Diagnostyka pedagogiczna

Barbara Skałbania

plik do pobrania Dowiedź się więcej

 • Książkę przeczytasz na:
Typ pliku:
pdf
Licencja:
Adobe DRM
Wydawca:
Impuls
Ilość stron:
299
Nasza cena: 38,21 zł

Polecana publikacja omawia podstawowe założenia metodologiczne procesu diagnostycznego w pracy pedagogicznej oraz próbuje określić zakres kompetencji i obszar badawczy pedagoga. Spór o charakter diagnozy i zakres kompetencyjny między psychologiem a pedagogiem powoduje wycofywanie się pedagogów z działalności diagnostycznej lub ograniczenie ich pracy do diagnostyki edukacyjnej? Celem publikacji jest uświadomienie przyszłym pedagogom znaczenia diagnostyki w przygotowaniu zawodowym oraz kształtowanie wrażliwości i umiejętności związanych z procesem diagnozowania w pracy terapeutyczno-wychowawczej. Adresatami książki są studenci kierunków pedagogicznych, nauczycielskich, którzy w przyszłości podejmą pracę pedagogiczną z dziećmi i młodzieżą, stąd w książce posłużono się określeniami ?nauczyciel?, ?pedagog? ? jako osoby dokonujące diagnozy pedagogicznej. Niniejsza publikacja może też być wykorzystywana przez pedagogów i nauczycieli w samokształceniu i doskonaleniu zawodowym połączonym z kształtowaniem refleksji nad własnym profesjonalizmem zawodowym. Analiza literatury pozwala na pełniejszą ocenę dotychczasowych działań i ich odpowiednią weryfikację. Rozwijanie refleksji zawodowej to istotny element samokształcenia, którego celem jest stałe doskonalenie pracy i zwiększanie jej skuteczności. Autorka ma nadzieję, że książka będzie pomocna w podnoszeniu jakości kształcenia przyszłych kadr pedagogicznych. Książka podejmuje kilka ważnych obszarów tematycznych pod kątem teoretyczno-pragmatycznym. Jej celem jest zapoznanie z założeniami teoretycznymi procesu diagnozowania oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań diagnozy pedagogicznej. Część pierwsza zawiera teoretyczno-metodologiczne podstawy diagnozy w ujęciu określonych teorii i koncepcji badań w obszarze wybranych subdyscyplin pedagogicznych? Część druga publikacji obejmuje zagadnienia diagnostyki w odniesieniu do wybranych obszarów (środowisk wychowawczych). Analiza możliwości diagnostycznych pedagoga w rozpoznawaniu środowiska rodzinnego, z wykorzystaniem opisanych sposobów poznawania, uwzględnia badania prowadzące do rozpoznania funkcjonowania rodziny i jej wpływu na proces wychowania oraz nauczania. Podkreślenie roli diagnozy pedagogicznej we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością ma uświadomić pedagogom ich udział w pracach zespołów wczesnego wspomagania i określić działania profesjonalne ukierunkowane na dziecko i jego najbliższe otoczenie (rodzinę). Opis wybranych metod wczesnego diagnozowania dziecka ułatwi planowanie i realizowanie zadań z zakresu wczesnej obserwacji i wczesnego rozpoznawania objawów zaburzeń rozwojowych, przyczyniając się do lepszego przygotowania pedagogów do współpracy z rodzicami. Pokazanie sposobów diagnozy realizowanych przez innych specjalistów ma wartość poznawczą, uświadamia bowiem pedagogom zakres czynności diagnostycznych i przygotowuje do rozumienia oraz właściwego interpretowania treści diagnozy specjalistycznej (medycznej czy psychologicznej). Książka opisuje również możliwości badania klimatu szkoły i klasy oraz rozpoznawania zjawisk zachodzących wewnątrz grup rówieśniczych, czyli czynności przygotowujących do podejmowania działań diagnostycznych zarówno indywidualnych, jak i grupowych (zespołowych), które mogą być wykorzystywane w opracowaniu programu wychowawczego czy profilaktycznego szkoły. Publikacja ta jest wynikiem kilkuletniej pracy i doświadczeń zawodowych, ale też dużego zaangażowania osób naukowo zajmujących się tą problematyką.

Spis treœci

Wstęp Część pierwsza Rozdział 1 Diagnoza i jej znaczenie w pedagogice i naukach społecznych 1.1. Definicje diagnozy ? zakresy znaczeniowe i ujęcia modelowe 1.2. Diagnoza i jej rodzaje ? różnorodność procesu poznawania 1.3. Obszary diagnozy w wybranych subdyscyplinach pedagogiki 1.3.1. Diagnoza kliniczno-wychowawcza J. Korczaka i jej znaczenie w teorii wychowania 1.3.2. Postępowanie diagnostyczne w pedagogice społecznej 1.3.3. Problem diagnozy w pedagogice resocjalizacyjnej 1.4. Nauczyciel w roli diagnosty ? zakres diagnozy szkolnej 1.5. Podsumowanie rozdziału i dyskusja 1.6. Propozycje ćwiczeń praktycznych 1.7. Literatura do rozdziału Rozdział 2 Założenia teoretyczno-metodologiczne procesu diagnozowania w pedagogice 2.1. Czynności i etapy postępowania diagnostycznego w naukach społecznych 2.2. Proces diagnostyczny jako forma relacji międzyosobowej 2.3. Kompetencje badacza i zasady etycznego postępowania 2.4. Podsumowanie rozdziału i dyskusja 2.5. Propozycje ćwiczeń praktycznych 2.6. Literatura do rozdziału Rozdział 3 Metodologia badawcza ? warsztat diagnostyczny pedagoga 3.1. Podstawowe założenia działalności diagnostycznej 3.2. Charakterystyka podstawowych metod, technik i narzędzi w diagnostyce pedagogicznej 3.2.1. Metoda sondażu diagnostycznego w badaniach pedagogicznych 3.2.2. Metoda indywidualnych przypadków 3.2.3. Podstawowe techniki diagnostyczne w pracy pedagoga ? obserwacja, wywiad, ankieta i kwestionariusze 3.2.4. Techniki socjometrii i ich zastosowanie w pracy pedagogicznej 3.2.5. Techniki projekcyjne w badaniu pedagogicznym ? możliwości i ograniczenia 3.3. Podsumowanie rozdziału i dyskusja 3.4. Propozycje ćwiczeń praktycznych 3.5. Literatura do rozdziału

Czytaj całość

Recenzje

Dodaj recenzje i wygraj 100 zł na zakupy

Szczegóły

Pokaż więcej

 • Autor: Barbara Skałbania
 • Wydawca: Impuls
 • Tytuł: Diagnostyka pedagogiczna
 • Ilość stron: 299
 • Rok wydania: 2011
 • ISBN: 978-83-7587-674-1
 • Podtytuł: Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne
 • Język: polski
 • ISBN wersji papierowej: 978-83-7587-644-4
 • Rodzaj pliku: PDF
 • Licencja: Pobranie pliku z zabezpieczeniem DRM
 • Produkt: ebook
 • Model: @DL_8A3BF0A8EB

Bestsellery

Zobacz, dlaczego warto nam zaufać

Kolejny raz dokonałam zakupów w TaniejKsiążce i jak zawsze jestem bardzo zadowolona. Jakość obsługi, kontakt ze sklepem i szybkość wysyłania towaru na szóstkę!

Violetta