światło i dźwięk w przyrodzie sprawdzian

Pasuje wiele pozycji - światło i dźwięk w przyrodzie sprawdzian - spośród kilkudziesięciu tysięcy książek w niskich cenach, w taniej księgarni internetowej Tania Ksiazka.pl


Zagadki o przyrodzie - Maćkowiak Arkadiusz

Zagadki o przyrodzie - Maćkowiak Arkadiusz

101 rymowanych zagadek o przyrodzie i środowisku, w którym żyjemy: o porach roku i ciałach niebieskich, klęskach przyrodniczych, wodach i lądach, wybranych drzewach i kwiatach.   »»» szczegółowo »»»O przyrodzie i kulturze

O przyrodzie i kulturze

Seria zawiera prace przedstawiane na interdyscyplinarnych seminariach w Studium Generale Uniwersytetu Wrocławskiego. Są to teksty z różnych dyscyplin naukowych. Łączy je jednak poszukiwanie rozmaitych form porządku, symetrii, systemów, ewolucji w procesach fizycznych, chemicznych, biologicznych, społecznych czy kulturowych. Prace te łączy także i to, że często wykraczają poza jedną dyscyplinę naukową korzystając z dokonań różnych dyscyplin badawczych i dziedzin wiedzy. Adresowana jest do osób zainteresowanych interdyscyplinarnymi badaniami nad symetrią, systemami i ewolucją.   »»» szczegółowo »»»Polska Poland Opowieść o ludziach, zabytkach i przyrodzie - Nowiński Krzysztof

Polska Poland Opowieść o ludziach, zabytkach i przyrodzie - Nowiński Krzysztof

Album jest wyjątkową, obszerną opowieścią o Polsce. Prezentuje piękno przyrody od Tatr po Bałtyk oraz bogactwo i różnorodność zabytków architektury od Biskupina po pałace w Nieborowie, Kozłówce czy Wilanowie. Opowiada także o największych Polakach i miejscach z nimi związanych, m.in. Koperniku, Chopinie, Janie Pawle II, Marii Skłodowskiej. Pokazuje też najciekawsze, ciągle żywe polskie obrzędy, m.in. Niedzielę Palmową i procesje Bożego Ciała. W części poświęconej największym imprezom o znaczeniu międzynarodowym poznajemy m.in. laureatów Konkursów Chopinowskich. Album zamyka rozdział ukazujący różnorodność kultur w naszym kraju. 250 kolorowych zdjęć, w tym również z obrzędów wyznawców prawosławia czy festiwalu Romów.   »»» szczegółowo »»»Fizyka  Siły w przyrodzie - Rozenbajgier Maria i Ryszard

Fizyka Siły w przyrodzie - Rozenbajgier Maria i Ryszard

Zeszyt jest uzupełnieniem podręcznika "Fizyka dla gimnazjum, część 1". Zawiera materiały do paragrafu "Siły w przyrodzie".   »»» szczegółowo »»»Płyty i powłoki w przyrodzie mechanice i biomechanice - Awrejcewicz Jan, Andrianov Igor V.

Płyty i powłoki w przyrodzie mechanice i biomechanice - Awrejcewicz Jan, Andrianov Igor V.

Książka zawiera wprowadzenie w historię teorii płyt i powłok wraz z prezentacją jej twórców oraz przedstawia jej rolę w nauce i technice. Opisuje obecny stan nauki dotyczący tej dziedziny z uwzględnieniem osiągnięć w zakresie bifurkacji, chaosu i solitonów, tradycyjne i nowe jej kierunki, przy czym przedstawiono zjawiska fizyczne występujące w płytach i powłokach, a także metody analityczne i numeryczne stosowane w tej teorii. Książka wprowadza również w zagadnienie cienkościennych profili zimno formowanych. Książka może być wykorzystana przez studentów wydziałów mechanicznych, budownictwa, matematyki stosowanej i biomechaniki oraz szerokie grono doktorantów.   »»» szczegółowo »»»Druga twarz tlenu - Bartosz Grzegorz

Druga twarz tlenu - Bartosz Grzegorz

Czy życiodajny tlen może być także szkodliwy?, Czy nadmiar wolnych rodników prowadzi do powstawania nowotworów?, Ile wolnych rodników wdychamy w jednym hauście dymu z papierosa?, Dlaczego warto pić czerwone wino i zieloną herbatę? Książka ta zawiera odpowiedzi na te i inne pytania. Jest to podręcznik dla studentów biologii, chemii, medycyny, farmacji i rolnictwa, a również książka niezbędna dla każdego, kto w pracy zawodowej styka się z wolnymi rodnikami.   »»» szczegółowo »»»Sprawdzian po klasie 6

