Podręczniki do 1 klasy liceum i technikum - przedmioty zawodowe

Poszukujesz książek do przedmiotu zawodowego nauczanego w 1 klasie liceum/technikum? Właśnie je znalazłeś! Z naszymi materiałami nauka będzie jeszcze prostsza.

Dzięki tym książkom poznasz na przykład podstawy konstrukcji maszyn. Liczne zdjęcia pomogą Ci zrozumieć opisywane treści. Znajdziesz również podręczniki przeznaczone do kształcenia umiejętności wykorzystania systemów komputerowych do wykonywania różnorodnych czynności handlowych, administracyjnych, ekonomicznych i księgowych. Zaś uczeń techniki w rolnictwie zdobędzie współczesną wiedzę i wiadomości jakimi powinien dysponować użytkownik maszyn i pojazdów rolniczych.

Te i wiele innych książek, znajdziesz w dziale “Przedmioty zawodowe” skierowanym do uczniów klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych.

Wybierz inny przedmiot:

 • -10%
  Technik.. Transport i spedycja cz. 1 Transport

  Technik.. Transport i spedycja cz. 1 Transport

  Część 1 podręcznika Transport i spedycja zawiera podstawową wiedzę z różnych gałęzi transportu: samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego śródlądowego, intermodalnego i multimodalnego; zagadnienia związane z obsługą środków transportowych, ich użytkowaniem i eksploatacją,...
  Ocena:0/5
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 27,00 zł 30,00 zł
 • -23%
  Gospodarka zapasami i magazynem Część 1 Zapasy Podręcznik Technik logistyk

  Gospodarka zapasami i magazynem Część 1 Zapasy Podręcznik Technik logistyk

  Podręcznik do przedmiotu gospodarka zapasami i magazynem jest opracowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu technik logistyk w technikach i szkołach policealnych. Część 1 podręcznika Gospodarka zapasami i magazynem dotyczy zagadnień zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie oraz...
  Ocena:0/5
  Podręcznik
  MEN:2010
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 29,46 zł 38,40 zł
 • -21%
  Rachunkowość Część 1 Podręcznik

  Rachunkowość Część 1 Podręcznik

  Podręcznik Rachunkowość. Część 1 w sposób praktyczny prezentuje podstawowe informacje dotyczące charakterystyki małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej i metod rozliczania ich działalności z wykorzystaniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej, ryczałtu od...
  Ocena:0/5
  Podręcznik
  MEN:42/03
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 33,15 zł 41,88 zł
 • -23%
  Technik.. Podstawy Ekonomii cz 1 - Mikroekonomia

  Technik.. Podstawy Ekonomii cz 1 - Mikroekonomia

  Podręcznik został opracowany na podstawie programu nauczania ekonomii, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty nr 341[02]/MEN/2008.05.20. Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Jego treści są zgodne z podstawą programową i...
  Ocena:0/5
  Podręcznik
  MEN:341[02]
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 29,54 zł 38,40 zł
 • -22%
  Usługi turystyczne część 1 REA

  Usługi turystyczne część 1 REA

  Podstawowe informacje o turystyce Charakterystyka rodzajów turystyki Krajowy produkt turystyczny Charakterystyka usług turystycznych Organizacja i obsługa imprez turystycznych
  Ocena:0/5
  Podręcznik
  MEN:36/2007
  wysyłka w 5 dni
  Cena: Nasza cena: 30,51 zł 39,12 zł
 • -17%
  Wodociągi i kanalizacja cz.1 Heidrich WSiP

  Wodociągi i kanalizacja cz.1 Heidrich WSiP

  Podręcznik do nauki przedmiotu wodociągi i kanalizacja, przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik urządzeń sanitarnych, a także do przedmiotu uzdatnianie wody - zawód: technik ochrony środowiska, specjalność:uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.W książce omówiono...
  Ocena:0/5
  Podręcznik
  MEN:3/99
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 68,38 zł 82,67 zł
 • -17%
  Technologia żywności cz.1 Dłużewski WSiP

