dobrane przykłady pozwalają uczniowi na przypomnienie trudniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem praw i reguł chemicznych. Układ okresowy pierwiastków opisuje wszystkie właściwości pierwiastków, które są przydatne uczniowi gimnazjum. Tablice są doskonałym narzędziem do kształtowania tak ważnej kompetencji jak umiejętność korzystania z informacji. Mają formę 4-kartkowej laminowanej składanki w formacie B5 co ułatwia poszukiwanie potrzebnych informacji i jednocześnie gwarantuje trwałość tablic Tablice uzyskały pozytywne opinie recenzentów i nauczycieli chemii.   »»» szczegółowo »»»Majorka i Minorka - Lee Phil

Majorka i Minorka - Lee Phil

wydawnictwo: Pascal ISBN: 83-7304-056-0 liczba stron: 300 wymiary: 12,5 x 19 cm okładka: miękka Majorkę i Minorkę najczęściej uważa się za krainę słońca, seksu, alkoholu i wielopiętrowych hoteli. Wizerunek ten dalece jednak upraszcza urzekającą różnorodność obu wysp. Na Majorce oprócz Palmy, gwarnego ośrodka z okazałymi rezydencjami i zachwycającą gotycką katedrą, podziwiać można nadmorskie góry, piękne plaże, malownicze wioski, średniowieczne miasteczka oraz intrygujące klasztory. Sąsiednia Minorka kusi niemal dziewiczymi zatoczkami i pofalowanymi polami uprawnymi; Máo szczyci się wspaniałym portem, a Ciutadella to bodaj najpiękniejsza miejscowość na Balearach. Poszukiwacze tajemniczych i zagadkowych budowli znajdą tutaj kamienne wieże z epoki brązu - talayoty - oraz niespotykane nigdzie indziej megality w kształcie litery T, zwane taulami. Wyjątkowe bogactwo krajobrazów i piękno wysp urzekły samego Fryderyka Chopina, który przed podróżą na Majorkę pisał: "Mieszkał będę za parę dni w najpiękniejszej w świecie okolicy: morze, góry, co chcesz.".   »»» szczegółowo »»»Poszukiwany - Child Lee

Poszukiwany - Child Lee

W starej, nieużywanej pompowni w Nebrasce w zimową noc dochodzi do brutalnego morderstwa. Miejscowa policja rozsyła komunikat o poszukiwaniu dwóch mężczyzn, których widziano, jak oddalali się z miejsca zdarzenia, na drogach zostają ustawione blokady. Dochodzenie rozpoczynają wspólnie szeryf Goodman oraz przysłana z Omaha agentka FBI Julia Sorenson, starając się ustalić tożsamość ofiary zbrodni - prawdopodobnie egzekucji. Tymczasem na węźle autostrady niedaleko bunkra, gdzie popełniono morderstwo, stoi podróżujący autostopem Jack Reacher, zmierzający do Wirginii. Ma złamany, krwawiący nos, co nie pomaga mu wzbudzić zaufania u kierowców. W ciągu dziewięćdziesięciu trzech minut mija go pięćdziesiąt sześć samochodów, a zatrzymuje się dopiero pięćdziesiąty siódmy, którym jadą dwaj mężczyźni i kobieta. Przedstawiają się jako sprzedawcy oprogramowania komputerowego. W tym co mówią, Reacher odnajduje jednak wiele sprzeczności i zwykłych kłamstw, odnosi też wrażenie, że mężczyźni znają się ze sobą o wiele lepiej niż z kobietą, która przez całą drogę milczy i wygląda na zdenerwowaną. Podczas podróży bez żadnych problemów przejeżdżają przez dwie policyjne blokady. Mimo to Reacher postanawia zawiadomić o swoich podejrzeniach FBI. Drogi Reachera i trojga tajemniczych podróżnych rozchodzą się w pewnym motelu w Iowa, skąd Reacher dzwoni do FBI. Na miejsce przyjeżdża agentka Sorenson z zamiarem aresztowania go jako podejrzanego o współudział w morderstwie. Wszystko wskazuje na to, że Reacher będzie musiał na własną rękę dojść do prawdy, ustalić, kim byli ludzie, z którymi podróżował, kto padł ofiarą zbrodni w starej pompowni i dlaczego sprawą tak bardzo interesuje się CIA i Departament Stanu. Nie mogąc liczyć na pomoc, będzie także musiał sam wymierzyć sprawiedliwość.   »»» szczegółowo »»»Królestwo czarnego łabędzia - Carroll Lee

Królestwo czarnego łabędzia - Carroll Lee

Pierwsza część niezwykłej serii z gatunku urban fantasy. Garet James nie jest taka jak inni młodzi, przebojowi single z Nowego Jorku. Tyle tylko, że jeszcze o tym nie wie. Zaczyna się od starej srebrnej szkatułki zamkniętej na amen. Garet ma ją po prostu otworzyć na prośbę słabowitego właściciela sklepu z antykami. Któż by nie odmówił pomocy? Jednak zaraz potem, ni stąd, ni zowąd, wszystko się zmienia. Miasto, w którym się wychowała, zaczyna ukazywać długo skrywane oblicze – mroczne i niebezpieczne: równoległy świat chaosu, dymu i krwi. Puszka Pandory została otwarta, a to, co z niej wyszło, wcale nie zamierza wracać z powrotem… Znakomity początek serii urban fantasy z autentyczną i błyskotliwą bohaterką. „Library Journal” Fabuła „Królestwa czarnego łabędzia” jest błyskotliwa i pewnie prowadzona. A Nowy Jork, w którym rozgrywa się akcja, jest tu autentyczny i przyciągający. „Kirkus Reviews” Niezwykle wciągająca fabuła! Nagromadzenie szczegółów uatrakcyjnia wspaniałe opisy, a świetnie stworzone postaci nie pozwalają się oderwać od książki. Nie możemy się doczekać kontynuacji ! „SFX Magazine” Lee Carroll to pseudonim literacki Carol Goodman – autorki popularnych kryminałów – i jej męża Lee Slonimsky’ego, poety i menedżera funduszu hedgingowego. Małżeństwo mieszka w Great Neck w Nowym Jorku. „Królestwo czarnego łabędzia” to pierwsza część trylogii urban fantasy.   »»» szczegółowo »»»Chemia wokół nas Chemia w kosmetologii - Perłowska Maria

Chemia wokół nas Chemia w kosmetologii - Perłowska Maria

Książka zawiera informacje dotyczące wykorzystania substancji chemicznych w kosmetykach. Jest ona skorelowana z nową podstawą programową. Zamieszczono w niej wiele przepisów na proste kosmetyki wraz z dokładnym opisem ich wykonania. Znajdziemy tu także wykaz najczęściej stosowanych związków chemicznych oraz informacje o ich właściwościach, które zadecydowały o użyciu omawianej substancji w określonym kosmetyku. Zawarte w publikacji informacje mogą przyczynić się do bardziej świadomego stosowania substancji kosmetycznych. Książka może być przydatna zarówno dla nauczycieli chemii i przyrody, jak i dla uczniów.   »»» szczegółowo »»»