Sprawdzian po klasie 6

Sprawdzian po klasie 6 szkoły podstawowej zawiera oryginalne arkusze egzaminacyjne, to znaczy te, które naprawdę były rozwiązywane na sprawdzianach! Trenując na tych testach możesz się przekonać, jak to będzie w czasie Twojego egzaminu, ile czasu potrzebujesz na rozwiązanie pełnego sprawdzianu, czy zdążysz, czy też musisz jeszcze poćwiczyć. A przede wszystkim dzięki tej książce z łatwością oswoisz egzaminacyjny stres.   »»» szczegółowo »»»Sprawdzian szóstoklasisty Testy egzaminacyjne

Sprawdzian szóstoklasisty Testy egzaminacyjne

Zestawienie arkuszy egzaminacyjnych z lat 2009 - 2011. Przykładowe testy egzaminacyjne z kilku ostatnich lat z opisem zasad punktowania poszczególnych zadań. Materiał zgodny z obowiązującym programem nauczania.   »»» szczegółowo »»»Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt - Mikler-Chwastek Anna

Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt - Mikler-Chwastek Anna

Pierwszy rok życia to dla rozwoju dziecka jeden z ważniejszych okresów. Każdy kolejny miesiąc oznacza niezwykle istotne zmiany w jego psychoruchowym funkcjonowaniu. Aby jak najlepiej wspomóc rozwój dziecka, trzeba umieć obserwować te zmiany i odpowiednio na nie reagować. Temu służy „Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt”. Dzięki zawartych w tej książce tabelach, opisujących najważniejsze etapy rozwoju niemowląt w poszczególnych miesiącach, wszyscy rodzice i opiekunowie dzieci z łatwością będą mogli monitorować postępy maluchów, by jak najlepiej się nimi zajmować. Autorka w przystępnej formie podaje również najistotniejsze informacje pozwalające odczytać sygnały o zaburzeniach i problemach w rozwoju dziecka.   »»» szczegółowo »»»Sprawdzian szóstoklasisty Matematyka i przyroda - Oczkoś Ewa

Sprawdzian szóstoklasisty Matematyka i przyroda - Oczkoś Ewa

Książka adresowana jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej, a przede wszystkim do szóstoklasistów. To doskonałe kompendium wiedzy z matematyki i przyrody, umożliwiające szóstoklasistom wszechstronne i skuteczne przygotowanie się do sprawdzianu kończącego pierwszy etap edukacji. Może być dużą pomocą nie tylko dla uczniów, samodzielnie przygotowujących się do sprawdzianu, ale także dla ich rodziców, którzy chcą pomóc dziecku w domu, i wreszcie może być wykorzystywana jako pomoc dydaktyczna przez nauczycieli na lekcjach w szkole czy jako zbiór zadań domowych. Autorką jest nauczycielka z ponaddwudziestoletnim stażem pracy w szkole podstawowej i licealnej, znająca doskonale trudności, jakie mają uczniowie podczas nauki, oraz problemy, z jakimi spotykają się nauczyciele w swojej pracy. Dlaczego warto kupić tę książkę? - książka ta, jako jedna z pierwszych, zawiera materiał powtórzeniowy z bloku przyrodniczego bez podziału na przedmioty nauczania (matematyka i przyroda), więc nie trzeba kupować dwóch różnych książek - wystarczy ta jedna - uczeń znajdzie tu zadania podporządkowane standardom egzaminacyjnym - każdy rozdział zaczyna się od powtórzenia najważniejszych wiadomości teoretycznych - książka uczy wyrażania własnych opinii i argumentacji, a także kształci umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce - wielką zaletą tej książki są ćwiczenia do uzupełniania - korzystając z tej książki, uczeń usystematyzuje wiedzę zdobytą na lekcjach matematyki i przyrody - w sposób gwarantujący mu sukces podczas pisania sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej   »»» szczegółowo »»»Sprawdzian szóstoklasisty  Język polski - Nożyńska-Demianiuk Agnieszka