  Technologia żywności cz.1 Dłużewski WSiP

  autorzy: Mieczysław Dłużewski, Jadwiga Chuchlowa, Karol Krajewski, Włodzimierz Kamiński Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów klas I technikum, zawód: technik technologii żywności, wszystkie specjalizacje. Polecamy go również uczniom liceum profilowanego o profilu: rolniczo-spożywczym, blok...
  Ocena:0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 29,07 zł 35,15 zł
 • -17%
  Agrobiznes Zarządzanie firmą Podręcznik

  Agrobiznes Zarządzanie firmą Podręcznik

  Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów technikum rolniczego, ogrodniczego, technologii żywności, żywienia i gospodarstwa domowego, weterynarii i hodowli koni; klas IV technikum na podbudowie szkoły podstawowej; klasy III technikum na podbudowie szkoły zasadniczej oraz dla słuchaczy III i IV...
  Ocena:0/5
  Podręcznik
  MEN:84/98
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 22,10 zł 26,71 zł
 • -21%
  Praca biurowa. Część 1. Obsługa klawiatury

  Praca biurowa. Część 1. Obsługa klawiatury

  Podręcznik do modułu "Obsługa klawiatury" realizowanego w klasie I liceów profilowanych (profil ekonomiczno-administracyjny) w ramach bloku tematycznego "Praca biurowa". Zgodny z podstawą programową z dnia 26 lutego 2002 r. i programem nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez MENiS (numer...
  Ocena:0/5
  Podręcznik
  MEN:19/02
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 16,78 zł 21,24 zł
 • -22%
  Organizacja pracy Podręcznik część 1 Technik hotelarstwa

  Organizacja pracy Podręcznik część 1 Technik hotelarstwa

  W podręczniku wyjaśniono podstawowe pojęcia dotyczące hotelarstwa. Sklasyfikowano i scharakteryzowano bazę noclegową, wyposażenie techniczne hotelu oraz rodzaje usług hotelarskich. Omówiono zadania, organizację i technikę pracy recepcji oraz służby parterowej. Ponadto przedstawiono podstawowe...
  Ocena:0/5
  Podręcznik
  MEN:2009
  wysyłka w 5 dni
  Cena: Nasza cena: 35,93 zł 46,08 zł
 • -19%
  Ekonomika przedsiębiorstw 1 Zeszyt ćwiczeń

  Ekonomika przedsiębiorstw 1 Zeszyt ćwiczeń

  Podręcznik został opracowany na podstawie programu nauczania ekonomiki zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20, który obowiązuje od roku szkolnego 2008/2009. Składa się z: - części I, która obejmuje elementy kultury zawodu zawarte w pierwszym,...
  Ocena:0/5
  Podręcznik
  wysyłka w 24 godziny
  Ograniczona dostępność
  Cena: Nasza cena: 18,54 zł 22,81 zł
 • -21%
  Praca biurowa. Część 2. Ćwiczenia

  Praca biurowa. Część 2. Ćwiczenia

  Zbiór ćwiczeń do podręcznika A. Komosy"Praca biurowa cz. 2. Zasady korespondencji. Profesjonalny pracownik w biurze. Organizacja pracy w sekretariacie.Układ zbioru zgodny z układem podręcznika. Ćwiczenia nie są zbiorem pytań, na które uczeń pisze odpowiedzi w pozostawionych pustych wierszach.
  Ocena:0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 12,59 zł 15,96 zł
 • -17%
  Agrobiznes Podstawy ekonomiki agrobiznesu część 1

  Agrobiznes Podstawy ekonomiki agrobiznesu część 1

  Podręcznik przeznaczony dla uczniów technikum rolniczego, ogrodniczego, technologii żywności i gospodarstwa domowego, weterynarii, hodowli koni oraz dla słuchaczy szkoły policealnej. Podręcznik zawiera informacje dotyczące miejsca agrobiznesu w gospodarce narodowej, procesów integracyjnych wewnątrz...
  Ocena:0/5
  Podręcznik
  MEN:27/00 MEN
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 26,97 zł 32,60 zł
 • -17%
  Technologia budownictwa cz. 1 REA