Sprawdzian szóstoklasisty Język polski - Nożyńska-Demianiuk Agnieszka

Podręcznik dla szóstoklasistów zawierający kompletny materiał powtórzeniowy i informacje o sprawdzianie kończącym pierwszy etap edukacji. Jest to publikacja przygotowana z myślą o uczniach starszych klas szkoły podstawowej, a szczególnie o szóstoklasistach, którzy w tym roku przystąpią do obowiązkowego sprawdzianu kończącego pierwszy etap edukacji. Książka ta z pewnością ułatwi uczniom poznanie nowej formuły egzaminacyjnej, a także umożliwi im wszechstronne przygotowanie się do realizacji poszczególnych standardów wymagań w zakresie następujących umiejętności z języka polskiego: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Podręcznik może również służyć nauczycielom jako pomoc dydaktyczna w planowaniu lekcji powtórzeniowych i przygotowywaniu sprawdzianów kompetencji. Adresaci książki znajdą w niej: materiał powtórzeniowy, obejmujący swym zakresem realizację standardów wymagań, ćwiczenia sprawdzające umiejętności (po omówieniu każdego standardu), przykładowy sprawdzian z zakresu języka polskiego wraz z kluczem odpowiedzi, kryteriami punktowania poszczególnych zadań oraz kartoteką sprawdzianu, informacje na temat standardów wymagań wraz z objaśnieniami dla uczniów, informacje dotyczące formy i struktury sprawdzianu.   »»» szczegółowo »»»Sprawdzian po klasie szóstej - Jędrasik Helena, Kwiecień Alicja

Sprawdzian po klasie szóstej - Jędrasik Helena, Kwiecień Alicja

Ucząc się przyrody, korzystasz z wielu źródeł informacji. Najlepszym z nich jest otaczające Cię środowisko, które poznajesz wszystkimi zmysłami. Prowadzisz obserwacje i doświadczenia, pozwalające Ci zrozumieć prawa i zależności występujące w przyrodzie. Jeśli chciałbyś sprawdzić, czego się już nauczyłeś, a co należałoby jeszcze raz powtórzyć, sięgnij do tego opracowania. Znajdziesz w nim zadania testowe, które pomogą Ci w przygotowaniu się do sprawdzianu po klasie szóstej.   »»» szczegółowo »»»Liczę na siebie sprawdzian szóstoklasisty - Bartczak Hanna

Liczę na siebie sprawdzian szóstoklasisty - Bartczak Hanna

Zbiór zadań Liczę na siebie to doskonała publikacja, pomagająca uczniom w przygotowaniu do egzaminu szóstoklasisty. Krótkie wprowadzenia do poszczególnych tematów świetnie sprawdzają się przy powtarzaniu materiału przed sprawdzianami. Przykładowe zadania ułatwiają przejście do praktycznego wykorzystania podanej wiedzy. Kolejne zadania pozwalają uczniom ćwiczyć i utrwalać coraz trudniejsze zagadnienia. Książka pokazuje również przykładowe modele odpowiedzi, które ułatwiają uczniowi poznanie metody dojścia do rozwiązania. Zadania z poprzednich lat oswajają ucznia z poziomem egzaminu.   »»» szczegółowo »»»Matematyka Sprawdzian po szkole podstawowej - Świst Małgorzata, Zielińska Barbara

Matematyka Sprawdzian po szkole podstawowej - Świst Małgorzata, Zielińska Barbara

Zbiór zadań i testów wraz z odpowiedziami pomoże sprawdzić wiadomości z matematyki, zdobyte przez uczniów w szkole podstawowej.   »»» szczegółowo »»»Sprawdzian szóstoklasisty Testy egzaminacyjne - Nożyńska-Demianiuk Agnieszka, Oczkoś Ewa

Sprawdzian szóstoklasisty Testy egzaminacyjne - Nożyńska-Demianiuk Agnieszka, Oczkoś Ewa

Zbiór testów umożliwiających praktyczne przygotowanie się ucznia do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, opracowanych zgodnie ze standardami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Testy stanowią uzupełnienie książek "Sprawdzian 6-klasisty. Język polski" oraz "Sprawdzian 6-klasisty. Matematyka i przyroda" tych samych autorek.   »»» szczegółowo »»»Sprawdzian końcowy w szkole podstawowej - Dacyk Małgorzata, Szczyrk Violetta, Stanaszek Donata

Sprawdzian końcowy w szkole podstawowej - Dacyk Małgorzata, Szczyrk Violetta, Stanaszek Donata

Uczniowie kończący szkołę podstawową piszą sprawdzian podsumowujący i oceniający poznane wiadomości i umiejętności. Wprawdzie Centralna Komisja Egzaminacyjna pisze, że sprawdzianu nie można nie zdać, ale wiele gimnazjów ustala kryteria przyjęć zależnie od jego wyniku. Warto zatem dobrze przygotować się do sprawdzianu, a ta książka z pewnością w tym pomoże.   »»» szczegółowo »»»Sprawdzian szóstoklasisty Jak to napisać - Cieślak Iwona, Cieślak Lech

Sprawdzian szóstoklasisty Jak to napisać - Cieślak Iwona, Cieślak Lech

Sprawdzian dla uczniów kończących szkołę podstawową,   »»» szczegółowo »»»