  Technologia budownictwa cz. 1 REA

  Podręcznik przeznaczony dla uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Z podręcznika mogą korzystać osoby zdobywające kwalifikacje zawodowe w ramach różnych form kształcenia pozaszkolnego oraz osoby zajmujące się działalnością praktyczną w dziedzinie budownictwa. Materiał...
  Ocena:0/5
  Podręcznik
  MEN:2011
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 46,87 zł 56,68 zł
 • -28%
  Agrobiznes Podstawy ekonomiki

  Agrobiznes Podstawy ekonomiki

  W podręczniku podano podstawowe informacje na temat struktury, funkcji i miejsca agrobiznesu w gospodarce oraz rynkowego otoczenia agrobiznesu i instytucji z nim związanych. Omówiono też ekologiczne, przestrzenne i międzynarodowe aspekty agrobiznesu. Ponadto zamieszczono informacje dotyczące form...
  Ocena:0/5
  Podręcznik
  MEN:2009 MEN
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 32,90 zł 45,90 zł
 • -19%
  Systemy logistyczne Podręcznik Część 1

  Systemy logistyczne Podręcznik Część 1

  Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej.Treść podręcznika obejmuje: podstawowe pojęcia dotyczące systemów logistycznych; infrastruktury, techniki i technologii procesów logistycznych oraz...
  Ocena:0/5
  Podręcznik
  MEN:2011
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 29,25 zł 36,00 zł
 • -19%
  Człowiek w środowisku. Podręcznik cz.1

  Człowiek w środowisku. Podręcznik cz.1

  Podręcznik napisany zgodnie z podstawą programową i programem nauczania dla liceum o profilu socjalnym, blok tematyczny: Człowiek w środowisku.Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu następujących modułów: człowiek jako istota społeczna, grupa jako teren oddziaływań, człowiek w środowisku pracy,...
  Ocena:0/5
  Podręcznik
  MEN:19/2006
  wysyłka w 5 dni
  Cena: Nasza cena: 32,73 zł 40,56 zł
 • -20%
  Wyposażenie techniczne zakładów gastr...WSiP

  Wyposażenie techniczne zakładów gastr...WSiP

  Książka jest przeznaczona dla uczniów klas I i II technikum o zawodzie technik żywienia, specjalizacja - żywienie zbiorowe oraz o zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. Publikację polecamy także uczniom liceum profilowanego o profilu: rolniczo-spożywczym, blok tematyczny - podstawy...
  Ocena:0/5
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 42,40 zł 52,92 zł
 • -19%
  Elementy rachunkowości cz 1 LO REA

  Elementy rachunkowości cz 1 LO REA

  Podręcznik jest dostosowany do programu nauczania bloku tematycznego ,,Elementy rachunkowości". Struktura podręczników oparta jest na zasadach kształcenia kierowanego, organizuje pracę podczas lekcji i w systemie pozalekcyjnym, skłania do sięgania po inne źródła wiedzy. Podręczniki mogą być z...
  Ocena:0/5
  Podręcznik
  MEN:32/03
  Cena: Nasza cena: 22,31 zł 27,60 zł
  chwilowo niedostępny powiadom mnie o dostępności
 • -19%
  Ekonomika Część 1

  Ekonomika Część 1

  Podręcznik Ekonomika. Część 1 został opracowany na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20, który obowiązuje od roku szkolnego 2008/2009. Jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i...
  Ocena:0/5
  Podręcznik
  MEN:341[02]
  wysyłka w 24 godziny
  Cena: Nasza cena: 34,13 zł 42,00 zł

Wyszukiwarka podręczników

Szkoła:
Klasa:
Przedmiot:
Szukaj

Plecaki

więcej

Piórniki

więcej

Artykuły szkolne

więcej